Home

1. Benny Hinn
Aanklager Costi H.
Aanklager Geelhoed
Aanklager Granel
Aanklager vHolten
Aanklager Keijzer
Aanklager NBC/Cbc
Aanklager Peters
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
 
Analyse/spijt
  Exposés
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen HG
  De Zalving
  Welkom HG
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links (Eng)
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  Astroloog Suiker
  BH in Nederland
  Meer video's
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn - Meer aanklagers
 
Henk van Holten - Wees waakzaam
De website www.weeswaakzaam.punt.nl is een website vol slecht nieuws: rampen, foute kerkleiders, afval, negatieve berichten over de charismatische beweging. Het zijn vaak best wel interessante nieuwsberichten, maar het is eigenlijk een website vol angstwekkende verzamelingen van personen in het wereldgebeuren.
Redelijk neutrale berichten worden vermengd met vergezochte complottheorieën. Onder de link "Bijbelstudies" vinden we nauwelijks bijbelstudies, maar wel veel info over ufo's en heel veel van het internet verzamelde aanklachten tegen invloedrijke personen.

Foto's van satansteken
Tussen veel positief materiaal vinden we plotseling ook een serie foto's met mensen die zogenaamd het satansteken laten zien. Opnieuw vinden we hier ook Kenneth Copeland en Benny Hinn. Het is duidelijk dat iemand in een betoog soms zonder opzet in een gebaar de vingers zo kan houden. Hetzelfde verhaal dus dat we reeds bij Granel.org vonden. Door anderen werd een aannemelijke verklaring gegeven, namelijk dat het een teken is dat bijvoorbeeld in Texas bij cowboyclubs wordt gebruikt, zoals in het geval van G.W. Bush en zijn vrouw. Van Holten geeft echter het verhaal van de 'duivelse signalen' en suggereert openlijk dat het dús dit teken is dat door de mensen op alle foto's getoond wordt. Let op: soms lijken het zichtbaar gemanipuleerde foto's te zijn.

Spotfilms
Dat Henk van Holten bezig is een verbeten strijd te voeren blijkt uit de spotfilmpjes die hij van Benny Hinn verzamelt. Zo is er een pagina "Heel eng"... waar Van Holten zo'n op het internet roulerend spotfilmpje toont. Scherpe veroordelingen volgen en hij gebruikt zelfs scheldwoorden.

Mattheus 5:22
Maar Ik zeg u, dat ieder, die ten onrechte op zijn broeder toornig is, strafbaar is aan het gericht. En wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal strafbaar zijn door het sanhedrin, en wie zegt: Dwaas, zal strafbaar zijn met de hel van het vuur.    

Christenen
Waar in de Bijbel vind je het advies om aan de hele wereld te vertellen wat je broeder verkeerd doet?
Droevig is het dat die kwaadsprekerij en filmpjes door zgn. christenen massaal verspreid worden. Kwaad spreken van broeders wordt in de Bijbel verboden. Zie Mt.18. Of het kwaad nu waar is of niet maakt geen verschil, want er hoort een andere weg gevolgd te worden! Lees Matt.18:15-17. Maar nee, de aanklagers smijten alle vermeende(!) kwaad in het openbaar op straat. Men gaat eraan voorbij dat het nog helemaal niet vaststaat dat het allemaal vuilnis en drek is wat de critici als persoonlijke voorkeur liever niet zouden willen zien of zelfs hartgrondig veroordelen. Anderen dienen daarin de Heer van harte. Zeer bedroevend is deze gang van zaken. Men zou daarom veel voorzichtiger moeten zijn met het afkeuren van charismatische beginselen en uitingen, en ervan uitgaan dat iedere dienstknecht zijn eigen Heer staat of valt.

Vanzelf komen er meer critici opdagen die ook allerlei ongenuanceerde dingen zeggen over spiritisme e.d., hem 'duivel' noemen, enz.. Lees en proef hier de vijandschap. Zelfs de Reiki-dame die 'de hardheid in Benny Hinn's ogen ziet', wordt door Henk helemaal begrepen. Uit alle negatieve reacties blijkt duidelijk dat ze niets anders dan deze flauwe filmpjes gezien hebben en nog wat kwalijke pagina's van allerlei critici. Geen boek hebben ze van hem gelezen, geen preek van hem beluisterd. Ze zijn alleen negatief omdat ze kritiekloos de laster en kwaadsprekerij van anderen geloven. Waag het niet om iets positiefs in de discussie in te brengen, want dan krijg je grove taal naar je hoofd. Lees bijv. de positieve inbreng van 'Sjaco', maar uiteraard is hij kansloos tegen dit soort onredelijk geschrijf.

Videootjes
Belachelijk maken is geen kunst. Zeker niet met de huidige mogelijkheden om snel een videootje in elkaar te flansen. Maak zo'n video eens van een Roomse mis en je ziet niets anders dan gezwaai met wierookpotten en priesters die rare bewegingen maken. Monteer er een idioot muziekje achter in plaats van mooi gezang en je bespotting is compleet. 

Hetzelfde gebeurt met Benny Hinn. In werkelijkheid wordt er een zeer goede evangelieboodschap gebracht, en er worden prachtige opwekkingsliederen gezongen, en er vallen mensen in de Geest. Goed, daar hoef je het niet mee eens te zijn. Over dit detail van het charismatisch gedachtegoed mag men van mening verschillen. Maar wat de video's ervan trachten te maken is slechts spot en laster.

[ Naschrift 28-4-2007: YouTube heeft de video's die de Benny Hinn Ministry belasteren van haar website verwijderd.]

Wees waakzaam!Controleer... of deze dingen zo zijn:


Benny Hinn is eenvoudig te controleren!

Hij is elke werkdag te zien op  www.bennyhinn.org/television/tiyd.cfm 
Elke dag een half uur video van een recente evangelisatie- of genezingscampagne.

Lees zijn boeken. Nederlandse vertalingen van boeken van Benny Hinn kunt u hier bestellen (lees enkele fragmenten).

Gratis is op internet te lezen zijn boek: "Schenk mij een wonder, Heer". Dit is de vertaling van "Lord, I need a miracle"


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua