Home


1. Benny Hinn
Aanklager Granel
Aanklager vHolten
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen
  Welkom
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  In Nederland
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed
   Warren

3. TB Joshua
Aanklager vd Ven

Diversen:
- Alverzoening

- Genezing i d bijbel
- Handoplegging
- Joseph Prince
- Opwekkingsbundel
-
Welvaartsevangelie
-
Ziek van het zoeken  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn komt naar Nederland
 vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september 2007

11 september 2007 - Website BennyHinn.org

Op 31 augustus en 1 september 2007 was de
Holy Spirit Miracle Crusade in Rotterdam Ahoy
Klik hier voor reportages en bekijk de video's...
 


Nieuwsbrief donderdag 30 augustus 2007:
Prayer for Thursday, August 30, 2007

Let’s Pray for the
Holy Spirit Miracle Crusade
Taking Place Tomorrow Night in Rotterdam

Jesus taught us there is great power when we come together in prayer.

Spiritual battles are in the process of being fought over The Netherlands and the entire surrounding area. The prayers of the Mighty Warrior Intercessory Army are needed to help us, through spiritual warfare, to have a great victory.

"God is preparing to do a great work during the Crusade in Rotterdam. Believers have been praying for a powerful move there, and this is an appointed time. I am asking partners and ministry friends all over the world to continue to agree in prayer that this storied city and this nation will be touched by the Holy Spirit in an historic way and that the outpouring will reach throughout all Europe!" – Benny Hinn

Today we are calling the MWIA to arise in prayer and intercede for Rotterdam, the Netherlands, and the Holy Spirit Miracle Crusade taking place August 31 – Sept 1.

Nothing happens without PRAYER.

The Word of God declares:

Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. (Matthew 18:19-20)

There is always resistance in the heavenlies against our Crusades.

The MWIA has been called to "Arise" in unity and power to battle against the principalities, powers, and spiritual giants in the land.

Nieuwsbrief woensdag 29 augustus 2007:
Prayer for Wednesday, August 29, 2007

"In the Name of Jesus – receive your miracle!"

– Benny Hinn

Saints, before we pray for the release of the Miraculous Healing Anointing for those sick in body, let focus our prayer for the upcoming Crusade in Rotterdam.

Pray for the Rotterdam Crusade – August 31–Sept 1

Saints, it is very important that we pray for the Crusade that will be taking place in the Netherlands this weekend.

"The entire region is filled with such precious souls who are ready for a mighty move of God!
I know deep within in my heart that the Holy Spirit is going to move mightily in Rotterdam, the Netherlands. I know that His presence will be intense and mighty. Signs and wonders with notable miracles will take place.

"August 31 and Sept 1 at the Ahoy Arena Rotterdam I, will usher in days of glory, celebration, rejoicing, and great visitation for those who attend."– Benny Hinn

Pray that God’s presence will be intense and mighty.

Pray that signs and wonders with notable miracles will take place.

Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together; I the Lord have created it. (Isaiah 45:8)

Pray that the Crusade taking place at the Ahoy Arena Rotterdam I will usher in days of glory, celebration, rejoicing, and great visitation for those who attend.

Pray that the people of Rotterdam and the surrounding area will be there for each service and that they will bring their loved ones and friends early. Pray that God will touch and transform each one of them.

Pray that the lives of all who attend will never be the same again.

Pray for the lost in all of The Netherlands. Pray that their hearts will be prepared to hear the Gospel and motivated to attend the Crusade.

Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. (1 Kings 18:37)

Engage in spiritual warfare against the enemy that dominates the culture and in any way tries to hinder God's purposes in this Crusade. Praise God for the power of His Spirit, through Jesus' shed Blood, which gives us the victory.

For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. (Ephesians. 6: 12)

Nieuwsbrief woensdag 29 augustus 2007:

Nieuwsbrief 21 augustus 2007:

Nieuwsbrief 19 juli 2007:april 2007 - Vertaling van de aankondiging op www.bennyhinn.org:

De Heilige Geest Wonder Campagne voor Nederland
Mensen over de hele wereld kennen Nederland van zijn speciale windmolens, kaas, klompen, dijken, tulpen, en fietsen. Vandaag bidden Nederlandse gelovigen dat Nederland bekend zal worden om een krachtige en wijdverspreide uitstorting van de Gods Geest op dit volk van 16,5 miljoen mensen. Mensen door heel deze historische natie en het hele werelddeel zien uit naar deze Wonder Campagne van de Benny Hinn Ministry op 31 augustus en 1 september in het historische Rotterdam.

DATUM: Augustus 31 - september 1, 2007
TIJDEN: Vrijdag 7 p.m.  Zaterdag 10 a.m. & 7 p.m.

De dienst op Zaterdag 1 September, om 10 a.m. zal een speciale Ministry Training zijn, open voor het publiek. U zult tijdens deze buitengewone gelegenheid machtig worden gezegend door het diepgaande onderwijs en het zalving voor de bediening.

Gelegen in Westelijk Europa, grenzend aan de Noordzee, tussen België en Duitsland, is het dichtbevolkte land bewoond door 16.570.613 mensen op een oppervlakte die kleiner is dan New Jersey.

Nederland wordt vaak Holland genoemd, maar dit is technisch onjuist, aangezien Noord- en Zuid- Holland in westelijk Nederland slechts twee van de twaalf provincies van het land zijn.

Rotterdam, ontstaan in de dertiende eeuw, en de plaats voor de aanstaande Benny Hinn Heilige Geest Wonder Campagne, is de grootste haven ter wereld. Het is een stad van moderne architectuur, evenementen, ontspanning en recreatie. Meer dan miljoen mensen uit 162 landen leven in de regio Rotterdam.

Ahoy Rotterdam, het multifunctionele gebouw waar de campagne zal worden gehouden, is een opvallend trefpunt dat zowel Nederlandse als buitenlandse prijzen voor zijn speciale bouw heeft gewonnen. De extra uitbreidingen hebben Ahoy één van de hoofdtrefpunten van Europa gemaakt voor sport en entertainmaent gemaakt.

Bekend van zijn liberale sociale politiek, is Nederland één van de meest seculaire landen in de wereld, met minder dan één op vijf mensen die regelmatig de kerk bezoeken. De aantallen zijn zelfs minder onder de leeftijd van 35.

"Ik vraag partners over de hele wereld om voor deze Heilige Geest Wonder Campagne in Rotterdam te bidden," heeft Pastor Benny Hinn aangespoord. "Dit is zo'n kritieke tijd voor de gehele regio, en ik geloof dat God een machtig werk te doen heeft in Nederland en de omringende landen. Bid voor harten die met het Evangelie van Jezus Christus moeten worden bereikt, en bid dat Zijn Woord met vrijheid en kracht in Ahoy Rotterdam uit zal gaan. Dit is de tijd voor Europa voor een krachtig uitstroting. Dit is een tijd voor hoop en redding voor hen die Jezus Christus niet als Redder kennen. De tijd is nu!"

Wees een essentieel deel van onze historische campagnes!
God is een machtig werk aan het doen door elke Heilige Geest Wonder Campagne! De aankomende diensten zoals deze in Nederland zijn duur wegens uitgebreide reis en opstellingskosten. Geloof met Pastor Benny Hinn voor een buitengewone oogst van zielen. Wees alstublieft deelgenoot van het winnen van verlorenen wat het ook kost in onze historische campagnes door een offergift vandaag.


Laatste Nieuws - 13 april 2007
  van het campagne-kantoor Erik
Wij zijn erg blij met de enorme belangstelling voor de campagne van Benny Hinn deze zomer. Het is uitzonderlijk dat er al zes maanden van te voren zoveel belangstelling is! Een geweldig getuigenis en teken van geestelijke honger! Wij verwachten geweldige diensten die een grote zegen voor Nederland zullen zijn. Het is werkelijk een voorrecht om Benny Hinn dit jaar in Rotterdam te mogen ontvangen.

Lees dit hele nieuwsbericht a.u.b. zorgvuldig omdat het belangrijke informatie bevat. Het is ook raadzaam om de website www.bennyhinn.nl
 te raadplegen voor het laatste nieuws.

Laten we allemaal bidden en ons geloof activeren voor bijzondere genezingen en wonderen tijdens deze campagne.

Met vriendelijke groeten en Gods zegen

Erik Frölich - Organisator en Gastheer'AHOY zit straks bomvol'

Januari 2007 - Uitdaging

Het slotgedeelte uit het artikel in Uitdaging met het antwoord van Erik Frölich:

[Helaas is de teneur van het artikel in Uitdaging nogal negatief. Aan Geelhoed en Van Berghem wordt weer te veel ruimte geboden om hun negatieve kritiek te geven. Meer lezen? Neem een abonnement op Uitdaging. HS]
...
Erik Frölich is contactpersoon voor Benny Hinn in Nederland. Op de verdachtmakingen richting Hinn reageert hij laconiek. "Sommige mensen maken er een beroep van om overal op tegen te zijn. Maar dat is allemaal niet belangrijk. Belangrijk zijn de duizenden mensen die het hartstikke fijn vinden dat Benny Hinn naar Nederland komt.”

Het voorbeeld van de vrouw die toch niet genezen was, baart Frölich weinig onrust. "Niet iedereen geneest. Waarom weet ik niet. Het is een van de eerste dingen die ik de Heer vraag als ik bij Hem ben.” Frölich gelooft niet dat Hinn de vrouw stellig genezen heeft verklaard. "Misschien heeft hij in geloof bepaalde uitspraken gedaan. Maar hij adviseert altijd een arts te bezoeken om na te gaan of je écht genezen bent.”

Dat tijdens de bijeenkomsten van Hinn nooit mensen zichtbaar worden genezen, noemt Frölich 'onzin'. "Ik was bij een bijeenkomst met Hinn in Kopenhagen. Er stonden rijen met lege rolstoelen." 'Onzin', noemt hij ook de vermeende vervloekingen van critici. "Ik weet daar niets van. Sommige mensen plukken zomaar iets uit de lucht.”

Frölich bestrijdt daarnaast het idee dat Hinn zijn privé jet en villa van de collecteopbrengsten bekostigt. “Ik heb twee keer een bijeenkomst met Hinn georganiseerd. Beide keren leverde de collecte niet genoeg op om de bijeenkomst te bekostigen. Hinn investeert juist geld om hier te komen."

Alleen door de rechten van zijn boeken kan Hinn al een villa kopen, aldus Frölich. "Hij verkoopt van zijn boeken drie tot vier miljoen exemplaren. Mág je dan niet rijk worden? Hinn ziet rijkdom als een zegen, maar hij is geen welvaartprediker. Ik ken hem al 27 jaar en heb hem nooit over geld horen preken. Overwinning ligt niet in je portemonnee, maar in je hart. Hinn spreekt over heiligheid, God, genezing."

Eigenlijk wil Frölich helemaal geen aandacht aan de kritiek besteden. "Het is maar een klein hoekje van muggenzifters. Zij gaan tegen de geest van Christus in. Net als de Farizeeërs. Maar Jezus zegt dat je niet moet oordelen. Gelukkig ziet het grootste deel van de christenen uit naar de komst van Benny Hinn. Ahoy zit straks bomvol.”

Lees in de Bode de reactie van Streuper&Streuper op de kritiek...

www.bennyhin.nl - klik hier...


Programma en registreren - klik hier...


5 december 2006 - Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Gebedsgenezer Hinn naar Nederland

ROTTERDAM – De Amerikaanse ‘gebedsgenezer’ Benny Hinn houdt volgend jaar in Ahoy in Rotterdam drie genezingssamenkomsten. Op 31 augustus en op 1 september zal hij zalvings- en wonderdiensten leiden. 

Dat heeft Erik Frölich, de Nederlandse contactpersoon van Benny Hinn, gisteren bevestigd. Ook op zijn eigen website kondigt Hinn de komst naar Nederland aan. Frölich verwacht dat de bijeenkomsten, die volgens hem gratis toegankelijk zijn, duizenden belangstellenden zullen trekken. ,,Negen jaar geleden was hij hier voor het laatst, in de Rai in Amsterdam. Toen waren er een kleine achtduizend bezoekers.’’ Het is volgens hem de derde keer dat Hinn Nederland aandoet.
Benny Hinn is een van Amerika’s bekendste tv-dominees. Overal ter wereld leidt hij massale samenkomsten waar hij oproept tot bekering en economische voorspoed en genezingswonderen belooft.

Hinn is niet onomstreden. Zijn expressieve manier van zich presenteren, zijn theologische visie op genezing, zijn oproepen om geld te doneren aan zijn eigen organisatie en onduidelijkheid over wat hij met dat geld precies doet, zijn al jaren onderwerp van discussie.

Organisator Frölich ,,interesseert het helemaal niets’’ wat critici zeggen. ,,Hij is een Amerikaan. En Amerikanen doen dingen nu eenmaal een beetje anders dan nuchtere Nederlanders. Hij is wie hij is.’’
Frölich vindt het logisch dat mensen met een ‘grote bediening’ ook critici aantrekken. ,,Er zijn altijd dat soort geluiden. Daar moet je je niets van aantrekken.’’

Een van de organisaties die in Nederland regelmatig kritiek uit op handel en wandel van Hinn, is de werkgroep Terug naar de Bijbel. Die bestaat naar eigen zeggen uit ,,een groep christenen die bezorgd is over het geestelijk klimaat in Nederland’’. 
Woordvoerder M. van de Kraats noemt Hinn een ,,valse leraar’’. ,,Mij voornaamste bezwaar tegen hem is dat hij heel slordig omgaat met de godheid van de Heilige Geest. Wat hij regelmatig doet tijdens zijn campagnes is dat hij, bijvoorbeeld in de vorm van een jas, de Heilige Geest als het ware de zaal inwerpt. Je ziet dan dat tientallen mensen die bij hem in de buurt staan ‘vallen’ in de Geest. Volgens mij zijn zulke praktijken ronduit onbijbels’’, zegt Van de Kraats. ,,Dat is niet God die aan het werk is, maar wat anders. Wat precies, daarover durf ik geen uitspraak te doen.’’
Een ander hoofdbezwaar van Van de Kraats tegen Hinn is dat deze op ,,onverantwoorde wijze’’ om geld vraagt van de goedgelovige bezoekers van zijn samenkomsten. ,,Hij haalt geld op van mensen die – soms wanhopig - hopen op genezing, en gebruikt daarbij ook de naam van God. Daardoor manipuleert hij mensen, zweept hij ze op en brengt hij ze in een toestand waarin ze alles voor hem doen.’’
Dat Hinn zich met een eigen vliegtuig en ,,een aardig optrekje’’ verder in luxe hult, vindt Van de Kraats ,,een minder groot probleem’’.

Vliegtuig
Bert Panhuise, pinkstervoorganger, organisator van de charismatische Eurospirit-conferenties en betrokken bij de christelijke satelliet-zender TBN, waar ook Benny Hinn regelmatig op verschijnt, ziet dat probleem helemaal niet. ,,Wat is er mis mee dat die man z’n eigen vliegtuig heeft? Hij reist de hele wereld af, en zeker in Amerika kun je al die afstanden echt niet met de auto afleggen. Op deze manier kan hij veel sneller reizen dan met allerlei lijnvluchten. Nu ziet die man z’n gezin ook nog eens.’’
Panhuise vertrouwt Hinn financieel volledig. ,,Hij loopt al zolang mee, als hij niet betrouwbaar zou zijn, zou dat nu echt wel duidelijk zijn geworden. Zolang er geen sprake is van fraude moeten we heel voorzichtig zijn om deze man met van alles te beschuldigen.’’ 

Volgens Panhuise zit de duivel achter zulke boze geruchten. ,,Die wil alles wat er in Gods koninkrijk gebeurt in een kwaad daglicht stellen. Onlangs was ik in Marseille, op een bijeenkomst met Benny Hinn. Drieduizend mensen, voornamelijk donkere mensen, kwamen daar naar voren om voor het eerst in hun leven aan Jezus te geven, vaak onder tranen. De meeste predikers bereiken dat resultaat hun leven lang niet. Je moet heel voorzichtig zijn met het uiten van kritiek tegen een man die zulke dingen bereikt.’’
Dat Panhuise het op dit punt opneemt voor Hinn, betekent niet dat hij kritiekloos tegenover hem staat. ,,Vooral dat er zo weinig aandacht voor is dat zeker driekwart van de mensen die zijn bijeenkomsten bezoeken onverrichter zake weer naar huis gaan, en dus niet worden genezen. Dat is sowieso een frustratie van de pinkstergemeenten in z’n algemeenheid: dat de één wel geneest van zijn ziekte en de ander niet. En hoe dat komt? Dat is niet altijd te verklaren.’’

Panhuise vindt dat Hinn daarover duidelijker moet zijn, en ook de discussie aan moet durven gaan. ,,Maar dat past niet zo in zijn stijl. Waar Jan Zijlstra (van de Levensstroomgemeente in Leiderdorp, red.) nog nazorg biedt aan mensen die niet genezen, heeft Hinn daar minder oog voor. Misschien heeft dat wel te maken met de televisiecultuur waarin hij leeft, die als eigenschap heeft vooral nadruk te leggen op bijzondere gebeurtenissen.’’

Enkele jaren geleden was er even sprake van dat Panhuise in Nederland de vertegenwoordiger van Benny Hinn zou worden, maar dat ging hem toch een stap te ver. ,,Hij is wel een baasje hoor, dat zag ik toch echt niet zitten. Bovendien: ik blijf liever een beetje neutraal.’’

www.bennyhin.nl - klik hier...


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua