Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
   Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager R vd Ven
   Aanklager M.Visser
   Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Geelhoed's missie (vervolg) [ terug ]
Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering

door Harry Sleijster

Geelhoed opent speciale pagina: 'Jan Zijlstra'

juni 2007 - Geelhoed heeft vooruitlopend op zijn beloofde onderzoek (zie 'Geen genezingen...'), waarvoor hij 'ooggetuigen' opriep, een nieuwe pagina geopend, 'Jan Zijlstra' geheten. Blijkbaar was een EO-Netwerk uitzending de aanleiding ervoor. Na een aantal spectaculaire genezingen, o.a. die van Janneke Vlot, bleek dat bij enkele mensen de ziekte na de genezing terugkwam. In EO-Netwerk trachtte Thijs van de Brink in een verhoorsfeer met scherpe vragen Jan Zijlstra tot bepaalde uitspraken te verleiden. Een zeer slechte beurt van de Netwerkredactie.

Onderzoek
Nu het onderzoek van Geelhoed nog op zich laat wachten, plaatste hij maar vast een link naar het EO-Netwerkprogramma. De vele positieve berichten die de laatste tijd in de pers verschenen zijn Geelhoed blijkbaar ontgaan. Maar eigenlijk is de Netwerkaflevering reclame voor Jan Zijlstra omdat deze in feite niets ten nadele van Jan Zijlstra liet zien.

Verder plaatste Geelhoed wat losse kritische opmerkingen, waar echter veel op af te dingen is. Hij beweert bijvoorbeeld dat Zijlstra de indruk geeft dat bij hem de meeste mensen genezen. Waar hij dat vandaan heeft is niet bekend, maar dat is dus echt niet waar. Zijlstra geeft ronduit toe dat niet iedereen geneest en dat hij niet begrijpt waarom zovelen niet genezen. Maar het is wel waar dat in zijn bijeenkomsten velen door de Heer genezen worden. Ja, Geelhoed zou zelf eens poolshoogte moeten gaan nemen, want het is inderdaad indrukwekkend hoe velen er wonderlijk genezen worden.
Maar Geelhoed zal dat niet doen. Hij schrijft dat de leus "Ga tot Jezus, ga naar het wonder" misleiding is. En Geelhoed laat zich niet misleiden...

Psychogeen
Ook plaatste Geelhoed nog een link naar een RD-artikel van A.A. Teeuw. En in navolging van Teeuw meent Geelhoed nu ook dat Šls er dan al genezingen voorkomen, het niet om organische, maar om psychische ziekten gaat.
Lees in dit verband ook even de kanttekeningen bij het artikel van A.A. Teeuw en de ingezonden brieven in het RD: klik hier... Overigens ontkent Teeuw de genezingen op de website van Zijlstra niet. Maar hij meent dus dat het allemaal om ziekten met "een hoog psychogeen gehalte" gaat.

Kanttekeningen bij een ND-commentaar
In het ND-commentaar van 30-6-2007 van PA Bergwerff over de EO-Netwerkuitzending blijkt ook deze de visie van Teeuw gelezen te hebben, maar hij is het niet met hem eens: "Soms echter moeten artsen ook concluderen tot onverklaarbare puur lichamelijke genezingen."
     P.A. Bergwerf begint met Zijlstra te prijzen, maar al snel blijkt dat hij van diverse zaken niet op de hoogte is. Hij weet niet van de bijbelse voorbeelden waar het ongeloof van mensen verhinderde dat er genezingen plaatsvonden. En vervolgens meent hij, uiteraard "met respect voor de goede intenties van Zijlstra", dat deze de mensen niet op Jezus 'terugwerpt'. En dan volgt er nog meer negatief en onkundig commentaar, want het is helemaal niet "stereotiep" dat ziekte weer terugkeert bij mensen die genezen zijn. En ook is het niet zo "dat drie van vier mensen die door Jan Zijlstra in Leiderdorp genezen heetten te zijn, later 'terugvielen'".. Er vielen er wel drie terug. Maar er worden daar wel heel wat meer dan vier genezen.
     Helaas kan Bergwerff het niet nalaten om T.L. Osborn en T.B. Joshua een sneer te geven. Hij weet zelfs dat TB Joshua even snel verdwenen is als hij gekomen is. T.B. Joshua verdwenen?? Ook weet hij heel stellig te melden dat de standpunten ten aanzien van gebedsgenezing vast liggen. Maar wij hadden eerder de indruk dat het onderwerp 'gebedsgenezing' ontzettend in beweging aan het komen is.

7-7-7 Inmiddels heeft Geelhoed in zijn Nieuwsbrief van 7-7-7 het verhaal van het ND op zijn eigen kenmerkende wijze nog eens herhaald. Hij stelt nog eens nadrukkelijk dat er eigenlijk geen genezingen plaatsvinden bij  Zijlstra, behalve die ene dan. Ook meent dat bij T.L.Osborn in 1958 "de fabel is opgebouwd dat er veel mensen zijn genezen". Hij baseert zich op een verslag van een ongelovig journalist (die speciaal ging kijken of bepaalde zieken ook zouden genezen). Benny Hinn scheldt hij uit voor "deze bedrieger". Geelhoed meent verder dat als God aan iedere zieke genezing aanbiedt, dat dan ook moet gebeuren. Helaas, Geelhoed is onkundig omdat hij slechts opneemt en versterkt wat kritische mensen in zijn eigen kringetje zeggen. En al deze mensen zijn slechts gefixeerd op wat binnen hun groep geproduceerd wordt.
Tot slot krijgen Ouweneel, Wilkin van der Kamp en Vergadering.nu het verwijt dat zij de voortgaande charismatisering bevorderen. Dat zullen zij als een compliment opvatten, maar Geelhoed vindt het maar verbijsterend en schokkend dat zij "honderden en nog eens honderden 'initiŽren' in het charismatische 'powerchristendom'". Onder die 'power' verstaat Geelhoed de kracht van de duivel.

Geen blijde boodschap dus. Jammer dat door zulke negatieve en misleidende verhalen mensen  bang gemaakt worden om zelf eens te gaan kijken wat God in deze tijd aan het doen is. Want in de Levensstroom krijgen velen de blijde boodschap van redding door het werk van de Heer Jezus te horen en worden voor eeuwig gered. En, hoewel lang niet iedereen, velen worden genezen. Kom en zie.


Juli 2007 - Het maandblad 'AMEN' schrijft over: Genezingen

Hier volgt een citaat uit Amen:
     Op 28 juni 2007 j.l. werd in het programma Netwerk aandacht besteed aan de genezingsdiensten onder leiding van evangelist Jan Zijlstra. Hij zei slechts dat te doen wat Jezus had opgedragen: Geneest de zieken ... Deze uitdrukking komt uit het Evangelie (Matt. 10:8, Luk. 10:9) en staat in de context van de prediking van het Koninkrijk. In MattheŁs 10 zendt de Here Jezus de 12 apostelen uit "Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest de zieken ... etc." (vs. 5-8). In Lukas 10:9 is het andersom: " ... en geneest de zieken die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen."
     In genezingsdiensten ontbreekt deze context. Sommigen verwijzen naar Marcus 16. Daar geeft de Here opdracht om het Evangelie te verkondigen aan de ganse schepping (vs. 15)? Die prediking zou gevolgd worden door diverse tekenen en " ... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden."
     Exact, dat is wat er staat! Afgezien van het feit, dat ook dit gedeelte gelezen moet worden in de (brede) context van de aankondiging van het Koninkrijk, is dat wat er staat nu juist het manco in genezingsdiensten en -bedieningen. In genoemde uitzending kwamen mensen aan het woord die niet zijn genezen. Een jongedame moest na vier (!) bezoeken aan Zijlstra teleurgesteld ontdekken, dat er geen genezing voor haar was. Iemand anders werd wel genezen op het podium van haar hernia, maar toen ze weer plaatsnam in de zaal, voelde ze de pijn weer terugkomen: 'Ik dacht: hť, hoe kan dat nou?" Later is ze aan de hernia geopereerd.
     Zijlstra erkende dat niet iedereen genezen wordt, of dat bij sommigen later de ziekte weer terugkeert.
Dat nu is problematisch, want dat is niet het getuigenis van Gods Woord!
     De Here Jezus zei: " ...en zij zullen genezen worden". Zekerheid. Geen terugval of mislukking! Als er in de Bijbel sprake is van genezing, dan is die er voor honderd procent. We zien dat ook in het boek Handelingen. Mensen werden zonder enig manco genezen (zie Hand. 5:16, 8:7, 9:34, 10:38, 28:8-9).
     Eerlijk gezegd mochten we dat ook van God verwachten! Denkt u nou werkelijk, dat iemand die echt 'in de Naam van Jezus' genezen wordt, (korte) tijd later weer geconfronteerd kan worden met dezelfde ziekteverschijnselen?
     God doet Zijn werk goed en bezorgt mensen geen teleurstelling. Als iemand dus genezen wordt en even later weer pijn krijgt, dan klopt er iets niet! Gevolg is, dat oprecht gelovige mensen in twijfel geraken (of nog erger) omtrent het handelen van God. Wat is nou waarheid? Wat mogen we verwachten? [ Einde citaat ]

Kanttekeningen
'Amen' meent dat als niet werkelijk iedereen 100% geneest, men maar beter niets kan doen.
Wat bedoelt zij met "In genezingsdiensten ontbreekt deze context"? Wel, zij menen dat het 'zij zullen genezen' een wetmatigheid is die altijd op moet gaan. Het is immers zo eenvoudig: "het staat er exact". En aangezien dat niet exact zo gebeurt, mag je zieken geen handen opleggen. Klaar. 
Zou het werkelijk zo zijn, dat als het woord 'zal' of 'zullen' in de Bijbel staat, er een absoluut gebod bedoeld is? Hoe zit het dan met het eerste deel van dezelfde zin: 'op zieken zullen zij de handen leggen'. Waarom slaat 'Amen' dit absolute gebod over? Het is wel duidelijk dat dit soort bijbeluitleg niet reŽel is en weinig vertrouwen geeft.

Alleen de Bijbel na Handelingen 28
'Amen' is het maandblad van Hoite en Peter Slagter. Het blad verdedigt de leer dat alleen een selectie van de brieven van Paulus voor de Gemeente zijn. Dus alleen de Bijbel na Handelingen 28 is voor ons. Vandaar: geen krachten, tekenen en wonderen meer, alleen een kleine selectie van Paulus' brieven zouden nog voor de gemeente zijn. 
     En die gemeente is niet ontstaan op Pinksteren, maar pas in Hand.28:28. Geen doop dus, geen avondmaal, geen gaven van de Geest, geen profetie, geen tongentaal, geen genezingen, geen uitdrijven van boze geesten.

Everread
     We zijn terechtgekomen bij de (valse) ultra-dispensationalismeleer van E.W. Bullinger, die heden ten dage wordt verkondigd door het getransformeerde Morgenrood, namelijk uitgever Everread, het blad Amen van Peter en Hoite Slagter, en in geschriften van enkele anderen, waaronder Denijs van Zuylekom, Charles H. Welch, Arie Jongebreur, e.a. (Meer over ultradispensationalisme...)
     Het Morgenrood, gesticht door Jacob Klein Haneveld, werd overgenomen, maar gezien het voorgaande mag je je afvragen of ze nog wel in zijn voetsporen wandelen.

Aanvulling 1-6-2010
Opname

Hetzelfde geldt voor de opname van de Gemeente vůůr de Grote Verdrukking. Valse leer verspreidt zich als een olievlek door de Schrift, dus ook dit onderdeel kon geen genade vinden in de ogen van de ultra's. Lees het interview van Ruben Hadders met Peter Slagter, die vanwege de simpele redenering dat eigenlijk bijna niets in de Schrift rechtstreeks voor ons bedoeld is, ook de opname vaarwel zegt. De reden die hij lijkt aan te geven is dat zijn gevoel zegt: 'dit klopt niet'. Precies, als je allerlei bijbelse waarheden loslaat, kom je vanzelf meer dingen tegen die dan niet meer met jouw verhaal kloppen. En dan verbaas je je dat hij zich in het interview verbaast dat velen hier moeite mee hebben. Verbazingwekkend is vooral dat hij meent dat 'oom Jacob' hem geleerd heeft om op deze wijze zijn eigen weg te gaan.

Lees ook het artikel over de oud-vergadering-van-gelovigen-man David Pawson, die ook de opname geheel heeft weggeredeneerd: klik hier...


Genadebijbel
Sommige tegenstanders van 'gebedsgenezing' gaan nog verder

Op www.bijbel.nl/onfeilbaarheid.htm blijkt Geelhoed een compagnon te hebben in Dov Avnon. Avnon's eigen website heet 'Bijbel.nl' en de gemeente van Don Avnon heet 'Genade en Bijbel'. Behalve oude en verouderde artikelen van Geelhoed tegen Ouweneel, die hij heeft overgenomen op zijn website, blijkt op de website van de gemeente van Don Avnon ( www.genadebijbel.nl ) heel veel vreemds te staan, vooral over 'genezing'.

Er is een bijbelstudie over genezing met rigoureuze uitspraken: "Genezing is niet voor nu, alleen voor IsraŽl, de tekenen zijn gestopt, alleen de Schrift is over."
"Hoewel zij genazen, moeten wij Paulus en Jezus niet in alles navolgen. Immers, bij Jomanda zien we dezelfde taferelen. Satan doet het nu als engel des lichts."
"De schepping zucht tot nu tot, ook wij zuchten, dus: geen genezing."
Let op de niet te volgen logica in deze stellingen.

Ook wordt eenvoudig gesteld: "Dus de zgn. genezingspredikers zijn de dienaren van satan".
Een lijstje met nog meer afwijkende leer: "geen tongentaal, geen (water)doop, genezing bestaat niet in deze tijd, alleen de gaven uit Ef.4 gelden nog, de gemeente begon niet op de pinksterdag, maar met Paulus' bekering, alleen de brieven van Paulus zijn voor ons, alleen de Statenvertaling is goed..."

Dienaren van satan
Met deze uitspraak "Dus de zgn. genezingspredikers zijn de dienaren van satan" trekt hij hier dus wel de uiterste consequentie. Maar in feite zegt ook het blad 'Amen' hetzelfde, namelijk: God doet geen halve genezingen, dus...

Halve bekeringen
Je mag je afvragen waarom God wel halve bekeringen doet. Of kan het zijn dat alles wat via mensen gaat onvolmaakt is? Waarom werkte bij Paulus de genezing van zijn 'oogziekte' niet? En waarom werd Timotheus niet beter, ondanks dat hij er veel voor gebeden zal hebben? Is de conclusie dan ook "dienaren van satan"? Of is er een gebied dat wij niet begrijpen? Simpel de consequentie trekken uit enkele woorden en daarmee zogenaamd de volledige en exacte waarheid vinden, is niets anders dan biblicisme. Neem een tekst ervoor of erna mee, en de dwaasheid wordt vaak direct al zichtbaar. 


Meer recente links naar aanleiding van de Netwerk-reportage:
 
Wel/niet genezen? Genezing kwijtraken?

11-7-2007 EO-Visie+ND: Ingezonden brieven...

 2-7-2007 FD:  Zijlstra in Heerenveen - Waarom niet bidden voor genezing en wel voor vrede? - De EO zou zich niet zo moeten verkijken op mensendie werkelijk genezen...


ďGeliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede" (2 Petrus 3:17)


Terug naar Geelhoed's missie (Geneest de zieken!)...Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua