Home

Dossiers:

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed
   De spelbreker Nieuw
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager vdVen BVA
  
Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. David Pawson

7. Henk Bakker

8. F. Ouweneel
  
Goedgelovig

Diversen:
- Alverzoening
- Bevrijdingspastoraat
- Bevrijding
- Genezing
- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

De derde 'onderzoeker'
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. Johannes 13:34-35
 
Dit is een aanhangsel bij "Een website over een lezing van Frank Ouweneel"

De derde 'onderzoeker'

Ruben Hadders speelt momenteel op GG een grote rol - met vele tientallen reacties op reaguurdersniveau. Hij wordt daar betiteld als 'werkzaam bij het Zoeklicht, een concurrent(!) van Frank Ouweneel'. Tja. Maar ook bij hem is het weer: vaagheid troef over de feiten, argumenten zijn voorzien van vraagtekens, maar hij is wel grof veroordelend over Ouweneels geloof en motieven ("ver weg van de gezindheid van Christus" en "De reactie van Ouweneel doet een ernstige vorm van hoogmoed vermoeden, één van de meest ingrijpende zonden..."). GG en meerdere reaguurders vragen zich (hier) verwonderd af wat er met hem gebeurd is. Ik ook. Een droevig drama. 

Daarom geef ik voor de volledigheid hier een woordenwisseling die zich op CIP tussen Ruben en mij ontspon. Hij is dus de derde medewerker van het GG-rapport. Ik noem dat rapport maar zo, want deze beide jongens, Wilbert en Gerald, zijn toch echt vaste discussianten op GG. Sinds hun boterzachte conclusies gepubliceerd zijn op GG en ND, zijn zij heftig in de weer om zich op GG te verdedigen tegen de kritiek die zelfs van de vaste criticasters daar komt.


Op 12-7-2012, de dag na de publicatie op GG en ND reageerde Frank Ouweneel op CIP.
Daarop ontspon zich de volgende discussie.

Frank Ouweneel: "Ik sta 100% achter de inhoud van mijn studies"
[ Lees het artikel hier: http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=29834 ]

De reacties:

Ruben Hadders · Populaire reageerder · Jongerenwerker bij Het Zoeklicht
Het citaat doet duidelijk commercie vermoeden: hij spreekt in majesteitsmeervoud "wij, Frank Ouweneel, staan achter de inhoud van deze studies"; hij geeft deze studies sinds 2011 jaarlijks in december t/m maart op ca. 40 locaties in Nederland; zijn studies komen terecht in talloze huiskamers en zaken in binnen- en buitenland; tienduizenden (!) zijn bereikt met de Bijbelse boodschap; vele niet-christenen hebben Jezus Christus gevonden. 
Oftewel: 'kijk eens hoe succesvol ik ben'. Nu wil ik niet het kind met het badwater wegwerpen, maar dit komt toch wel heel hoogmoedig op mij over (=subjectief). Bovendien is het wederom defensief. Hoe zit het dan met "de ande uitnemender r achten dan jezelf"? Die houding ben ik helaas nog niet tegen gekomen. Zonde...
12 juli om 16:19


Harry Sleijster · Populaire reageerder · Webmaster bij Vergadering.nu
De ander uitnemender achten dan jezelf. Ruben? Tonen jouw opgeblazen en hatelijke conclusies daar wel iets van?
13 juli om 14:10

Ruben Hadders:
Opgeblazen en hatelijke conclusies, Harry? Waar baseer je dat op?
13 juli om 14:12

Harry Sleijster:
O, snap je dat niet?? > "majesteitsmeervoud" (onzin), "kijk eens hoe succesvol ik ben" (onzin), "hoogmoedig" (bijgevolg ook: onzin). 3 conclusies die subjectief zijn en die je zelf bedacht hebt en wellicht alle drie onwaar.
13 juli om 14:41

Ruben Hadders:
@Harry Subjectief... ja, volgens mij was dat ook PRECIES wat ik zei. Lees mijn reactie nog eens terug zou ik zeggen, ik erken toch dat het een subjectieve constatering mijnerzijds betreft?
Bovendien, wat jij ONZIN noemt is eveneens subjectief. Je hebt het volste recht om de constateringen van mij en vele anderen onzin te vinden, maar ik zou graag eens wat meer onderbouwing van je zien.
13 juli om 14:54

Harry Sleijster
Onderbouwing?? Jij oordeelt. Drie keer. En het is subjectief, geef je toe (?). En in dat geval zou het niet hatelijk zijn ???
13 juli om 17:40

Ruben Hadders:
Harry: Ja, ik oordeel en nee, dit is niet hatelijk. Blijkbaar is een oordeel in jouw ogen altijd hatelijk. Wat doe je dat met de woorden van Paulus in 1 Kor. 5:12, waar hij zegt: "Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn?" Daarmee wijst hij op de gelovigen, op hen die 'binnen zijn' d.w.z. tot de gemeente behoren. Benieuwd naar je uitleg!
14 juli om 23:24

Harry Sleijster:
Nee, Ruben, oordelen is niet altijd hatelijk. Het gaat echter om jouw drie uitspraken die schamper en hatelijk zijn, en bovendien voorbarig. Je weet het niet; je volgt slechts een paar heren die ook geoordeeld hebben op basis van hun eigen gebrekkige subjectieve onderzoek. Daar komt bij dat het "wij" is geen majesteits meervoud is. Dat maak JIJ ervan. En "kijk eens hoe succesvol ik ben" maak JIJ er ook van. En "hoogmoedig"... ook dat maak JIJ ervan. Dus: houd je niet langer van de domme. Jouw oordelen zijn gebaseerd op jouw bedenkelijke interpretatie en daarom onwaar en hatelijk.
We zitten blijkbaar op geheel verschillende golflengte. Vandaar ook dat zoveel gristenen (nb: gristenen) menen gruwelijke grove gram te kunnen spuien en tegelijk ook nog denken dat dit hun gristelijke opdracht is. Daar gruw ik een beetje van. M.i. leert de Bijbel dat we als christenen niet zo met elkaar omgaan. Zal ik een paar teksten uitschrijven hoe dan wel?
15 juli om 8:49

Ruben Hadders:
Ik zou zomaar afgaan op een "gebrekkig en subjectief" onderzoeksrapport? Ik heb nieuws voor je, Harry: ik heb zelf, vanuit mijn journalistieke achtergrond en met hulp van enkele journalistieke tools waar deze heren ws. niet de beschikking over hadden, de bronnen van Ouweneel gecontroleerd. Resultaat? Al deze bronnen waren niet bestaand. Denk je nu werkelijk dat ik zomaar dit soort uitspraken zou doen over een bijbelleraar? Zijn oplichting op dit punt is feitelijk bewezen. Je kunt het zelf controleren en ik wil je ook zeker aanraden dit te doen. Je bedoeld het goed, maar laat je niet misleiden Harry! Onderzoek de Schriften "of deze dingen alzo zijn". Controleer Ouweneels bronnen ook maar. En dan wil ik best nog eens met je in gesprek of mijn subjectieve constatering dat Ouweneel hoogmoedig is terecht is of niet.
15 juli om 10:54

Harry Sleijster:
Ruben, het maakt m.i. voor de conclusies geen verschil of jij wel of niet meegewerkt hebt.
Waar het om gaat is het volgende:
1. De 'onderzoekers' hebben met hun beschimpingen, direct in hun 1e reactie, de deur dichtgegooid.
2. Geen journalist zal zijn bronnen prijsgeven als het om zaken gaat die spectaculair nieuws zijn (vergelijkbaar met het nieuws dat F.O. brengt). En die geheimhouding is algemeen geaccepteerd. Maar daar valt nu iedereen over, geheel ten onrechte dus.
3. Het is niet bewezen dat zijn bronnen niet bestaan, maar slechts dat ze niet gevonden werden. Het is moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, iets te bewijzen met iets wat je niet vindt. De bronnen die wel onderzocht zijn, zijn veelal andere bronnen. Een verklaring van F.O. zou dan welkom zijn.
4. Jullie fungeren als aanklagers, niet als rechter. Geen rechter zou met dit ontbreken van bewijsstukken akkoord gaan. En waar is de verdediging? En waar is het horen van de 'verdachte'? Daar walst iedereen overheen met kreten dat hij de kans gehad heeft, of niet wil. Onzin, de aanklacht is gedumpt op GG/ND alsof het een rechterlijke uitspraak is, hoewel de conclusies vaak zeer subjectief zijn. Hoe moet iemand zich dan nog verweren? Een oplossing is misschien dat er een bemiddelaar zou komen. Bij de aanklagers is hij kansloos. Die maken alles slechts erger. 
- - Tot slot, je stapt wel makkelijk over mijn laatste alinea heen. Wat jouw uitspraken betreft, en die van ongeveer alle critici, die zijn een brug te ver: Jouw "oplichting" en "hoogmoedig", etc. is niet bewezen, maar slechts een aanklacht; en zoals ik aangetoond heb, niet goed gefundeerd. Dat zul je ontkennen, maar dat denken alle aanklagers van zichzelf. En waar lees je in de Schriften dat je deze termen in het openbaar moet ventileren? Nergens. Dit is in het openbaar iemand (nb.: de persoon!) zwartmaken.
- - Wat bedoel je met: "Onderzoekt de Schriften "of deze dingen zo zijn"? Vind jij in de Schriften deze bronnen of de bewijzen? Wat moet ik in de Schriften zoeken?
- - "Controleer Ouweneels bronnen maar." - Dat kan ik net zo min als jij/jullie als je zijn bronnen niet gevonden hebt.
15 juli om 14:47

Ruben Hadders:
Het ontbreken van bewijsstukken? Veel van de titels die Ouweneel noemt (in zijn verdediging, Harry, nl. zijn commentaar op het rapport!!!!!) bestaan niet. Er is geen fysiek bewijs, ze staan niet vermeld in journalistieke databases noch staan ze registreerd met bijvoorbeeld ISSN of ISBN. Ze staan niet in het telefoonboek noch op internet. Zeker allemaal geheime tijdschriften die Ouweneel leest? 
Maar goed, ik wil je een serieus voorstel doen: laten we samen het bronmateriaal van Ouweneel controleren. Dan mag jij 'rechter' zijn: als iets niet feitelijk is bewezen, dan zetten we dat ook zwart-op-wit. Een nieuw rapport dus naar jouw kritische normen. Serieus voorstel, want wie zou er beter kunnen pleiten voor Ouweneel dan jij? Als (met nadruk op als) jij dan zelfs de conclusie moet trekken dat het niet deugd, dan deugd het ook echt niet. Of ik moeten erkennen onterecht of te snel geoordeeld te hebben en dan zal ik publiekelijk en persoonlijk mijn excuses aanbieden aan Ouweneel.
15 juli om 16:19

Later kwam CIP met een update: "wij" betekent: Frank en Ada.
Gelukkig zijn er nog predikers die ook hun bediening samen met hun vrouw doen. 


17-7-2012
Vervolgens ging deze interessante discussie verder toen enkele dagen later enkele evangelische sprekers vreemde dingen zeiden, nl. dat zij in hun lezingen geen actuele gebeurtenissen ophangen aan bijbelteksten. Ieder mag zelf beoordelen of deze sprekers zich er zelf aan houden.

"Bijbelteksten niet ophangen aan actualiteit"
[ Lees het artikel hier: http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=29883 ]

Harry Sleijster:
Feike ter Velde mag zich wel een beetje schamen dat hij zo makkelijk op het gezag van twee amateuronderzoekers een aanklacht aanneemt. De vraag is nog steeds of daarmee het bewijs geleverd is. Er zijn veel te veel onjuiste conclusies getrokken die absoluut niet bewezen zijn.
Meer op https://www.dossiers.tk/ 
Ook de opmerking van Ter Velde dat verdedigers niet bijdragen aan waarheidsvinding is te zot voor woorden. Laten we de advocatuur maar afschaffen, dan worden alle misdaden snel opgelost. Ach, ach.
Overigens, Ter Velde en de andere heren die zich nu zo bescheiden opstellen, speculeren in hun lezingen net zo goed over de huidige toestand in de wereld en allerlei plaatsvindende 'eindtijdgebeurtenissen'. Ze doen zich nu even roomser dan de paus voor, maar zijn echt wel behoorlijk hypocriet bezig. Laten we vooral letten op "de tekenen der tijden" (Matt.24!!!).
dinsdag om 16:08

Ruben Hadders:
Harry Met alle respect, maar u maakt zichzelf nu toch wel bijzonder ongeloofwaardig. Ik heb voorgesteld om samen met u serieus en nauwkeurig en naar uw eigen maatstaven, de beweringen van beide onderzoekers te controleren. U heeft hier echter bewust niet meer op gereageerd. Bent u dan zelf ook niet hypocriet? Het aanbod staat echter nog steeds!
dinsdag om 23:05

Harry Sleijster:
Ach ja, Ruben, wat zou jij nog willen controleren met iemand die ongeloofwaardig en hypocriet is? En dan in het vooruitzicht dat we vele, vele avonden bij elkaar zouden moeten zitten. Want als aanklagers geen bronnen kunnen vinden en dat zelfs als bewijs zien, dan kun je slechts eindeloze en zinloze discussies verwachten. Verder heb ik toch duidelijk geschreven dat het helemaal niet om feiten gaat, maar om conclusies. En die waren niet objectief, maar insinuerend en beschuldigend, ook als er, zoals op bijna alle punten, in het geheel geen bewijs geleverd kon worden. Maar als mede-aanklager ben jij wellicht niet meer in staat om daar oog voor te hebben. Heb je https://dossiers.tk/ouweneel-frank.htm niet gelezen?


[ EINDE DISCUSSIE ]

[ Terug... ]
 
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua