Home

Dossiers:

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed
   De spelbreker Nieuw
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager vdVen BVA
  
Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. F. Ouweneel
  
Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson
- Hans Holtrop  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Ria van der Bas & Hans Holtrop
1. Aanklagers Holtrop&vanderBas... | 2. Geschiedenis... | 3. Ontmaskering... | 4. Nieuwe website...

 
2. De geschiedenis


In het kort de geschiedenis
Dezelfde leugens als hierboven vindt u ook op de 'oude' website www.chaifriends.nl. In maart 2013 moest de inhoud op last van de advocaten gewijzigd worden, maar alleen de naam Nihom werd gewijzigd in "coŲrdinator". Verder werd de tekst ongeveer gelaten zoals het was en de leugens bleven staan. De tekst wekt de indruk dat er meerdere rechtszaken zijn en dat er nog steeds een rechtszaak loopt. De waarheid is echter dat mw. Van der Bas de rechtszaak steeds weer heeft uitgesteld om het maar zo lang mogelijk te laten duren. Dat heeft haar Ä 35.000 gekost, vermeldt ze in september 2011. Maar aangezien alle bedragen volledig gefantaseerd zijn, kan dit bedrag natuurlijk ook wel zelfbedacht zijn.
Let wel op hoe de vage slotzin geformuleerd is: "Met onze Stichting Chai trachten wij de doelstellingen t.b.v. de slachtoffers te verwezenlijken." - Zij trachten dit misschien, maar verwezenlijken dit niet.

Rechtszaak geŽindigd
Op de website lijkt het alsof de rechtszaak nog moet plaatsvinden en alsof alle beschuldigingen nog steeds overeind staan. Bijvoorbeeld: "We hebben besloten een rechtszaak tegen hem te beginnen..." Of de vreemde zin: "Inmiddels is komen vast te staan dat de Nederlandse rechter wel bevoegd is". In maart 2013, dus een half jaar na de uitspraak, doet mw. Van der Bas alsof ze nog een rechtszaak gaat winnen, terwijl de rechter alle aanklachten van mevrouw afgehandeld heeft. De heer Nihom werd op 19 september 2012 door de rechter vrijgesproken. Stichting Chai (Ria van der Bas) is op alle onderdelen in het ongelijk gesteld.

NIW
In maart 2013 komt ze nog wel met een nieuwe beschuldiging. In het NIW heeft een artikel gestaan over een stichting die in 1987 en 1988 veel geld inzamelde, maar daarvoor ook grote kosten maakte. Nihom was voorzitter. Nogal insinuerend vraagt de journalist zich af waar het uitgegeven geld gebleven is. Hij wil bonnetjes zien. Dat spreekt mw. Van der Bas wel aan. Ook hier spelen allerlei onbewezen beschuldigen een grote rol.

Cees van der Bas
Op 2-2-2012 mailde een bekende mij dat hij de heer Cees van der Bas gesproken had en dat hij gezegd had HH niet te kennen en ook geen contact met hem wilde. HH had namelijk de leugen rondgemaild dat de ANBI-status aan de stichting Lechaim ontnomen was. Gevraagd om dit te rectificeren, weigerde HH, hij beweert nu dat het op 6-2-2012 zal gebeuren. Volgens HH is nu ook Cees, de man van Ria, bestuurslid van Chai, wat natuurlijk onmogelijk is.

Nog een pikant verhaal: Cees van der Bas heeft - onder een valse naam - naar een stichtingsbestuurder in Samaria gebeld om te vragen hoeveel geld hij in 2007 van Nihom had ontvangen. Tussen haakjes: het bedrag dat hij genoemd heeft, kwam exact overeen met het bedrag op de jaarrekening.

De voorgeschiedenis
In 2007 kwamen twee dames in het bestuur, Van der Bas en nog een mevrouw Anneke. Binnen een half jaar kwamen ze met de eis dat ze van alle afdrachten bonnetjes wilden zien, ook van de persoon in Israel die een bijdrage ontving en wat hij met het geld deed. De aap kwam uit de mouw toen Van der Bas meedeelde zes negatieve berichten uit Nederland, en zeven uit Israel ontvangen te hebben. Een heftige botsing, waarbij de 4 overige bestuursleden vroegen om feiten. Maar die zijn nooit gekomen. Bestuursleden vertrokken. Om het werk te kunnen laten doorgaan, werd met twee van hen Lechaim opgericht.

Anneke
Onder de Chai-website staat nog steeds het tweede bestuurslid Anneke. Op 4 februari 2013 reageert zij op het verzoek van Nihom om het bericht van hun website te verwijderen. Het blijkt dat het volledig onjuiste en door de rechterlijke uitspraak achterhaalde bericht erop staat zonder haar toestemming. Bovendien meldt zij dat ze zich al jaren geleden uit het bestuur heeft teruggetrokken en dat nu ontdekte zij dat mw. Van der Bas haar naam voor verkeerde doeleinden gebruikt. Ook na de minimale mutatie in maart 2013 blijft haar naam onder de website staan, hoewel zij al lang geen bestuurslid meer is.Tot slot:

Laatste reacties van beide aanklagers (febr. 2014)

Ria van der Bas - Het was te verwachten dat de leugens bevestigd zouden worden, of nieuwe eraan toegevoegd. In een reactie worden mijn aanklachten tegen haar echter niet weersproken. 
Maar mw. Van der Bas heeft toch iets gevonden. Nu beweert zij: ze heeft mij "2x telefonisch" benaderd. Daarom nogmaals: ik heb deze dame nooit gesproken.

(Let op de gedachtekronkel: Hans adviseert mij om met Ria contact op te nemen. En zij zegt nu: "dat heb ik gedaan." - Nee, dat zou IK doen, en ik heb dat per email gedaan. Niet zij met mij. Zie als bewijs mijn email, die is toegevoegd in de reeks)

Na deze stuurt zij een apart mailtje over een gesprek met Karel van Oordt. 
Dat zal er best geweest zijn, want de dame liep stad en land af om ieder met haar kwalijke laster over Harry Nihom te beÔnvloeden. De vraag is echter of zij Karel van Oordt voor haar kwalijke campagne kan claimen.

Zo blijft ze bezig. Lees bijv. hieronder verder bij "Toegift"...


Hans Holtrop reageerde met slechts eenzelfde email als altijd, weer met dezelfde zelfbedachte beschuldigingen. En schreeuwend om een aardse rechtbank, alsof er geen rechterlijke uitspraak ligt in 2012. 

Natuurlijk is dit niet het einde voor deze twee mensen. Bijna dagelijks krijg ik emails van hen. Zo nu en dan komen er nieuw fantasie-verhalen bij, bijv. over een groot bedrag dat de Israelische Belastingdienst geŽist had. Of de onzin van een riante villa en later een armzalig huurflatje... Hoewel allemaal evident niet waar, tracht hij ook niet het te bewijzen, maar blijft het steeds maar weer rondsturen.Toegift
 
Hecht u nog enig geloof aan de aanstichtster van al deze ellende, mevrouw Ria van der Bas? Dan geeft ik u hier nog een mailtje van haar, zoals ik die wekelijks, en soms dagelijks, van haar ontvang, en dat gaat maar door, waarop ik uiteraard niet reageer. Het verdient oprecht medelijden, dat iemand zich zo laat kennen, met zo'n gestoord verhaal, met zulke wartaal, rijp voor de psychiater. Maar wel 6 jaar lang doorgaan om schade toe te brengen aan een belangrijk werk voor trauma-slachtoffers:

Ria van der Bas <ria.van.der.bas@kpnmail.nl>
14 februari 2014 12:34

aan reageer@dossiers.tk
cc: Hans Holtrop <holtrophans@gmail.com

Geachte heer,

Laat me raden.

Maar Harry Sleijster, geloof mij nu maar, heus het is echt zo, echt hoor IK HEB een boekhouding.

Wanneer ik naar Nederland komt, nou Harry dan laat ik je het zien hoor.

In Nederland. Ach wat jammer nou, mijn chequeboekjes liggen nog in IsraŽl, helemaal vergeten.

Of kijk eens hier wat ik heb. Een heel A 4tje. Tja bij Joanne ligt de rest.

Zal eens kijken als ik bij Joanne komt in Naharya dan, ja maar dan Harry enz enz.

Maar Harry ik heb je toch wel 1 bedankbriefje laten zien van Rubin ? Nou Harry echt hoor die leugenachtige mensen die die moesten ze eens aanpakken.

Zeg Harry ik ben toch een Jood.

Ja maar Harry Nihom kun je mij toch wel als jou vrien Harry Sleijster de cijfers laten zien?

Doe ik de volgende keer Harry. Echt hoor. Beloof het.

Wist je dat het OM en de belastingdienst de alle cijfers die op de site komen verifieerd zowel bij de projecten als wat er is opgehaald.

Want ja Harry Nihom. Je haalt NIETS op. Want DAT wordt gecontroleerd.

Maar ik denk dat de twee Harryís niet beseffen dat de belastingdienst gewoon op alle bankafschriften kunnen kijken.

Dus Harry Sleijster is denk dat je de site vergadering.nu of info wel kan gaan sluiten wanneer alles openbaar wordt, want..........dan gelooft men (voor zover men dat nu doet) u ook niet meer.

Misschien wilt de z.g. RECHTVAARDIGE heer Sleijster toch maar eens gaan inzien: de boekhouding (dat publiek is i.v.m. publieke gelden) van Harry Nihom.

O nee toch, laat me raden. Zeg Harry Sleijster (zegt de heer Nihom ) jij hebt toch geen recht om die van de afgelopen 10 jaar in te zien ?

Hoe kom je daar nu bij. Nee hoor. Ik heb je een bedankbriefje laten zien dat is genoeg.

Bovendien zit je helemaal niet in het bestuur.

Nou zet de focus nu maar weer op de site, dan ben ik weer helemaal je vriend.

Shalom
 


1. Aanklagers Holtrop&vanderBas... | 2. Geschiedenis... | 3. Ontmaskering... | 4. Nieuwe website...