Home

Dossiers:

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed
   De spelbreker Nieuw
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager vdVen BVA
  
Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. F. Ouweneel
  
Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson
- Hans Holtrop  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Ria van der Bas & Hans Holtrop
1. Aanklagers Holtrop&vanderBas... | 2. Geschiedenis... | 3. Ontmaskering... | 4. Nieuwe website...

3. Een nieuwe ontmaskering van Holtrop

Update 15-5-2014
Koster schrikt van Holtrops leugens en ontkent zijn leugenverhaal

Door Harry Sleijster

Een recente email van Hans Holtrop

Holtrop mailde op 15 mei jl. een nieuwe maar zeer opzichtige leugen rond. In een groep bezoekers aan enkele projecten in Israel van Lechaim zou een koster van een kerk Nihom openlijk beticht hebben "een vuile oplichter" te zijn. Dat zou op twee plaatsen gebeurd zijn. Bij navraag echter, toen de koster door Nihom hierop attent gemaakt werd, bleek deze nergens van te weten en schrok geweldig. Het bleek allemaal gelogen. In Shiloh was Nihom zelfs niet eens aanwezig geweest. De koster heeft Holtrop om opheldering gevraagd, en inmiddels ook de cc-ontvangers van Holtrops leugenbrief op de hoogte gesteld.

a. De email van Holtrop aan een groep CC-ontvangers
b. De reactie van de koster aan de groep CC-ontvangers
c. De reactie van de koster aan Holtrop

P.S.: Het gevolg hiervan was dat Holtrop al zijn welbekende leugens nu over de koster uitstortte. Volgens Holtrop gaan die emails ook naar vele BCC-adressen. Blijkbaar is Holtrops opzichtige en grove leugen over de koster slechts het middel voor hem om zijn lastermachine weer eens op gang te brengen.


a. De email van Holtrop aan een groep CC-ontvangers

Hans Holtrop
15 mei 2014

Aan: joannenihom, redactie niw, krant cvi, David shiloh, M.ten, h.nihom, Harry Sleijster
 
Vorige week was een groep christenen uit Alblasserdam
op bezoek in Israel.
Tijdens hun bezoek aan het project van David Rubin in Shiloh
kwam in een huurautotje Harry Nihom met zijn dochter Malka
en haar man aanrijden en wilden zich bij het gezelschap
uit Alblasserdam voegen. Doch de koster van de kerk
in Alblasserdam voegde Harry Nihom toe, dat er
gn plaats was ter plekke voor oplichter Harry Nihom....

De volgende dag was het gezelschap in Sderot, waar
opnieuw Harry Nihom kwam opdagen. Hij probeerde
de collectegelden van de bezoekers uit Alblasserdam
in bezit te nemen, doch weer was die koster zo bijdehand
Harry Nihom te betitelen als vuile oplichter. De opbrengst
van de collecte werd rechtstreeks in handen gesteld
van de voorzitter van de vereniging in Sderot.

En weer slaagde Harry Nihom er niet in
geld van naieve christenen met een hart voor Israel
in zijn eigen zak te steken, zoals hij met
zijn stichting Chai van 2002 - 2010 wel had gedaan.
In die jaren heeft hij 600.000 euro in eigen zak gestoken,
waarvan ongeveer 200.000 euro door Joanne Nihom
werd gestolen !

Harry Nihom werd furieus in Sderot, wegens misgelopen gelden.
Al scheldend en tierend droop hij af.

Verslag uit eerste hand van koster van kerk Alblasserdam.

M.vr.gr.
Shalom,
Hans Holtrop, MSc, publicist
Geb. te Den Haag, 28 nov.41

 

b. De reactie van de koster aan de CC-ontvangers

Beste mensen.
Onderstaande mail kwam bij mij, en zoals de CC vermeldt, ook bij u binnen.

Ik ben hier erg van geschrokken, want hier worden grote leugens verteld.
Die koster uit Alblasserdam (sinds vorig jaar met pensioen) ben ik namelijk, en inderdaad ben ik met een vriendengroep naar Isral geweest.
Heb daar S'derot en Silo bezocht
Heb in S'derot inderdaad Harry Nihom en zijn dochter ontmoet, maar wij hadden daar een ontmoeting met mensen uit die plaats.
Die ons vertelde over de situatie, wij vonden dat Harry zich wat negatief opstelde tijdens de uitleg van die mensen.
In Siloh hebben wij Harry en zijn dochter niet ontmoet omdat wij dat beter vonden.
Hebben een prachtige uitleg gekregen over het werk wat daar gebeurt door David Rubin en zijn medewerkers, alsook een mooie rondleiding,
dus het hele verhaal wat hier onder staat [hierboven] klopt helemaal niets van.
Weet ook helemaal niet wie de bewuste heer Holtrop is, maar volgens mij een doorgedraaide journalist met erg veel haat tegen de heer Nihom.
Hoop dan ook dat u onderstaande mail zo snel mogelijk in de prullenbak wilt doen laten verdwijnen.

Met hartelijke groet
Nico de Heus

c. De reactie van de koster aan Holtrop

Beste heer Holtrop,

Onderstaande mail kreeg ik zojuist toegestuurd.
Zou graag willen weten hoe u aan deze informatie komt, want ik ben namelijk die koster uit Alblasserdam.
Ik vind dat hier over mijn rug en onze groep vuilspuiterij richting Harry Nihom wordt uitgestort.
Vind het ook zeer onfatsoenlijk om zonder mijn medeweten een artikel naar diverse mensen te doen uitgaan waar ik niet achter sta.
Graag uw reactie.

Nico de Heus 


[ Holtrop beweerde vervolgens dat iemand in het vliegtuig heeft meegeluisterd met een gesprek. Maar koster NdH reageert met:
"...Het gaat mij om het stuk wat u gisteren per mail rondgestuurd heeft. 
EN DAT ZIJN GEWOON GROVE. LEUGENS.
En ik sta er op dat u dat terugneemt.
En dat ook laat weten aan allen aan wie u deze mail verstuurd heeft." ]


Noot 1: Over de irritatie die in Sderot ontstond, meldt Harry Nihom het volgende:
"Ik heb inderdaad een enkele opmerking gemaakt.
Odelia was namelijk afwezig en deze man sprak als vervanger in het Ivriet over de problemen van de gemeente, en totaal niet over de slachtoffers; ook niet over het vakantieplan, etc.
Odelia, die ik gesproken heb na het bezoek, schrok van het feit dat deze man het woord heeft gevoerd. Zij heeft iemand uitgezocht, die een totaal verkeerde introductie heeft gegeven, en dat heeft de groep niet goed begrepen."

Noot 2: Nico de Heus laat tot slot nog het volgende weten:
"Wij hebben de projecten bezocht om zelf een indruk te krijgen van wat er allemaal verteld wordt door de tegenstanders van Nihom. In Sderot kwam dit niet goed tot zijn recht [omdat de man daar niet over het hulpproject sprak], in Shiloh des te beter.
Ondanks alle vuilspuiterij die ik na thuiskomst via de mail binnenkreeg, denk ik dat er zeker in Shiloh - wat voor ons beter tot zijn recht kwam - ZEER GOED WERK gedaan wordt."


EXTRA

De reactie van
(BCC-ontvanger) Hans Knoop aan Hans Holtrop:

Als FIOD belastende feiten zou hebben achterhaald, zou er al lang een strafvervolging zijn ingesteld en zouden Harry en dochter niet probleemloos NL binnen kunnen komen en verlaten. 
Uit het feit dat ze u ongemoeid laten, volgt zeker niet impliciet het bewijs dat uw aantijgingen hout zouden snijden.
HK

[ Noot: Holtrop beweert al vele jaren dat de FIOD door hem is ingeschakeld. ]
 


1. Aanklagers Holtrop&vanderBas... | 2. Geschiedenis... | 3. Ontmaskering... | 4. Nieuwe website...