Home

Dossiers:

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed
   De spelbreker Nieuw
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager vdVen BVA
  
Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. F. Ouweneel
  
Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson
- Hans Holtrop  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Ria van der Bas & Hans Holtrop
1. Aanklagers Holtrop&vanderBas... | 2. Geschiedenis... | 3. Ontmaskering... | 4. Nieuwe website...

 
Al is de leugen nog zo snel, 
de waarheid achterhaalt haar wel
 

 (Klik hier voor de laatste UPDATE  (14-6-2014)... )    

NIEUW: 5. De lasterbrieven van Ria...            

1. Mijn laatste brief aan het duo Van der Bas & Holtrop

Door Harry Sleijster

Inleiding
In 2008 begon de strijd tussen mevrouw Ria van der Bas en Harry Nihom, Israel-coŲrdinator voor www.stichtinglechaim.nl. Mw. Van der Bas schakelde de heer Hans Holtrop in om via zijn mailinglijst van 2300 adressen een lastercampagne op te starten. Vanaf het begin kwamen deze beide mensen met de meest kwalijke aantijgingen en scheldpartijen.

Een gerechtelijke procedure werd door mw. Van der Bas opgestart in 2009, maar wegens gebrek aan bewijs door haar gerekt tot 2012. Ondertussen gingen de laster-emails gewoon door. Maar op 19 september 2012 deed de rechter uitspraak en werden alle vorderingen van mevrouw afgewezen en werd zij veroordeeld tot betaling van alle kosten.
Zie http://www.stichtinglechaim.nl/laatste-nieuws/verklaring-van-het-bestuur

Helaas veranderde deze volledige vrijspraak nauwelijks iets aan de lastercampagne. Overal in het land worden nog steeds zaalbeheerders bedreigd als Harry Nihom er lezingen georganiseerd heeft - en wel zodanig dat die vervolgens door hen ook worden opgezegd. Het goede werk van stichtig Lechaim loopt hierdoor dus ernstige schade op.
Zoals u hieronder kunt lezen, gaat ook het lasteren door tot op de dag van vandaag. We zijn nu op het punt gekomen om openheid van zaken te geven. Daarom een Open Brief.


Slotreactie:
28-1-2014 - Het was te verwachten dat de leugens door zouden gaan. In haar reactie weerspreekt mw. Van der Bas mijn aanklachten aan haar adres niet. Maar zij heeft toch iets gevonden. Nu beweert zij zelfs dat zij mij "2x telefonisch" heeft benaderd. Daarom nogmaals: ik heb deze dame nooit gesproken. Lees hier verder...

1. Mijn laatste brief aan HH

Inleiding
Toen ik onlangs probeerde een email van Hans Holtrop persoonlijk te beantwoorden (zie onderaan), kwam er onmiddellijk een groot aantal leugens terug van zijn compagnon, mevr. Ria van der Bas. Leugens die te grof voor woorden zijn. Hieronder vindt u haar brief en mijn (slot)reactie erboven. Van Holtrop kwam slechts opnieuw een vreemde nietszeggende reactie, en even later weer een reactie met weer dezelfde laster: zie het kader hiernaast "Tot slot".
 
Hopelijk wordt met deze Open Brief (mijn laatste aan HH) voor ieder duidelijk met wat voor mensen we te maken hebben.


Open Brief

Op 27 januari 2014 09:43 schreef Harry Sleijster deze Open Brief aan Hans Holtrop en zijn CC-adressen:


Beste lezers,

Dit is mijn laatste reactie aan deze twee mensen, Ria van der Bas en Hans Holtrop. In feite gaat het hier om slechts twee mensen die door grenzeloos fanatisme worden gedreven. Zij zijn werkelijk bezeten om een persoon en zijn werk te vernielen. Hun modderstroom lijkt niet te stoppen. Bij het lezen van de onderstaande reactie van Ria van der Bas val ik bijna van m'n stoel. Zij vertelt verhalen van mij die absoluut niet waar zijn. Immers, nog nooit heb ik Ria van der Bas gezien of gesproken, (wat zij beweert). Daarom enkele citaten uit haar email:

Citaat-1: "Overigens zijn wij niet van plan gegevens of wat dan ook te sturen naar Harry Sleijster..."

     Echter, Ria heeft mij WEL gegevens gestuurd! En daarbij vermeldde zij argeloos dat er nog slechts ťťn dossier in haar bezit was; en dat dateerde van een jaar vůůr de uitspraak.


Citaat-2: "Harry Sleijster heeft mij wel gebeld en NA mijn uitleg heeft de heer Sleijster letterlijk gezegd: Ik geloof jullie want als Harry Nihom werkelijk zoveel geld heeft moet hij mij ook maar gaan betalen voor zijn websitewerk."

     Twee grove leugens in ťťn zin, want Harry Sleijster heeft Ria van der Bas nog nooit gebeld. Hij heeft dus ook nooit iets tegen haar gezegd. Wat ik hier gezegd zou hebben is pure fantasie, of beter gezegd: dit zijn pure opzettelijke leugens.


Citaat-3: "Hij zei er ook bij dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen."

     Evident is ook deze zin onzin. Ik heb haar nog nooit gesproken.


Citaat-4: "Mensen wees wijzer. Echt. De enige God van IsraŽl weet dat ik niet lieg."

     Ik ben stomverbaasd dat iemand (die zich christen noemt) zo uitgesproken kan liegen tegen en over mijzelf. Maar dit duidt dus aan hoe ver zij durft te gaan. Ook daarna volgen nog meer opzettelijke leugens en daarbij roept zij tot twee keer toe de naam van God aan ! Zelfs onder ede, zegt zij ! Liegen tegen beter weten in, en met opgeheven hand. Wie kan hier tegenop? Waar zal dit eindigen? Daarom besluit ik te stoppen met deze discussie.
Mijn excuses aan ieder die zich geŽrgerd heeft aan het ongevraagd toesturen van deze emails.
Het is mogelijk dat u van hen hieromtrent meer ontkenningen en leugens toegezonden krijgt.


Nog kort een paar van de overige onware aantijgingen:

Rechtszaak
Over de rechtszaak die Ria van der Bas begonnen is:
Citaat: "Harry Nihom heeft moeten betalen aan de belastingdienst." 
Nee, niet Harry Nihom heeft moeten betalen, maar Ria van der Bas is veroordeeld tot het betalen van alle kosten, aangezien zij volledig in het ongelijk werd gesteld. Geen enkel bewijs kon zij leveren. De uitspraak van de rechter was volkomen helder.

FIOD
Het zogenaamde FIOD-onderzoek in NL en Israel. Hetzelfde broodje-aap-verhaal. Nagevraagd: pure onzin. Ik kan je verklappen: de enige verdachte bij de FIOD is een zekere Hans Holtrop.

Het OM
Citaat: "Afgelopen woensdag nog contact gehad met het OM. Die meldde dat de zaak wel degelijk ook is opgepakt in IsraŽl. Of denkt Harry Sleijster dat het OM liegt?"
Nee, het OM liegt niet. Ria van der Bas liegt.

Kinderprojecten
Citaat: "...dat Harry Nihom niet de waarheid spreekt. De adoptiekinderen geen gelden heeft gegeven."
Ria van der Bas weet dat Hans Holtrop kort geleden het bewijs vanuit Shiloh gekregen heeft, dat het geld wel degelijk bij het kinderfonds is aangekomen, maar hier beweert zij glashard weer het tegenovergestelde. En bij die evidente leugen roept zij zelfs de God van Israel aan. Ik krijg er kippenvel van.

Bewijzen ingescand
Zoals ik in mijn vorige email duidelijk aangetoond heb, laat Hans Holtrop zich door Ria van der Bas grof voor de gek houden. 
Ria had geen bewijs meer in haar bezit (meerdere bewijzen, beweerde Hans) en kon mij niets tonen. Nu beweert ze "alle bewijsstukken ingescant" te hebben.
Nee, de zotheid druipt overal vanaf. En een paar mailtjes verderop toont ze al weer dat zij ze nŪet ingescand heeft, maar beweert ermee bezig te zijn. "Zeer grote bewijsstukken, zegt ze." - Ach...

Hoe droevig en ernstig dat iemand na het schrijven van zoveel onzin en leugens er ten slotte ook nog weer God bij durft aan te roepen.
Om te huilen.

Vriendelijke groet,
Harry Sleijster
harry@sleijster.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P.S.: Aangezien dit mijn laatste reactie aan deze twee mensen is, geef ik hieronder kort een reactie op twee andere paniekere emails die Ria van der Bas er direct op liet volgen.

Email 2 van Ria van der Bas:
Mijn reactie: U mag aannemen dat zoals zij liegt over gesprekken met mij, zij ook liegt over vermeende gesprekken met Karel van Oordt. Dat verhaal is so wie so niet geloofwaardig. Zeker niet met die overdosis aan vrome toevoegingen van haar erbij. Overigens vind ik het een schande om Karel van Oordt in dit verhaal te betrekken.


Email 3 van Ria van der Bas:
Mijn reactie: Hier stuurt zij een bijlage mee, waarin slechts een vraag wordt opgeworpen, die vreemd genoeg door Ria van der Bas gezien wordt als bewijs. Wat het dus niet is.
Voor de rest weer veel herhaalde aantijgingen, nu over ingescande "bewijsstukken", welke zij blijkbaar bij de rechtbank niet naar voren durfde brengen(??). Meent zij achteraf dus nog iets gevonden wat nog dienst zou kunnen doen in een komende lastercampagne?
Ik hoop dat voor ieder duidelijk is dat het onderzoek wel degelijk is afgelopen, de rechtszittingen zijn geweest zijn, en de uitspraak is gedaan.


Betreffende Hans Holtrop
Veelzeggend over het niveau van deze beide mensen is de wijze waarop mijn privť-email aan Hans Holtrop dd. 23 januari jl. door hem is behandeld (zie onder). Die werd direct doorgezonden aan vele emailadressen en door Ria van der Bas 'beantwoord'. In ťťn woord: deze man is: onbetrouwbaar.
Zaterdagavond stuurde Holtrop al weer wat bij elkaar gefantaseerde onzin rond over zijn FIOD. Niet waard om op te reageren. Helaas ging hij weer op niets(!) in wat ik hem op 23 januari schreef. Discussie gesloten dus.
 
 
Op 24 januari 2014 08:35 schreef Ria van der Bas <ria.van.der.bas@kpnmail.nl>:

Beste mensen,

Wij hebben geen adres van Harry Sleijster.

De ďgegevensĒdie hij heeft zijn dus van Harry Nihom.

Overigens zijn wij niet van plan gegevens of wat dan ook te sturen naar Harry Sleijster. Want Sleijster geeft die dan weer aan Nihom en die kan dan volgens het OM achteraf er weer een verhaal aan gaan breijen. Want lullen kan Harry Nihom goed.

Harry Sleijster heeft mij wel gebeld en NA mijn uitleg heeft de heer Sleijster letterlijk gezegd: Ik geloof jullie want als Harry Nihom werkelijk zoveel geld heeft moet hij mij ook maar gaan betalen voor zijn websitewerk.

Hij zei er ook bij dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen.

Om het tegendeel te bewijzen hebben wij onderzoek gedaan, zijn wij een rechtzaak begonnen en aangifte gedaan en heeft Harry Nihom moeten betalen aan de belastingdienst, Is de Fiod Nederland er mee bezig en is de zaak ook aan Israel overgedragen.
Alle spullen zijn namelijk opgevraagd.

Dus Harry Sleijster laat zich voor de GEK HOUDEN DOOR HARRY NIHOM.

Afgelopen woensdag nog contact gehad met het OM.

Die meldde dat de zaak wel degelijk ook is opgepakt in IsraŽl.

Of denkt Harry Sleijster dat het OM liegt ?

Ik heb inmiddels alles dus alle bewijsstukken ingescant. Die voor een deel Hans al in bezit heeft. Ik ga ze publiceren. Ook die van Joanne. Mails van alle volmachten automatische incassoís e.d.
Alle mails, Alle bedragen, Alle dreigementen, Ook de dreigementen naar de donateurs toe en oud bestuursleden. uitslagen van mijn bezoeken aan projecten, verklaringen enz. enz. alles.

Dan kan iedereen zien dat Harry Nihom niet de waarheid spreekt. De adoptiekinderen geen gelden heeft gegeven. De projecten belazerd heeft door onze euroís om te zetten in shekels.

Boze mails van Harry dat het ons geen donder aan gaat wat hij doet met geld enz.

Een journalist heeft mij inmiddels benaderd.

Mensen wees wijzer. Echt. De enige God van IsraŽl weet dat ik niet lieg.

Natuurlijk reageer Sleijster hier weer op.

Natuurlijk heeft hij daar weer een eigen inzicht over.

Maar Sleijster wordt alleen door Nihom op de hoogte gehouden.

Sleijster heeft geen boekhouding van Nihom gezien als bestuurslid. Ook de andere bestuursleden niet. Want ook bij het OM had Nihom slechts een paar A 4tjes.

Sleijster werd gedumpt door Nihom in Netanya in een klein hotelletje toen hij op bezoek was in IsraŽl georganiseerd door Nihom.
Is op bezoek geweest in Shilo en Rubin heeft hem zijn project laten zien niets meer en niets minder.

Nee mensen. Van mij mogen jullie geven aan Nihom maar het OM verteld een ander verhaal.

Niemand helpt Nihom door met hem mee te gaan praten. Dat is geen liefde en daar help je de man niet mee.

Afstand nemen is beter zolang het onderzoek nog niet is afgerond.

Ik ga niet meer reageren op mails van Sleijster. Want die is GEK op NIHOM dus dat helpt niet en gaat niet werken.

Wel vraag ik iedereen uw gezond verstand te gebruiken. En Nihom en zijn dochter GEEN podium meer te geven.

Het doet de zaak geen goed.

Alles kan ik onder EDE verklaren.
Ik ga nergens op meer op in.

WIE HOREN WIL DIE HORE EN WIE ZIEN WIL ZIET HET.

Shalom en in liefde verbonden en de God van Avraham Izaaak en Jacov weet dat ik niet lieg dat ik alles in bezit heeft, dat de FIOD er mee aan het werk is.

In IsraŽl verbonden Shabath Shalom

Ria

24 januari 2014
De reactie van Holtrop: hij belooft te reageren - maar hij heeft niets meer laten horen

From: Hans Holtrop
Sent: Friday, January 24, 2014 7:06 AM
To: Harry Sleijster
Cc: nihom ; joannenihom@bezeqint.net ; Roger van Oordt ; redactie@niw.nl
Subject: Toenemend inzicht : Harry Sleijster weet kennelijk nog niets van het lopende FIOD-onderzoek naar Harry Nihom


Dag Harry,
NŠ de shabbat zal ik reageren op onderstaande e-mail van jou.
M.vr.gr.
Shabbat shalom,
Hans


Op 23 januari 2014 19:20 schreef Harry Sleijster 

Hans,

Ik reageer maar even direct naar je. Is een normaal gesprek met jou mogelijk?
Het gaat over onderstaande brief van jou aan mij, met het advies om met Ria van der Bas contact op te nemen.
Dat heb ik gedaan.

Je gaf mij een hele serie zaken door, zogenaamde bewijzen, die ik bij Ria van der Bas kon opvragen.
Ik heb dus op jouw advies direct bij haar geÔnformeerd, maar zij had geen enkel bewijs. Ze kon mij niets leveren. Ik kreeg slechts ťťn dossier door, en dat dateerde van een jaar vůůr de uitspraak van de rechter. Dus zonder enige waarde. Verder had zij niets.

Dit volledig gebrek aan bewijs was zo overduidelijk, dat ik onmiddellijk veronderstelde dat jij wel zou stoppen met de laster, immers, jullie hebben contact, en ook volgens Ria van der Bas heb je niets om op te staan.

Eťn ding werd mij toen door jullie onderlinge briefwisseling wel duidelijk: jij wordt zwaar voor de gek gehouden door Ria van der Bas. Want heel duidelijk bleek dat jij niet door had, dat zij niets in haar bezit had wat nog als bewijs zou kunnen dienen. Jij dacht namelijk werkelijk dat zij nog bewijzen had. Maar zij heeft niets.

Zeer verbaasd was ik dan ook dat je onlangs David Rubin zo'n onzinnig verhaal durfde te sturen. Maar goed, waar je de onbeschaamdheid ook vandaan haalt, je zult door zijn heldere antwoord wel overtuigd zijn van de dwaasheid al je beschuldigingen.

Helaas, vandaag toch weer een brief met weer hetzelfde onzinnige verhaal.
Hoe kun je je zo laten misbruiken?

Ik wil je dringend vragen nu te stoppen met die hele lastercampagne. Mocht je er niet uitkomen, dan stel ik voor dat wij samen een gesprek hierover hebben.
Ik kom dan wel een keer naar je toe, of misschien heb je een beter voorstel? Ik zie uit naar je antwoord.

Vriendelijke groet,
Harry Sleijster
harry@sleijster.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Dit is een van de laster-emails van Hans Holtrop, zoals hij er tientallen aan vele personen heeft verzonden. Dat is zijn manier van reageren als ik hem serieus tracht te beantwoorden. Mocht u denken: "Zou het waar zijn wat hij vertelt?" Gelooft u mij gerust: alles is verzonnen. Ja, ook de zogenaamd 'exacte' gegevens die hij geeft.
U kent het spreekwoord "waar rook is, is vuur". Nou, deze twee mensen stoken graag een vuurtje. Maar helaas is er voor laster op dit niveau geen 'brandweer'.
Lees daarom ook het vervolg hierboven, want dat schept heel veel duidelijkheid. Net zoals uiteraard de uitkomst van de rechtszaak dd. 19 september 2012.


Op 24 oktober 2013 06:23 schreef Hans Holtrop <holtrophans@gmail.com>:


Dag Harry,

Je toont niet te beschikken over inhoudelijke informatie
uit het FIOD-dossier.
Graag vraag ik hierbij aan Cees en Ria van der Bas
een tipje van de sluier op te lichten en zakelijke informatie
door te geven aan Harry Sleijster en Hans Knoop:
1. Nummers van het Proces-Verbaal van aangifte
2. Namen en telefoonnummers van de FIOD-rechercheurs, die bezig zijn
met het onderzoek naar de belastingfraude
gepleegd door Harry Nihom, inzake misbruik
van de ANBI-status van Stichting Chai.
Zo mogelijk het FIOD-dossiernummer.
3. Zo mogelijk gegevens van de IsraŽlische FIOD
en onder welk nummer er in Israel een onderzoek loopt
naar belastingfraude door Harry Nihom en zijn dochter
Joanne Nihom inzake verzwegen inkomsten in Israel.
Namelijk van de uit Holland afkomstige gelden van Stichting Chai,
die vanaf het jaar 2000 werden bijgeboekt op bankrekening 160280,
branch 680 ten name van Harry Nihom bij bank Hapoalim
in Netanya, Kfar Shmaryahn en waar zijn dochter Joanne
met de creditcard ongeveer Ä 200.000,- vanaf heeft gehaald.
De IsraŽlische FIOD is met een gedegen onderzoek bezig
naar de zogenaamde ontvangers in Israel van de in Holland
verzamelde gelden bij Stichting Chai, die overgemaakt zijn
naar voornoemde bankrekening 160280 en cash zijn
opgenomen al die jaren door Harry Nihom (en voor
Ä 200.000,- met de creditcard zijn opgemaakt. Die creditcard-sporen
zijn al minitieus onderzocht door de Israelische FIOD
en daarvan is al vastgesteld, dat die niets te maken hebben
met de door Harry Nihom genoemde doelen. Vandaar
de reeds aan Harry Nihom opgelegde ambtshalve aanslag
inkomstenbelasting ŗ Ä 50.000,- die ogenblikkelijk is voldaan
en wel door zijn schoonzoon in Israel van zijn dochter Malka.
Zijn derde dochter RiŽtte is gehuwd met rabbijn Menno ten Brink
van de liberale synagoge in Amsterdam.

Vanaf het moment, dat Cees en Ria van der Bas onraad roken
bij Stichting Chai en aan Harry Nihom gingen vragen
overzichten te geven van de zogenaamd door hem
in Israel aan arme mensen verspreide gelden,
werden er rookgordijnen door Harry Nihom opgetrokken.
Sindsdien is er door Harry Nihom nooit enige informatie
verstrekt over de door hem vanaf 2000 in Israel verspreide gelden.
Cees en Ria van der Bas hebben geprobeerd een rechterlijk bevel
te krijgen, waarmee Harry Nihom gedwongen zou worden
opening van zaken te geven inzake de door hem zogenaamde
verspreide gelden in Israel. Doch de civiele rechter heeft
heel formeel geoordeeld, dat de jaarlijkse papieren dťcharges
van de zeer sterk wisselende bestuursleden van Stichting Chai
richting Harry Nihom, gťťn grond opleverden tot het afgeven
van dat rechterlijke bevel.
De strafrechter denkt daar anders over, gezien de fraude
met de ANBI-status en het verzwijgen van inkomsten in Israel.

Dus, beste Harry Sleijster, al is de leugen nog zo snel,
de waarheid achterhaalt hem wel.
Als Jood en christen worden we gedreven door
de liefde tot de waarheid, opening van zaken te bereiken
inzake de vraag waar al dat vanaf 2000 in Stichting Chai verzamelde geld
aan is besteed in Israel ?
Idem dito met Stichting Lechaim.

Daar ik in mijn leven heel veel te maken heb gehad
met criminele oplichters, waardoor ik nogal wat
expertise heb opgedaan, kan ik stellen,
dat Harry Nihom een misselijkmakend oplichtertje is,
die met centjes van goedwillende christenen
uit BelgiŽ en Nederland, die een hart voor Israel hebben,
goede sier heeft gemaakt in Israel.
Vanaf het moment dat Cees, Ria en ik zich zijn gaan
verdiepen in zijn oplichtingspraktijken, hebben we
geconstateerd dat hij zijn luxueuze stadsvilla
in Netanya aan de Chaim Laskov 64 heeft moeten verlaten,
gezien zijn dalende inkomsten uit zijn oplichtingspraktijken
en is gaan wonen in het huurflatje aan de Ner Halaila 3,
42209 Netanya.

Cees, Ria en ik blijven ons tot het uiterste inspannen
in Nederland, zoveel mogelijk christenen te waarschuwen
voor de oplichtingspraktijken van Harry Nihom,
gezien zijn liederlijk brutale doorgaande spreekbeurten in
Nederland twee keer per jaar.
In de afgelopen periode van 8 - 20 oktober 2013 van spreekbeurten
van Harry Nihom in Nederland, zijn we er in geslaagd
een aantal daarvan te verhinderen, door tijdig o.m. de kerkbesturen
te informeren over oplichtertje Harry Samuel Nihom.

Hopelijk gaan met deze informatie je ogen enigszins open, beste Harry Sleijster.
En begrijp je ook onze Joodse en christelijke motivatie.

Met vriendelijke groet,

Shalom rav,

Hans Holtrop MSc

[ Lees mijn reactie op deze vreemde verzinsels van Holtrop hierboven: Klik hier... ]


Op 23 oktober 2013 stuurde ik het duo de onderstaande email:

Op 23 oktober 2013 19:30 schreef Harry Sleijster <harry.sleijster@gmail.com>:

Aan Hans Holtrop en Ria van der Bas,

Wat een smerig en leugenachtig verhaal. En jullie weten het zelf.
En dan maar weer onbeschaamd ondertekenen met "shalom".
Waar halen jullie toch deze onzinnige verzinsels vandaan?
Dezelfde achterhaalde beschuldigingen waar allang een rechterlijke uitspraak over is. Wil je die leugens opnieuw inbrengen?? Denk even na hoe dwaas dit overkomt.
Voor mensen die zichzelf als christenen betitelen, vind ik dit een vorm van herhaaldelijk opzettelijk zondigen en een dramatische afgang.
Hoe verantwoorden jullie dit eigenlijk?
Gewetenloos.

Harry Sleijster
info@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
www.vergadering.nu ~~~~ www.bijbellezingen.nl


Op 23 oktober 2013 15:48 schreef Hans Holtrop <holtrophans@gmail.com>:

Dag Ria,

Inderdaad is het zo, dat van strafbare feiten aangifte gedaan moet worden.
Jullie hebben aangifte gedaan en daar heb ik me aangesloten.
Binnen niet al te lange tijd wordt Harry Nihom door de Officier van Justitie gedaagd
te verschijnen vÚÚr de strafrechter.
Nederland heeft met Israel een uitleveringsverdrag, dus als hij niet komt opdagen, wordt
hij door de Israelische autoriteiten opgepakt en naar Nederland overgebracht.
Medische gronden voor niet-verschijnen kan hij niet naar voren brengen, gezien zijn vele tennispartijtjes op shabbat in Netanya.
In Nederland zijn velen blij en verheugd, dat hij W.O. II heeft overleefd, want nu kan het recht haar loop hebben, inzake de belastingfraude en belastingoplichtingspraktijken van Harry Nihom gepleegd jegens de Staat der Nederlanden en de IsraŽlische Overheid.

Daar waar hij stelt, dat ik er veel tijd aan besteed om hem als mens en werker de grond in te boren, maakt hij een vergissing. Ik tracht veel mensen in BelgiŽ en Nederland te behoeden voor de malicieuze fraude- en oplichtingspraktijken van en door Harry Nihom.
Slap, dat hij mijn naam niet noemt ! 
Hopelijk gaat hij mijn naam noemen als degene, die leugens over hem verspreidt. Dan volgt
onmiddellijk aangifte mijnerzijds jegens hem wegens aantasting van eer en goede naam.

Dus, Harry, wees een vent en zet mijn naam in je Focus en dan pak ik je bij je tokus.

Met vriendelijke groet,

Shalom,

Hans Holtrop


Op 22 oktober 2013 stuurde Ria van der Bas onderstaande email aan Holtrop


---------- Doorgestuurd bericht ----------
22 oktober 2013 10:44 Van: Ria van der Bas <ria.van.der.bas@kpnmail.nl>
Onderwerp: Je naam wordt besmet Hans en de plciht van een bestuur ook.
Aan: Hans Holtrop <holtrophans@gmail.com>

Hans.

In Nederland is het zo dat wanneer je iets strafbaars weet aangifte daarvan MOET doen anders ben je zelf strafbaar met alle gevolgen van dien. Zo is mij dat door het OM verteld.

Wij hebben geconstateerd en onderzocht dat Nihom nauwelijks gelden heeft gestort aan de projecten. Ook geconstateerd is dat aale bedragen op bankafschriften van Stichting Chai niet overeen kwamen met wat aan de slachtoffers en/of projecten hadden moeten krijgen.

Ook geconstateerd is dat Nihom ondanks een schriftelijke overeenkomst tussen Chai en Nihom zijn maandelijkse toelage met meer dan Ä 1000,00 werd overschreden daarmee nog niet opgeteld zijn creditcard uitgave.

Ook is geconstateerd dat de automatische incassoís die Joanne Nihom als GEEN bestuurder inde en deze niet verantwoordde. Zij wijst naar haar vader en haar vader naar de dochter.

Dus leugens zijn het NIET

Wij hebben de humanitaire en dure plicht de donateurs te behoeden die naief denken dat de gelden aan de slachtoffers van Sderot e o zijn gegeven.

Nihom durft geen andere uitspraken te doen dan deze want anders kunnen we opnieuw aangifte doen van laster.

Wij zijn MENS. Niet Nihom.

Wij kennen onze dure plicht t.b.v. de slachtoffers. T.b.v. IsraŽl.

Nihom laat geen films zien, fotoís en verklaringen van slachtoffers zoals EO metterdaad dat doet t.a.v. de rolstoelen etc.

Nee Nihom heeft een POLITIEK verhaal. Heeft niets met zijn Stichting te maken.

Werkbezoek?? Nee donateurs ronselen.

[ Citaat uit de Focus ]

Focus

Deze brief ontvangt u wat later. Oorzaak is de ombouw van mijn computer, zodat ik u vaker korte berichten kan sturen. Eveneens zullen we wat het werk van Lechaim betreft in het vervolg gerichte projecten maandelijks doorgeven en u daarover informeren.

Zoals in mijn laatste aan u gezonden brief vermeld, was ik op werkbezoek in Nederland. Duidelijk blijkt dat de internationale financiŽle crisis ook in Nederland voelbaar is en vaak minder aangename consequenties heeft.
Positief voelbaar is toch de band die velen hebben met het Joodse land Israel.
Mijn ervaring was daarom anders dan velen verkondigen. Ik mocht dan ook veel adressen toevoegen aan mijn verzendbestand en contacten leggen, waardoor ons werk voor de slachtoffers van terreur meer bekendheid krijgt.
Het bezoek van president Shimon Peres en de door de tv uitgezonden discussieavond van hem met een groep studenten heeft grote indruk gemaakt en was de beste pr die men zich kan voorstellen. Hetzelfde geldt voor zijn ontmoeting met koning Willem Alexander.
Als we dan toevoegen de toespraak van premier Bibi Netanyahu tijdens de jaarlijkse VN-vergadering, dan is er geen reden om negatief te zijn.

Dat er in Nederland een man veel tijd besteedt om mij als mens en werker de grond in te boren, is het enige negatieve dat vermeld kan worden. Als overlevende meen ik een humanitaire taak te hebben en dat is belangrijker dan de leugens, die hij verspreidt.

[ Uit: http://www.stichtinglechaim.nl/harrys-focus-op-israel-484/ ]

  


Wie zijn ze?

Ria van der Bas
stuurde mij vanaf 2008 emails met ongeloofwaardige en feitelijk onmogelijke verhaaltjes over haar kijk op een bestuurscrisis die zij geheel zelf veroorzaakte.
Ze was er nog maar heel kort en eiste van Nihom voor elke geldafdracht in Israel bonnetjes. Het gebrek aan vertrouwen wreekte zich al snel. Ze bleef alleen in het bestuur over met nog een dame, die inmiddels ook al weer jaren vertrokken is. Nihom wilde door met het werk en richtte een nieuwe stichting op in 2008. En toen kreeg ik de mailtjes. 
Zij zou Nihom ontslagen hebben, beweerde ze. Nee, die vertrok zelf. Hij zou al 10 jaar geen boekhouding voeren? Bedragen worden door mevrouw bedacht en opgehoogd naar 600.000. Holtrop wordt ingeschakeld. Ingezondens verschijnen op allerlei forums. Ze belooft een open donateursvergadering, maar niets komt daarvan terecht. De FIOD zou zijn ingeschakeld? Nee. Nihom zou een Belgische bankrekening hebben? Nee. Hij zou een zeer luxueuze woning in Israel bezitten? Nee. Mevrouw roept van alles. Niets(!) blijkt waar te zijn. De rest weet u.


Hans Holtrop heeft een lange staat van dienst als veroorzaker van tweespalt.
- Geroyeerd door het CIDI.
- Veroordeeld vanwege het stalken van Balkenende.
- In opspraak geraakt vanwege het op eigen houtje uitnodigen van Vlaams Belang bij de Levensstroom gemeente en daarop weggestuurd.
- En dan zijn er de haatdragende ingezonden stukken bij websites en de vele lange spam-emailings. Dat juist hij zijn schrijven altijd afsluit met 'shalom' is een gotspe van de eerste orde. Waar Hans Holtrop is, zal nooit Shalom heersen. Hij gaat tot het bittere einde in het aanvallen van mensen die zijn mening niet delen. Bedreigend worden zijn mails als die mensen reageren. Zelfs naar de werkgevers van zijn slachtoffers stuurt hij zijn lasterende emails.
 


1. Aanklagers Holtrop&vanderBas... | 2. Geschiedenis... | 3. Ontmaskering... | 4. Nieuwe website...