Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
      Aanklagers-2
      Aanklagers-1
      Oogstonderzoek
      Verslagen

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Pastor Joseph Prince - Singapore

Joseph Prince was in Nederland
Verslagen van de genadeboodschap van Joseph Prince op Eurospirit 2008


15 mei 2008 - Verslag van Harry Sleijster in "Brinknieuws"
                     
(Brinknieuws is het contactblad van de Vergadering Zwolle):

Joseph Prince in Leiden - Turn your eyes upon Jesus

Beste broers en zussen,
Vrijdag en zaterdag 2 en 3 mei zijn Kees en ik naar de Eurospirit Conferentie in Leiden geweest. Er was op dat moment veel keus in conferenties, maar we kozen voor deze omdat we Joseph Prince graag wilden horen.

'De broeders'
Ik had begrepen dat hij dezelfde 100%-genadeleer verkondigde als 'de broeders van de Vergadering' altijd gedaan hebben, maar toch kwamen er het afgelopen jaar felle reacties van gereformeerde én van 'opwekkings'-zijde. Nou, wij hébben het gehoord en het was geweldig goed! De oude boodschap, maar hij klonk nieuw.
Ja, 'de broeders', zoals Darby, Kelly, Rossier, Voorhoeve, enz. wisten echt wat genade was. M.i. lees je dat nergens zo goed verwoord als in hun boeken. Je vindt het ook terug in het recente artikel over 'Genade en Prince' in dat nieuwe tijdschrift 'Bodem'. Ook daarin wordt genade echt heel goed verwoord. Maar gelukkig ontdekken we nu dat er toch nog veel meer broeders zijn die weten wat genade echt is.

100%-genade
100% genade is moeilijk te accepteren. Dat roept altijd weerstand op. Lees maar in Romeinen 6:1, de reactie die Paulus kreeg: “Als genade 100% is, dan kunnen we dus maar blijven zondigen?” Prince krijgt dezelfde reactie. Hij is een jongeman van 43 en komt uit Singapore en heeft de gave om het onderwerp genade bijzonder helder uit te leggen, zodat het vooral op jongeren goed over komt. Kees en ik hebben beiden geboeid zitten luisteren. Wat een krachtige boodschap! Graag wil ik een paar dingen uit de eerste toespraak van Prince met jullie delen.

Kijk naar Jezus - alleen genade
Hij noemde bijvoorbeeld het punt dat we altijd zo naar onszelf kijken. Als er een groepsfoto is gemaakt, naar wie kijk je dan het eerst op die foto? Juist, naar jezelf. Sta ik er wel goed op. Maar als God naar ons kijkt, kijkt Hij naar zijn Zóón. Want wij zijn in Hém. Wij zijn vaak met onszelf bezig, met ons falen, maar God ziet ons in Christus. God kijkt naar Hem. En Hij heeft al onze zonde op zich genomen, en weggedaan. Dat probleem is voor God afgedaan. Ook de zonden van vandaag en morgen. Christus is onze gerechtigheid. Zoals Hij aan Gods rechterhand is, zó zijn wij in deze wereld (zegt ook 1Joh.4:17). Kijk dus niet naar jezelf. Kijk naar Hem. En zoals Hij is, zo zijn wij in deze wereld!

Van Egypte naar de Sinaï - alleen genade
Een ander punt wat indruk op ons maakte, is dat het volk Israël vanaf Egypte tot aan de Sinaï wel veel murmureerde, maar niet gestraft werd. God was met hen op weg op grond van genade. Toen bij Sinaï de tien geboden kwamen werd het anders. Als ze nú klaagden, vielen er steeds vele doden. Op grond van wet kunnen we niet leven! De wet doodt, maar Jezus maakt levend. Aan de voet van de Sinaï stierven direct 3000 mensen vanwege de wet. Op de pinksterdag kwamen direct 3000 mensen tot bekering door de Geest.


3 mei 2008 - Verslag van Sjaco Aalbersberg op zijn weblog:

Joseph Prince in Leiden 

Lieve mensen op ons blog,
Gisteravond was ik een avond op de EuroSpirit Conferentie, die 3 dagen lang wordt gehouden in de sporthal, naast het Holiday Inn Hotel in Leiden.
Joseph Prince zou daar spreken, in Nederland al een beetje omstreden, want hij zou een zogenaamd welvaartsevangelie prediken!?
En een breuk tussen stichting Opwekking en Jong en Vrij is het resultaat!
Joseph Prince is trouwens 36 jaar en komt uit Singapore en is pastor van één van de snelst groeiende kerken in zijn land.
Hij brengt een krachtige boodschap: over de genade van Jezus.
Hier onderaan, staan wat links, naar diverse sites.
Leuk vind ik het altijd als je dan op zo'n plaats aankomt, dat het altijd wemelt van de bekenden, ook leuk is het om zussen te zien, die je al jaren niet gezien heb.
Na een rondje langs diverse christelijke stands, nam ik plaats en rond 7 uur begon de samenkomst, met een heerlijke lofprijs en aanbidding van de formatie Blessing.
Al gauw was ik in de tegenwoordigheid van God en had ik heerlijke ogenblikken, dicht bij Hem.
Na het offer, wat bestemd werd voor de tv uitzendingen van EuroSpirit, werd Joseph Prince aangekondigd.
Heerlijk hoe verfrissend en vernieuwend, hij het Woord van God bracht.
Op het puntje van mijn stoel zat ik, om alles in te drinken!
Ook heb ik wat opgeschreven, wat ik graag wil delen.
Een van zijn hoofdpunten was, dat God niet ons ziet, maar Zijn Zoon Jezus, als Hij naar ons kijkt. Vaak zijn wij zo gefocust op onszelf en met onszelf bezig.
Aan de hand van een voorbeeld, haalde hij dit aan.
Als er een foto van een hele groep mensen wordt genomen, waaronder ook jij, en jij die later terug ziet, waar kijk je dan het eerste naar!!
Jezus, de bijbel zegt het, deed geen zonde, kende geen zonde, toch werd alle zonde op Hem gebracht en was Hij zonde. Ook de zonde van ons, van morgen of volgend jaar!
Daarom is het zo eenvoudig en zo simpel, om de genadegave Gods, in Jezus aan te nemen. Hij werd onze gerechtigheid!!!
Wij van onszelf kunnen de geboden (de wet) niet houden.
Het was Gods eigen Zoon, die voor ons hing aan het kruis, als wij leven in die waarheid en dat besef, zullen we enkel en alleen maar Jezus verhogen en verheerlijken, i.p.v. altijd maar met ons zelf bezig te zijn, ik doe dit niet goed, en dit heb ik fout gedaan!
Super was het ook, toen hij aanhaalde, dat voordat de 10 geboden kwamen, er geen enkele Israëliet gedood werd vanaf de uittocht uit Egypte tot de berg de Sinaï. Niemand, alhoewel het volk wel elke keer klaagde en ook dat is zonde, toch gaf God elke keer weer naar Zijn goedheid aan de Israëlieten!
Maar toen de wet kwam en de 10 geboden werd dit anders, bij klagen werd er gedood, de mens kan de wet niet houden.
Niet door onze goedheid, maar door Gods goedheid leven wij!
De wet dood, maar Jezus maakt vrij.
Nog één voorbeeld wil ik aanhalen, dat is toen de Jezus op de berg was en daar Elia en Mozes verschenen, en Petrus, die erbij was, moest iets zeggen. Hij zei, laten we tenten opzetten, voor U, Mozes en Elia. Petrus wilde Jezus gelijk zetten met de wet (Mozes en Elia). Maar meteen kwam daar de stem van God: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!
Daarna sprak Jezus meteen, geen veroordeling (de dicipelen, waren in slaap gevallen): Wees niet bevreesd. Gods genade is gekomen, in Jezus, genade zo oneindig groot in Jezus alleen.

www.josephprince.org
  www.jongenvrij.nl5 mei 2008 - Nederlands Dagblad - www.nd.nl
 

Warm onthaal voor Pastor Joseph Prince


door onze redacteur Reina Wiskerke

In Christus zijn mensen volmaakt in Gods ogen. Weg met de wet en met alle schuldgevoelens dus. Pastor Joseph Prince uit Singapore krijgt met deze boodschap een warm onthaal op Eurospirit in Leiden.

LEIDEN - De Eurospirit Conferentie staat al weer in een jarenlange traditie. Praise en worship leiden een internationaal bekende spreker in, die veelal een eigen, voor hem kenmerkende boodschap heeft. Dit keer is het Joseph Prince van de naar verluidt snel groeiende New Creation Church in Singapore. Hij legt alle nadruk op Gods genade door Christus' offer aan het kruis en verklaart schuldgevoelens daarom taboe. ,,De duivel wil dat je met jezelf bezig bent. Door schuldgevoelens ben je met jezelf bezig. Als je naar jezelf kijkt, zie je tekortkomingen, lelijkheid. Maar God kijkt naar Jezus. In de ogen van God zijn wij zoals Jezus is: heilig, rechtvaardig en luisterrijk. Wees niet met jezelf bezig maar met Christus. Je kunt jezelf toch niet veranderen.''

Vriendschapsrelatie
In de sporthal van het Holiday Inn te Leiden is Pastor Prince in relatieve eenvoud op het podium verschenen, zonder een nadrukkelijk aanwezige hofhouding van gezinsleden, bodyguards of allerhande regelaars. Ter verwelkoming zijn er warme woorden van Marcel Gaasenbeek, voorganger van de evangelische gemeente Jong en Vrij in Hellevoetsluis. Tussen zijn gemeente en die van Pastor Prince bestaat een vriendschapsrelatie, legt hij uit. Gaasenbeek spreekt enthousiast over de grote aantallen mensen die in de kerk van Prince ,,tot de Heer komen'', en dan echt vanuit het boeddhisme of atheïsme.

Eurospirit houdt zich, onder leiding van Bert Panhuise, bezig met uitzendingen via kabel en satelliet op charismatische leest geschoeid, in traditie van de pinksterbeweging.

Delen van de leer van Pastor Prince hebben in Nederland geleid tot debat en publieke waarschuwingen, ook binnen pinksterkringen. In de grote sporthal weet Prince velen enthousiast te maken met zijn Bijbeluitleg over wet en genade. Nogal wat Bijbelgedeelten passeren de revue, zoals Johannes 1:17: ,,De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.'' Er is niets mis met de wet, aldus Prince. ,,De wet is heilig, maar maakt je niet heilig. De wet is rechtvaardig, maar maakt je niet rechtvaardig.''
Niet de wet dus, maar de genade maakt mensen heilig en rechtvaardig, is zijn stelling. ,,Onder de wet overtreed je alle geboden als je er één overtreedt. Onder de genade, doe je alles goed als je één ding goed doet.'' Leven in genade, is geen vrijbrief voor zonde, tekent Prince erbij aan. De wet brengt onrust, en mensen houden zich aan regels, om de regels, maar wie rust in de genade kan wandelen met God en uit liefde het goede doen, beredeneert hij. ,,Alleen genade kan je hart veranderen.''

Prince ziet zijn ontdekking - vroeger preekte hij naar eigen zeggen ook over wet en zonde - bevestigd in de hele Bijbel. Volgens hem leefde bijvoorbeeld het volk Israël onder de genade op de tocht van Egypte naar de Sinaï. Immers, het klaagde voortdurend, maar God strafte het volk er niet om. Het volk koos echter bij de Sinaï voor zelfrechtvaardiging onder de wet, toen het daar tot God zei - in de vertaling van Prince - 'Alles wat God heeft geboden kunnen wij doen' (Exodus 19:8, Nieuwe Bijbelvertaling: 'We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.'). God liet de Israëlieten, omdat ze erom vroegen, vanaf toen onder wet leven. En omdat ze onder de wet onheilig waren, eiste God dat ze afstand bewaarden tot Hem en Hij strafte ze vanaf toen wel met de dood als ze klaagden, aldus de prediker uit Singapore.

Onder het uiten van bewonderde geluiden horen mensen in de grote zaal deze Bijbeluitleg aan. Prince heeft meer in petto. Zo wijst hij op twee bijbelse figuren van wie Jezus zegt dat ze een groot geloof hadden: de Romeinse hoofdman en de Kanaänitische vrouw. Waarom hadden juist deze mensen een groot geloof? Prince dacht er lang over na, maar kon het antwoord niet vinden. ,,Ik zei: 'Heer, zeg het me'. En de Heer zei tot mij: 'Het zijn beiden heidenen'.'' Heidenen, aldus Prince, waren niet met de wet bezig en dus ook niet met zonde en schuld, maar ze waren zich bewust van de genade in Jezus Christus.''

Prince vertelt dat hij voorzichtig is met de uitspraak 'God zei tot mij', omdat deze vaak misbruikt wordt in charismatische kring. Als hij ervan getuigt, heeft hij echter naar eigen zeggen werkelijk een duidelijke innerlijke stem van God gehoord.

Breken
Genade staat in veel kerken centraal. Daarmee brengt Prince niets nieuws. Hij wil echter radicaal breken met praten over de wet, zonde en schuld, zoals hij in 'de kerken' ziet gebeuren. Levendig als hij spreekt - met zo nu en dan een grapje - illustreert hij prediking over zonde en schuld telkens op een gedragen, klassieke preektoon.

Volgens hem zijn wet en genade niet te combineren. Het pleidooi voor ,,evenwichtige prediking'', zoals hij binnen de christenheid vaak hoort, pareert hij met de stelling: ,,Wat wij evenwicht noemen, noemt Jezus vermenging. Nieuwe wijn moet niet in oude zakken gedaan worden, zei Jezus, want dan raak je beide kwijt. Het is helemaal wet, of helemaal genade.''


Meer links:
De kritiek 1: 'Back to the Bible' - Xist - ND - Opwekking...
De kritiek 2: Uitdaging: Opwekking versus HQ - en de reactie van Willem de Vink...


Meer over Back to the Bible en zijn kritiek op Rick Warren en andere evangelische predikers
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter