Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

OPWEKKING
De critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith
Jeroen Bol waarschuwt...

14-8-2008 - Habakuk.nu 
Jeroen Bol heeft weer kritiek op
Opwekking


Prof. dr. Willem J. Ouweneel : "Al langere tijd 'droom' ik van jongere mannen en vrouwen, die durven dromen van een grote geestelijke doorbraak in ons land, en die ook de moed hebben hun nek uit te steken om die droom gestalte te geven. Mattheus is bij uitstek zo'n dromer en doener. Ik hoop dat vele jongeren en ouderen zich door zijn boek en zijn werk zullen laten inspireren."
Na zijn kritiek op Opwekkingsliederen
(zie  www.dossiers.tk/gws-jeroen-bol.htm ) en op Rick Warren (zie www.dossiers.tk/warren... ) zijn nu Ouweneel en TRIN aan de beurt.
Bol grijpt de huwelijksproblemen van de Bentley's aan om de Lakeland Revival organisatie te betichten van leugens en diefstal. Want men "heeft geen enkele genezing met een medisch attest kunnen staven", en Bol vraagt zich af waar "het geld in de gevulde collecte-emmers" is gebleven. 
Dan volgt zijn felle kritiek op TRIN en Mattheus van der Steen. Bol begrijpt niet hoe iemand een boek kan schrijven met de titel "Durf te dromen". Want het kenmerk van opwekking toch immers "wakker worden"? En dat is toch iets heel anders dan dromen? aldus Jeroen Bol.
     Flauwere kritiek kun je je haast niet voorstellen. En dan volgt zijn "verbijstering" over Willem Ouweneel. Want die heeft dat boek zelfs aanbevolen. Wat laadt deze 'bijbelleraar van formaat' een verantwoordelijkheid op zich, aldus opnieuw Jeroen Bol.
     Als het om opwekkingen gaat, is Jeroen Bol niet snel tevreden. Blijkbaar heeft hij een concept in gedachten van beschaafde evangelieverkondiging zonder wilde charismatische taferelen, een concept dat er nooit geweest is. Als voorzitter van de GWS zou hij toch moeten weten dat het er nooit 'ordelijk' aan toe ging. Lees de vele verslagen en boeken hierover maar na en ook bij alle oude opwekkingspredikers is een bepaalde mate van chaos te vinden.

De kritiek van Jeroen Bol op de Opwekkingsbundel

De recente kritiek van Jeroen Bol op de Opwekkingsbundel startte met een negatief kritisch artikel in het januari-nummer van Uitdaging. Daarin tracht Bol op een arrogante wijze het bestuur van de stichting 'Opwekking' te passeren. Met haar voortdurende kritiek op evangelisch Nederland moeten we helaas constateren dat de Georg Whitefield Stichting zich steeds meer opwerpt als een Bolwerk van anti-opwekkingskrachten.


       NIEUW:
4. 2 februari 2008 - Uitdaging

Een ingezonden - Opwekking (1)

In de Uitdaging van januari 2008 staat een artikel van Jeroen Bol over de Opwekkingsliederen. Ik stoor me aan dit soort artikelen en praatjes. Nog denken veel orthodoxe christenen dat buiten deze kerken mensen geloven dat het in de eerste plaats om hen draait en in de laatste plaats om God. ‘Ik zoek en ik vind’, met het accent op ik. Ook al is die geest er misschien wel geweest, het is verleden tijd, oubollig en onjuist, ja ik vind het een leugen van satan om dit te blijven zeggen en hiermee weer veel negativiteit te zaaien. En deze negativiteit proef ik ook in het genoemde artikel.

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Goed, dit is eruit. Het artikel. De schrijver neemt waar dat een deel van de gemeente liederen niet meezingt en concludeert dat dat komt omdat ze niet bijbels zijn. Is dat zo? Is dit een juiste conclusie of komen de liederen in onze relatie met God soms zo dichtbij dat het meezingen wel eens even lastig is?

Vooral de laatste honderd zouden emotieliederen zijn. Ik ben zelf Nederlands Gereformeerd en bezoek naast onze diensten samen met mijn man de Opwekking conferenties. Ja, veel liederen hebben emoties in zich, maar dat kan toch niet anders als je een persoonlijke relatie met God belijdt en niet een 'kerkgeloof' hebt? Het gaat over God en over mij, ons. Als ik dan onder de liederen zie welke bijbelteksten daarvoor zijn gebruikt, is de tekst herkenbaar en kun je ook zien hoeveel psalmen op nieuwe wijze worden verwoord en daar ben ik blij mee! Ik vind de psalmen mooi, laat daar geen misverstand over bestaan, maar de taal is vaak ingewikkeld. Daarom ben ik extra blij met de eenvoudige teksten van Opwekking.

Overigens, als dit emo-liederen zijn, zijn heel wat psalmen dat ook. David zingt over zijn eigen situatie, Asaf doet dat ook, hij worstelt met God, ‘hoe kan dat allemaal zo, waar is God toch?’ (Psalm 73) In Psalm 23 zingt David: "De Heer is mijn Herder.” En wat hebben we die niet met heel veel plezier achter elkaar aan, mannen en vrouwen, samen gezongen? Zo zijn de psalmen geschreven naar aanleiding van een persoonlijke gebeurtenis, ingegeven door de Heilige Geest, dat zeker, maar dat zijn de door ons gedichte liederen toch ook? Ook wij hebben de Heilige Geest toch ontvangen?

Als deze Jeroen spreekt over de waarde van de Psalmen spreek ik dat niet tegen, maar staat dit tegenover het zingen van Opwekkingsliederen? Het meest belachelijke vind ik de zin waarmee hij eindigt: "Want echt de schepping juicht niet meer." Dan moet hij Psalm 100 ("Laat de hele aarde voor de Here jubelen") ook maar uit zijn bijbeltje schrappen. Kom op meneer Jeroen Bol, staan we nu stil bij wat God voor grote dingen deed en doet? En waar we heen op weg gaan? Of staan we stil bij wat satan allemaal vernietigt? Waar is je blik op gericht? Op die grasvelden vol, straks met krokusjes, tulpen, bloeiende bomen, een kind dat geboren wordt, een stel dat trouwt en trouw belooft? Of dat we in barensnood zijn? Oké, wel in barensnood maar zeker van de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde, dus zingen we: de schepping juicht! Of we het zien of niet.
Ria van der Molen den Boer


3. 1 februari 2008 - Friesch Dagblad
Naar aanleiding van de recente kritiek van Jeroen Bol (zie onder...) schreef Dr. J.Smelik een artikel in het Fries Dagblad.
Klik hier en lees het artikel: www.frieschdagblad.nl

Kanttekeningen bij de kritiek van Dr. J. Smelik in het FD:
door Harry Sleijster
Dr. J. Smelik, hymnoloog, komt in het FD met een weloverwogen commentaar op de kritiek die de Opwekkingsbundel in het verleden kreeg en die zij op dit moment van Jeroen Bol krijgt. Hij meent dat de bundel 65% overwinningsliederen bevat, en 8% met het lijden en sterven van Christus, en 15% over levensvernieuwing. Nu zal daar, denk ik, best wat overlapping in zitten, zodat met een beetje goede wil de percentages nog flink kunnen verschuiven, maar eenzijdig lijkt het wel. Verder mist Smelik de in de Psalmen aanwezige "donkere aspecten van het geloofsleven, de twijfel, zondebesef, bedreiging..." Die zijn, zegt hij, "stelselmatig geschrapt".

Maar wat is nu het probleem? Dat wedergeboren christenen veel overwinningsliederen zingen en veel minder de beleving van zwaarmoedigheid, zonde en twijfel ervaren? En dat ze daar dus ook niet over zingen? Omdat Christus door het kruis daarover getriomfeerd heeft? Ja, voor deze 'eenzijdigheid' heeft de Stichting Opwekking blijkbaar duidelijk, en m.i. terecht, gekozen.

Ondanks het weloverwogen betoog van Smelik is zijn slotconclusie nogal onduidelijk, namelijk dat "de kritiek van mensgerichtheid niet alleen de bundel, maar ook het beleid van de stichting treft. In elk geval wegen voor de stichting andere (ook theologisch-gerelateerde) argumenten kennelijk zwaarder."

Deze conclusie (beschuldiging?) van mensgerichtheid wordt echter door zijn voorgaande betoog nauwelijks ondersteund, of het zou Gankema's opmerking moeten zijn dat het schrappen van liederen ook velen zou bedroeven en dat half Nederland dan over hen heen zou vallen. Maar is Stichting Opwekking daarmee altijd mensgericht bezig geweest? Deze conclusie is dus nogal aanvechtbaar. Ook omdat het is niet waar dat overwinningsliederen inhoudelijk mensgericht zijn. Ze zijn op God gericht, om Hem de lof en eer te geven. Hier speelt kennelijk een stuk onbegrip over wat er feitelijk gebeurt bij het zingen van deze liederen. De een (Smelik, Bol, e.a.) ervaart het overwinningslied dus als zelfgerichtheid, terwijl de zanger het als Godgerichte aanbidding ervaart.

Laten we hier dan ook nog bij bedenken dat God niet wil dat je een verliezer bent, en somber en zwaarmoedig. God is mensgericht en wil dat je gelukkig bent en in de overwinning staat en daarvan zingt.
Psalmen zingen is ook minder geschikt als een groepsgebeuren. David en anderen 'bezongen' hun leed en droefheid ook in hun eentje. Er is trouwens weinig op tegen dat iemand die in een dip zit de Psalmen gaat lezen en ze op zichzelf toepast. Maar beter zou zijn als je God gaat danken voor alles wat Hij je in het Nieuwe Testament heeft geschonken.


2. 15 januari 2008 schrijft Jeroen Bol een "Ingezonden" in het ND:

Bundel 'Opwekking'
Blijkbaar is mijn pleidooi in het maandblad Uitdaging voor een herziene uitgave van de bundel Opwekking niet helemaal goed begrepen. Boven het bericht daarover in het Nederlands Dagblad van 8 januari stond de kop: 'Oproep: schrap in de Opwekkingsbundel'. Ik heb het woord 'schrappen' in mijn artikel niet gebruikt, ik heb er slechts voor gepleit de uitgegeven 667 liederen nog eens grondig en secuur te gaan screenen op tekstuele kwaliteit, maar vooral op Bijbelse evenwichtigheid. Die evenwichtigheid mag je toch minimaal verwachten van een bundel die breed in tal van vooral evangelische en charismatische kerken gebruikt wordt. Helaas voldoet een aantal liederen in de bundel overduidelijk niet aan dit criterium en daar zit het probleem.
Sommige gedeelten in bepaalde liederen zijn vanuit de Bijbel en de realiteit gezien dermate ongeloofwaardig of onwaar, dat je die liederen eigenlijk niet mee kunt zingen. Je hoeft je oor maar te luisteren te leggen om al snel tot de vaststelling te komen dat dit probleem in toenemende mate speelt in vooral evangelische gemeenten. Ik pleit ervoor die evidente 'zwakke schakels' in de bundel waar dat echt nodig is te reviseren. Voor alle duidelijkheid: ik denk dat door tamelijk kleine verbeteringen in een beperkt aantal liederen de bundel al aanzienlijk zou winnen aan Bijbelgetrouwe kwaliteit.
Een voorbeeld: lied 609, wat op zich een mooi lied is met een sterke aansprekende melodie, eindigt met 'en ik leef alleen voor U'. Dat is natuurlijk een pretentie die slechts zeer weinigen kunnen waarmaken. Dit kun je niet in alle ernst voor het aangezicht van God massaal zingen in een gemiddelde kerkdienst. Bovendien is het ook nog maar de vraag of God zoiets van ons vraagt. Ja, de Schrift roept ons op Hem lief te hebben boven alles, maar mogen we niet óók leven voor onze partner, kinderen, hobby's en ons werk? Het lied is eenvoudig te 'redden' door het wijzigen van slechts één letter: 'en ik leef alleen door U'. Zo zijn er meer liederen die vaak met beperkte wijzigingen van hun storende onbijbelse uitglijders ontdaan kunnen worden. En waarom zou stichting Opwekking zich niet op dit nobele project willen storten? Zo bijzonder is het toch niet om een boek of liedbundel na een aantal jaren te verbeteren en te herzien? Of is deze bundel boven iedere kritiek verheven? Dat zou dan wel een unicum zijn in de geschiedenis van de kerk.
Jeroen Bol, Alphen aan den Rijn
Het volledige artikel in 'Uitdaging' is te lezen

Kanttekeningen bij de kritiek van Jeroen Bol
door Harry Sleijster
Treffend is hier te zien hoe Jeroel Bol de plank misslaat. Hij meent dat door één woordje te veranderen een lied 'gered' is. Maar hij verandert daarmee wel ingrijpend de bedoeling van het lied. Het lied wil zeggen dat de zangers de keuze maken volledig voor de Heer te willen leven. Bol die dat maar moeilijk vindt, wil er van maken: "ik leef alleen door U", wat eigenlijk betekent: "ik kan niks, u moet het doen". En dat is nou net niet wat het Nieuwe testament ons leert over onze wandel in geloof en ons actief gaan en staan voor de Heer.
Bol vindt ook dat de mens centraal gezet wordt in liederen als "Houd mij dicht bij U... U bent mijn doel" (616) en "Ik wil heel dicht bij U zijn" (581), alsof dat niet gewoon vragende gebeden zijn. Maar Bol vindt dat 'mijn' verlangen centraal staat, dus...(?).
Bol vindt ook de gebiedende wijs een probleem in bijv. "Genees ons land" en "Geef ons een lofgewaad, Heer" terwijl ook dit gewoon vragen zijn en geen commando's aan God. Vergezochte en feitelijk onjuiste kritiek dus.

We letten er maar niet teveel op hoe Bol bij lied 609  ("ik leef alleen voor U"), een van de mooiste aanbiddingsliederen uit de bundel, spottend beweert dat je dus niet voor je gezin en je werk zou mogen leven, alsof iemand die gedachte hierbij gehad heeft.
En Bol benadrukt ook nog even dat hij het niet over schrappen heeft gehad, alsof hij iets anders bedoelt met zijn 'herzieningsvoorstellen'.
En wijselijk gaat hij ook niet in op de kritiek dat hij niet eens een fatsoenlijk contact weet te leggen met de stichting Opwekking. Want natuurlijk is er best wel wat aan te merken op de inhoud van de Opwekkingsbundel. Maar dat ligt toch echt niet bij de door Bol ingebrachte punten.

Misschien vindt u dat de argumenten van Bol nog wel hout snijden? Immers, we kunnen dat toch ook helemaal niet waar maken: Alleen voor de Heer leven? Maar laten we dan eens de Psalmen nemen. Schreef David ook niet prachtige Psalmen met exact dezelfde strekking? Zeer hoog gegrepen Psalmen! Moeten we die Psalmen en andere Bijbelteksten die wat veel van ons geloof vergen dan ook maar schrappen? En hoe hoger de geloofstaal van de Psalm, hoe dikkere streep erdoor?
     De emotie bij de opwekkingszangers is dan misschien vaak 'onredelijk' zegenrijk. De emotie van de critici is vaak onredelijk agressief. Net als de Opwekkingsliederen zijn de Psalmen God- en mensgericht. Wel is de lofprijzing er meer uitgefilterd, maar wij leven dan ook na het kruis.

Meer onbegrip
     In het januari-nummer van het Zoeklicht neemt ook ds. Oscar Lohuis een kritische houding in tegenover bepaalde nummers die in de gemeente worden gezongen. "In diverse liederen bijvoorbeeld zingen wij dat de Heer welkom is in ons midden. Wij zijn blijkbaar de gastheer en de Heer is vereerd dat Hij bij ons mag zijn. Dit lijkt mij een beetje de omgekeerde wereld."
     Ook hier vinden we een overdreven eenzijdige uitleg. Want natuurlijk weten zij die dit lied zingen heel goed dat de Heer de Gastheer is en zij de gasten. Met zijn eenzijdige woorden vergeet ds. Lohuis dat de Heer niet in je midden komt als hij niet welkom is.
     God troont op de lofzangen van zijn volk. Vergeten wij dit, dan gebeurt er niets. Daarom zingen wij tot zijn lof en belijden met onze monden dat de Hij welkom is.
     Aan de basis van deze uitspraak van ds. Lohuis ligt zijn visie, die hij weliswaar vragend formuleert: "of wij, armzalige, schuldige en diep verdorven mensen überhaupt nog welkom zijn bij Hem?" Het onbegrip over de positie van de verloste mens ten opzichte van God komt hier wel duidelijk aan het licht. Het 'niet welkom' van ds. Lohuis staat tegenover de vrije toegang die Christus voor ons verworven heeft.

Taal
Taalkundig zou er veel aan de Opwekkingsbundel verbeterd kunnen worden. Er zitten zelfs echt grote missers in. Neem bijv. lied 489: "En U heeft uw volk bevrijd".
Door het onjuiste gebruik van het woord 'heeft' in plaats van 'hebt' wordt hier wordt dus feitelijk gezegd dat de Vader door zijn volk bevrijd is. Geheel onjuist dus. Het moet zijn: "En U hebt uw volk bevrijd".

Evenwichtig
Lees ook de evenwichtige reactie van Kees van Setten in het Friesch Dagblad van
12 februari 2007...
 


1. 8 januari 2008 - Het ND-artikel:
Oproep: schrap in Opwekkingsbundel
van onze redactie kerk
ALPHEN AAN DEN RIJN - Een oproep van Jeroen Bol, voorzitter van de George Whitefield Stichting om de Opwekkingsbundel grondig te herzien en liederen te schrappen maakt geen indruk bij de uitgever van deze bundel. ,,Geen sprake van.''

Het zou van ,,moed en wijsheid'' getuigen als de stichting Opwekking de Opwekkingsbundel voorlopig niet verder uitbreidt, en de huidige liederen kritisch gaat onderzoeken op Bijbelse en tekstuele kwaliteit. Dat schrijft Jeroen Bol in het jongste nummer van het evangelische maandblad Uitdaging .

Bol is lid van een baptistengemeente in Alphen aan den Rijn, een gemeente waar veel Opwekkingsliederen worden gezongen. Zijn George Whitefield Stichting stelt zich ten doel het gedachtegoed van de puriteinen in Nederland onder de aandacht brengen, en uit daarbij regelmatig kritiek op bepaalde hedendaagse evangelische gebruiken.

Bol merkt steeds vaker dat evangelische christenen niet alle liederen op zondagmorgen onbekommerd meezingen, schrijft hij. ,,Niet omdat ze even niet in de stemming zijn, maar omdat ze vinden dat de tekst van zo'n lied, geheel of gedeeltelijk, niet Bijbels verantwoord is. Het gaat bijna altijd om nieuwe liederen uit de bundel Opwekkingsliederen.''

Bol vindt veel van deze liederen slecht - uit het Engels - vertaald of theologisch eenzijdig. De verantwoordelijkheid daarvoor legt hij bij stichting Opwekking. Die breidt de bundel elk jaar steevast uit met vijftien nieuwe liederen. Bol ziet daarin iets dwangmatigs. ,,Hoe je het ook wendt of keert, op deze manier is het risico levensgroot dat de bundel steeds verder wordt uitgebreid met liederen die onder de maat zijn, of erger nog, on-Bijbels.''

Vandaar zijn oproep om de uitbreidingen van de bundel voorlopig achterwege laten, en de huidige bijna zevenhonderd liederen kritisch te gaan onderzoeken. ,,Het mooie eindresultaat daarvan zou een veel betere herziene uitgave van de bundel Opwekking kunnen zijn. En dan kan hopelijk iedere evangelische christen weer onbekommerd meezingen op zondagmorgen.''

Directeur Joop Gankema van stichting Opwekking reageert wat geďrriteerd op de oproep van Bol en de vraag of hij daaraan gehoor gaat geven. ,,Geen sprake van. En ik vind het ook op een bepaalde manier arrogant dat dit dan weer via de pers wordt gespeeld. Als iemand kritiek heeft, waarom komt hij dan niet eerst naar ons toe, in plaats van dat hij direct een artikel in Uitdaging schrijft?''

Daar komt bij dat Gankema volledig achter de werkwijze van de selectiecommissie van de Opwekkingsbundel staat. ,,De nieuwe liederen worden zeer zorgvuldig gekozen, waarbij er ook zeer kritisch wordt gekeken naar de theologische diepgang. Bovendien ervaren wij dat de jaarlijkse uitbreiding van de bundel iets is dat God van ons vraagt.''

Volgens Gankema weegt de kritiek op de Opwekkingsliederen niet op tegen de zegen die zij de afgelopen decennia in Nederland hebben teweeggebracht.

De keuze van Opwekking om geen liederen te schrappen heeft overigens ook een praktische reden, geeft de directeur toe. ,,Er zijn heus wel liederen waarvan ook wij denken: 'die zijn misschien wat oppervlakkig'. Maar als je die zou schrappen, dan valt half Nederland over je heen. Er zijn altijd mensen die juist door dát nummer een bijzondere ervaring met God hebben gehad.''


Meer in het Friesch Dagblad:
25-1-2008 Wybe Fraanje   : Kritiek op de Opwekkingsbundel....
  1-2-2008 Jan Smelik       : Opwekking: meer dan liederen alleen...
12-2-2008 Kees van Setten: Put uit de schat van liedculturen...
22-2-2008 Joop Gankema  : Schrappen in Opwekkingsbundel kan niet...

Archief: Meer kritiek van de Georg Whitefield Stichting...Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter