Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme, waarheen?
- Preterisme, wat is het?
- Preterisme, Sorensen 
- Preterisme, kwam/komt
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

De dwaling van het preterisme 
Deel 1. Waar brengt het ons?

Deel 1. Waar brengt het ons? | 2. Wat is het? J.v.d.Bijl | 3. Opnieuw verwoord door David Sorensen
Deel 4: Kwam Hij of komt Hij met de wolken? - door Peter van Beugen (Focus op de Bijbel, 2017)


 NIEUW BOEK: Jan Vossen, De wederkomst van Jezus Christus
Een Bijbelse weerlegging van het preterisme (van David Sorensen)...
(10-2-2018)

Deze serie over het preterisme bestaat uit 4 delen:

Jezus komt terug met zijn legerscharen op witte paarden - Openb.19:11-21 Deel 1: Waarheen zijn preteristen op weg? Zij hebben de Schrift zoveel geweld aangedaan dat die vervolgens al snel geheel aan de kant wordt geschoven. Hun eigen denken gaat regeren over wat ze nog ergens in de Bijbel mochten lezen.
Deel 1. Waar brengt het ons?

Deel 2: Jacques van der Bijl geeft veel details over wat preterisme is.
2. Wat is het? J.v.d.Bijl

Deel 3: Het preterisme is een oude dwaling - maar nu door David Sorensen verpakt in nieuwe mooie woorden.
3. Opnieuw verwoord en weerlegd door Harry Sleijster...

Deel 4: Peter van Beugen schreef zonder deze drie artikelen te kennen, een artikel voor het bijbelstudieblad Focus op de Bijbel, en heeft dus een geheel eigen insteek op deze leer.
Deel 4: Kwam Hij of komt Hij met de wolken?


Deel 1:
Wat vind IK(!) van de Bijbel en de wederkomst?

Preterisme:    - alle profetieŽn zijn vervuld,
                      - niets meer voor Israel, 
                      - en doe je Bijbel maar weg
...


door Harry Sleijster

Een Facebook-discussie over hel... en preterisme... en je denken...

Na enige tijd bleek het betoog in deze discussie als volgt goed samen te vatten:
     "Je eigen hart, en wat jij ervan vindt, dat bepaalt wat waarheid is. Wat vind ik!!
     En de Bijbel is een "goed" boek, maar zonder gaat ook heel goed."

Deze discussie in 2014 begon over het wel of niet bestaan van de hel - iemands eigen interpretatie volgde toen (en dat was niet wat de Bijbel zegt) - iemand verdedigde dit met de opmerking dat het Preterisme een goede leer zou zijn, met veel aanhangers - kort daarna werd het eigen denken verheerlijkt en iemand wees mij op een video van Joshua Tongol die het allemaal zo goed zou verwoorden.
 

Waarop ik de volgende reacties plaatste:

Zeer stellige vooronderstellingen
Ik schreef: Peter Overduin heeft allerlei eigen invullingen en conclusies die hij voortdurend laat horen alsof het de meest stellige waarheden zijn. Zijn bloemlezing van hierboven is een goed voorbeeld hiervan, en ieder moet het maar eens naast zijn Bijbel leggen.

Openbaring 20:10-15 - poel van vuur - symbolisch?
Ik schreef: Het punt is dat het vage niet onderbouwde stellingen zijn. Bijv. een gedeelte als Openb.20:11-15 lijkt me moeilijk gelijk te stellen met een dal van Gehinnom waar het huisvuil verbrand werd.

Eigen vooronderstellingen als waarheid
Ik schreef: Het probleem is (ook met preterisme) dat als je een aantal vreemde vooronderstellingen als waar aanneemt, je tot de meest vreemde bijbeluitleggingen kunt komen, en ook nog menen dat je een sluitend systeem hebt. Belangrijk is dan natuurlijk ook dat je "een behoorlijk aantal" medestanders hebt. En dan geeft internet je tegenwoordig alle kans om je mening her en der te ventileren, gelegen en ongelegen, zo ook hier, je vindt altijd wel een aanknopingspunt. En je hebt de tijdgeest mee, want alles moet kunnen...

Wat is Preterisme?
[Er was een reactie van Job] Goed Job, voor de vorsers onder ons dan nog even. Wat is Preterisme? Bedenker is een RK Jezuiet in 1614 in zijn strijd tegen de protestanten. Hij leert: ProfetieŽn bestaan alleen nog in het verleden, alle eindtijdprofetieŽn zijn vervuld in uiterlijk 70 n.Chr. Toen was ook de wederkomst en de eerste opstanding, etc. Dus geen antichrist meer, geen herstel voor Israel. De kerk kwam in de plaats van Israel. Een pure vervangingstheologie dus! En wat verwachten wij dan nog wel? Dat wij, christenen, het Koninkrijk gaan oprichten: Kingdom-Now. En reken maar... de ene dwaling lokt de andere uit - als een olievlek. En ja, ze hebben hun leer uitvoerig uitgelegd. Alleen... de Bijbelse weerleggingen zijn er dus ook. Als het nog niet duidelijk is, ga onderzoeken.

Zonder Jezus te kennen toch behouden
Ja, Job, ik geloof dat de hel bestaat en dat jouw citaat geheel juist is. Nee, ik geloof niet wat je er nu tussen haakjes bij zet [je citaat: "de hel als kwellende plaats voor mensen (die Jezus niet hebben geaccepteerd in hun leven) bestaat"]. Want ieder die God dient of onschuldig is (zoals o.a. kleine kinderen) wordt gerechtvaardigd. Zie de zondaar die Jezus niet kende of aanvaard had, maar slechts uitriep "o, God, wees mij zondaar genadig" ging gerechtvaardigd naar huis. Ja, en ook dat is op basis van Jezus' verzoeningswerk op het kruis.

Wie kwelt?
Job, even tussendoor [je citaat: "wie kwelt die mensen op die plaats dan en wie stuurt ze daarheen?"] deze antwoorden: Als je in het water valt, word je nat. Als je in het vuur valt, doet het pijn. Maar ook zonder dit voorbeeld is ergens zijn zonder God, zonder liefde, zonder blijdschap een kwelling. Ik heb het dus over de hel van Op.20:10-15. Niet over 'de hel op aarde' van Peter.

Ik en mijn hart - in plaats van de Bijbel
[Citaat van Peter: "Zolang we de onfeilbaarheid van de Bijbel als uitgangspunt nemen en daar onze rationele gedachten op blijven loslaten gaan we er niet komen. Ik heb besloten om mijn hart te volgen..."] Tja, als je bij voorbaat weet dat er geen goede uitlegging mogelijk is... Wat moet je dan nog met je Bijbel. En Bijbelstudie... vergeet het maar... Het "passende" sluitstuk is dan steeds "mijn theologie", en de "preteristische" leer, die hiermee verheven wordt tot de enige volmaakte bijbeluitleg. De wat-mijn-hart-zegt-theologie. Of (Piet) de theologie van "ik weet het niet". 
Jammer broeders, volgens mij spreekt Gods Woord heel andere taal.


De essentie

Peter, nog even over jouw ACHTERLIGGENDE VRAAG (zie (3 uur eerder) hierboven): ik begrijp denk ik wel de essentie van je hele verhaal, namelijk dat je ook zonder de Bijbel - dus als Christus echt in je woont [of zelf als een Christus?] - het ware leven kunt leven, een wandel in het eeuwige leven; niet meer zoeken, God openbaart je alles in jezelf via zijn Geest... akkoord... 
Maar dan volgt er bij mij een groot MAAR...
Zou je dan zelfs geen onenigheid en misinterpretatie meer hebben (lees ik)?
Ik lees in je betoog iets van: Lees de Bijbel, hij is mooi, maar weg ermee.
En ook: Rationeel denken is 'vlees', het is wel prima, maar toch: weg ermee - en toch zeg je wel: "zover mogelijk logisch doordenken"... (??)
De hel wordt door jou vergeestelijkt tot: het leven op aarde tot een hel maken... en dat zou zijn als je over de Bijbel discussieert.
Vraag: een concrete vraag over de Bijbel (zoals bijv. Op.20:10-15) is dus 'not-done'? Althans, zal niet beantwoord worden door iemand die "het eeuwige leven leeft"? Hij weet dat niet en wil het ook niet weten, want preterisme wijst een andere weg.
Je begrijpt: de basis vind ik goed: leef in het eeuwige leven. Maar alles wat er dan volgt is m.i. on-Bijbels (maar 'zonder-Bijbel' lijkt ook expliciet je bedoeling te zijn).
Ben ik met mijn visie en uitleg nou te nuchter? Of heb ik het eeuwige leven niet in mij? Of de Geest niet in mij? Moet ik eerst al die ernstige dwalingen van het Preterisme accepteren?

Januari 2023  -  Aanvulling n.a.v. de website die Peter Overduin heeft opgericht: wayofgrace.nl†
( https://wayofgrace.nl/positieve-toekomstvisie/†)
Dit is een vermenging van Preterisme, alverzoening en Kingdom-Now: In 70 was de opname; en alle mensen (zullen) delen in de Christusbewustwording die de hele mensheid zal ondergaan. Het evangelie (van christusbewustwording) zal alle mensen deze overtuiging geven (het is geen aannemen van een Persoon, maar een 'mindshift').
Daarna volgt voor die hele mensheid het Christusbewustzijn, dat is dan de eerste opstanding (een soort opname, transformatie maar zonder opgenomen te worden) en vervolgens is er weer een transformatie, n.l. het Godsbewustzijn, dat is de tweede opstanding, beide voor de hele mensheid.

Er is geen sprake van Jezus of God aanbidden, want Hij is in ons, en wij zijn Hem gelijk, dus is aanbidding niet op zijn plaats.
Bekering is slechts bewustwording, een mindshift. Het is zeker geen bekering van zonden o.i.d. Er is geen sprake van zonde en schuld, dus ook geen verzoening van zonden.
En is ook geen sprake van: geloof in Jezus en je zult behouden worden; en ook geen: Jezus aannemen. Dat is niet nodig, want 'het' is er. Dankzij wie of wat? Dankzij eigen bewustwording, eigen prestatie.
Dus geen danken voor iets, geen aanbidding van Hem. Zelfs expliciet: Jezus niet aanbidden!
Citaat van Facebook: Mensen die zich werkelijk bewust zijn geworden van hun Christus-identiteit stoppen met het aanbidden van Jezus.†
( https://wayofgrace.nl/zonde-gerechtigheid-oordeel/†)
Behoudenis is door te "focussen op de Heilige Geest(=Christus) in ons" (NB: expliciet wordt geleerd: NIET focussen op de persoon van Jezus!!) Dat is ťťn-zijn, en dat zal de hele mensheid worden, ťťn in deze visie van Christusbewustzijn.
Er is geen oordeel want de hele mensheid gaat in de Geest wandelen, door te leven vanuit de 'mind of Christ'.†

( https://wayofgrace.nl/perspectief-2023/†) 
Hier lezen we: Alle mensen zijn nu:
- het Licht der wereld
- het vleesgeworden Woord
- het levende Water
- een Zoon van God (m/v)
Dit geldt voor alle mensen, niemand uitgezonderd!
Ze bestaan in het Christus-Licht
Christus is alles en in allen
Niet mee eensÖ dan breng je verdeeldheid. (Op zijn Facebook worden tegensprekers dan ook direct verwijderd)

In alle redeneringen lees je geen spoor van dankbaarheid, of liefde of aanbidding voor je Redder, alleen ik en mijn bewustwording, en kijk naar mijn perfecte leven als "nieuwe schepping", zie mij en mijn Christusgeest.
Als je je maar bewust wordt van dat de Christusgeest in je is, dat is genoeg, dan ben je er. Dan hoor je bij die enkelen, die eerstelingen, die de hele mensheid gaan redden met dit evangelie van bewustwording.

- Einde Aanvulling -


Meer uitspraken van de preterist:

Over de Bijbel:
Ö.
Zo maar drie voorbeelden die niet op zichzelf staan. Wie vast wil houden aan de status van onfeilbaarheid voor de hele Bijbel heeft wel wat uit te leggen.
Het zijn gewone mensen geweest die vanuit hun overtuiging dat ze door de heilige Geest geleid werden, binnen een bepaalde tijd en context aan de Bijbel de status van onfeilbaarheid hebben toegekend.
Maar wat nu als er sprake is van voortgaande openbaring door de heilige Geest en dat God na de totstandkoming van de Bijbel Zichzelf is blijven openbaren en dat net zolang zal doen totdat we Hem ten volle hebben leren kennen? De genoemde voorbeelden zijn vandaag de dag toch niet meer te rijmen met Gods onveranderlijke karakter van genade en liefde?
Waarom zouden wij het met de openbaring van 2000 jaar en langer geleden moeten doen, terwijl God ook vandaag de dag door Zijn Geest een persoonlijke relatie met mensen wil hebben in plaats van een relatie via een boek met letters?
Wat nu als wij, gewone mensen Ė die net zoals mensen uit een ver verleden door dezelfde heilige Geest geleid worden Ė tot de overtuiging komen dat de status van onfeilbaarheid van de Bijbel niet langer meer houdbaar is? Wie heeft dan het recht om dat tegen te spreken? Is er ergens een instantie die recht van spreken heeft? Of wie meent zeker te weten namens God te spreken als hij opkomt voor het dogma van de onfeilbaarheid van de Bijbel, dat door gewone mensen zoals wij is aanvaard?

Over Jezus:
Ö.
Jezus was een mens van vlees en bloed! Net als alle andere mensen was hij in wezen God. Jezus had begrepen hoe hij vanuit de Ďmind of Christí kon wandelen. Daarom werd hij Christus (met Gods Geest gezalfd) genoemd. De profetieŽn over de komende Messias (Hebreeuws voor Christus), die het volk IsraŽl zou bevrijden, hebben hem ongetwijfeld geholpen om zichzelf als een zoon van God te zien. Als baby waren er allerlei profetieŽn over hem uitgesproken en het ligt voor de hand dat hij daar op 12-jarige leeftijd meer over wilde weten en zodoende in het huis van zijn Vader belandde.
Deze Jezus kende op een gegeven moment grote angst in zijn leven. We kunnen er vanuit gaan dat hij op dat moment niet vanuit de Ďmind of Christí wandelde, want in God is geen angst! Zijn liefde drijft alle angst uit. Omdat er geen zondeloze tussenweg is, moet er bij Jezus op dat moment dus sprake zijn geweest van de Ďmind of fleshí. Hij wandelde naar het vlees, hetgeen bij Paulus een synoniem is voor het wandelen in zonde (doel missen). De mens is namelijk niet bedoeld om in angst te leven! We moeten dus vaststellen, hoe schokkend dat misschien ook moge zijn, dat Jezus op dat moment in zonde wandelde

Bron: https://www.facebook.com/jvanderbijl/posts/978112012250084

(Commentaar is overbodig, de uitspraken beoordelen zichzelf)


Toen kwam er een video waarin al die dwalingen, en nog meer, op een rij werden gezet door iemand die er volledig in opgaat, zeg maar: een leraar ervan.

Video van Joshua Tongol: Is God een moreel monster?

Dit is de video en daarna volgt de transcriptie met mijn aantekeningen:

https://www.youtube.com/watch?v=8ARQuD-MLpI
Is God a Moral Monster? | Making Sense of the Bible | Joshua Tongol
[ Is God een moreel monster? - Is de Bijbel aannemelijk?  ]                      

Inleiding
Alleen al die kop! - om de tegenstelling te durven maken dat God een moreel monster zou zijn als Hij oordelen over mensen en volkeren brengt, of misschien wel een eeuwig oordeel heeft bestemd. 
Dit maakt m.i. direct al duidelijk dat deze verder best wel sympathieke man een verwrongen beeld van God hanteert. Wat ook verderop wel blijkt. En bij alle lieve aardige dingen die hij zegt, vermijdt hij het om de vele Bijbelse uitspraken aan te roeren, die niet met zijn verhaal overeenstemmen. Ik heb er wel begrip voor, zo werkt het menselijke gevoel. Hij zegt het ook: "Ik voel me beter zo", alsof het daarom gaat, alsof dat een norm kan zijn, maar dit is natuurlijk slechts een mening en geen Bijbelstudie.

De transcriptie en mijn aantekeningen
Dit is mijn 'transcriptie' met enkele korte opmerkingen bij de vele kwalijke uitspraken:

1. Wie het niet met mij eens is, luistert niet meer verder. [Het klopt niet om dit direct al te beweren, ik doe het dus wťl, maar het stigmatiseert je tegenstanders als dom]
2. Direct volgt de uitspraak dat er 'lucht zit in de Bijbel' en hij suggereert dat de Bijbel niet helemaal waar is. 
3. Dan de vraag: wie heeft de bijbel van kaft tot kaft gelezen? [daarmee vallen al een heleboel als twijfelaars af, die denken: o ja, dan ben ik dus niet op de hoogte van fouten en omissies, wat dom]. 
4. Hij gaat dan ook verder met hen die dat niet hebben gedaan en toch menen dat de Bijbel waar zou zijn. En zegt daarover: Waarom doe je dat? [dit is een goede manier om twijfel te zaaien].
5. Voor hen die de Bijbel van kaft tot kaft gelezen hebben, volgt nog: Heb je elk afzonderlijk vers gelezen? [Oei, een vers gemist? Dan gediskwalificeerd en de onzekerheid groeit - slimme tactiek!]
6. Ben je dan zeker dat elk vers historisch klopt? Hij geeft zelf het antwoord: Nee. [We zijn hier pas op 2:00 en ik vind het een heel nare tactiek om mensen op deze wijze aan het twijfelen te brengen en de mond te snoeren]. [ik heb trouwens wel elk vers gelezen en bestudeerd, ja, ook de discussiegevallen]
7. En dan doet hij de mededeling dat hij de Schiften niet tegenspreekt. [??]
8. Dan zegt hij letterlijk dat niet iedere jota of tittel waar is. [!!]
9. Hij stelt daarbij dat het voor je hart en geloof ook niet uitmaakt [alsof dat zo is - de man liegt hier gewoon - het maakt wel uit, maar wat Gods Woord zegt, telt blijkbaar niet]
10. Hij oppert het idee dat als je maar met een eerlijk hart leest... dan maakt het niet uit of Gods Woord waar is (hij zegt "of elk woord waar is" - dat lijkt natuurlijk minder erg)
11. Dan stelt hij op 3:05 dat het OT niet op Jezus Christus lijkt - hij zegt zelfs: het lijkt in niets op Jezus [dit is toch een gruwelijke misvatting - alles, of veel, gaat over Hem]
12. Dan volgt een opsomming van een hele serie ernstige misdaden waartoe de Bijbel(!) mensen verleid(!) heeft [hoe durft de man? zo eenzijdig en negatief...]
13. Dan vertelt hij [de leugen] dat mensen zeggen dat die gewelddadige dingen niet in de bijbel staan [maar dat is niet waar - over wie heeft hij het eigenlijk, wie zegt dit?]

En dan op 4:20 komt zijn(!) 'boodschap van genade'.
Met voorbeelden: over wel/geen slavernij, en man/vrouw, wel/geen geweld. Daarbij gebruikt hij ook weer absoluut onrealistische redeneringen, bijv.: Mensen zeggen dan... Maar ik herken mijzelf totaal niet in zijn zelfbedachte antwoorden, die uiteraard wel goed in zijn verhaal passen. Op 6:00 zegt hij: Ik daag je uit... Nou, ik zou graag eens met de man willen doorpraten.

14. God zegt in Deut.20-21: Ga tot de mensen, willen ze geen vrede, dood ze. Deze man maakt daarvan het verhaal dat God dit niet gezegd kan hebben. [??]
15. En dan volgt dit: Mohammed is zelfs beter dan Mozes, en de Bijbel is veel gewelddadiger dan de Koran.
16. Op 7:10 zegt hij dat die OT-verhalen aan ons diezelfde dingen kunnen leren [nee toch, hoe dwaas, deze man gooit alles op ťťn hoop. Hij heeft het OT volledig aan de kant gezet vanwege gedeelten die hij niet begrijpt].
17 Op 7:40 zegt hij dat als mensen verklaren dat dit het Oude Verbond is, dit hetzelfde is als het oneens zijn met God. [want God kan dit alles niet gezegd hebben?]
18. Dan trekt hij de conclusie dat je met de Bijbel in de hand alles kunt rechtvaardigen [wat gewoon onwaar is]
19. en dan zegt hij: als je doorgaat met dit boek te lezen... [nou, wat dan? ziet het er dan niet best voor je uit... bedoelt hij?]
20. dan maakt hij het "Schrift met Schrift vergelijken" belachelijk (dat is "silly") met "wie zegt dat? [ja, dat zegt de Schrift zelf, beweert hij.]

We zijn op 10:30 en daar volgt de onzin dat het OT niet weet van een leven na dit leven, enz. 
We gaan nog even kort door...
Op
11:00 hij vergelijkt moslims en 9/11 met de Bijbel - 't is allemaal hetzelfde, zegt hij
12:00 Noachs verhaal is mooi, maar de ondergang van al die mensen die zijn weggevaagd... 
13:00 zij hadden nooit de Bijbel... [dus dat kan ook wel goed voor ons zijn?!] dialoog is beter...
13:50 hij wil niet zeggen dat het... nee, het is wel een goed boek, maar... je kunt het niet vertrouwen, want Jozua staat er in... 
15:00 het rechtvaardigt alle... en hij noemt weer alle geweld en zonden uit het OT op.
16:30 dialoog is beter, het staat tegenover "de Bijbel zegt...", "de Bijbel zegt..." [hoe afkeurend hij dit bedoelt is wel duidelijk]
17:00 hij zegt: als we onder het Nieuwe Verbond leven, waarom hebben we een barbaars boek nodig dat duizenden jaren oud is?
17:30 hij zegt: je kunt er wel wat van leren, maar wij zijn charismatisch. [??]
18:30 Jezus brak in feite de wet [wat niet waar is]
20:00 de Geest in je staat recht tegenover deze Bijbel
21:00 ook met enkele NT-boeken zul je strijden [m.a.w. die deugen ook niet] - in feite begrijpen wij het pas goed [ja, ja, hij dus, is dit geen misplaatste eigendunk?]
23:00 of je nu wel of niet in een tweede komst gelooft [dit is een opstapje naar dat hij er niets van gelooft] het gaat hem om "beter leven als christen of niet-christen" [dit is humanisme]
23:30 de Bijbel verdeelt alleen maar de christenen [O, dus...? weg ermee.] Ja, er staat wel waarheid in, maar... [zo'n boek wil je toch niet meer lezen!] 
24:00 hier volgt een volledig onjuiste uitleg van waarom vrouwen moeten zwijgen [laat maar]
25:00 hier volgt een volledig onjuiste uitleg over dat het Gods oordeel zou zijn bij alles wat hier rondom ons misgaat, rampen, ongelukken. Steniging zou dan nu ook nog moeten, etc... weg met het OT en NT, alleen de Geest in ons hart [??]
28:00 en je kunt de Bijbel dus niet gebruiken als instructie [??]
29:00 hij zegt: alleen je ervaringen
30:00 God kan je misleiden en misleidende geesten sturen. Dus wat heb je aan de bijbel? Als God je kan misleiden, ga af op de gevoel. [Ja, dit zegt hij allemaal werkelijk]
31:00 hij zegt: God is niet als dit boek, de Bijbel. Ik zeg niet: gooi maar weg... maar... maar...

Deze man lacht vriendelijk, is niet boos, maar vertelt wel de grofste onzin. Zijn lachje en vlotte babbel misleiden de mensen en stimuleren hen om de Bijbel vooral niet meer serieus te nemen, en zeker niet als Gods woorden. Hij probeert als een soort 'genade-christen' alles wat geen 'liefdevolle genade' is, weg te verklaren.

Nou, ik vind het wel droevig. Het is immers wel duidelijk dat als je allerlei Bijbelse waarheden buiten beschouwing laat, je dan op aantrekkelijke uitleggingen uit kunt komen. Nou ja, uitleggingen? Eigen bedenksels. 
Laten we ons daarom niet onzeker uitlaten over wat we weten en geleerd hebben uit de Bijbel. Even laten weten dat je het niet weet, komt wel sympathiek over, maar op een forum of op Facebook heeft niemand er wat aan als alle mensen maar een beetje sympathiek gaan zitten doen en allemaal twijfelend zeggen: ik weet het niet precies. 
Maar mensen als Peter en deze geestverwante "leraar" doen alsof ze 'het' niet weten, maar ze weten het wel! Maar dan uit hun "hart" (hart/gevoel/Geest/verstand, waar allemaal weinig onderscheid in is), niet uit de Bijbel. 

Deze mensen hebben hetzelfde verhaal. Ze ondermijnen de Bijbel en het gezag ervan, en ze hebben kennelijk niet door dat het Gods woorden zijn.
Wie Jezus heeft leren kennen en de waarheid van Gods woord, moet daarvoor pal staan, ieder op zijn beste manier. En we weten allemaal wel dat we proberen ons best te doen en ook op zoek zijn het beter te gaan verstaan.

Tot slot, ja, je zou kunnen zeggen dat ik de essentie gemist heb, zoals ik aan het eind van de Facebook discussie te horen kreeg. Maar misschien heb ik die ook wel juist doorzien. Maak je eigen keus.Het boek Raptureless
Dan is er ook nog het boek Raptureless (Opnameloos), dat vol zit met vreemde leringen. Alle profetieŽn zouden vervuld zijn uiterlijk in 70 n.Chr. Ook dit verhaal gaat uit van het koninkrijk dat wij gaan bouwen. De schrijver verdedigt ook met name de Kingdom-Now-leer. Natuurlijk is er dan geen plaats meer voor een opname. Voor Israel is geen toekomst meer. Er is geen landbelofte, geen tempelbouw, geen vrederijk, geen volken die optrekken naar Jeruzalem. Deze uitleg is een pure vervangingstheologie. Hij schrijft dan ook letterlijk dat wij geen behoefte hebben aan een vervulling van de profetieŽn van bijv. DaniŽl (Tussen haakjes: Wie echter "de laatste dagen" zoals vermeld in DaniŽl 11 en 12 in het jaar 70 plaatst, raakt hopeloos in verwarring. Meer...). Wie het niet met het boek eens is, heet een 'verwarde leraar'. Wel zegt hij tot slot dat zijn boek waarschijnlijk nog vele malen herzien zal worden. Nou, dat is dan nog een beetje positief slot :-) http://raptureless.com/

Conclusie
Nu kennen we inmiddels hun idee dat het hart, geest, gevoel, verstand, allemaal ongeveer hetzelfde is. En je baseren op de Bijbel, daarvan weten we nu ook dat dat volgens hen niet wijs zou zijn. En dan leert men ook nog dat Christus in het hart van IEDER mens is, want God zou geen onderscheid maken. En in dat geval zouden immers ook alle vreemde leringen wel goed zijn. En de Bijbel interpreteren is dan iets wat we ook maar snel achter ons moeten laten. Wat kun je nog meer zeggen van deze leer, dan dat het Preterisme een zeer valse leer is?Meer Preterisme:

Discussie op CIP tussen Willem Ouweneel en Jeroen Koornstra

1. Willem J. Ouweneel:
      Vond de wederkomst al in 70 plaats?...

2. Reactie van Jeroen Koornstra:
      Waarom vergeestelijken van eindtijdprofetieŽn niet problematisch is...

3. Reactie Ouweneel op Jeroen Koornstra:
      Calvijn, Wright en Sproul hebben nooit beweerd dat Jezus in 70 is teruggekomen...

4. Reactie Koornstra + slotreactie Ouweneel:
      Is Jezus nu wel of niet teruggekeerd in 70?...

N.B. Bijeenkomsten en Conferenties worden gehouden bij
        Family Church, Medialoods Galvanistraat 23 Nijkerk, voorganger Johan Kok.
        'De 7 bergen' is hun leer, en dat is de KingdomNow-leer
        David Sorensen wordt ook als spreker gevraagd.

NIEUW: 25-9-2019 Boekrecensie Jeroen Koornstra, Het einde van de eindtijd...


Video (Eng): Discussie Michael Brown en Don Preston:
Over het al dan niet vervuld zijn van de profetieŽn (1:46:17)...
( Vertalen: Klik op Ondertiteling. 
  Daarna: Wieltje > Ondertiteling > Automatisch vertalen > Nederlands)

Artikel van Bert Panhuise:
Het gevaar van de Kingdom Now (Koninkrijk Nu) leer...


5-3-2018 - Preterisme en Kingdom-Now-leer zijn nauw verwant
https://www.xpmedia.com/video/18329
Deze video verduidelijkt heel sterk hoe in bepaalde charismatische kringen alles(!) vergeestelijkt wordt. 

Dr. Brian Simmons en Patricia King spreken over het boek Openbaring: 
Er is geen opname (ze lachen erom). Openbaring is volgens hem/hen alleen maar allegorieŽn: het lam, we aanbidden geen dier, dat is afgoderij (??) Er is ook geen antichrist, dat is wat in ons tegen-Christus is, het is het beest in ons. De leeuw bij het lam: dat is de vrede in ons. Het teken van het beest is onze menselijke natuur. Niet kunnen kopen is geestelijk.
De antichrist en het beest in ons is al overwonnen. Christus is in ons, dus hoeft Hij niet meer te komen. Openbaring is niet geschreven om naar de wederkomst uit te zien. Het gaat alleen om de eenwording met Jezus, dŠt is wat komt.
- - Dit zijn dus de leringen van hen die verward zijn geraakt in de vergeestelijkingstheorieŽn van het preterisme en kingdom-now. Ook is er niets meer voor Israel en een herstel in het land. In feite een nieuwe vorm van de vervangingsleer.

Ook blijkt in deze video weer dat het preterisme en de Kingdom-Now-leer nauw verwante dwaalleren zijn. Ze beweren dat Jezus al teruggekomen is in het jaar 70 bij de verwoesting van Jeruzalem (verder niets van gemerkt, HS), en/of dat de kerk de wereld steeds beter gaat maken en in de hele maatschappij gaat regeren (daar zien we ook nog niets van, HS). En pas als de kerk alles goed gemaakt heeft, dan kan Jezus terugkomen. Dit noemen ze een geestelijke uitleg van het koninkrijk der hemelen. Echter, ieder begrijpt dat dit na 2000 jaar complete onzin is. Er komt integendeel een Grote Verdrukking aan. Dat leert het boek Openbaring. Niet dat dit alleen maar 'geestelijk' is, maar letterlijk, en dat is in beelden van zegels en bazuinen door Johannes beschreven.


10-8-2018 Preterisme.nl ontmaskerd
Deze website ontmaskert de preteristische leer zoals die op preterisme.nl uiteengezet wordt door Anne Salomons. 


Deel 1. Waar brengt het ons? | 2. Wat is het? J.v.d.Bijl | 3. Opnieuw verwoord door David Sorensen
Deel 4: Kwam Hij of komt Hij met de wolken? - door Peter van Beugen (Focus op de Bijbel, 2017)


 NIEUW BOEK: Jan Vossen, De wederkomst van Jezus Christus
Een Bijbelse weerlegging van het preterisme (van David Sorensen)...
(10-2-2018)


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua