Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  - Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Rick Warren  - Doelgericht!
BACK TO THE BIBLE ?

De critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith

[ NIEUW: Back to the Bible's dossier over Pastor Joseph Prince in Singapore... ]     

Back to the Bible

28 oktober 2005 - Terug naar... de bijbel?
 - Uitdaging
werpt zich nu ook in de strijd tegen Rick Warren (RD 28-10-2005), en doet dat op grond van een werkstuk van de Werkgroep Terug naar de bijbel, www.backtothebible.nl 
De werkgroep "Terug naar de bijbel" blijkt tegen alles te zijn wat maar een beetje charismatisch is. Bekijk maar eens hun lijst met personen op: www.backtothebible.nl/Nederlands.htm. Daar vind je o.a. evangelisten als Reinhard Bonnke, Benny Hinn, T.B. Joshua, EW Kenyon, Kenneth Copeland, Derek Prince, Ouweneel.
Overigens is de meeste informatie al vele jaren oud en bovendien meestal zeer suggestief en onjuist. Maar onlangs (okt 2005) heeft de werkgroep de draad weer opgepakt met een werkstuk tegen Rick Warren, wat direct werd opgepakt door het maandblad Uitdaging. Respectloos gebruikt de werkgroep daarbij gelijk maar de term 'Warrenisme', waarbij terloops meer namen worden genoemd: Bill Hybels, Ken Blanchard (zie Blanchard's website), Orlando Bottenbley, Soulsurvivor , Benny Hinn. Dr. Schuller wordt een humanistisch predikant genoemd.
De werkwijze is: conclusies worden eerst genoemd, b.v. in de titels, en soms volgt er nog iets van een verklaring, maar bewijs zul je zelden vinden.

Internet
Er wordt door de werkgroep gewoon toegegeven dat ze hun informatie van het internet halen. Maar, denk je dan, iedereen weet toch dat iedereen daar maar van alles raak kan schrijven? Zo ga je twijfelen aan de waarachtigheid en integriteit van deze werkgroep!

Medestanders
De werkgroep is er duidelijk over dat ze aanhangers zijn van Ruud van der Ven, Marc Verhoeven, K. van Berghem, Ary Geelhoed; en ook Uitdaging hoort daarbij. En ook voegen zij daar aan toe de Amerikaanse bestrijders van veel Amerikaanse charismatische evangelisten. 

Voorbeelden
     Een duidelijk voorbeeld van de redeneerstijl is te vinden in een van hun rapporten. Een betoog van Van der Ven wordt daarin aangehaald: Van der Ven beweert daarin keihard dat Warren niet oproept tot bekering. En dat het zondeprobleem niet door Warren wordt genoemd, en dat het kruis niet wordt gepredikt. En zo gaat het nog even door. Onbegrijpelijk. Dit zijn toch echt leugens.
     Een tweede voorbeeld: als Warren in zijn boek schrijft: "...dit is meer dan een boek, dit is een gids", wordt daarop door Van der Ven gereageerd met: "Dit geldt toch slechts voor één boek?". En vervolgens trekt hij daaruit de conclusie: "dat hij een andere weg predikt dan Christus", en ook: "Rick Warren is mede-verlosser". Het is wel duidelijk welk een kritische geest hier aan het werk is.

We stoppen er maar mee. Dit is zo onzinnig en laag. Men beweert van alles, maar bewijst niets. Volgens dezelfde methode verlopen bijna alle redeneringen in de documenten van deze 'Werkgroep'.

Wie is de werkgroep? Twee personen: M. v.d. Kraats en A.A. Doorn.

Terug naar de Rick Warren pagina...


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua