Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   


Zevende Dags Adventisme

door Harry Sleijster

Dit is mijn samenvatting van het ZDA en hun leringen.

Het ZDA is een gemeenschap van lieve toegewijde gelovigen, maar we willen dus de leringen onderzoeken.

Het begon met William Miller (1782-1849), een baptist die enkele keren de wederkomst voorspelde (1843 en 1844). Die kwamen niet uit. Zijn ideeŽn hadden grote invloed op C.T. Russell en zijn Jehovahs Getuigen, evenals op de Bahai-beweging.

Miss Ellen G. White 1827-1915), die in 1844 17 jaar was, volgde zijn leringen, schreef positief over hem, en ontwikkelde de onzichtbaar plaatsgevonden wederkomst in 1844, en dat was vanwege visioenen dat zij had. Zij wordt beschouwd als een belangrijke boodschapper van God, maar blijkt met haar visioenen (meer dan 400) een boodschapper van vreemde leringen te zijn. Zoals de visioenen over de reiniging van de aarde en dat de Christus-regering was begonnen, en dat al sinds 1844 alle doden worden onderzocht en berecht, en dat het 1000-jarig vrederijk niet komt, maar dat zou een 1000-jarige chaos zijn, waar de duivel over de aarde heerst. Het zijn fantasieŽn die alleen op gezag van Mw. White geloofd (moeten) worden. Wie ze niet gelooft, wordt scherp veroordeeld.
Zoals de Mormonen het Boek van Mormon hebben, hebben de ZDA de visioenen van Mw. White, opgeschreven in vele "geÔnspireerde" boeken.


De Sabbat is de belangrijkste kwestie voor de ZDA. Door de Sabbat in de naam op te nemen wordt het echter direct ook een sekte. Wie dit onderdeel niet aanneemt, is namelijk afgewezen. Maar de sabbat is in het NT nergens aanbevolen. Wel het samenkomen op de eerste dag van de week, de dag waarop ook de collecte gehouden werd, ook Jezus werkte op de sabbat, Hij stond op de eerste dag op en verscheen steeds op de eerste dag, de Heilige Geest kwam op de eerste dag, op het apostelconvent hoordde de sabbat niet bij de lijst van te houden geboden, en aan heidenen wordt al helemaal nergens de sabbat bevolen, want alle dagen zijn gelijk (Rm14:5).

De wet van de 10 geboden zou aan iedereen gegeven zijn, dus niet alleen aan Israel bij de SinaÔ. Dat geldt dus ook voor de sabbat. Ex31:13,17 (de sabbat is een teken voor Israels uitverkiezing) erkennen zij niet. De sabbat niet houden betekent volgens de ZDA: Jezus niet liefhebben (Jh14:21). Door geloof worden ook de ZDA behouden, maar daarna zijn ze weer onder de wet (voor zover het uitkomt). Maar weten zij dan niet dat de wet niet is voor de rechtvaardige (1Tm1:8,9)?

De zieleslaap, een onbewuste toestand die bij de dood zou intreden, is onbijbels. Het zou alleen de 'identiteit' zijn, die bij God bewaard zou blijven. Ook hebben zij de leer dat de ziel sterfelijk is, evenals de leer dat de poel van vuur niet eeuwig is. De ongelovigen zouden totaal vernietigd worden. Er is geen eeuwige straf. Dat zou niet passen bij Gods liefde. (Meer over zieleslaap...)

Vergeving van zonden kan ongedaan gemaakt worden. Vergeving zou pas blijken aan het einde, voor de troon. Niet geloof en wedergeboorte en eeuwig leven ontvangen zijn beslissend, maar het is afwachten, het zou afhankelijk zijn van wat je gedaan hebt. In plaats van dat een niet-gelovige of schijnbaar-wedergeborene slechts een belijder was, want niet mensenwerk behoudt immers, maar Christus' werk.
Volgens mw. White wordt zonden-vergeving pas definitief na het eindgericht (dat gericht is volgens haar nu al gaande). En dan worden alle zonden op de satan gelegd. De weggestuurde bok (Lv16) zou dan Satan zijn, i.p.v. dat de weggestuurde bok een beeld van Christus is die de zonden heeft weggedragen (op het kruis).

De wederkomst is geweest (in 1844), maar komt ook nog een keer. Er zou geen onderscheid zijn tussen opname en wederkomst. De gelovigen zullen 1000 jaar in de hemel zijn om de ongelovigen (hun 'identiteit') te beoordelen. Op aarde is dan alleen 1000 jaar chaos, geen mensen, alleen Satan en zijn demonen zijn daar. Aan het eind van de 1000 jaren komt dan nog een wederkomst en worden alle zondaars totaal vernietigd.
Geen vrederijk dus zoals in Js.65, Ez40-48, Op.20. En ook geen herstel van Israel zoals in de hele bijbel aangekondigd, evenals in Hd3:21, Hd15:16,17, Rm11:29. Helaas leren de Zevende Dags Adventisten de vervangingstheologie, zoals in de kerken gebruikelijk is.Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua