Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
   Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager R vd Ven
   Aanklager M.Visser
   Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Geelhoed's missie
Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering

Nederlands Dagblad - 12 juli 2008
Geelhoed, de spelbreker
Kanttekeningen bij een ND-interview - door Harry Sleijster

In het Nederlands Dagblad van 12 juli 2008 verscheen een interview van Maarten Vermeulen met Arie Geelhoed (zie onder). Het is een boeiend en openhartig verhaal geworden dat een goed beeld geeft van de man die zoveel broeders en leringen, bijna als een obsessie, bestrijdt. 

Met een mengeling van verbazing, medelijden en verdriet heb ik het interview gelezen en herlezen.
De boosheid, de somberheid, de oordelen, de verwrongen beelden, de eigendunk, de eenzaamheid, het roept wel de nodige vragen op. 
De titel: “Ik verdedig de schapen - Arie Geelhoed, de spelbreker". 

Veel vragen
Waarom zeggen zijn vrienden: "Arie, doe het niet."? Vanwaar die bangheid om een getuigenis af te geven? Overheerst een slecht geweten in deze kring? En dan, geeft het niet te denken dat een christen van zichzelf zegt: "Ik heb al zo'n slechte reputatie!"? En waarom zegt Arie niet van het leven te kunnen genieten? En waarom accepteert hij van zichzelf dat hij zo hard is? En is het werkelijk zo dat een profeet 'schiet op alles wat beweegt'? Is hij wel de profeet waartoe hij zichzelf benoemd heeft? Met kreten als "ik ben een onruststoker en spelbreker" ben je toch nog geen profeet?

Boze geesten
Geelhoed was occult belast. In aanraking gekomen met toverij en sindsdien bang en opgejaagd. Hij riep tot Jezus om hulp en de geesten verdwenen. De tweede keer deed hij dat opnieuw, en nu verdwenen ze definitief, zegt hij. Maar waar in de Bijbel lezen we dat mensen zichzelf bevrijden van boze geesten? Misschien dat het wel mogelijk is, maar gebeurt dat 'normaal' niet door een andere gelovige en in de naam van Jezus? En waaruit blijkt dat de geesten definitief verdwenen zijn? Is dit te rijmen met de lawine van gram op zijn website, die over de hele charismatische wereld wordt uitgestort, waarbij Gods dienstknechten worden zwart gemaakt?
 

     Treffende overeenkomst tussen Geelhoed en Van der Ven... is dat zij beiden zeggen occult belast geweest te zijn. Geelhoed beweert nu dus zichzelf van boze geesten bevrijd te hebben, hoewel daarvan geen bijbelse voorbeelden bekend zijn. En Van der Ven spreekt zelfs helemaal niet over een bevrijding, maar alleen over een tot bekering gekomen zijn. Treffend is dat juist deze beiden een grootscheepse bestrijding hebben opgezet, uitgerekend tegen broeders die zeer veel mensen van boze geesten bevrijd hebben.
Ziekte
Geelhoed heeft ME en is zijn hele leven al arbeidsongeschikt. Hij meent dat God een rem op zijn leven heeft gezet, middels ernstige voedselallergieën waardoor hij zich voortdurend ziek voelt. Eén van de onderwerpen die hij fel bestrijdt is gebedsgenezing en het bestaan van gebedsgenezers. En op zijn website tracht Geelhoed omstandig te bewijzen dat er door hen geen zieken genezen worden. Hij heeft ergens gelezen dat je God voor alle dingen moet danken. Zijn eigen ziekte noemt hij dan ook een zegen. Is het geen droevig misverstand om dit aan de God die Geneest (Jehovah-Rapha) toe te schrijven?

Charismatisch
Grimmige wolven loeren op de kudde. Hij was eens in een charismatische gemeente en werd voor hij het goed en wel begreep gezegend door een broeder naast hem. Hij dacht meteen: dit voelt niet goed, en hij was al zijn blijdschap kwijt en ook het contact met God was weg. Maar is dat geen logische reactie als je al mordicus tegen zegenen en handoplegging bent?

Sinds 1996
Geelhoed is boos en verontwaardigd over de veranderingen in evangelisch Nederland. In 1996 ontdekte hij "dat bij de evangelischen de katholieken ineens gelovigen waren geworden... terwijl ze niet eens zeker weten in de hemel te komen! Verschrikkelijk, ze hebben er niets van begrepen! En dan de brutaliteit om te zeggen dat katholieken ook het evangelie brengen!" Ja, forse uitspraken zijn het, dat vindt hij zelf ook, maar iemand moet het zeggen! Hij vindt dat er geen enkel goed ding in alle veranderingen van de afgelopen jaren heeft gezeten. Het Woord is weg, meent hij. En hij heeft Jezus lief want hij bewaart Zijn geboden; en niet degene die staat te worshippen, dat staat er niet!

De afval komt
De toekomst is alleen maar somber. De opwekking die de evangelischen verwachten komt er niet, weet hij, maar wel de afval. Steeds was er wel afval, en dan begon God opnieuw, maar nu niet! Er komt geen terugkeer. Nu komt de grote afval. Want zo staat het in de Bijbel. En waar geloven de mensen die in de kerken zitten nog in...?

God wil het
Sommigen noemen zijn stukken liefdeloos en hard. Maar bepaalde figuren, de echte valse leraars, zoals Willem Ouweneel... die zoekt hij niet op, nee, die komt hij bij zijn verzet tegen bepaalde ontwikkelingen voortdurend tegen. De BVA, de 'Bediening van Achterdocht', "dat was helemaal tegen mij gericht". Hij gelooft niet meer in Ouweneels integriteit. Ja, Geelhoed weet het, hij zal verantwoording tegenover God moeten afleggen. Maar Ouweneel ook! Hij weet dat ook de inquisiteur dacht dat God het wilde. Maar hij heeft goed in de Bijbel gekeken; en hij heeft erover gehuild; en God heeft hem gaven gegeven om het te doorzien. Dus is hij kwaad dat Ouweneel met zijn gebeuzel de mensen een rad voor ogen draait...


Het ND-artikel
Het ND vond het blijkbaar beter het interview niet online te zetten, maar inmiddels staat het er toch als een pdf. Misschien is het ook wel goed dat iedereen een zo volledig mogelijk beeld krijgt van deze achterdochtige en sombere man, die vooral zo boos en ontdaan is over Ouweneel.
Klik hier... voor het artikel.

De bediening van achterdocht
Lees ook het artikel van Willem J. Ouweneel over de
"Bediening Van Achterdocht"...


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


 

 

Counter