Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven
  Laatste Nieuws
  Preken
  Recensie Medema
  Recensie Smouter
  Boek    Ouweneel
  Getuigenissen NL

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. F. Ouweneel
  
Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Van der Ven - 'Dossier T.B. Joshua'

Recensie van Ds. Willem Smouter in "Opbouw" op 24 oktober 2003

N.a.v.: R. van der Ven, Dossier T.B. Joshua: Genezing in breder perspectief,
Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2003.
Lees de hele recensie op
http://www.smouter.net/artikelen/2003/joshuaboek.htm
Een kort gedeelte uit de recensie:

....Maar het grootste nadeel aan dit en soortgelijke boeken vind ik dat het zo ontzettend hoog opgespeeld wordt. Het gaat meteen over de vraag of Joshua profeet van God of van de duivel is. Om het laatste te bewijzen worden zijn genezende krachten dan in verband gebracht met de watergod van Nigeria, de boeddhistische leer van de engel Shaktipat, de reiki-grootmeesters, de late-regen-leer en vrijkomende Kindalini-energie - en dan sla ik de helft nog over. 

Onbruikbaar dilemma 
Ik vind het in deze situatie een onbruikbaar dilemma of het van God of van de duivel is. Pas dat nou op onze eigen wereld toe: is die afscheiding van de GKV
² uit God of uit de duivel? En de scheuring van 1968, en die daarvoor en al die andere? Ik zou liever zeggen dat zelfs onze beste werken met zonden bevlekt zijn en dat we veel ijver zonder verstand hebben en dat het een Godswonder is dat de Here toch nog bekering wil werken; in gereformeerde kerken en in Nigeria.

Bij heel die onderzoekscommissie uit dit boekje moet ik steeds denken aan het woord van Paulus "Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan" (Romeinen 14:4). Dat oordelen op afstand is zoiets raars. "Geachte voorzitter, de gehele operatie van de profeet kan niet anders dan occult zijn. Zéér verdacht is het wegdraaien van zijn ogen, een veelvoorkomend verschijnsel bij spiritistische mediums" (pag. 81). Tja, als je nog nooit een neger met z'n ogen hebt zien rollen... Daarna beschrijft Van der Ven hoe Joshua een soort zegenende hulp bij een bevalling geeft waarbij de baby er zo uitfloept. Van der Ven oordeelt dan dat dit in tegenspraak met Gods woord is waarin immers staat "Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap". Wat moet je daar nou voor verstandigs op antwoorden? En dan staat er ook nog kritiek in dat die vrouwen daar in de kerk zomaar hun blote borst laten zien!....


Controleer... of deze dingen zo zijn:

Lees de recensie van Ds. W. Smouter...

Lees de recensie van Henk P. Medema...

Lees de analyse van Willem J. Ouweneel over de Bediening Van Achterdocht...

Meer links over T.B. Joshua...


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua