Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
Indonesië 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
Austalië 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
Dagñea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissenKorea voor Christus
 

De Korea-voor-Christus Campagne en de Pastors Conferentie, die in mei 2005 plaatsvonden, hadden een grote invloed op het volk van Zuid-Korea. Duizenden, met inbegrip van dienstknechten van God, professoren, zakenlieden en vele mensen van verschillende continenten van de wereld, kwamen samen om een aanraking vanuit de hemel te ontvangen.

Door de bediening van God's dienstknecht, de profeet T.B. Joshua, vertrokken zij weer met vernieuwde levens. Nadat zij het Woord van God gehoord hadden en de tekens gezien hadden die op het Woord volgden, getuigde de menigte dat "Jezus Christus bereikbaar is." Het bewijsmateriaal van Jezus Christus was hun veranderde leven - de zieken die werden genezen, de lammen die weer konden lopen, de gevangenen die bevrijd werden. En het onmogelijke werd mogelijk gemaakt!


DE KOREA-VOOR-CHRISTUS CAMPAGNE

2 juli 2005 -
Verslag van Jerrell Miller in The Remnant

video's...

LAGOS, NIGERIA -- Alles wat levend is in het christendom draagt bij aan het groeipatroon. Maar godsdienst gaat nooit dieper dan wat het weet en tradities veroorzaken dan ook geen veranderingen. Maar een verfrissend woord en een visie voegen altijd toe, en dat is wat bij de Man in de Synagogue Church gebeurt. Profeet T.B. Joshua werd sinds het begin van dit jaar door God buiten de muren van zijn kerk geleid. Van de vele bezoekers die naar Lagos kwamen voor hun eigen genezingsrevival, heeft Joshua nu uitgebreide uitnodigingen ontvangen om zijn zalving en zijn gave naar het verre land Korea te brengen. Dit jaar ging de boodschap uit naar het buitenland. Bij eerste twee gelegenheden, in Botswana en in Korea, kwamen de mensen zeer benieuwd naar deze beweging van God en zij ontvingen van iemand die God door vele moeilijke situaties heeft beproefd. Bij Joshua ging het vaak over de geverifieerde resultaten van de tekenen en wonderen die zijn bediening volgen.

Het was net een decennium geleden dat de visie van de profeet T.B. Joshua in Lagos, Nigeria was begonnen. Het uiteindelijke doel voor deze man van God is in de loop van de laatste jaren met sprongen gestegen. Met de vestiging van verscheidene kerken over de hele wereld is nu het belangrijkste deel van zijn bediening begonnen. Jarenlang heeft hij zijn bediening uitgeoefend binnen de grenzen en muren van de grote Synagogue Church of All Nations. Maar nu zijn bezoekers met het getuigenis en het doel van zijn evangelie in hun eigen land teruggekomen zijn, is de vraag aan de profeet om te reizen begonnen. Ik ben er zeker van dat velen zich de vraag gesteld hebben, hoe zou hij ontvangen worden in een land als Korea? De verwachtingen en de vragen werden beantwoord toen de kracht van God door de man vloeide die  zij profeet noemen. Want toen in Korea na enkele dagen van het zien van de genezende macht van God Joshua op een dag naar zijn auto probeerde te lopen, terwijl het slechts een korte afstand was, sleepten de menigten hem mee, om hem enkel aan te raken. En wat normaal vijf minuten duurt, werd een opdringen van de menigte. Ik ben zeker dat wat bij Jezus in de evangelieën gebeurde, door de profeet zijn gedachten ging. Het leek alsof hoe meer de kracht van God in deze bijeenkomsten stroomde, hoe meer mensen contact wilden en gebed wilden voor hun mensen.

Vanaf het ogenblik dat de profeet voet zette op Koreaanse bodem groeide het niveau van verwachting totdat hij aan boord van het vliegtuig ging om terug naar Lagos in Nigeria te gaan. De genezingen waren buitengewoon maar het onderwijs dat hij met het Koreaanse volk deelde had niets met genezing te doen maar alles met bekering. God werkte door Joshua als een genezer en als een evangelist die naar bekering van zonde zocht en naar een nieuw begin voor de mensen van Anyang in Korea. Het was voor T.B. Joshua de eerste keer dat hij het continent van Afrika verliet.

Toen de profeet van God de Sport Arena van Anyang betrad, was er geen tijd te verliezen. De pastors van die stad hadden hun gezamenlijke krachtsinspanningen gecombineerd om één van grootste evangelische evenementen in de geschiedenis van die grote natie te hebben. Korea is een verdeeld land, maar er was geen verdeeldheid onder de mensen die het aangezicht van God zochten gedurende de vier dagen van dit evenement. Met zo veel geloof in één plaats verzameld was de macht van God door zijn dienstknecht enkel een kwestie van lotsbestemming. De boodschap van Joshua was eenvoudig en direct. Natuurlijk was er een groot bord boven het belangrijkste zaal dat zei, "Impartation" maar het was meer dan enkel een normaal riviertje van de bediening, waar de mensen worden aangeraakt en op de grond vallen. Zeker, er waren mensen die in de Geest vielen toen de profeet handen op hen legde, maar de boodschap ging over het karakter van gelovige als er dingen verkeerd gaan. De boodschap was recht en eenvoudig tot de gelovige Koreaan. Joshua las Job 2:1-3. Opnieuw was er een dag dat de zonen van God zich voor de Heer kwamen voorstellen. En Satan kwam ook onder hen om zich voor de Heer voor te stellen. En de Heer zei tot Satan, vanwaar kom je? En Satan antwoordde de Heer, en zei, "Van het heen en weer gaan over de aarde, en van het op en neer lopen daarin. En de Heer zei tot Satan: "Heb je mijn dienstknecht Job gezien, dat er niemand als hij op de aarde is, een perfect en oprecht mens, één die God vreest, en kwaad schuwt? en nog houdt hij zijn integriteit vast, hoewel jij mij tegen hem opzette, om hem zonder oorzaak te vernietigen.

Joshua sprak tot de mensen over het karakter van gelovige. "Ben je slechts een vriend van God wanneer de dingen goed gaan?", Joshua sprak over het karakter van "de gelovige wanneer de dingen verkeerd gaan. Job werd opgeofferd door God om aan de duivel te bewijzen dat Job meer van God hield dan van zijn eigen toestand waarin hij goed of slecht deed. "Hij beschuldigde nooit God van zijn toestand, en hij schepte nooit op over zijn eigen oprechtheid." Joshua vroeg de grote menigte, "Bevind u zich ooit in onplezierige situaties. Niet elke situatie die moeilijk is komt tot u door Satan, maar hoe handelt u wanneer u in een moeilijke situatie bent? Denk eraan, God is goed, altijd, wij moeten leven door geloof en niet door wat we voor ogen zien. Rampen kunnen u verzoeken maar kunnen niet uw ziel vernietigen. Dit is een grote les van God: indien u slechts de vriend van God bent wanneer het goed is, denk eraan dat God altijd goed is. Hoe u omgaat met kwelling en teleurstelling, dat is de plaats waar het Christelijke karakter in het leven van de gelovige wordt gevormd. In Efeze 1:3 staat: Heilig is de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten heeft gezegend in Christus.
De hele boodschap centreerde zich rond het gedrag van de gelovige en hoe hij tijdens moeilijke tijden reageert. Zoals vele keren eerder onderwees Joshua over het karakter van God. Eén van zijn junior profeten sprak thuis tijdens de gebedsbijeenkomst over: er is geen overwinning zonder strijd. Het is zo simpel deze boodschap, alles komt neer op het geloof van de gelovige om dit leven voor God te leven, terwijl het niet uitmaakt wat er gebeurt. Deze boodschap brengt de werkelijkheid van het Christelijke leven te leven, het leven van een persoon die dicht bij God leeft. Dit zijn gebieden waar het niveau dat u bereikt, het niveau is dat God u toestaat om er te komen. Terwijl Job door zijn geloof werd getest, slaagde Job uiteindelijk en had tweemaal zo veel als toen de Heer Satan toestond om hem te testen. Joshua's boodschap aan het Koreaanse volk was over het niveau van geloof dat zij konden bereiken door te handelen met situaties en omstandigheden die je testen op het punt van bevorderd worden door God. Joshua sprak over ziekte en de test van geloof.

Na elke dienst bad profeet T.B. Joshua voor de mensen die in de dienst waren om hun genezing van God te ontvangen. Er waren zo velen die uit rolstoelen opstonden en liepen en hun beugels en  steunen en krukken neerlegden. Zij zijn te talrijk om te vermelden maar het team van de Synagogue Church hield een zorgvuldig verslag bij en registreerde het door foto's en videoband.

In de twee keer dat profeet T.B. Joshua buiten Nigeria heeft gereisd, werd hij met enthousiasme begroet door gelovigen die anticipeerden op zijn komst. De kracht van God is met hem geweest bij elke gelegenheid.

De toegewijden van de Synagogue Chruch of All Nations hielden een constant gebed terwijl hij in Korea was. Elke dag om 5 p.m. verzamelden meer dan 3.000 mensen om te aanbidden en te bidden voor hun man van God tot hij uit Korea terugkeerde.

Profeet T.B. Joshua's onderwijzingen en genezingen zijn nu bekend geworden in elk deel van de wereld. De deur is geopend naar de massa's voor deze grote man van God. En Hij heeft verscheidene andere deuren geopend. Joshua lijkt veel op de man Job in zijn eigen preek, hij heeft een prijs betaald, maar het lijkt erop alsof elke strijd resultaat heeft opgeleverd. Ja, profeet Joshua, er is geen overwinning zonder strijd. Aan God zij de glorie.


www.dossiers.tk