Home

1. Benny Hinn
Aanklager Costi H.

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
   - Shack / Uitnodiging
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson

Translate
this   website  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Verzamelaars van bezwarende stukken leggen DOSSIERS aan.
Deze website is een persoonlijk initiatief van Harry Sleijster - email uw reactie

Zij verzamelen van het internet zoveel mogelijk verhalen tegen vermeende valse leringen. Maar heel vaak gaat het vooral tegen de personen. Zo worden zij aanklagers van broeders. Er zijn veel van die criticasters. De dossiers nemen zij van elkaar over. Zij schrijven er verhalen bij of zij vertalen verhalen van anderen. Zij passen het wat aan, en vaak dikken zij het ook nog eens aan. En zo ontstaan er op het internet vele dossiers die allemaal naar elkaar verwijzen en elkaar versterken. En zo lijkt de veelheid van stukken een overweldigend bewijs. Maar...

Belangrijke onderwerpen:
27-08-2019 Laatste nieuws Benny Hinn (interview + video)...
06-11-2018 Zielenslaap, vernietiging - Jacques v.d. Bijl)...
14-09-2017 De unieke Gemeente - Jacques v.d. Bijl)...
04-08-2017 Preterisme - door Peter van Beugen...
08-03-2017 The Shack Universalisme en Alverzoening...
05-10-2016 De Alverzoening van André Piet (door Piet Guijt)...
19-02-2016 Besnijdenis - ook voor gelovigen uit de volken...
07-01-2016 Preterisme - wat is het (door J.v.d.Bijl)...
10-09-2013 De Bijbeluitleg van GayChristian...
29-04-2013 Toekomstverwachtingen van David Pawson...
27-12-2012 Rejoicenow wel heel simpel anti-Wommack...

Lees op deze website over de methoden die door de critici gebruikt worden. Laat u niet verrassen door misleidend woordgebruik. Vertrouw er niet al te gemakkelijk op dat wat zij als feiten presenteren ook werkelijk feiten zijn.

Controleer zelf in de 3 onderstaande voorbeelden of deze verzamelaars de waarheid spreken. Alles is vanuit een bepaalde hoek en door een bepaalde bril te lezen. Maar geloof hen niet, het is allemaal verifieerbaar met video's, opgenomen toespraken, boeken en geschriften. Nadat ik deze 3 voorbeelden uitgewerkt had, kwamen er nog velen bij, die meenden broeders in het openbaar te moeten aanvallen. Over deze aanklagers moeten wij ons volgens de Schrift een oordeel vormen.
 


Aanklagers

     2Timotheüs 3:1 zegt: "Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn... kwaadsprekers... liefdeloos... lasteraars... onhandelbaar... opgeblazen... met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochenend; houd ook dezen op een afstand."

Mag je oordelen?
     1Kor.5:11-13 zegt: Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ...lasteraar... is. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn? Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. Doe daarom de kwaaddoener uit uw midden weg. 

Stenen gooien
Allemaal stonden ze klaar om hun stenen te gooien. En ze stonden in hun recht, dachten ze. Maar Jezus is niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden en leven te geven. Lees Johannes 8:7 "Wie van u zonder zonde is werpe de eerste steen" ...en laat jouw stenen die je wilde gooien maar vallen. Er is in de Schrift geen recht om broeders te lasteren.


Granel.org vs. Benny Hinn
Er zijn websites die aanklachten verzamelen tegen predikers en evangelisten. Zij noemen hen misleiders of valse profeten en zelfs satanisten. Maar volgens anderen verkondigen deze predikers de zuivere evangelieboodschap. Controleer of de aanklachten terecht zijn óf dat deze predikers een goede boodschap verkondigen.
Lees verder...
Waar is de kracht van de critici? 

Benny Hinn
Benny Hinn bereikt miljoenen met het evangelie. Dat evangelie is te lezen en te horen op zijn website... en in de vele boeken van zijn hand.
  Benny Hinn was in Nederland...

Rick Warren
De dertig miljoen verkochte boeken van Rick Warren hebben veel vruchten afgeworpen. Nog nooit is bekend geworden dat daardoor iemand tot de New Age bekeerd is, wat de critici brutaalweg beweren. Wel zijn velen tot oprecht geloof in de Heer Jezus gekomen en hebben geleerd Hem doelbewust te volgen.

TB Joshua
De genezingen bij T.B. Joshua vinden plaats in de naam van Jezus! Vele duizenden zijn onder Joshua's bediening genezen en bevrijd. De Heer Jezus krijgt in de diensten in Lagos alle eer.

Geelhoed vs. Rick Warren, Ouweneel, e.a.
Op de website van Geelhoed kunt u een jarenlange opeenstapeling vinden van geschriften en beschuldigingen, die gericht zijn tegen een aantal predikers en evangelisten en organisaties die echter in het algemeen als goed en bijbelgetrouw aanvaard worden.
Lees verder...

Van der Ven vs. TB Joshua
In diverse kranten en tijdschriften stond de advertentie van het boek "Dossier T.B. Joshua" van de hand van drs. R. van der Ven. Dit boek wordt aangeprezen in schone bewoordingen alsof het een objectief waarschuwend boek is. Maar lees de commentaren op dit boek en ga zelf na in de vele publicaties en video's of Van der Ven een objectief en eerlijk oordeel geeft.
Lees meer...


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua

"...en wij kunnen het niet ontkennen..." (Handelingen 4:16)Cookie-disclaimer: De website Dossiers.tk gebruikt cookies voor anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met Google
Analytics. Daardoor krijgt u tevens advertenties te zien die bij u passen. U gaat hiermee akkoord indien u verder gebruik maakt van deze website.