Home

1. Benny Hinn
Aanklager Costi H.
Aanklager Geelhoed
Aanklager Granel
Aanklager vHolten
Aanklager Keijzer
Aanklager NBC/Cbc
Aanklager Peters
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
 
Analyse/spijt
  Exposés
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen HG
  De Zalving
  Welkom HG
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links (Eng)
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  Astroloog Suiker
  BH in Nederland
  Meer video's
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn - Meer aanklagers

Costi Hinn

Costi Hinn is het neefje van Benny Hinn. Hij heeft een podcast, die maar al te gretig door criticasters wordt geciteerd.

Een korte samenvatting van Costi's visie in dit artikel. dd. 27-8-2019:

Costi verwerpt de leer van zijn 'oom Benny', want die is verdoemend en misleidend. Costi heeft enkele jaren meegewerkt in de Ministry. Hij gelooft niet dat God een groeiend geloof beloont. Dat geeft slechts valse hoop en angst, angst voor God, volgens Costi.
Hij heeft het over het blijven onder de gezalfde paraplu van deze gezalfde man.

Costi heeft nu een eigen Ministry, 'For The Gospel', een papieren ministry, want het bestaat alleen uit zijn anti-Benny-Hinn boek dat hij geschreven heeft, en enkele artikelen. Vergeefs zult u zoeken naar het echte eenvoudige evangelie dat Benny Hinn predikt. Gospel is bij Costi hoe je je gedraagt en evangeliseren is "begin dan met het veranderen van gedachten over evangelisatie. Echte evangelisatie is geen programma, het is een volk! Jij bent het. Het gebeurt in uw beslissingen, in uw relaties, op het werk..." Een werk-christendom is bij hem overgebleven, blijkbaar als dekmantel voor zijn voortdurende kritiek. Nergens weet hij het evangele te verwoorden.
Helaas, duidelijk de zoveelste miskende medewerker en nog familie ook, die alles doet om de bediening van zijn oom te beschadigen.

Het artikel is van 27-8-2019. Jammer is dat Costi niet meer volgt wat zijn oom Benny al meer dan een jaar geleden gezegd heeft. Zie bijv. dit artikel en deze video van 22 februari 2018.

Naschrift - 6 september 2019
Neefje roept Benny Hinn nu op tot 'oprécht berouw'. Tja, het zal je neefje maar wezen. Costi vertrouwt het niet. CIP gebruikt het verhaal in 'Christian Post' om alles wat fout is aan Benny Hinn nog eens aan te dikken. Meer op CIP...


Een recensie op Amazon over het boek van Costi Hinn:

Door Kevin D. Johnson

1 van de 5 sterren
Geen echte evaluatie van het voorspoedevangelie
30 juli 2019
Formaat: Kindle-editie - Geverifieerde aankoop

Ik heb dit boek zien rondgaan in dezelfde kringen die zich verzetten tegen 'Bethel' en 'Pinksteren' in het algemeen, en mijn vluchten waren deze week ernstig vertraagd, dus nam ik de tijd om het op het vliegveld te lezen. Onnodig te zeggen dat ik totaal teleurgesteld was over het boek en hier zijn een paar eerste redenen waarom:

1) Ruzie maken door middel van anekdotes is een logica-misvatting. Het grootste deel van dit boek is een persoonlijk getuigenis en het verhaal van het volwassen worden van een lid van Benny Hinns uitgebreide familie en het omgaan met een kijkje in hun Ministry-praktijken. Dat is prima voor zover het dan gaat, maar het boek beweert veel meer over pinksterbewegingen en charismatische bewegingen dan het feitelijk biedt in de vorm van feitelijk bewijs. Er worden veronderstellingen en conclusies gedaan over Pinkstermensen en charismaten in verband met het 'welvaartsevangelie'- of 'woord van geloof'-bewegingen in dit boek, maar er is geen echt inhoudelijk bewijs dat mensen inherent corrupt zijn of dat ze afwijken van de Schrift, behalve in de meest algemene voorwaarden. Wat Costi Hinn doet, is problemen met Benny Hinn (zijn oom) en zijn eigen vader bedieningen opmerken en vervolgens beredeneert hij dat de rest van de pinksterwereld veel van hetzelfde is. Maar echt bewijs dat dit het geval is (afgezien van enkele bekende tv-predikers) op grote schaal ontbreekt in zijn werk.

2) Goede bijbelse argumenten worden niet aangeboden, of wanneer argumenten worden  verstrekt, worden deze steekproefsgewijs naar voren gebracht. Er is een impliciete baptisten- en cessationistische ecclesiologie die ten grondslag ligt aan elke roep van de Schrift, die doet denken aan John MacArthur's 'Strange Fire'. En in feite worden de boeken van MacArthur in het boek Costi Hinn aanbevolen. Er is geen discussie over alternatieve opvattingen van anderen zoals Michael Brown of Amos Yong, noch is er enig echt onderzoek of overweging van de vooronderstellingen die het standpunt van Costi Hinn aansturen. De lezer wordt gewoon geacht om Hinn en zijn ervaringen aan te nemen, en dat zijn perspectief het enige bijbelse gezichtspunt is. Het probleem hier is natuurlijk dat cessationisme of iets dat er heel dicht bij in de buurt is, niet het enige beschikbare christelijke standpunt is.

3) Wat mij betreft is het meer beschadigend dat dit boek slechts één is in een stroom van recente apologetische inspanningen die proberen een verhaal te vertellen en sympathie op te wekken voor een bepaald standpunt in plaats van serieus te worstelen met de verschillende kwesties vanuit het perspectief van de Schrift. In wezen maakt dit het boek tot een stuk propaganda en geen echte of serieuze behandeling van het welvaartsevangelie en/of Word-Faith-bewegingen. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat dit een postmoderne apologetische benadering is die we niet in de Schrift zien, maar het is een benadering die we steeds vaker gebruikt zien worden door apologetische bedieningen. In essentie produceren video's en boeken die alleen verhalen vertellen propaganda en geen echte en substantiële argumentatie vanuit een bijbels perspectief.

4) De vraag dient om te worden gesteld - geloven we echt dat "geloof voortkomt uit horen en horen door het woord van Christus" (Romeinen 10:17) of geloven we dat geloof voortkomt uit videogetuigenissen, podcasts en schandaal-gedreven boeklange memoires? Onze apologetische methode moet weerspiegelen wat de Bijbel ons vertelt en niet alleen onze eigen postmoderne culturele en maatschappelijke afhankelijkheid van beelden, video's en boeken die persoonlijke verhalen vertellen.

5) Afgezien van de postmoderne apologetische benadering, is cessationisme zelf een standpunt dat niet expliciet aanwezig is in de Schrift en dat wordt iets heel moeilijks, zo niet onmogelijk om te bewijzen voor gereformeerde baptisten, gezien hun hermeneutische beperkingen. Vreemd genoeg zegt Costi Hinn dat hij in wonderen gelooft en dat ze zich voordoen, maar hij zegt weinig meer dan dat hij de bediening van zijn oom als oplichterij veroordeelt.

6) Soms zijn de meest in het oog springende fouten die we in zoiets als het welvaartsevangelie zien niet de meest ernstige waar we ons zorgen over moeten maken (Mattheüs 7: 3). Is het welvaartsevangelie echt een schadelijker fout dan wat we hebben gezien bij het premillenniale dispensationalisme, opwekkingsgeloof, een focus op individuele redding en het soort spiritualiteit dat deze huidige wereld negeert? Hinn levert weinig tot geen bewijs dat hij zich zelfs bewust is van deze kwesties en in feite verraadt zijn boek het feit dat hij erg wordt beïnvloed door dergelijke fouten in zijn kritiek op het welvaartsevangelie. Wat nog belangrijker is, Hinn biedt geen echt bewijs dat het voorspoedevangelie of 'Woord van geloof' prediken gevaarlijker is in onze samenleving dan de andere hierboven genoemde fouten.

7) Costi Hinn bagatelliseert het belang van vandaag en verheft het belang van het eeuwige leven in de standaard dispensationele vorm. Door dit te doen, negeert hij echter resoluut veel van wat de Bijbel zegt over rijkdom en zegeningen in het leiden van een leven in gehoorzaamheid aan God. Hij maakt ook typisch de passages over lijden die het Nieuwe Testament over het christelijke leven in de eerste eeuw presenteert, universeel. Als zodanig presenteert hij bepaald geen positief beeld van rijkdom en leven ter overweging door medechristenen of iemand die zijn nogal beperkte standpunt niet reeds deelt. Dit is een enorme misser wanneer we spreken over de fouten van een welvaartsevangelie en het laat zien hoe onevenwichtig zijn kritiek eigenlijk is. Bijbelse vrede (shalom) en het overvloedige leven gaat niet alleen over het eeuwige leven en een overdreven baptistische ecclesiologie doet Costi geen goed om een ​​goed standpunt te ontwikkelen over wat het betekent om rijk te zijn. Costi gaat niet in op uitspraken die Jezus deed als "grotere dingen dan deze" (Johannes 14:12) of de vele andere passages waarop we zouden kunnen wijzen als we praten over het koninkrijksleven in het heden.[ Wie is Benny Hinn ] [ Hij raakte mij aan ] [ Het bloed ] [Goedemorgen, Heilige Geest!] [Welkom, Heilige Geest]


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua