Home

Dossiers:

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager vdVen BVA
  
Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig
 
  Ruben Hadders

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson
- Hans Holtrop  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Een recensie die het niet is
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. Johannes 13:34-35
 
Staatgeschreven?

27 april 2015 - door Harry Sleijster

Ruben Hadders heeft een zeer kwalijk en oneerlijk verhaal geschreven over het prachtige boek WakeUp! ( Klik hier voor recensies...) We vonden het bij Staatgeschreven, een ongeveer net zo negatieve en ongelovige website als Goedgelovig destijds. Staatgeschreven nam zo'n bij hun site passend stuk kennelijk maar wat graag over (zie: https://staatgeschreven.nl/wp-content/uploads/2014/12/Recensie-Wake-Up.pdf ).

Wat beweert Ruben Hadders?

In januari 2015 reageerde ik op Facebook heel genuanceerd op de recensie van Ruben Hadders, maar werd al snel botweg geblokkeerd. De reden? Lees hieronder wat ik hem schreef. Blijkbaar tolereert hij geen tegenspraak. Daarom op deze wijze alsnog mijn reactie.

De zogenaamde recensie van Ruben Hadders is bepaald geen normale recensie. Daarvoor bevat deze teveel persoonlijke grieven richting het Zoeklicht, waar hij weg moest toen de jongerenafdeling gestopt werd. Grote delen van zijn 'recensie' heeft hij aan het Zoeklicht gewijd, en die delen klinken behoorlijk rancuneus. Lees het zelf, zie de link hierboven.

Israel en Gemeente
Wat het boek WakeUp! betreft, trekt Ruben nogal wat conclusies die gewoon onwaar zijn, bijv. dat de schrijvers nauwelijks onderscheid maken tussen Isral en de Gemeente, of dat zij morrelen aan het volbrachte werk van Christus (zie onder). Dit zijn beide zware beschuldigingen, en beide zijn ze het gevolg van een geheel verkeerd lezen en begrijpen en doorredeneren op wat de schrijvers schreven. Het is zelfs in duidelijke tegenspraak met de door hem gegeven citaten uit het boek, waar hij regelmatig enorm mee aan de haal gaat.

Bruid
Ruben beweert nu: "Het Nieuwe Testament leert nergens dat de Gemeente de Bruid van Christus is." Maar dit is ongenuanceerd, eenzijdig en onjuist. Slechts een kreet, in feite weerlegt hij het ook helemaal niet. Hij stelt het slechts voor als een simpel idee, en dat je maar een tekst aan hoeft te wijzen en dan is het klip en klaar dat alleen Israel de bruid is. Maar zo werkt het niet met de Schrift. Er zijn immers zoveel aanwijzingen en nuances waar ook de Gemeente als bruid en vrouw, en zelfs als n lichaam met Hem wordt voorgesteld. Dat kun je niet versimpelen tot Israel is de bruid en de Gemeente is 'een man', zoals Ruben beweert.

Ruben zou het boek eens met andere ogen moeten lezen. Beter is het om alle zijden van de edelsteen te bekijken. Dat doet het boek namelijk ook. Echter, de vele bewijzen veegt Ruben simpelweg opzij en dan vraagt hij om bewijzen.

Nog enkele opmerkingen:
Het volbrachte werk: Jezus zegt duidelijk dat als je warm geweest bent en lauw geworden, dat Hij je uit zijn mond zal spugen. Ruben moet dat niet afdoen als "rommelen aan het volbrachte werk". Immers, ieder moet zichzelf onderzoeken: ben ik wel warm voor Hem en verlang ik wel echt naar zijn komst?

Bedelingen zijn Bijbels. Bedelingen, zoals onschuld, wet, genade, verdrukking, vrederijk, zijn duidelijk in de Bijbel te vinden. Wie het Woord der Waarheid niet recht snijdt, zal ook geen mooie plakjes zien, en dus ook bijv. Israel en Kerk niet onderscheiden. Maar het boek WakeUp! onderscheidt ze juist wel, al gebeurt het misschien op een iets andere, maar toch wel heel genuanceerde manier.
Met mijn Vergaderingsachtergrond kwam ik hier en daar wel iets andere visies tegen, maar het is al wel vaker gebleken dat 'wij' Bijbelse zaken over het hoofd hebben gezien, dus kunnen we maar beter eens heel goed gaan luisteren.

Belijden van zonden: Ruben meent dat belijden van zonden niet hoeft (mag wel), wij danken voor de vergeving. Maar door de door jou begane zonden bewust niet te belijden, zul je geen goede relatie met de Vader hebben. Ook al weet je dat God je zonden eens voor altijd vergeven heeft. Natuurlijk heeft God je vergeven (als je tenminste zijn kind geworden bent), maar je dagelijkse relatie met de Vader is iets anders. Het ver van elkaar scheiden van belijden en danken past daarin niet. Verder is het nog maar de vraag of de Bijbeltekst zegt dat je aan Gd moet belijden? Of bedoelt de tekst dat je aan je naaste moet belijden wat je hem misdaan hebt. Er overheen leven is in ieder geval verkeerd. Dus belijden.
Uit dit punt is ook duidelijk dat Ruben helaas geen onderscheid maakt tussen de vergeving van Pasen en Grote Verzoendag.

Mijn conclusie is dat Ruben heel wat dingen over het hoofd ziet en beter zijn geschrift nog eens goed zou moeten overdenken.

Hij beweert ook dat hij de opmerkingen van de schrijvers in zijn recensie verwerkt heeft, maar dat is niet waar.


Meer recensies die het niet zijn

Nog zo'n recensie - die het niet is - las ik hier... Henk Jan van der Klis begint goed met een zeer uitgebreid en objectief totaaloverzicht. Maar dan volgt - zeer verrassend - een ellenlange kritische opsomming waar vooral op spottende en cynische wijze allerlei zaken voor gek gezet worden. Oke, dit is misschien wat overdreven gezegd, maar serieus te nemen is het absoluut niet. Het ligt veelal op hetzelfde afbraakniveau als wat Rien van den Berg scchrijft (klik hier...) en Ruben Hadders (zie hierboven). Niet begrijpen, of duidelijker gezegd: niet willen begrijpen, en dan opblazen, en dan triomfantelijk om een verklaring vragen... die methode is ongepast en het werkt niet.
 
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua