Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  7 Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Dr. Henk Bakker waarschuwt...
KRITIEK OP RICK WARREN

3 april 2006 - Reformatorisch Dagblad

„Gemeentegroei is niet per definitie goed”

Whitefield Stichting belegt themadag in Veenendaal

VEENENDAAL - „De gevolgen van de komst van de gemeentegroeibeweging kunnen op termijn groot zijn. Het zaad van evangelische vrijzinnigheid wordt gestrooid. De wereld bepaalt de agenda.” 

In niet mis te verstane bewoordingen gaf ds. M. B. Gorsira, predikant van de vrije baptistengemeente te Delfzijl, zaterdag zijn mening over de gemeentegroeibeweging. Hij deed dat tijdens een themadag over de evangelische beweging, georganiseerd door de George Whitefield Stichting. De bijeenkomst in de Poortkerk in Veenendaal werd door ongeveer 160 deelnemers bezocht, voor driekwart bestaande uit evangelischen.

De wortels van de gemeentegroeibeweging, aldus ds. Gorsira, liggen in de Verenigde Staten in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Belangrijk is het toepassen van marketing- technieken en groeiformules om moderne mensen te bereiken. Voorbeelden van kerken die werken met modellen van gemeentegroei zijn Willow Creek (Bill Hybels) en de Saddleback church van Rick Warren, die uitgegroeid zijn tot megakerken.  
   Lees verder in het RD-artikel...

Kanttekeningen:
Een opmerkelijke uitspraak! Gorsira meent dat door de 'gemeentegroeibeweging' het zaad van 'evangelische vrijzinnigheid' wordt gezaaid. Hij wijst als oorzaken aan het toepassen van methodes om de moderne mensen te bereiken, zoals Willow Creek (Bil Hybels) en Saddleback Church (Rick Warren) dat doen. 

Gorsira weet hoe aanvechtbaar zijn verhaal is, want voor hij verder gaat zegt hij gelukkig: „We kunnen niet om het beste heen wat de gemeentegroeibeweging ons aanreikt, anders bedroeven we de Heilige Geest”. Wat dat beste is? Gorsira noemt: evangelisatie, het bedenken van manieren om buitenstaanders te bereiken, en de invulling van de eredienst. Hij meent zelfs dat de gevestigde kerken daar veel van kunnen leren. Maar dit zijn precies de dingen die hij zo scherp bekritiseert! Dat komt blijkbaar niet eens bij hem op. Want Gorsira vervolgt met nog veel meer zogeheten 'scherpe kritiek', zoals:

- de predikant is meer therapeut en manager, een directeur van een onderneming
- de ongelovige bezoeker staat centraal, i.p.v. het Woord van God
- men stelt het vertrouwen op techniek i.p.v. op de Heere
- het resultaat bepaalt wat waardevol is
- de prediking van schuld en verlorenheid stuit op weerstand
- het zaad van evangelische vrijzinnigheid wordt gezaaid,
   want de predikers willen de hoorders niet tegen de haren instrijken.

Natuurlijk kunnen deze dingen wel eens incidenteel voorkomen, maar iedereen die een evangelische of charismatische gemeente bezoekt, weet hoe onwaar deze beweringen zijn.

Dr. Henk Bakker
Hierna pleitte Bakker voor verdieping. Maar dat moet in de plaats van verbreding, d.w.z. de groei van de gemeente, komen. Bakker geeft vervolgens een aantal redenen waarom gemeenten gaan groeien. "God is daar aanwezig... er is intimiteit", enz. 

Maar dat dit nu precies de redenen zijn waardoor al die evangelische gemeenten zo floreren, komt kennelijk niet bij hem op. Of weet hij als baptistenpredikant misschien gewoon niet zo goed hoe dat in andere groepen is?

   Lees het RD-artikel...


7 februari 2006 - Reformatorisch Dagblad

'Kritiek moet vervolg krijgen' 
 - Na de vorige studiedag van de Georg Whitefield Stichting in november 2005, waar Ds. Gorsira nogal wat ongenuanceerde en ongefundeerde uitlatingen deed (zie onder), willen de beide baptistenpredikanten Ds. M. Gorsira en Dr. H. Bakker nu "pittige vragen" aan de evangelische beweging gaan stellen.

Kanttekeningen
 -
Zij weten te vertellen dat een groeiende groep evangelischen lijdt onder de evangelische prediking. Want, vinden zij: "de Bijbel gaat onvoldoende open", én "de eredienst lijkt meer op het oproepen van een goed gevoel dan op een ontmoeting met God". Het lijkt erop dat deze laatste zin in bepaalde kringen een tegenstelling inhoudt. Een goed gevoel wordt daar kennelijk niet zo goed gewaardeerd en het lijkt volgens deze critici ook niet te passen bij een ontmoeting met God. Vreemde gedachtegang.

 - In hetzelfde RD-artikel op 7 februari 2006 wordt gemeld dat de studiedag van de George Whitefield Stichting tegen Rick Warren op 1 april een vervolg moet krijgen. De twee baptistenpredikanten gaan opkomen voor de evangelischen. Voor wie? Ja, voor de evangelischen.

 - De George Whitefield Stichting heeft zowel van intern als van extern veel kritiek gekregen op de stellingname tegen Rick Warren op hun vorige studiedag, maar kennelijk is dat reden om met vernieuwde energie de strijd aan te gaan ten behoeve van die arme lijdende evangelischen. Opnieuw gaat Ds. Gorsira in de slag, maar nu samen met Dr. H. Bakker. Ook deze kiest er nu dus voor om de strijd tegen Rick Warren aan te gaan.
   Lees het artikel in het RD van 7-2-2006... 28 november 2005 - 'Gods is woord niet meer voldoende'

 - Baptistenpredikant Ds. M.B. Gorsira meent dat "wij Gods Woord niet meer voldoende vinden". Hij ziet als het probleem dat Warren zo veel verschillende vertalingen gebruikt, ja, hij gebruikt zelfs paraphrase-vertalingen. Maar Gorsira meent vooral dat 'de evangelische beweging' de enge poort niet meer predikt.

Kanttekeningen
De oorzaak van de kritiek
Uit het RD-artikel blijkt wel hoe weinig alles met concrete kritiek op het boek van Rick Warren te maken heeft, maar des meer met de eigen keuze voor behoudende gereformeerd puriteinse evangelieverkondiging, waarin geen plaats is voor "een fantastisch gevoel van hoop, energie en blijdschap". Blijkbaar zijn die dingen voor Gorsira ongewenst. Helaas, als dát het probleem is, dan zal Warren's boek inderdaad niet een boek zijn wat je aanspreekt.

Volzin
Verder vinden we bij Ds. Gorsira echte onwaarheden. Hij beweert in een lange volzin, zonder er enig bewijs bij te geven: "Een God zonder toorn..." brengt "een mens zonder zonde..." in "een koninkrijk zonder oordeel..." met "een Christus zonder kruis". Een 'prachtige' volzin, maar deze onzin is overtuigend weerlegd door J. Schippers in zijn artikel in het ND van 26 nov. 2005... 
Meer over Gorsira's toespraak op studiedag van de Whitefield Stichting:
Het RD over het boek van de GWS... | Boekrecensie ]


Meer critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith

Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua