Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  - Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Rick Warren  - Doelgericht!
DOELGERICHT MISLEID - volgens boek van Warren Smith - 1

De critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith

Van Berghem beschuldigt Rick Warren van New Age

12 december 2006 - Een nieuw boek
Een zeer kritisch boek over Rick Warren is verschenen: 'Doelgericht Misleid', uitgegeven bij Johannes Multimedia, geschreven door de Amerikaan Warren Smith. Deze Smith beschuldigt Rick Warren van new-age-sympathieŽn. Verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling van 'Doelgericht Misleid' is drs. Karel van Berghem uit Middelburg.

Hebt u het ook gelezen?

Warren lid van 'geheim genootschap'

Alpha Online: 16-12-2006 
Rick Warren is opnieuw in opspraak geraakt. Ditmaal doordat hij zelf naar buiten heeft gebracht dat hij lid is van de Council on Foreign Relations (CFR). Dat 'geheime genootschap', dat is omgeven door een waas van geheimzinnigheid, wordt door velen in verband gebracht met het streven naar de (Angelsaksische) 'wereldheerschappij' middels een 'Nieuwe Wereld Orde'.  
In een artikel op haar website gaat Bijbelgetrouw.nl hier uitgebreid op in...

Gelooft u deze onzin die sommige critici verkopen ook? De hetze tegen Rick Warren wordt verbeten volgehouden. 'Bijbelgetrouw' beweert nu: "Wie lid is van de CFR, zit tot over zijn oren in de (geheime) achterkamertjes politiek" Onzin natuurlijk. Al gauw blijkt dat het artikel zo'n verzinsel gebruikt om het volgende nog even te benadrukken: "Recent verscheen het boek van Warren Smith in het Nederlands."
 U begrijpt het, volgens de critici bewijst het CFR-verhaaltje het gelijk van dat boek.

Duidelijk wordt getracht de waarheid te verdraaien en het voor te wenden dat er geheime en ongeoorloofde dingen gebeuren.
Wilt u weten wat de CFR is? Kijk op:
Wikipedia.org...Council_on_Foreign_Relations

Wat blijkt: gewoon een platform waar deskundigen in besloten kring kunnen zeggen wat men van bepaalde zaken denkt, zonder direct door allerlei buitenstaanders er over aangevallen te worden. Vanzelfsprekend heeft men het recht om niet iedereen (en de pers) bij alle besprekingen toe te laten. Zoals dat overal gebruikelijk is. Er zijn immers ook besloten vergaderingen in politieke en kerkelijke kringen. Om bekende redenen.

Het groepje critici houdt van vuurtjes opstoken. En waar rook is, is vuur, nietwaar? Maar die rook maken ze eerst zelf, en dan maar blazen. En wij maar gebakken lucht consumeren. 

Er is een duidelijke kwalificatie voor deze niet aflatende hoeveelheid bagger: kwaadsprekerij.
 


 
Waar komt het verhaal vandaan? - Farah

Rick Warren heeft onlangs in SyriŽ een beetje domme uitspraak gedaan. Christenen en Joden zouden daar niet verdrukt worden. Dat is wel een beetje waar, maar niet helemaal. En hij probeerde zijn domme uitspraak achteraf te verdoezelen. Vervolgens heeft Warren spijt betuigd, maar zo makkelijk gaat dat dus niet. Rechtse Amerikanen, zoals Joseph Farah registreren dat.

Op worldnetdaily.com/news/article...53372 houdt Joseph Farah precies bij wat Rick Warren in een moslimland als SyriŽ doet. En hij begrijpt maar niet dat Warren na zijn verspreking nog kritiek durft te hebben op de vele tegenstanders die uit dit voorval een slaatje willen slaan. Daaronder valt Farah zelf ook. Dat blijkt wel duidelijk op
http://worldnetdaily.com/news/article...53048
waar hij zijn gebetenheid om Rick Warren te blijven achtervolgen verklaart. Maar helaas, bijna al zijn argumenten zijn populistisch en niet ter zake. Immers Rick Warren weet natuurlijk best wel dat Joden in SyriŽ niet welkom zijn en dat ze daar verdrukt en bespot worden, en dat zich in SyriŽ in de afgelopen eeuwen verschrikkelijke dingen hebben afgespeeld.

Op de pagina worldnetdaily.com/...52969
meent Farah zelfs de motieven van Warren te kunnen aangeven: "de doelgerichte leugen". Hij doet het dus opzettelijk. En het is maar dat u het weet: Warren had ook iets met Ted Haggard. Samen hebben ze eens een brief aan Bush geschreven om meer zorg aan de armen te besteden. Dat is volgens Farah niet goed. Dat hoort de kerk te doen en niet de overheid. En Farah begrijpt niet waarom iemand als Rick Warren het land van een "brute fascistische dictator" bezoekt en zich opstelt als "een dienstig idioot". En zo gaat het nog even door.

31-12-2006 Interview met Rick Warren over 2006...
 

Voorbeelden
In het artikel in het Nederlands Dagblad (zie de link hieronder) worden uit het boek een paar voorbeelden van vermeende dwalingen aangehaald. Het betreffen echter enkele mooie en ware opmerkingen van Rick Warren. Maar omdat ook New Age mensen dezelfde opmerkingen gemaakt hebben, is het kennelijk zeer gevaarlijk en verraad dat zijn sympathieŽn. Ook het feit dat Rick Warren zijn vredesplan PEACE-plan heeft genoemd is volgens het boek verdacht, want er was ook een New Age-man die een plan met die naam had, dus...

Het ND geeft vervolgens de reacties van enkele insiders, o.a. deze:

Teun van der Leer
Citaat: Teun van der Leer, stafmedewerker van de Unie van Baptistengemeenten, heeft de boeken van Warren ook gelezen, maar is daarin nooit  invloeden van new age tegengekomen, zegt hij. ,,Ik vond Doelgericht Leven weliswaar typisch Amerikaans: erg pragmatisch en programmatisch, soms wat oppervlakkig. Maar er zijn in elk boek dat ik lees wel elementen waar ik niets mee kan, of waarmee ik het oneens ben.íí
Maar Rick Warren beschuldigen van new age, gaat veel verder, zegt Van der Leer, die zelf verder positief is over diens boeken: ,,Dan zeg je eigenlijk dat hij de Schrift loslaat en een ander evangelie, een dwaalleer brengt. Daarmee doe je hem onrecht. New age zegt dat het om jezelf gaat, stelt de mens centraal, terwijl Warren juist heel duidelijk God centraal stelt. Al op de eerste bladzijde stelt hij onomwonden: het gaat niet om jou, maar om God.íí

Waar komt de kritiek vandaan? Lees de reactie op de kritiek van Jan Baan in het ND:

Jan Baan
Citaat: Jan Baan, van de Purpose Driven Nederland, het Nederlandse kantoor van Rick Warrens kerk, heeft daar duidelijk andere ideeŽn over. ,,Wij kennen dit boek en we schrokken toen wij ontdekten wat de achtergrond van de schrijver is. Hij maakt deel uit van een van de meest gesloten christelijke groeperingen van Amerika, een soort Vergadering van Gelovigen, maar dan nog geslotener. Deze mensen zijn zeer kritisch over iedereen die iets anders gelooft dan zij. Uit die hoek komt alleen maar kritiek, nooit iets positiefs.'' 


De methode van Warren Smith
Uit dezelfde hoek komt ook in Nederland de kritiek. Geelhoed startte op zijn website met heel veel kritiek. En dit boek van Smith is vertaald door Marc Verhoeven en uitgegeven door Van Berghem.
Reeds enige tijd geleden werd op www.dossiers.tk een Amerikaanse recensie over de oorspronkelijke versie van dit boek van Smith opgenomen. Klik hier om de recensie te lezen.... Perfect wordt daarin aangewezen hoe eenzijdig en vooringenomen de schrijver is en welke methode hij gebruikt.

Vraag je alleen maar eens af hoe je zo'n titel durft te bedenken: Doelbewust misleid. Alsof men de motieven van Rick Warren kent. Deze groep mensen beschuldigt hem ervan iedereen doelbewust te willen misleiden. Dat is oordelen over iemands motieven! Wellicht is het beste advies: Lees dit boek, zodat u overtuigd wordt van de onzuivere redeneermethodes die deze groep gebruikt. Koop het boek niet. Het is hier gratis te lezen

Meer doorzichtige kritiek
Verder is er ook nog een zeer kwalijk document dat mij dit jaar door Marc Verhoeven werd toegezonden. Het heet: "Rick Warrens mening" maar let op, dat is het natuurlijk niet. Dit stuk beschuldigt op zeer insinuerende wijze de persoon van Rick Warren. Het betoog is echter zo doorzichtig dat het vooral veel zegt over de bovengenoemde groep zelf. Klik hier... en lees.

Klik hier voor het bovengenoemde ND-artikel over het boek van Warren Smith...


EO-Visie 1-1-2007 - Jan Baan geŪnterviewd door IJgenwijs:

Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua