Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  - Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Rick Warren  - Doelgericht!
RICK WARREN's MENING ??

De critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith

Is dit Rick Warren's mening ???

Kanttekeningen door Harry Sleijster
Februari 2006 -
'Bijbelgetrouw' verspreidt onder de titel "Rick Warren's mening over..." een verhaal waarin Warren's mening zeer verdraaid wordt weergegeven. Het artikel blijkt afkomstig te zijn van www.bijbelgetrouw.nl. (What's in a name?).
Op 20 februari 2006 ontvingen wij dit artikel van Marc Verhoeven, met daarbij het onderstaande citaat onder de titel 'Oecumene van alle religies', dat blijkbaar het belangrijkste gedeelte uit het artikel is. Dit citaat zou dan moeten bewijzen hoe verkeerd Rick Warren het evangelie brengt. Maar we lezen in dit artikel de mening van iemand OVER Rick Warren, maar NIET Rick Warren's mening. Het is een onrealistisch verhaal met veel gedraai en insinuaties. En na veel vage redeneringen wordt hij zelfs "prediker van ongerechtigheid" genoemd.
Hieronder volgt het citaat van het door deze groep het meest naar voren geschoven punt (een kopie van de gedeelte uit pagina 8 van het stuk).

Dit klinkt op het eerste gezicht wel aardig verontrustend. Zeker zoals het hier beschreven wordt.
Maar let eens op hoeveel er gesuggereerd wordt, zonder dat er duidelijk aangetoond wordt wat er nu werkelijk verkeerd zou zijn.

Ten eerste gaat het om een uit zijn context genomen gedeelte uit een evangelisatie-aktie. Die aktie begint met een enquete. Het is dus volledig onbekend wat er verder in die aktie op de planning staat. Ten tweede is het de vraag met welke bedoeling de dingen zo gezegd werden. Want we moeten er toch rekening mee houden dat het natuurlijk allemaal met zeer goede bedoelingen geschreven en gedaan is, met het uiteindelijke doel om het zuivere en volledige evangelie te brengen.

Let op hoe de conclusies op grond van redenering en niet op grond van bewijs getrokken zijn ( vergelijk de rode nummering van mij in het bovenstaande stuk):

1  - Er is niets mis mee om bij een eerste ontmoeting met mensen voorzichtig te zijn
      en te zeggen dat je niet komt om hen te bekeren. Het geeft geen pas om dan
      direct te concluderen dat zo iemand in dat geval meent dat elke religie goed is.
      Dit is gewoon onjuist en onwaar.

2  - Er is niets mis mee om tegen een onbekeerde te zeggen: God zegene je, ga
       door. Daarmee zeg je zeker niet dat zijn weg goed is. En tevens is de
       conclusie onjuist dat je daarmee niet gelooft dat "slechts zij behouden zijn
       die in Christus Jezus geloven".

3  - Geheel onjuist is ook de conclusie dat Warren mensen aanmoedigt om door te
       gaan op hun dwaalweg. Dat zegt hij niet en het is ook niet aannemelijk dat hij
       dat ergens in zijn geschriften bedoelt te zeggen. Een zeer voorbarige conclusie.

4  - Echt ongelooflijk is de conclusie dat iemand die een eerste ontmoeting op
       voorzichtige wijze wil beginnen alleen al daarom verdacht wordt van de mening
       dat "welk geloof je ook volgt, je altijd op de goede weg bent". Ook hier geldt
       weer: een zeer voorbarige conclusie. Men weet dit niet. Men raadt maar wat.

5  - Na al deze onjuiste conclusies volgt dan nog een conclusie, een beschuldiging,
       die men op geen enkele wijze waarmaakt, dat Warren de mensen willens en
       wetens in hun dwaling laat. Met het oordeel: "prediker van ongerechtigheid".

In dezelfde lijn liggen nagenoeg alle andere beschuldigingen in dit 10 pagina's tellende stuk. Wat we hier lezen zijn geen conclusies gebaseerd op feiten, maar conclusies volgend op opeengestapelde redeneringen. En het is beschamend dat dit zo overduidelijk zichtbaar is. Het is zeer ongepast om iemand op deze wijze te veroordelen. Het hele betoog is slechts gebaseerd op een minimaal onderdeeltje uit een allereerste begin van een evangelisatie-aktie. Zo veroordeelt men iemand niet. Er nog van afgezien dat het ook nog in volledige tegenspraak is met het hele getuigenis van Rick Warren zelf als hij het evangelie brengt. 

Wat is dan wel Rick Warren's mening?

Onlangs (januari 2006) schreef iemand een ingezonden brief naar het maandblad 'Uitdaging'. Hij toonde daarin overtuigend aan wat Rick Warren's mening in werkelijkheid is. Lees het ingezonden bericht hier... en kijk en luister naar Warren's eigen woorden in zijn evangelieboodschap.


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua