Home

1. Benny Hinn
Aanklager Costi H.
Aanklager Geelhoed
Aanklager Granel
Aanklager Keijzer
Aanklager NBC/Cbc
Aanklager Peters
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
 
Analyse/spijt
  Exposťs
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen HG
  De Zalving
  Welkom HG
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links (Eng)
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  Astroloog Suiker
  BH in Nederland
  Meer video's
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn - Meer aanklagers

JUSTIN PETERS

in Nederland - met een anti-charisma agenda

Justin Peters is in februari 2014 uitgenodigd voor een aantal lezingen door HeartCry en Tot Heil des Volks o.l.v. Arjan Baan en Oscar Lohuis. Hij zal spreken over "onderscheiding van geesten", waarmee bedoeld wordt: tegen de charismatische beweging, waarbij met name Benny Hinn, Kenneth Copeland en JoŽl Osteen worden genoemd.

Onderscheiding van geesten
Dit is een droevig fenomeen, want juist mensen die met hun afwijzing van veel gaven van de Geest, zelf dus niet of nauwelijks geloven dat die gaven nu in deze tijd nog werkzaam zijn, pretenderen dat zij zelf de gave van onderscheiding van geesten hebben. Hoe vol tegenspraak kan men zijn?

"Hij heeft ook conferenties bijgewoond van... Benny Hinn..., zegt het programma. Ja, maar HOE woon je die bij? Justin Peters heeft zichzelf als een ware misleider gedragen in een tv-programma van NBC-CBC, waar hij samen met ongelovige(!) journalisten, met een verborgen camera, als een persoon die bewust niet genezen wil worden, op het podium van Benny Hinn trachtte te komen, om Benny Hinn te misleiden. Klik voor meer hierover...

Ik zal niet genezen
In een artikel op CIP geeft Justin Peeters heel ondubbelzinnig als zijn (onbijbelse) mening dat hij niet zal genezen in dit leven. Dit te proclameren is immers puur ongeloof. Hoe weet hij dat? Maar ja, helaas werkt het zo wel. Zoals de Heer Jezus soms ook weinig kon doen vanwege hun ongeloof.

Het is bijzonder kwalijk dat dit soort christenen, die zelf vol ongeloof zitten, klaar staan andere evangeliepredikers te brandmerken als valse leraars en valse profeten, omdat zij wel in goddelijke genezing geloven en daarom zieken de handen opleggen, zoals de Heer ons opgedragen heeft.

Bert Panhuise schreef op zijn Facebookpagina naar aanleiding van een CIP-artikel: 
"Overigens zal ik in dit leven nog verlamd zijn, maar ik kijk uit naar een eeuwigheid waarin ik genezen ben," zegt Justin Peters in dit artikel. Wat een trieste uitspraak van deze christen. Want het gaat recht tegen het woord van God in omdat Jezus ons heeft opgedragen om op zieken de handen te leggen en te bidden voor genezing en hoewel genezing niet altijd (of niet direct) plaatsvindt mogen we er ALTIJD op blijven hopen...

Daarop schreef ik een korte reactie over een CIP-artikel: 
Op CIP lees ik helaas veel lovende reacties. Maar helaas is het op veel punten een krachteloos en negatief verhaal. Een paar jaar geleden kwam ik dit geintje van Justin Peeters tegen: Met een verborgen camera de boel voor de gek houden. Hoeveel ongeloof kan iemand tentoonspreiden? Klik hier...
Bron CIP: http://www.cip.nl/artikel/40146/Christelijke-boekhandels-gevaarlijk-terrein


Een brief
Jacques van der Bijl werd om zijn mening gevraagd en hij schrijft op 1-2-2014:

Beste broeder,

Dank voor je mail en de info over Justin Peters en de website StrangeFire.org.
Op deze website heb ik een toespraak gelezen van John Mc Arthur, die ik mij herinnerde van zijn boek De Charismatische Verwarring destijds. Die toespraak ging over Strange Fire (Vreemd vuur). Bij Justin Peters heb ik een samenvattende Youtube film... gezien van zo'n 3 kwartier.

Ten eerste kan ik zeggen dat beiden aan duidelijkheid niets te wensen overlaten en ten tweede dat ik er alleen maar erg verdrietig van wordt. Ondertussen kwam ik Justin Peters en zijn seminar binnenkort ook al tegen in Uitdaging en op CIP. Ik las dat Heartcry en Tot Heil des Volks hem uitgenodigd hebben.

Het kwaad bestrijden
Een nieuw front lijkt zich te vormen om samen ten strijde te gaan tegen de Charismatische Beweging. In hun visie natuurlijk ook wel enigszins te begrijpen, want de hele Charismatische Beweging is (aldus John Mc Arthur) 100% het werk van de duivel (dat dan ook nog eens aan God wordt toegeschreven!!), heeft absoluut niets positiefs bijgedragen, en het goede wat er dan misschien nog wel is, is alleen ONDANKS... Als 14.000.000 mormonen al zo vreselijk is, wat dan te denken van 500.000.000 charismatischen!! Zo ziet br. Mc Arthur dat. En dat mist dus, zoals gezegd, niets aan duidelijkheid.

Beiden voelen zich geroepen om dit vreselijke kwaad (dat in engelengedaante tot ons komt!) te gaan bestrijden. Een twijfelachtige roeping lijkt me overigens. Ik geloof dat de gave van onderscheiding van geesten een geestesgave is die iedere gelovige ter beschikking staat en niet aan enkelen die dat als enige roeping en gave (menen te) hebben. We hebben in Nederland mensen als br. Geelhoed en anderen, die menen deze bediening te hebben, wat m.i. meer een bediening van achterdocht is dan van onderscheiding. 

De methode die ik vooral bij br. Peters opmerk, is: maak een karikatuur van wat je wilt bestrijden en schiet dan die karikatuur af. Een gevaar overigens waar we allemaal (incl. mijzelf uiteraard) voor moeten waken.
Neem als enkel voorbeeld de beschuldiging dat de CB (Charismatische Beweging) de soevereiniteit van God aantast en God tot een knechtje van de mens maakt. (Geen enkele prediker zegt dat overigens zo met die woorden, maar dat is de beschuldiging die hen in de mond wordt gelegd). De werkelijkheid is natuurlijk dat God wel terdege soeverein is en blijft, maar in Zijn soevereiniteit ervoor heeft gekozen om zich (meestal) afhankelijk te maken van de mens. God handelt als reactie op zijn geloof en zijn gebed. Er zijn natuurlijk uitzonderingen (want God HOEFT dat natuurlijk niet te doen), maar dat is m.i. toch wel de regel. "Gij hebt niet, omdat Gij niet bidt (Jk 4:2) is een tekst die bij mij eens als een bom insloeg. En op dat laatste legt de CB m.i. volkomen terecht de nadruk.

Cessationisme of Streeptheologie
Wat daarvoor in de plaats komt is het pure/dure cessationisme. Waarbij ik geen enkel nieuw argument heb gehoord. God heeft voor het laatst gesproken in de Heer Jezus, spreekt dus nu alleen nog door Zijn woord. Dus, aldus br. Peters, als je zijn stem hoorbaar wilt horen in deze tijd, lees dan gewoon de Bijbel hardop! Dat laat zich volgens hem eenvoudig bewijzen, want als God nu nog letterlijk zou spreken (anders dan door een overtuiging in hart en geweten) dan zouden we dat volgens hem bij onze Bijbel moeten plakken. 

Wonderen zijn gestopt ergens tussen 55 en 65 n. Chr. Bewijs: Trofimus die ziek te Milete werd achtergelaten, Timotheus die een weinig wijn moest nemen. Al zulk soort argumenten zijn al lang weerlegd, bijvoorbeeld door br. Willem Ouweneel in 'Geneest de zieken!'. Ook het (overigens terechte) verwijt dat het niet goed is de zieke te beschuldigen van "gebrek aan geloof". Want, begrijp me goed, ik zeg natuurlijk niet dat er in de CB niets te corrigeren valt. Maar ik leer hier echt niets nieuws, het is alleen een paar heel grote stappen terug. 

Ik vind het erg om God zo te beperken door een streeptheologie waarvoor nauwelijks een argument in de Schrift is te vinden. Nog een klein voorbeeldje van de karikatuur methode van JP: je ziet een filmpje van JoŽl Osteen waarin deze zegt: Jesus is not the only-begotten son. Je kunt natuurlijk wel raden in wat voor context zo'n uitspraak zal zijn bedoeld (wij zijn het nl. ook), maar JP roept gelijk triomfantelijk uit: dit is ernstige dwaalleer, dit is een ANDER evangelie! 

Br. Peters predikt een God die niet "boven mijn verstand uitgaat", maar die "tegen mijn verstand ingaat". Want dat 90% van de mensen die tot geloof komen, dat doen in een beweging die minstens even slecht is als de Mormonen, dat gaat echt tegen mijn verstand in. Ik houd mij dan liever aan de Bijbelse toets: aan de vruchten kent men de boom.

Op het einde van het filmpje hoor je het aangrijpende verhaal van een zwaar gehandicapte jongen die tot geloof kwam. Prachtig! Alleen br. Peters zegt: hij zal nooit op aarde genezen. Hetzelfde zegt hij ook van zichzelf. Ik stel daar graag Nick Vujicic tegenover (de geweldige prediker zonder armen en benen!). Hij zegt: ik heb schoenen in mijn kast staan: JUST IN CASE OF...!! Zelf mogen wij een heel klein beetje ervaring opdoen met het proclameren van genezing in de Naam van de Heer Jezus (als Hij daarvoor vrijmoedigheid geeft, zonder beloftes waarvoor we geen geloof hebben en uiteraard zonder verwijten van ongeloof - hoewel geloof heel erg belangrijk is). We hopen daar verder in te groeien.

Ik ga het op dit moment hierbij laten, want ik voel ook niet de roeping om de brs. McArthur en Peters te gaan bestrijden. Ik denk dat er beter werk te doen is in Gods koninkrijk. Laten we maar liever letten op het werk en de vruchten van de Heilige Geest in onze tijd.

Hartelijke broedergroet,
Jacques


Arjan Baan
Op http://www.totheildesvolks.nl/algemeen/nieuws/agenda/item/47-algemeen/3-opening zien we op een Youtube-video dat Arjan Baan op Family7 de gelegenheid krijgt om de lezingen te promoten. 
Het klinkt wel behoorlijk dubbelzinnig als Arjan Baan terloops ook nog beweert dat hij wel gelooft in de wondergaven, zoals de gave van genezing. Laat hij er dan wel rekening mee houden dan Justin Peters er een fanatiek bestrijder van is.
Kijk op 23:40 waar hij met onjuiste voorstellingen de lezingen van Justin Peters promoot. Charismatische predikers zouden leren dat "als je maar genoeg gelooft, zal het je welgaan en zul je genoeg ontvangen en kun je genezing claimen..." Nou, zo wordt het niet precies door die predikers gezegd, hoor.
Ook zegt Arjan Baan dat Justin Peters genezers heeft bezocht... en die zouden zeggen: "Als wij uit God geboren zijn, zijn wij God." Alleen... niemand zegt dat.

Steeds weer moeten we constateren dat de aanklagers dit soort valse voorstellingen gebruiken om hun publiek te misleiden. Tussen haakjes: Kent Arjan Baan Benny Hinn? Hij weet nog niet eens hoe je zijn naam uit moet spreken. Hij zou eens onderstaande video moeten bekijken.


Meer links:

Niet bidden voor alledaagse dingen
Op http://www.habakuk.nu/opinies/item/3979-mooie-parkeerplek-dankzij-de-voorzienigheid lezen we weer een misleidende boodschap van Justin Peters. Die luidt: Mensen, bid niet voor gewone alledaagse dingen als een parkeerplek, genezing van een kwaal, Gods voorziening als je geldnood hebt, want een ander die voor hetzelfde bidt, krijgt het vaak niet. Dus stop met bidden daarvoor.
Oke, dit vindt hij oprecht, en het bewijst toch wel wat een dwaalleer Justin Peters verkondigt.

Justin Peters' samenvattende Youtube film...
In feite zijn alle charismatische leraren valse leraren. Hij noemt regelmatig de serie Benny Hinn, Kenneth Copeland en Joel Osteen, maar de lijst op het web breidt langzaam uit: Jessie Duplantis, Joyce Meyer, Creflo Dollar, TD Jakes, etc. Ook Joseph Prince wordt fel bestreden:
http://religiopoliticaltalk.com/justin-peters-talks-specifically-on-joseph-princes-wrong-teaching/

Meer over Justin Peters en de verborgen camera...

Meer over John McArthur en zijn scheldpartij op charismatischen...
(Justin Peters beveelt op zijn site John McArther, zijn gereformeerde leermeester, sterk aan.)

Een recente toespraak van Benny Hinn op Eurospirit 2013: Wie is de Heilige Geest?...[ Wie is Benny Hinn ] [ Hij raakte mij aan ] [ Het bloed ] [Goedemorgen, Heilige Geest!] [Welkom, Heilige Geest]


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua