Home

1. Benny Hinn
Aanklager Costi H.
Aanklager Geelhoed
Aanklager Granel
Aanklager Keijzer
Aanklager NBC/Cbc
Aanklager Peters
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
 
Analyse/spijt
  Exposťs
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen HG
  De Zalving
  Welkom HG
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links (Eng)
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  Astroloog Suiker
  BH in Nederland
  Meer video's
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn - Analyse

Benny Hinn en de hoop van de Charismatische Vernieuwing

2 oktober 2007 - Een analyse door Daniel Paszak
 
(origineel klik hier... nb:deze weblog is onlangs (dec.2008) helaas gestopt)

Vanuit onverdachte hoek verscheen onlangs een analyse die handelt over de bediening van Benny Hinn. Paszak moet niet veel van Benny Hinn hebben, en deze analyse heeft ten doel de 'Word of Faith' beweging in de charismatische beweging te definiŽren als een beweging van psychologie en hypnose. Met name Benny Hinn wordt gezien als de opponent daarvan. De studie slaagt echter in het geheel niet in haar opzet. Wie een beetje objectief kan lezen, ontdekt dat er slechts stellingen geponeerd worden zonder deugdelijke bewijzen. Wat echter wel positief aan deze studie is, is dat zij "het populaire cynisme niet wil bemoedigen" (zie de eerste quote). En tevens wordt de persoon van Benny Hinn door de opsomming van een aantal feiten volledig vrijgepleit van de kwaadsprekerijen die circuleren over zijn vroegere uitspraken.

Quote: The purpose of this analysis is not to encourage popular cynicism towards the miraculous, but to take seriously the theology and psychology interface, especially as an element of American Spirituality. Let us remember that the spread of the New Thought religious practices of the nineteenth century began with the Quimby's practice of hypnosis, and the belief that it really healed people. In an interesting way, within the evangelical culture that holds hypnosis suspect or even unhealthy, Benny Hinn's ministry may be a continuation of that theology-psychology synthesis.

Spijt
De schrijver van deze analyse heeft de kwalijke uitspraken van Benny Hinn op rij gezet, maar tevens heeft hij daarmee duidelijk aangetoond dat Hinn daarvan spijt heeft betuigd. Helaas wordt dat door ongeveer alle critici over het hoofd gezien. Het past kennelijk niet in hun verhaal. Of beter gezegd: dan zijn zij hun verhaal kwijt. Kwaadspreken wordt door de Schrift sowieso veroordeeld, zelfs al bevat het waarheid. Maar als iemand zijn zonden heeft beleden, geeft het helemaal geen pas meer om nog steeds de oude beschuldigingen rond te bazuinen. Door hun verhalen te blijven verspreiden, wijzen zij zichzelf aan als boosaardige kwaadsprekers.

De bewijzen tegen de lasteringen worden in deze analyse duidelijk geleverd. Inderdaad heeft Benny Hinn diverse minder wijze uitspraken gedaan, een 'beetje dom' zeg maar, maar hij heeft dit achteraf duidelijk betreurd.

We gaan de analyse doornemen - De 'Word of Faith' beweging wordt gekwalificeerd als een dwaling die zich verspreid heeft in de charismatische en evangelische beweging. Na de val van enkele televisiedominees dient zich nu Benny Hinn aan, en de schrijver heeft daar weinig vertrouwen in: "Benny Hinn vertegenwoordigt de verwachtingen van het charismatische christendom".
Vervolgens wordt het verleden van Benny Hinn doorgenomen. Na een kort maar duidelijk overzicht van zijn levensloop, volgt een uitvoerige bespreking van zijn financiŽle inkomsten. En dan komen zijn uitspraken aan bod.

Quote: In 1991, Hinn told Christianity Today that he had absorbed the Word of Faith teachings in the 1980s. The article mentions that during a sermon in 1990, he received "revelation knowledge" from God that each member of the trinity is also a "trinity" - that there's "nine of them." The article also talks about Benny Hinn blasting his critics as a response. For instance, in the previous year, Benny Hinn said of his critics to the TBN audience, "Sometimes I wish God would give me a Holy Ghost machine gun. [I'd] blow your head off." In the article, Hinn admitted to his mistakes and his heretical teachings, and said he would change.(CT, 1991)

Fouten
In de 80-er jaren leerde Hinn in een toespraak dat elk van de drie personen van de drie-eenheid ook een drie-eenheid is. En later riep een getergde Benny Hinn in een TBN-uitzending dat hij zijn tegenstanders met een Heilige Geest-geweer hun hoofd wilde afblazen. Maar in Christianity Today van 1991 bekende hij zijn fouten en beloofde verandering.
Er volgden echter nog een paar van die minder verstandige uitspraken. Toen zijn tegenstanders hem bleven aanvallen riep hij dat zij die een man van God aanvielen in gevaar waren (volgens Christianity Today, 1992).

Quote: In 1993, a third article in Christianity Today appeared where Hinn, once again, repents of his teachings. Evangelist James Robison and Hank Hanegraaf, president of the Christian Research Institute, met with Hinn to confront him on espousing the Word of Faith doctrine.

Berouw
In een derde artikel in Christianity Today in 1993 zei Benny Hinn opnieuw dat hij berouw had van bepaalde leerstellige uitspraken. James Robinson sprak met hem. Robinson bevestigde dat Hinn 'berouwvol' was. Hank Hanegraaf bleef sceptisch, want Hinn had wel vaker iets beloofd. Hoewel niet expliciet vermeld, mogen we aannemen dat ook de zgn. profetieŽn over Castro en de homofiele gemeenschap hierbij ter sprake zijn gekomen, omdat deze uitspraken ook in die tijd daarvoor plaatsvonden

Quote: Hank Hanegraaf says that Hinn has provided the Christian Research Institute with testimonies and documentation of only three healings. However, after further investigation he finds that the cases are "poorly documented and confused." Hanegraaf affirms that he believes in God's healing power, but "if God is in fact healing through Hinn, the evidence is conspicuous by its absence." The predominant pattern is that those that report to be healed by Hinn tend to believe that they are healed, and can even behave as if they are healed, but continue to show symptoms of the condition and can even therefore deny treatment.

Illusies
Hierna vervolgt de analyse met uitgebreide kritiek op gebrekkig gedocumenteerde genezingen. De genezingen worden in twijfel getrokken. De genezen mensen denken slechts dat ze ziek zijn en ze denken dat ze genezen zijn. Aan het slot van de analyse wordt een artikel uit 2002 genoemd waarin de link met hypnose gelegd wordt. Dit komt de schrijver van de analyse goed van pas. Maar het is slechts een vaag verhaal, waarin van alles geÔnsinueerd wordt en voor waar wordt aangenomen, maar er wordt niets bewezen. Het stuk eindigt met de conclusie dat Benny Hinn een hypnotiseur is. Want, let op: er was een hypnotiseur die beweerde dat hij elke dag hetzelfde deed als Benny Hinn. Deze bewering wordt door de schrijver opgepakt om zijn visie te bewijzen dat de Word of Faith beweging slechts psychologie en hypnose is. Zo bewijst men wat men bewijzen wil.
Dat de schrijver van de analyse geen notie heeft van wat er werkelijk gebeurt, blijkt uit opmerkingen als: "de getuigenissen kunnen heel goed gebaseerd zijn op illusie..." en "als hypnose werkelijk vertegenwoordigd is in de aanbidding...enz." Conclusie
De conclusie is dat de feiten goed op rij worden gezet, waaruit duidelijk blijkt dat Benny Hinn in het openbaar spijt heeft betuigd, en zelfs berouwvol was. Maar tevens blijkt dat de schrijver niet veel inzicht heeft in de diepere geestelijke inhoud van de charismatische beweging en de Word of Faith beweging.


Studie over (tegen) de 'Word of Faith' beweging ( klik hier...)
door Candy Gwen Pouliot, een voormalig Jehovah Getuige, 

     Pouliot is een bestrijder van de charismatische beweging. In de aanhef van het artikel wordt al direct duidelijk dat het gaat om bepaalde charismatische personen, namelijk Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, mensen die in het geloof gaan staan, het 'woord van geloof' spreken, waardoor genezingen en wonderen gebeuren.
     Om te beginnen wordt het direct al als verdacht afgeschilderd dat deze leiders een invloedrijke uitstraling hebben. Vervolgens wordt in deze studie de link gelegd tussen de woorden charisma en magnetisch. Dan worden Jung en Freud besproken, vervolgens de Quakers (ontstaan 1652) met hun charismatische uitingen, en slechts door deze zaken te noemen is volgens dit artikel de link met de bron gelegd. Met veel woorden wordt vervolgens psychologie aangewezen als de oorzaak van genezingen. Pouliot meent dat de mens zijn wil plaatst boven Gods wil, enz. 
     Hierna wordt getracht veel teksten over geloof, vrucht, overvloed, weg te verklaren. Niet duidelijk wordt hoe die teksten dan wel verklaard moeten worden. Tot slot komt uitvoerig aan bod dat iemand tot deze schrijver gezegd heeft, dat als hij meer geloof had, hij van zijn rugklachten zou kunnen genezen. Dat lijkt de trigger te zijn geweest van zijn strijd tegen de word-faith beweging. Hierna lezen we slechts van 'valse religie', 'slechte vruchten', 'occulte achtergrond', 'eucumenisch', 'geest van de antichrist', 'leringen van satan', enz. Helaas, een onwaardig lasterstuk, vol persoonlijke wrok. 

Wat is Word of Faith - Het woord van geloof
     Door het woord van het geloof komt genezing, bevrijding, zegening en welvaart tot stand. Spreek het woord in de kracht van de Heilige Geest en het zal gebeuren.
     Dit is gegrond op bijbelse beloften als "bid en u zult ontvangen" (Mt7:7), "zeg tot deze berg... en hij zal..." (Mk11:23), "alles wat gij bidden zult in mijn naam, zal Hij u geven" (Jh15:16).

     Door kwalijke lieden zijn deze bijbelse waarheden verdraaid en uitspraken van charismatische broeders uit hun verband gerukt en de bijbelse onderbouwing wordt achterwege gelaten. Op de website van Geelhoed bijvoorbeeld is een pagina te vinden die dit treffend laat zien. Klik hier... Lees en ontdek de kwalijke methodes van de negatieve critici.

Wikipedia - Woord_van_Geloof

Rm10:8 dit is het woord van geloof, dat als gij met uw mond zult belijden...


En wat te denken van dit:

Dure villa | Vliegtuig | Geld | David | NBConderzoek | Vallen in de Geest | Waarschuwingsbedieningen | Bediening Van Achterdocht | Torontoblessing | Actief worden | Methode | Kwaad bekend maken | De Bijbel over Gods dienaren | Wikipedia


[ Wie is Benny Hinn ] [ Hij raakte mij aan ] [ Het bloed ] [Goedemorgen, Heilige Geest!] [Welkom, Heilige Geest]


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua