Home

1. Benny Hinn
Aanklager Costi H.
Aanklager Geelhoed
Aanklager Granel
Aanklager Keijzer
Aanklager NBC/Cbc
Aanklager Peters
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
 
Analyse/spijt
  Exposés
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen HG
  De Zalving
  Welkom HG
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links (Eng)
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  Astroloog Suiker
  BH in Nederland
  Meer video's
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn - Meer aanklagers
 
Sandy Simpson : Deception in the church
De website www.deceptioninthechurch.com/fprophets.html van Sandy Simpson geeft een vrij compleet beeld van wie volgens deze 'richting' zogenaamd valse profeten zijn.
In het algemeen noemen zij alle(!) evangelische en charismatische predikers en genezers valse profeten. Ook alle 'medewerkers' aan de programma's van TBN behoren daar bij.
Als we enkele namen noemen uit de lange lijst met zgn. valse profeten toont dat wel duidelijk aan hoe extreem het denken in die 'richting' is. Wat te denken van de volgende valse profeten: Reinhard Bonnke, Kenneth Copeland, Bill Hybels, T.B. Joshua, Oral Roberts, Benny Hinn, Robert Schuller, Rick Warren, enz.
De methode
Hebt u een kritisch bericht gehoord of ontvangen van vrienden? Over bijv. Benny Hinn? Let op, want het groepje critici veroordeelt niet alleen hem. Nee, zij hebben lange lijsten en veroordelen bijna iedere christen die een opvallende bediening heeft. 

Let op, want op hun lijsten staan ook onverdachte christenen als C.S. Lewis, Billy Graham, Willem Ouweneel, ds. Hegger, enz. Let dus op dat u niet al te gemakkelijk geloof hecht aan hun populistische redeneringen, die veel suggestieve teksten bevatten, maar slecht heel weinig bewijzen. Verontrusten en verdraaien, en zelfs leugens en lasteringen zijn hun niet vreemd. Als het slachtoffer ook maar enige charismatische voorkeur vertoont, is verdacht maken een doel op zich geworden. Laat u dus niet misleiden. Ontdek de vage methodes.

Verdeeldheid is er onder hen ook, gezien de verklaring van Deceptioninthechurch.com dat zij niet langer achter Hank Hanegraaff kan staan, omdat hij 'pro Rick Warren aan het worden is'.

Een vraag gesteld
Ik zal u niet laten 'meegenieten' van een korte email-'discussie' die ik in 2006 met Sandy Simpson had. Vanaf het eerste begin staat namelijk vast dat ik en andere tegensprekers "clearly heretics and false prophets" zijn en voor mij geldt ook: "you are brainwashed and don't even know it". Het zal ieder duidelijk zijn dat hier geen enkele openheid is om een andere mening aan te horen of te respecteren.
Meer over Sandy Simpson...


Mike Oppenheimer: Let us reason
Mike Oppenheimer laat op pagina www.letusreason.org/Wf1.htm ook heel duidelijk zijn motivatie zien, want in
de eerste regels op deze pagina blijkt al dat zijn hele campagne om kwaad te spreken van alle(!) charismatische evangelisten is ingegeven door een afkeer van de hele pinksterbeweging.
Letusreason.org van Mike Oppenheimer blijkt een uitgebreide verzameling van misplaatste redeneringen te zijn, die getuigen van veel onbegrip. Gevolg hiervan zijn de vele valse aantijgingen en zelfs leugens. In eendrachtige samenwerking met Sandy Simpson van Deceptioninthechurch.com (zie boven) worden christenen en christelijke organisaties (bijv. YWAM/Jeugd met een Opdracht) op een valse wijze aangeklaagd. Dat gebeurt zogenaamd met 'dept-reseach' (diepgaand onderzoek), zoals ze dat zelf noemen, maar de diepte zit hem alleen in het diepgaande zoeken naar aanklachten.
Droevig is het dat deze christenen niet beseffen dat zij met hun verzamelingen van kwaadsprekerij zelf de 'deception in the church' zijn.
Bud Press: Christianresearchservice
Dan is er ook nog: Bud Press. Hij verwijst op zijn website veel naar de beide bovengenoemde critici. Hij schrijft 'open brieven' naar (internet-)kranten met meestal ongeveer dezelfde lijst van kwalijke aanklachten om de mensen bij voorbaat afkerig te maken als Benny Hinn ergens een campagne organiseert.
Zie bijvoorbeeld www.westender.com.au/stories.php?s_id=255 
Zijn belangrijkste document dateert uit 1989. Toen heeft Benny Hinn iets verkeerd gezegd. Sindsdien volgt Bud Press Benny Hinn als een stalker. Hij valt vooral over de bezoekersaantallen van crusades. Die zouden lager zijn dan de Hinn-organisatie beweert.
Bud Press is 'Director' van zijn 'Christian Research Service'. Op zijn website staan wel goede theologische artikelen, maar die zijn vooral erg theoretisch. Neem bijvoorbeeld het zeer uitgebreide artikel over de godheid van Jezus. Je verwacht misschien een mooie uitleg, maar feitelijk blijkt het alleen een veroordeling van Jehovah's Getuigen zijn. En dit is m.i. ook het probleem; je leest niets over wie Jezus voor hem is; of dat Jezus en de Heilige Geest een kracht in zijn leven zijn. Het beperkt zich allemaal tot strijd over bijbelteksten.
N.B.: Het gaat er niet om dat deze mensen geen gelovigen zouden zijn, maar ze hebben zich volledig laten obsederen door hun misvatting.


John MacArthur ( www.gty.org  - "Gracetoyou" )
oktober 2013 - John MacArthur is al tientallen jaren bezig iedere prediker, die maar een beetje charismatisch is, uit te maken voor een hater van God.
Zijn nieuwe boek "Strange Fire" (Vreemd vuur) gaat vooral over Benny Hinn, maar vervolgens ook over de hele charismatische wereld.

Oplichters
Op www.charismanews.com... noemt hij de charismatische beweging een "valse kerk" - Hij zegt: "zij lasteren de Geest" - het zijn "Satan's valse leraars ... spirituele oplichters, oplichters, oplichters, en charlatans." (Klik hier...)

God haten
Op https://www.youtube.com/watch?v=MaMAw5v9kGs kunt u zien hoe hij zelfs de motieven van charismatische predikers beoordeelt. Van Benny Hinn, Joyce Meyer, en Kenneth Copeland zegt John MacArthur: "dat zij allen de ware God haten". 

Gaven van de duivel
John MacArthur schrijft alle bijzondere gaven van de Geest toe aan de duivel, aan het gouden kalf, een afgod waar ze omheen dansen. Alle wondergaven zijn gestopt - althans volgens deze John MacArthur - die steeds verder doorslaat in zijn kritiek. Een half miljard christenen beschuldigt hij van lastering tegen de Heilige Geest. Kijk en luister hier: www.patheos.com...
John MacArthur is een calvinist die gelooft dat Jezus alleen voor de uitverkorenen gestorven is.

Bekijk ook deze video van een moedige man, die, niet geheel volgens de etiquette, netjes alle dwalingen van john MacArthur opsomt:
www.cip.nl/nieuws/augustus-2015/Preek-John-MacArthur-onderbroken-door-schreeuwende-man
Cessationsime is de doctrine die er vanuit gaat dat de geestelijke gaven zoals het spreken in tongen, profetie en genezing alleen voorkwamen bij de apostelen. John MacArthur is hier een aanhanger van...


Nalopers
Dan zijn er ook nog de 'volgers', de critische en sceptische schrijvers die al dat geschrijf wel kunnen gebruiken voor hun weblog, hun mailing, hun krantje, enz. Meestal zijn dit de oninteressantste verhalen. Zij leuteren nog wat na en slepen er hun eigen stokpaardjes bij.
Bv.: Keith Gibson over Fake-healers...


Zelfs Wikipedia
Zelfs de Benny Hinn pagina op de Internet-encyclopedie Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Benny_hinn) blijkt geheel in handen te zijn van de criticasters. Behalve slechts één link naar de website van Benny Hinn worden er alleen(!) sceptische verhalen en sceptische links gevonden. De links onder het kopje 'Sceptic' zijn vanzelfsprekend sceptisch, maar ook de lijst met links onder 'Overige/Other' zijn zonder uitzondering net zo sceptisch. Misleidend is dit. 

Bovendien wordt deze Hinn-pagina door de critici gebruikt om door te linken naar "religieuse schandalen" en "pentecostals", enz. En wat blijkt? Al die pagina's vormen samen een netwerk om alle besproken evangelisten zwart te maken. Het feit dat er nauwelijks een positieve 'note' te vinden is, moet toch te denken geven. 

Hier wordt wel bewezen hoe zwak dit zogenaamd 'vrije' systeem van Wikipedia is. In hun fanatisme schenden de critici de belangrijkste regel van Wikipedia, namelijk dat de artikelen objectief moeten zijn.Controleer... of deze dingen zo zijn:


Benny Hinn is eenvoudig te controleren!

Hij is elke werkdag te zien op  www.bennyhinn.org/television/tiyd.cfm 
Elke dag een half uur video van een recente evangelisatie- of genezingscampagne.

Lees zijn boeken. Nederlandse vertalingen van boeken van Benny Hinn kunt u hier bestellen (lees enkele fragmenten).

Gratis is op internet te lezen zijn boek: "Schenk mij een wonder, Heer". Dit is de vertaling van "Lord, I need a miracle"


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua