Home

1. Benny Hinn
Aanklager Costi H.
Aanklager Geelhoed
Aanklager Granel
Aanklager Keijzer
Aanklager NBC/Cbc
Aanklager Peters
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
  
Analyse/spijt
  Exposés
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen HG
  De Zalving
  Welkom HG
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links (Eng)
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  Astroloog Suiker
  BH in Nederland
  Meer video's
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. F. Ouweneel
  
Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn - Exposé's
 
In deze artikelenreeks over de aanklagers is aantal uitstapjes gemaakt, waarin de beschuldigingen van de critici werden weersproken en een betere uitleg van de feiten werd gegeven. Deze exposé's vindt u hieronder terug in één verzameling met links naar de betreffende pagina's.

Actief worden
Wee de christen die actief wordt, iets onderneemt en bekendheid krijgt. Het geringste foutje, nou ja, foutje?, beter gezegd: je wordt verkeerd begrepen... en dan zijn er wel bepaalde christenen die je antichrist of satanist noemen.
Nou ja, niet iedereen is zo erg  natuurlijk, maar toch op z'n minst wel valse profeet, valse leraar, verleider, misleider, enz.
 
Ging het zo ook niet met Jezus? Waarom zou het met zijn dienaren anders gaan? Als Hij door Beëlzebul de boze geesten uitdreef, door wie doen zijn volgelingen het? Als ze Hem uit de synagoge wierpen, waarom zouden ze mensen met dezelfde ideeën er hun gang laten gaan?
 
Als de kracht van de Geest zichtbaar wordt, gebeuren er vreemde dingen. En de Bijbel zegt het al: ze willen wel een evangelie, maar de kracht ervan verloochenen zij. 
Meer...

Mattheus 5:22
Maar Ik zeg u, dat ieder, die ten onrechte op zijn broeder toornig is, strafbaar is aan het gericht. En wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal strafbaar zijn door het sanhedrin, en wie zegt: Dwaas, zal strafbaar zijn met de hel van het vuur.    

Christenen
Waar in de Bijbel vind je het advies om aan de hele wereld te vertellen wat je broeder verkeerd doet?
Droevig is het dat die kwaadsprekerij en filmpjes door zgn. christenen massaal verspreid worden. Kwaad spreken van broeders wordt in de Bijbel verboden. Zie Mt.18. Of het kwaad nu waar is of niet maakt geen verschil, want er hoort een andere weg gevolgd te worden! Lees Matt.18:15-17. Maar nee, de aanklagers smijten alle vermeende(!) kwaad in het openbaar op straat. Men gaat eraan voorbij dat het nog helemaal niet vaststaat dat het allemaal vuilnis en drek is wat de critici als persoonlijke voorkeur liever niet zouden willen zien of zelfs hartgrondig veroordelen. Anderen dienen daarin de Heer van harte. Zeer bedroevend is deze gang van zaken. Men zou daarom veel voorzichtiger moeten zijn met het afkeuren van charismatische beginselen en uitingen, en ervan uitgaan dat iedere dienstknecht zijn eigen Heer staat of valt.
Meer...


De methode
Let op. Hebt u een kritisch bericht gehoord of ontvangen van vrienden? Over bijv. Benny Hinn? Let op, want het groepje critici veroordeelt niet alleen hem. Nee, zij hebben lange lijsten en veroordelen bijna iedere christen die een opvallende bediening heeft. Let op, want op hun lijsten staan ook onverdachte christenen als C.S. Lewis, Billy Graham, Willem Ouweneel, ds. Hegger, enz. Let dus op dat u niet te gemakkelijk geloof hecht aan hun populistische redeneringen die veel suggestieve teksten bevatten, maar heel weinig bewijzen. Verontrusten en verdraaien, en zelfs leugens en lasteringen zijn hun niet vreemd. Als het slachtoffer ook maar enige charismatische voorkeur vertoont, is verdacht maken een doel op zich geworden. Laat u dus niet misleiden. Ontdek de vage methodes.
Meer...

Villa
Men heeft er kennelijk geen idee van hoe groot de organisatie 'Benny Hinn Ministries' is. Men wordt boos want... "Benny Hinn bewoont een optrekje van 10 miljoen dollar". Ja, maar een gebouw met kerkzaal en studio's is toch wel iets anders dan een privé-woning. Vergelijk het maar eens met wat nieuwe kerken kosten zoals in Leiderdorp of Zwolle. Voor minder gaat het vaak niet meer.


Vliegtuig
Men spreekt ook kwaad over het tweedehands vliegtuig van 6 miljoen dollar dat Benny Hinn onlangs gekocht heeft. De reden ervan is dat hij meer dan 700 uur per jaar vliegt. Niet alleen de vele crusades overal ter wereld, maar ook de voorbesprekingen voor de organisatie, enz. Je kunt er natuurlijk wel heel cynisch en sceptisch over doen, maar wellicht dat men na enig nadenken toch de redelijkheid van zo'n zakelijke beslissing zou kunnen inzien. Bovendien is het vliegtuig gekocht van giften die speciaal daarvoor bestemd waren, na er actie voor gevoerd te hebben. De gevers wisten het en kozen ervoor te geven.
Bekijk dit interview over zijn zogenaamde "lavish lifestyle (video )...

RollsRoyce
Er zijn verhalen over een Mercedes SUV en een RollsRoyce. Vanuit de verte gefotografeerd. En dat wordt klakkeloos verspreid en overgenomen. Men vergeet de talloze christenen die (terecht) vanwege de vele kilometers in een Mercedes rijden. Maar wie van de aanklagers heeft aangetoond dat Hinn ooit een Mercedes of Rolls Royce bezat? Er zal er wel eens één bij hem voor de deur gestaan hebben, want er zijn (gelukkig) vele miljonairs die zijn prachtige evangeliebediening van harte steunen.

Geld
Men suggereert onzorgvuldig beheer van inkomsten uit giften voor het werk van de Heer. Maar let op, juist aan voorbeelden van de laatste tijd kun je zien dat in Amerika iedere evangelist die in de fout gaat, wordt aangepakt. Benny Hinn wordt nauwlettend gevolgd, ook door de financiële instanties. Hij wordt echter door de grote kerken en door de evangelische en pinksterkerken erkend en gewaardeerd.

Campagnekosten
Als je kunt accepteren dat een campagne van bijvoorbeeld Jan Zijlstra aan organisatiekosten, voor bijv. de inrichting van een sporthal, huurkosten, opbouw, geluids- en videoapparatuur, het voeren van een reclamecampagne, enz. al gauw tegen de € 10 per persoon kost, wat zal dan een campagne van bijv. Benny Hinn in India kosten waar 7 miljoen mensen kwamen en waar stoelen uit het hele land gehuurd moesten worden, de hele technologie, 32 levensgrote videoschermen werden opgebouwd, toiletvoorzieningen voor miljoenen mensen, enz. enz. Dit loopt dus in de vele miljoenen. En dan maken deze aanklagers zich druk over de huur van een hotelkamer voor een paar duizend dollar, zonder rekening te houden met de crew of de beveiliging die noodzakelijk(!) is.

David en zijn Psalmen

Hoe zouden de critici op koning David hebben gereageerd? Moord, overspel, machtsmisbruik, enz. De beschuldigingen zouden zich snel opgestapeld hebben en al zijn mooie psalmen zou men volledig genegeerd hebben.
Niets van dat alles bij Benny Hinn. Toch negeren de critici liever 'de psalmen', d.w.z. de 99% waarin Benny Hinn goed is: zijn boeken, zijn preken, zijn website, zijn evangelieverkondiging, zijn inzet voor de verspreiding van het evangelie, enz. enz. 

Boeken

Naast het lezen van deze website is het misschien een goed idee om zijn boeken te gaan lezen. In zijn boeken laat hij zien waar hij theologisch voor staat. Er zijn 5 boeken van Benny Hinn in het Nederlands verkrijgbaar.

Watchdogs
Wie zijn deze watchdogs, zoals ze zichzelf noemen? Of deze zogenaamde Ministries die alle charismatische Ministries bestrijden? Feitelijk gaat het helemaal niet om 'ministries', maar om enkele mensen. In feite zijn het kleine mannelijke ego's die internet weten te gebruiken om zich belangrijk voor te doen en zo hun boze grieven te spuien. Ze verspreiden allerlei verdachtmakingen door suggestieve vragen en omschrijvingen, omdat ze niet in staat zijn te bewijzen wat ze zeggen.
Helaas beïnvloedt de laster vele onwetende mensen.
 
Lees meer...

Meer: Satansteken | Spotvideo's-1 | Spotvideo's-2 | Demagogiek | Journalistiek | Wikipedia


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua