Home

1. Benny Hinn
Aanklager Costi H.
Aanklager Geelhoed
Aanklager Granel
Aanklager Keijzer
Aanklager NBC/Cbc
Aanklager Peters
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
 
Analyse/spijt
  Exposés
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen HG
  De Zalving
  Welkom HG
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links (Eng)
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  Astroloog Suiker
  BH in Nederland
  Meer video's
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn - Meer aanklagers

NBC - CBC

CBC News - Een beschamende reportage

Door NBC, en later overgenomen door CBC, werd een reportage gemaakt waarbij de voor het oog meest extreme beelden van enkele Benny Hinn campagnes bij elkaar zijn gezocht. Met deze beelden werd deze zgn. 'documentaire' doorspekt, waardoor uiteraard een zeer eenzijdig negatief beeld werd geschetst. Zeker niet het beeld dat een genezingsdienst van Benny Hinn doorgaans heeft.
De reporter is een meestal nogal verontwaardigd klinkend persoon. Bij een aantal situaties die getoond worden, worden de feiten stuk voor stuk suggestief en verdraaid weergegeven. 

Niet genezen
De reportage begint met een zieke jongeman, Jordi Gibson, die niet genezen wordt. Hij heeft een nierziekte en getuigt tot aan zijn sterven toe van zijn geloof in God en hij blijft het werk van Benny Hinn verdedigen. God wil genezen, maar Hij doet het niet altijd. Maar voor de kijker moet het de indruk wekken dat deze jongeman volledig misleid is. Maar dat is hij zeker niet.

Manipulatie
Een moeder en kind worden door NBC/CBC betrokken in een samenzwering. Zij moet samen met haar kind, de "little Grace", die een spierziekte heeft en ernstig invalide is, naar een campagne gaan, waar zij met de verborgen camera gevolgd zullen worden. Een en ander gebeurt duidelijk met de opzet het niet-genezen van het kind te bewijzen. Ronduit schandalig is wat de interviewer tegen het meisje zegt en hoe hij op haar gemoed werkt en vraagt of zij wil genezen. Als aan het eind van de genezingsdienst blijkt dat Grace niet genezen is en de genezen mensen op het podium mogen getuigen van hun genezing, moeten ook de kleine Grace en haar moeder trachten met de verborgen camera van NBC/CBC op het podium te komen. Via de verborgen camera moet nu blijken hoe hardvochtig de medewerkers van Benny Hinn zijn. 

Want zij worden door hen niet op het podium toegelaten. 
Natuurlijk niet, want de gang van zaken is altijd dat mensen tijdens de aanbiddingsdienst overal in de zaal door God genezen worden. Dat gebeurt dus niet door Benny Hinn, die 'slechts' op het podium bidt en zingt. Vervolgens kiezen de medewerkers een aantal genezen mensen uit die op het podium van hun genezing mogen getuigen.
Dus waarvan zou iemand die niet genezen is moeten getuigen? We zien hier een staaltje van schaamteloze en niets en niemand ontziende journalistiek om zo'n moeder met gehandicapt kind te misbruiken voor hun kwade opzet. Overigens blijkt ook nog eens duidelijk dat al deze beelden van moeder en kind achteraf zijn opgenomen. De manipulatie door heel deze documentaire ontmaskert slechts de documentairemakers.

Een fund toegezegd
De jonge William was blind/zeer bijziend. Op het podium belooft Benny Hinn een 'fund' voor de opleiding van de genezen jongen op te richten. Maar achteraf blijkt daar vanwege onduidelijke redenen niets van terecht gekomen te zijn. De familie claimde later de opbrengst van de collecte. Maar dat kan natuurlijk nooit toegezegd zijn, want dat gebeurt nooit. Wat hier werkelijk aan de hand is, wordt niet duidelijk gemaakt. De suggestie moet slechts gewekt worden, dat Hinn zijn woord niet gehouden heeft. Maar het zou dus heel goed kunnen zijn, dat gebleken is dat een fund voor dit kind niet nodig was, of dat deze mensen misbruik van de situatie wilden maken, om er gewoon financieel beter van te worden.


Genezing in een ziekenhuis
De reporter leest aan administratiemedewerker Nancy Francis een gedeelte voor uit een boek waarin Benny Hinn beschrijft hoe hij in een ziekenhuis een aantal patiënten de handen oplegt en zij genezen worden. Zij zegt eerst dat het verhaal niet gebeurd is, blijkbaar is dit zo afgesproken, maar zij verbetert zichzelf even later met: "Het gebeurde niet... waar ik bij was'. Ook hier wordt iemand door de journalist misbruikt en worden haar woorden in de mond gelegd. Prik er doorheen en merk op dat zij er niet bij is geweest, maar toch verleid of geprest wordt om te zeggen dat het niet ging zoals Benny Hinn het verteld heeft.

Justin Peters
Beschamend is de handelwijze van de baptistenpredikant Justin Peters. Hij is invalide vanaf zijn geboorte. Hij gelooft niet in zijn genezing. En hij gaat samen met NBC/CBC bewust uittesten of Benny Hinn hem kan genezen. Wat uiteraard niet gebeurt. Want zo werkt 'genezing' niet. Ook hier proberen zij met de verborgen camera op het podium te komen. Wat uiteraard weer niet lukt. Een beschamende vertoning.

Hoe groot zijt Gij
In de reportage wordt ook hardop, luid en duidelijk, de oneerlijke en onredelijke insinuatie geuit dat Benny Hinn "How Great Thou Art" voor zichzelf laat zingen. Onzin natuurlijk, maar ja, als je niet weet waar het over gaat, of als je als zogenaamd christen alleen maar vijandig gezind bent naar die charismatischen, dan kun je zoiets beweren. Uit niets blijkt dan ook dat de reporter een gelovige of een wedergeboren christen zou zijn.

Collecte
De collectes zouden niet bijbels zijn. De vele beelden van heen en weer lopende mensen met emmers moeten de indruk wekken dat het allemaal gaat om het binnenhalen van geld. Maak op deze wijze eens een reportage van collecterende diakenen in een willekeurige kerk. Ook onwaar is wat Justin Peters beweert dat er op aangedrongen wordt dat hoe meer men geeft hoe meer kans men heeft op genezing. Ieder weet dat 'muntje erin, genezing eruit' niet werkt.

Verborgen
De onherkenbaar gemaakte ex-medewerker 'Andrew' beschuldigt Hinn en zijn medewerkers van allerlei vage dingen. Waarom blijft deze man anoniem en waarom zit hij in het donker? Suggereert hij hiermee dat hij zijn leven niet zeker is als ze hem herkennen? Tja, zo kun je ook iemand verdacht maken. De heren interviewers en geïnterviewden spotten met uitspraken van Benny Hinn als "Jezus is het antwoord". Dus wat mag je eigenlijk van zo'n club 'onderzoekers' verwachten. Zij willen duidelijk een spraakmakende tv-show produceren. Met een verborgen camera wordt Benny Hinn nog bevraagd over zijn geld en hij nodigt de journalisten uit voor een gesprek voor de camera's. Maar de programmamaker verklapt dat ze al een verborgen camera aan hebben staan. Ja, dan moet je niet meer verbaasd doen als het gesprek stopt en dat je niet meer gebeld bent voor een afspraak. 

Meer niet genezen mensen
In Toronto heeft men vier personen gevonden die op het podium van hun genezing getuigden en die later niet genezen blijken te zijn. Maar die mogelijkheid werd immers nooit door iemand ontkend. 

Studio en reizen
Zijn 'optrekje' van 10 miljoen, een privévliegtuig, en er stond een Mercedes voor de deur, en de te dure rekeningen van hotels. Maar hoe groot is het bedrijf in dit 'huis'? Hoeveel vluchten per jaar zijn er over de hele wereld, en uit hoeveel mensen bestaat de crew die alles opbouwt? En zijn lijnvluchten dan goedkoper? Of is het nog te doen om met een hele crew van 40 man met een lijnvlucht te gaan? En logeert de hele crew in een enkele goedkope hotelkamer? Waarover oordelen wij?

Jordi Gibson tegenover Justin Peters
De documentaire eindigt met de opmerking van de reporter dat Benny Hinn met zoveel personeel en zoveel reizen best een verklaring zal hebben voor de besteding van het geld, maar dat hij het niet het niet zal geloven. Kijk, dat is nog eens eerlijk. En dan volgt nog het gelovige getuigenis van de niet genezen Jordi Gibson en daar tegenover het ongelovige getuigenis van pastor Peters die meent dat het Benny Hinn om het geld gaat.

Conclusie: de documentaire is één grote vooropgezette show. Op deze wijze kun je over iedereen wel een belastend verhaal maken.

Lees ook Geelhoeds verhaal over Ouweneel en Vergadering.nu...[ Wie is Benny Hinn ] [ Hij raakte mij aan ] [ Het bloed ] [Goedemorgen, Heilige Geest!] [Welkom, Heilige Geest]


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua