Home

1. Benny Hinn
Aanklager Costi H.
Aanklager Geelhoed
Aanklager Granel
Aanklager Keijzer
Aanklager NBC/Cbc
Aanklager Peters
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
 
Analyse/spijt
  ExposÚs
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen HG
  De Zalving
  Welkom HG
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links (Eng)
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  Astroloog Suiker
  BH in Nederland
  Meer video's
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn: Hij raakte mij aan
 
[ Wie is Benny Hinn ] [ Hij raakte mij aan ] [ Het bloed ] [Goedemorgen, Heilige Geest!] [Welkom, Heilige Geest]

Klik om het boek te bestellen bij de FakkelLees hier een kort gedeelte uit het boek
  
"Hij raakte mij aan" door Benny Hinn:

De campagne ervaring

Sommige mensen die de advertenties voor de 'Benny Hinn Miracle Crusade' zien, zijn in de veronderstelling dat ik bepaalde krachten heb om te kunnen genezen. Integendeel. Wat er in onze diensten gebeurt, heeft absoluut niets met mij te maken, maar alles met de genezende kracht van de Heilige Geest die voor ons allemaal beschikbaar is.

Het is de werking van de Geest die genezing, bevrijding en redding brengt.

Hoe kan ik mijzelf voorbereiden om een instrument van God te zijn? Zij die onze bediening kennen (vooral de leden van ons campagneteam), begrijpen dat ik mij letterlijk eerst van de wereld moet afscheiden voordat ik dat podium op kan lopen.

Een typische campagne bestaat uit drie diensten: donderdagavond, vrijdagmorgen en vrijdagavond. Vanaf twee uur donderdagmiddag verandert mijn leven. Mijn staf weet dat ik geen telefoon beantwoord en dat ik absoluut niet gestoord wil worden. Dan begin ik mij lichamelijk, mentaal en geestelijk voor te bereiden op de eerste dienst. Ik vraag God om mij te helpen om op elk gebied klaar te zijn, want ik wil niet te kort schieten, zeker niet op geestelijk gebied.

God kan geen hart gebruiken dat niet op Hem gericht is en ook geen lichaam dat uitgeput is. Ik moet een bruikbaar vat voor Hem zijn en daarom sta ik niet toe dat iemand, wie dan ook, mij stoort. Mijn vrouw en kinderen begrijpen dit misschien nog beter dan andere mensen. Ze weten hoe serieus ik deze voorbereiding neem.

Vrijdag is hetzelfde. Geen storingen. Ik sta niet toe dat ook maar iets mijn denken, lichaam of geest bezoedelt. Geen radio of televisie. Geen kranten en geen andere invloeden van buitenaf.

Waarom is dat zo belangrijk? Ik ben me er erg van bewust dat duizenden mensen vaak grote offers hebben moeten brengen en ver hebben moeten reizen om deze diensten te kunnen bijwonen. Velen van hen lijden aan ongeneeslijke ziekten en kwalen en bidden dat zij genezen mogen worden. Daarom moet ik me volledig voorbereiden en me aan de Heer overgeven.

Ik heb al lang geleden geleerd dat ik, om een succesvolle bediening te hebben, mensen moet hebben die net zo gezalfd zijn in hun bediening als ik. Vervolgens moet ik er vertrouwen in hebben dat deze mensen hun werk zullen doen, zodat ik vrij ben om me op mijn bediening te concentreren. Als ik hen niet kan vertrouwen, dan is het tijd dat ze weggaan.

EEN GEVOEL VAN VERWACHTING

Iedereen die vroeg aanwezig is voor de campagne, zal het geloof en het gevoel van verwachting van de mensen kunnen voelen. Soms is het buiten druilerig en nog donker als mensen voor een bijeenkomst in de rij staan, die misschien pas over twaalf uur begint. Deze mensen verlangen naar God en staan in de rij om een goede zitplaats te kunnen krijgen.

Vaak hebben ze eten, snacks, boeken en andere dingen bij zich om de tijd te doden. Ze sluiten vriendschappen met elkaar en ze praten, lezen, zingen en bidden terwijl ze wachten tot de deuren opengaan.
Tegen de middag zijn de rijen behoorlijk langer geworden. Velen zijn gekomen in de hoop dat ze een wonder zullen ontvangen.
Binnen staan ongeveer 75 vrijwilligers op hun post. Het zijn vaak professionele mensen uit het hele land die op eigen kosten naar onze campagnes komen. De vaste vrijwilligers co÷rdineren de activiteiten van honderden plaatselijke mensen die hun hulp hebben aangeboden voor allerlei verschillende taken.

Als de deuren uiteindelijk openen, snellen de mensen naar voren om een stoel te bemachtigen. Overal in het gebouw klinken opgewonden stemmen. Het koor staat al op zijn plaats en is aan het repeteren. De mensen zingen mee. De atmosfeer is geladen en de zalving van God begint al tastbaar te worden.

Ook het bedieningsteam is al actief bezig om de zieken te bemoedigen en getuigenissen van genezingen te delen. De zaal loopt nu snel vol. Overal zie je vrijwilligers in de weer om alles in orde te maken voor de dienst.
Om zeven uur worden de lichten gedimd; er komt iemand op het podium om de mensen welkom te heten. Het wordt stil. Blauwe lichten omgeven het silhouet van Bruce Hughes aan de grote Steinway piano. Hij speelt een oud lied met perfectie.

Dan weerklinkt applaus als Jim Cernero, de koordirigent, zijn plaats inneemt. Als het koor begint te zingen, gaan de mensen staan. Uit volle borst wordt 'Dan zingt mijn ziel' gezongen. 'Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!, klinkt het uit tienduizenden monden.

De vele aanwezigen hebben een hemelse ervaring van lofprijzing en aanbidding. Ik kan u niet uitleggen wat ik ervaar als ik het podium op kom lopen en de mensen in aanbidding ga leiden. Alles waarvoor ik heb gebeden en alles wat God in mijn leven heeft kunnen doen, lijkt in die momenten op te gaan. Ik besef ook dat de Heilige Geest op het punt staat om met grote kracht neer te dalen!

Steve Brock en andere solisten zingen favoriete liederen en de liefde van God wordt bijna tastbaar. Bij veel mensen lopen de tranen over de wangen als zij zich aan Gods aanwezigheid beginnen te 'warmen'. De uitdrukking op hun gezichten spreekt boekdelen en toont aan dat Jezus Christus werkelijk is, van hen houdt en aanwezig is om hen aan te raken en in hun noden te voorzien.

Het geloof neemt toe als ik het Woord van God begin te preken.

Op een gegeven moment doe ik een uitnodiging: "Als u uw hart aan Jezus Christus wilt geven en u Hem als uw Heer en Redder wilt leren kennen, kom dan naar voren toe. Ik zal met u bidden." Met diepe ontroering en met enorm ontzag kijk ik dan hoe de mensen van alle kanten komen toelopen en alle gangpaden beginnen te vullen. Terwijl het koor 'Just as I am' zingt, geven duizenden hun leven aan Jezus Christus. Als ze weer naar hun stoelen teruggaan, ga ik vaak voor in een prachtig aanbiddingslied dat door iedereen wordt meegezongen.

"DANK U, JEZUS, VOOR UW GOEDHEID"

De tijd gaat snel voorbij en opnieuw vult de aanbidding van God de arena. Wat eerder voor sommigen onmogelijk leek, wordt nu mogelijk. De God van wonderen is aanwezig.

Soms word ik plotseling gevuld met een vurige aanwezigheid die mij omgeeft en dan begin ik met gezag tot de ziekten en kwalen te spreken.

"Als God u heeft aangeraakt, kom dan hier aan de zijkanten staan," vraag ik de mensen dan. Velen staan er al; ze staan te trappelen om hun getuigenis te geven.

Aan de zijkant van het podium staan leden van het genezingsteam. Een van hen zegt bijvoorbeeld: "Pastor, deze vrouw is helemaal uit Cincinatti gekomen voor een genezing van kanker. Ze heeft geen pijn meer!"
Op dat moment kan ik alleen maar zeggen: "Dank U, Jezus, voor Uw goedheid." Het publiek klapt enthousiast en prijst de Heer voor alles wat Hij doet.

De ene na de andere komt verklaren wat de Heer gedaan heeft. Ze zijn genezen van kanker, astma, hartkwalen, suikerziekte, tongaandoeningen, verslavingen etc. etc.

De kracht van God werkt vaak sterk in de zaal zelf (en in ieders hart) en iedereen verheugt zich met de mensen die op het podium komen om van hun aanraking te getuigen.

Als het laatste lied gezongen is en de mensen uit het auditorium beginnen te stromen, wil ik zelden het podium verlaten. Overal zie ik stralende mensen, vol leven en blijdschap. Het is duidelijk dat zij de aanwezigheid van God hebben ervaren op een manier die zij nooit voor mogelijk hadden gehouden. Ik bid dat hun leven daardoor voor altijd veranderd zal zijn.

.............

Vijfentwintig jaar geleden, op 7 december 1974, stond ik op het podium van een kleine gemeente in Oshawa in Ontario. God raakte me die avond aan. Hij maakte mijn stotterende tong los en vanaf dat moment ben ik de wereld blijven vertellen over de God van liefde en wonderen die ik dien.

Toen ik vorige week op het podium stond voor een campagne, kwamen er tranen in mijn ogen toen ik eraan dacht hoe ver God mij had gebracht. Met mijn hele hart zong ik mee:

He touched me, oh, He touched me,
And oh, the joy that floods my soul.
Something happened and now I know:
He touched me and made me whole.

Dit is niet het einde van het verhaal. Ik bid dat de volgende 25 jaar al mijn verwachtingen te boven zullen gaan (als de Heer nog op Zich laat wachten)!

"Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,..." (Efe.3:20). Ik bid dat mijn leven altijd tot eer en glorie van mijn geweldige Heer en Meester, Jezus Christus, de Zoon van de levende God, zal zijn. Amen!Op www.streamingfaith.com  vindt u meer dan 20 evangelische TV-zenders die elke dag 24 uur uitzenden, 7 dagen per week. Hun programma's zijn eenvoudig via internet te volgen. 

Op TBN is Benny Hinn elke werkdag te zien: 7.30; 12.30; 20.30 uur
Op GOD - CHANNEL elke werkdag om 3.30; 8.30; 16.00; 20.30 uur.
  (Dit programma loopt een paar weken achter)
Op MIRACLE-CHANNEL elke werkdag om 11.00 en 15.30 uur
Op SUPER-CHANNEL, elke werkdag om 14.00 en 23.00 uur


Controleer... of deze dingen zo zijn:


Benny Hinn is eenvoudig te controleren!

Hij is elke werkdag te zien op  www.bennyhinn.org/television/tiyd.cfm 
Elke dag een half uur video van een recente evangelisatie- of genezingscampagne.

Lees zijn boeken. Nederlandse vertalingen van boeken van Benny Hinn kunt u hier bestellen (lees enkele fragmenten).

Gratis is op internet te lezen zijn boek: "Schenk mij een wonder, Heer". Dit is de vertaling van "Lord, I need a miracle"

[ Wie is Benny Hinn ] [ Hij raakte mij aan ] [ Het bloed ] [Goedemorgen, Heilige Geest!] [Welkom, Heilige Geest]


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua