Home


1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  - Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

Diversen:
- Alverzoening
- Bevrijdingspastoraat
- Bevrijding
- Genezing
- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
- Ziek van het zoeken  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Rick Warren  - Doelgericht!

De critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith

12 december 2006 - Nederlands Dagblad

Rick Warren beschuldigd van new age

door onze redacteur Aldwin Geluk

BARNEVELD – Baptistenvoorganger Rick Warren wordt in een nieuw verschenen boek beschuldigd van new-agesympathieën. Het boek vindt in Nederland vooralsnog weinig bijval: ,,Warren stelt juist heel onomwonden: het gaat om God.’’

Rick Warren is vooral bekend van zijn boek Doelgericht Leven. Wereldwijd gingen hiervan al meer dan dertig miljoen exemplaren over de toonbank. Duizenden kerken – ook ruim honderd in Nederland – volgden het programma van de Veertig Doelgerichte Dagen die in het boek beschreven staan. 

Juist nu de hype rond het boek van de Amerikaanse baptistenvoorganger wat voorbij lijkt te trekken, verschijnt het boek Doelgericht Misleid, geschreven door de Amerikaan Warren Smith. Deze Smith komt naar eigen zeggen uit de wereld van de new age en kent dus het taalgebruik en de denkbeelden die daar leven. Zijn conclusie? ,,Rick Warren zal de beste bedoelingen hebben. Maar met elke vezel van mijn wezen geloof ik dat hij bezig is de Gemeente voor te gaan het in new-ageplan voor de nieuwe spiritualiteit. Ik herken de geest die hem lijkt te beïnvloeden omdat ik zelf ooit onder zijn invloed gestaan heb.’’
In het 186 pagina’s tellende boek draagt Smith tal van argumenten aan waaruit volgens hem blijkt dat Warren invloeden van new age laat doorschemeren in zijn boeken en preken. 

Een paar voorbeelden: Ergens in Doelgericht Leven citeert Warren de ‘arts’ Bernie Siegel die zou hebben ontdekt dat kankerpatiënten met een duidelijk levensdoel meer kans op overleven hebben. ,,Er wordt niet uitgelegd wie Bernie Siegel is, waardoor de lezer geen idee heeft dat Rick Warren een opmerking van een new-ageleider gebruikt om aan te tonen hoe belangrijk het is om ‘hoop’ en een ‘doel’ in het leven te hebben’’, schrijft Smith.

Ook invloeden van ene Donald Walsch, volgens Smith ook een invloedrijk new-Ageleider, klinken volgens hem door in Warrens boek. Hij citeert Walsch, die ergens schreef: ,,In het universum gaat niets per ongeluk. Je kunt de loop van de menselijke geschiedenis veranderen. Hiermee overdrijf ik niets.’’ Vervolgens citeert hij Warren, die tijdens een kerkdienst eens zei: ,,Je bent niet maar per ongeluk lid van Saddleback Church! Dit zeg ik zonder bang te zijn voor overdrijving: God gaat jou gebruiken, en ons allemaal hier in Saddleback, om de loop van de geschiedenis te veranderen.’’
Warren zei dit in de aanloop naar de presentatie van zijn PEACE-plan, bedoeld om armoede wereldwijd te bestrijden, waarbij alle vijf de letters van PEACE staan voor vijf woorden (plant, equip, assist, care en educate). Smith wijst erop dat Walsch, al eerder, ook een eigen PEACE-plan had, dat niet ging over wereldarmoede, maar over persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei.

Verder wijst Smith erop dat Warren zichzelf beschouwt als een trouw volgeling en goede vriend van dr. Robert Schuller, bekend van de televisiekerkdiensten van Hour of Power. Van Schuller staat volgens hem onomstotelijk vast dat hij zich laat beïnvloeden door new age.

Kritiek
Verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling van Doelgericht Misleid is de evangelische voorganger drs. Karel van Berghem uit Middelburg. Hij vindt dat er in Nederland te weinig ruimte is voor kritiek op Warrens gedachtegoed. ,,Ik ken verschillende mensen die eigenlijk zijn verbannen uit hun gemeente, die te horen hebben gekregen dat zij niet langer welkom zijn, omdat zij vragen stellen bij Warren. Dat soort conflicten krijg je als een dwaalleer zich verspreidt. Ik hoop dat dit boek velen de ogen zal openen voor de waarheid.’’
Hij vindt het geen bezwaar dat Warren Smith eigenlijk alleen maar kritische opmerkingen maakt over Warren, zonder ook de goede elementen uit zijn boek te benadrukken. ,,Natuurlijk staan er ook goede dingen in. Maar ook hele verkeerde. En tussen dat zwart en dat wit, zit een groot grijs gebied, daar wil ik aandacht voor vragen.’’

Van Berghem zegt Smith persoonlijk te kennen, en bestrijdt de gedachte dat die – zelf afkomstig uit de wereld van new age en bekeerd tot het christendom – nu plotseling overal new-age-invloeden ziet. ,,Hij is een heel evenwichtig mens.’’

Jan Baan, van de Purpose Driven Nederland, het Nederlandse kantoor van Rick Warrens kerk, heeft daar duidelijk andere ideeën over. ,,Wij kennen dit boek en we schrokken toen wij ontdekten wat de achtergrond van de schrijver is. Hij maakt deel uit van een van de meest gesloten christelijke groeperingen van Amerika, een soort Vergadering van Gelovigen, maar dan nog geslotener. Deze mensen zijn zeer kritisch over iedereen die iets anders gelooft dan zij. Uit die hoek komt alleen maar kritiek, nooit iets positiefs.’’

Baan vindt dat een belangrijke overweging bij de beoordeling van dit boek. ,,Waarom schrijft hij niets over de zegeningen die er ook zijn, door de boeken van Rick Warren? Ik weet van verschillende gemeenten in Nederland die zijn programma hebben gevolgd en sindsdien per jaar tien tot vijftien procent groei meemaken. Je kunt het niet eens zijn met bepaalde theologische denkbeelden, maar als iets overduidelijk zo wordt gezegend, moet het wel van God komen.’’
Hetzelfde zegt Baan als het gaat om Warrens banden met Robert Schuller, waarvan hij al op de hoogte was. Baan geeft aan weliswaar grote bezwaren te hebben bij Schullers ideeën – hij predikt de kracht van het positieve denken – maar toch: ,,Ik ben heel voorzichtig geworden met oordelen. Ik ken zeker vijf mensen die tot geloof zijn gekomen door de televisiekerkdiensten van Schuller. Blijkbaar gebruikt God hem. Moet ik dan kritiek gaan leveren?’’

Amerikaans
Teun van der Leer, stafmedewerker van de Unie van Baptistengemeenten, heeft de boeken van Warren ook gelezen, maar is daarin nooit invloeden van new age tegengekomen, zegt hij. ,,Ik vond Doelgericht Leven weliswaar typisch Amerikaans: erg pragmatisch en programmatisch, soms wat oppervlakkig. Maar er zijn in elk boek dat ik lees wel elementen waar ik niets mee kan, of waarmee ik het oneens ben.’’
Maar Rick Warren beschuldigen van new age, gaat veel verder, zegt Van der Leer, die zelf verder positief is over diens boeken: ,,Dan zeg je eigenlijk dat hij de Schrift loslaat en een ander evangelie, een dwaalleer brengt. Daarmee doe je hem onrecht. New age zegt dat het om jezelf gaat, stelt de mens centraal, terwijl Warren juist heel duidelijk God centraal stelt. Al op de eerste bladzijde stelt hij onomwonden: het gaat niet om jou, maar om God.’’

Naar aanleiding van: Doelgericht misleid. Warren Smith, Uitg. Once Delivered Ministries Middelburg. 186 pag., 14,95.

Terug...Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua