Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
IndonesiŽ 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
AustaliŽ 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
DagŮea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


AustraliŽ voor Christus -2006


Campagneverslag van Scoan.org

Profeet T.B. Joshua diende in de kracht van de Heilige Geest bij de Campagne 'AustraliŽ-voor-Christus'.

Bij aankomst nam de burgemeester van Blacktown, Leonard Kelly, de tijd om zijn waardering uit te spreken over de komst van de profeet T.B. Joshua naar Blacktown en hij vermelde daarbij dat de christen, als individu, een goede invloed op de samenleving heeft.

Pastor Peter Walker, voorzitter van de Inheemse Aboriginal gemeenschap in Sydney, AustraliŽ, richtte zich tot de menigte. Hij sprak zijn dankbaarheid aan God uit voor het sturen van een man als profeet T.B Joshua om de gemeenschap en de natie op te doen leven en te herstellen door de naam van Jezus Christus.

Parlementslid Alan Cadman bedankte T.B. Joshua hartelijk voor zijn komst naar Blacktown, Sydney, AustraliŽ en hij gaf blijk van zijn sterke steun en belangstelling in de AustraliŽ-voor-Christ Campagne!


Parlementslid Louise Marcus heette profeet T.B Joshua welkom in Sydney, Australia. Zij richtte zich tot het publiek met woorden van bemoediging en deelde haar verwachtingen van wat Jezus Christus in de volgende dagen van de campagne zou gaan doen!

Een traditioneel welkom kwam van de Didgeridoo, een traditioneel instrument van de Inheemse Aboriginal gemeenschap dat werd gespeeld ter ere van de profeet T.B. Joshua.

Subritzky
Bij de AustraliŽ-voor-Christus Campagne waren ook de evangelisten Bill en Pat Subritzky van de Dove-Ministries uit Nieuw Zeeland aanwezig.

Vele duizenden mensen verdrongen zich in Olympische Stadion Blacktown terwijl zij ongeduldig wachtten op de Campagne die door de profeet T.B. Joshua zou worden geleid. Het stadion werd gevuld met een atmosfeer van geloof omdat mensen van God verwachtten dat Hij zou doen wat hij in Zijn Woord beloofde.

De Heer voegde die avond toe, toen duizenden naar voren kwamen om Jezus Christus te accepteren als hun Heer en persoonlijke Redder (Handelingen 5:14), en tevens te getuigen van de wonderbare genezende macht van Jezus Christus in hun leven. God houdt nooit op ons redenen te geven om hem te prijzen - Hallelujah!

Genezing
Voor mevrouw Amparo Alvarez scheen het alsof zij in een hopeloze situatie verkeerde. Zij was van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis geweest en was volledig afhankelijk van medicijnen om de pijn te verlichten. Tot zij naar de Campagne AustraliŽ-voor-Christus kwam.

Profeet T.B. Joshua zegt: 'Ik ben niet de genezer, maar ik ken de Genezer. Zijn naam is Jezus Christus'.

Toen T.B. Joshua voor mevr. Amparo Alvarez bad, was zij bezig te denken aan haar onvermogen om te lopen. Weinig wist zij ervan dat iemand van plan was haar te genezen, haar geest, ziel en lichaam. Die Iemand was de Heilige Geest.Mevrouw Nellie Brown was naar de Campagne AustraliŽ-voor-Christus gekomen met de overtuiging dat God kan doen wat Hij zegt dat Hij kan doen (HebreeŽn 11:6).

God gebruikt onze gaven en talenten om Zichzelf aan anderen te tonen. De profeet T.B. Joshua werd gebruikt als middel om licht te brengen waar duisternis is, omdat hij kwam met een Geest-vervuld gebed voor het probleem van mevr. Nellie Brown.

Profeet T.B. Joshua toonde aan dat het Woord van God haar lichaam genezen heeft, terwijl hij mevrouw Nellie Brown helpt met haar eerste stappen vanuit de gebondenheid in de vrijheid.

Er zijn geen gewone woorden om de goedheid van God uit te drukken, dan alleen te zeggen: "Dank U, Jezus Christus!" Wat mevrouw Nellie Brown na de bevrijding van haar gebondenheid uitstraalde was onuitsprekelijke vreugde!


The Australia-for-Christ Pastors & Leaders Seminar

Een team van zangers zong praise- en aanbiddingsliederen voor het Pastors en Leiders Seminar met het doel om tot een sfeer te komen waarin God kan binnenkomen.

Pastors en de leiders aanbaden de Heer terwijl zij wachtten op de komst van de man van God.

Tijdens het Seminar bracht T.B. Joshua door het Woord van God de wijsheid van God dicht bij de harten van pastors. Zijn boodschap was getiteld "Dit soort" en deze werd met grote openheid en honger ontvangen, terwijl de voorgangers hun harten voedden met het Woord van geloof.

De reactie van de dienaren van God was geweldig. Zij kwamen, verlangend om aan Jezus Christus te worden verbonden - en zij werden inderdaad aan Hem verbonden. Alle glorie is aan God!

De voorgangers en leiders luisterden in een houding van enthousiaste verwachting toen T.B. Joshua hen in een periode van gebed en impartation leidde. Hij verklaarde dat niemand te goed is en niemand te slecht om zich voor de zalving te kwalificeren, het is voor ons allen onverdiend. Deze boodschap raakte de harten van alle aanwezigen en iedereen bad geestdriftig om de goddelijke genade en gunst.

Profeet T.B. Joshua ging daarna rond in het midden van de mensen om te bidden in de naam van Jezus Christus. Individueel ontvingen de dienaren van God zalving van de Heilige Geest om hen tot nuttige getuigen van Christus Jesus te maken. Zoals de Bijbel zegt: "Gij hebt het om niet ontvangen, geef het om niet" (Mattheus 10:8).
 


Full Gospel Business Men's Fellowship International

De Internationale Volle Evangelie Zakenlieden Beurs is de grootste organisatie voor christelijke zakenlieden ter wereld.

Om de harten van Australische eigenaren van bedrijven voor te bereiden op de boodschap van profeet T.B. Joshua, zong The Korean Tenors praise- en aanbiddingsliederen.

Tijdens de bijeenkomst voedde T.B. Joshua de harten van de mannen en vrouwen die hongerig naar het Woord van God waren.

Nadat men gezien had hoe machtig de hand van God bewoog, verzamelden velen zich bij de Volle Evangelie Meeting, die door T.B. Joshua geleid zou worden. Men kwam om een Woord te horen dat een direct effect zou hebben op hun bedrijfsleven, en hun huis en op elke dag van hun leven.

Jezus sprak uren toen de mensen hongerig waren naar wijsheid en kennis. Ook nu luisterden de mensen aandachtig naar de profeet T.B. Joshua omdat hij hen de Woorden van God bracht, dat zijn de antwoorden op alle fundamentele kwesties van het leven.

De mensen van God bleven aandachtig luisteren omdat T.B. Joshua hun bleef inspireren met Woorden van wijsheid.

www.dossiers.tk