Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
IndonesiŽ 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
AustaliŽ 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
DagŮea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


Dove Ministries

Bill Subritzky

http://www.doveministries.com/usa/tb-bill.htm  

Waarom ik ging
 
Nadat ik vele wonderlijke genezingen die in de Church of the Synagogue Nigeria plaatsvonden op video gezien had, ging een groep van drie Nieuw Zeelandse pastors en vier evangelisten inclusief mijzelf naar the Church of the Synagogue, en verbleven daar negen dagen en nachten. We wilden voor onszelf zeker weten of T.B. Joshua een man van God is en of de wonderen ook echt plaatsvonden.


Wat we zagen
Blinde ogen werden geopend, kreupelen wandelden en dozijnen getuigenissen van mensen die genezen waren van HIV en andere ziekten. Sommigen van ons ontvingen zelf genezingen.
Geestelijk overzicht
We hoorden voortduren dat de naam van Jezus Christus verhoogd werd. Het evangelie, bekering en vergeving werden voortdurend gepredikt en het werk van de Heilige Geest werd verheerlijkt.
Na negen dagen in de Church of the Synagogue concludeerden we dat T.B. Joshua inderdaad een man van God is en dat dit de werken van God waren.

Groep uit Nieuw Zeeland
In onze groep waren drie oudere pastors, twee evangelisten en twee mannen die leiders in een belangrijk christelijk werk in Nieuw Zeeland zijn. Onder ons gezegd: we hadden 180 jaren dienst.

Onze conclusie was dat dit werkelijk een werk van God is.

-------

Wie is T.B. Joshua?
Hij is een Nigeriaan, 38 jaar oud. Zijn volledige naam is Temitope Balagun Joshua. Hij ontving onderwijs aan de St. Stephens Anglican Hogeschool in Ikare-Akoko. Later nam hij deel aan verscheidene vervolgopleidingen.


Kerkelijke opvoeding
Hij behoorde tot de Anglicaanse Kerk en nam deel aan vele kerkelijke activiteiten, werd aangesteld tot voorzitter van de Chairman of Children's Harvest Thanksgiving ceremonie. Hij volgde nooit enige theologische hogeschool.


Kerk
Hij had een niet te stillen honger naar het woord van God en vanaf 1992 begon hij te prediken en startte hij de Synagogue Church of All Nations in Lagos, Nigeria met 11 mensen. Als resultaat van zijn gezalfde prediking en de wonderen die God werkte door hem, is de kerk naar men zegt nu 100.000 leden. De diensten worden uitgezonden op televisie in zeven staten van Nigeria.


Wat zeggen mensen die de kerk bezocht hebben?
Veel leidende pastors en gewone mensen uit de hele westerse wereld hebben de kerk bezocht en verklaren het als het werk van God.


Kan ik de kerk bezoeken?
Ja, u kunt de website van de kerk bezoeken


Bent u tevreden gesteld dat de genezingswonderen betrouwbaar zijn?
Absoluut. Men kan de video's niet bekijken zonder overtuigd te raken van hun geloofwaardigheid. Los daarvan zag ik zelf genezende wonderen toen hij voor de zieken bad. Vier van de zeven leden van ons team ontvingen ook genezingen.


Wat voor soort mens is hij om mee te praten?
Hij is buitengewoon bescheiden en geeft voortdurend de eer aan God.


Wat is de houding van de leden van de kerk?
Zij laten de vrucht van de Heilige Geest zien in een mate die ik zelden voordien gezien heb. Men heeft het gevoel geliefd te zijn, er is een gevoel van vreugde, van vrede, tederheid, matigheid, vertrouwen en zachtmoedigheid.


Hebben de leden van de kerk veel tot u gesproken over de bijbel?
Ja, onze hele groep was verrast over de bijbelkennis van hen die we spraken.


Hoe weet u dat hij niet een occultist is?
Ik ben betrokken geweest in de dienst van de bevrijding gedurende meer dan 30 jaren. Ik heb boeken geschreven als "Demonen Verslagen" dat is vertaald in vele talen en "Hoe Demonen uit te werpen en banden te breken". Ik heb ook in vele landen onderwijs gegeven over Bevrijding. Ik heb de dienst van Joshua zorgvuldig bekeken en ben volledig overtuigd geraakt dat hij de demonen uitwerpt in de naam van Jezus Christus. Zoals Jezus zei: "satan kan niet de satan uitwerpen".
Hij werpt constant demonen uit door de kracht van God. Hij houdt constant de naam van Jezus Christus hoog, geeft glorie aan God en zijn prediking is bijbels geÔnspireerd. Het werk van de Heilige Geest is duidelijk zichtbaar onder de leden van de kerk. Tevens laat een van de video's zien hoe een dode man door de kracht van God wordt opgewekt.


Is het waar dat er een plaat in de kerk is die zegt: "er is geen God dan Allah" en ook aanhalingen uit de Koran?
Absoluut niet. Joshua antwoordt: "ten aanzien van de genoemde plaat met een opschrift in het Arabisch in een vervalste videoband alsof die van ons is... dit is niet zo". Hij ontkent de citaten.


Spreekt hij tot de doden?
Joshua antwoordt: "deze beschuldiging is niet juist".


Is Joshua een vegetariŽr?
Joshua antwoordt: "Ik eet alles". Wanneer u komt, breng alsublieft wat vlees en vis mee".


Er is gezegd dat hij gestudeerd heeft onder moslim geestelijken over mysticisme en het occulte. Is dat waar?
Joshua antwoordt: "Ik wens u te laten weten dat dit een valse aanklacht is. Ik bid dat God hen wil vergeven die deze valse geruchten verspreiden tegen de Synagogue Church of all Nations".

----------------

Brengt Profeet Joshua de 'transubstantiatie in het water ceremonie' in praktijk zoals gezien op de Divine Miracles Lagos Part 1 video? 
Overeenkomstig de Catechismus van de Katholieke Kerk (paragraphs 1376, 1377 and 1378) zijn er drie basisvereisten om de transubstantiatie plaats te laten vinden.

Ik citeer: 

1. (1376). "Door de consecratie van brood en wijn komt de verandering tot stand van de gehele substantie van het brood in de substantie van het lichaam van Christus onze Heer, en van de gehele substantie van de wijn in de substantie van zijn bloed. Deze verandering nu is door de katholieke kerk gepast en treffend wezensverandering (transsubstantiatie) genoemd"

2. (1377) "De eucharistische tegenwoordigheid van Christus begint op het ogenblik van de consecratie en duurt zolang de eucharistische gedaanten blijven bestaan. Christus is geheel aanwezig in elk van beide gedaanten en geheel in elk deel ervan, zodat door het breken van het brood Christus niet opgedeeld wordt."

3. (1378) "De verering van de eucharistie. In de misliturgie drukken wij ons geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus onder de gedaanten van brood en wijn onder andere uit door te knielen of door een diepe buiging te maken als teken van aanbidding. De katholieke kerk kent deze eredienst van aanbidding toe aan het sacrament van de eucharistie, niet alleen gedurende de mis, maar ook buiten deze viering."


Duidelijk gelooft de Katholieke Kerk dat het brood en de wijn daadwerkelijk het fysieke lichaam en bloed van Jezus Christus op het moment van inzegening en daarom aanbeden behoren te worden.

Vele jaren geleden namen wij beiden, Profeeet Joshua en ik, deel aan onze respectievelijke Anglicaanse Kerken in onze eigen landen. De Anglicaanse Kerk gelooft niet in transubstantiatie maar eerder dat het brood en de wijn figuurlijk is en niet daadwerkelijk veranderd wordt in het lichaam en bloed van Jezus Christus. Net als Luther gelooft de kerk dat wanneer het brood en de wijn genomen wordt, het geestelijk wordt veranderd in het lichaam en bloed van Jezus Christus.

Terugkerend naar de video vinden we het volgende: 

1. Er is geen bewijs op de video dat de deelnemers geloven dat het water fysiek is veranderd in het bloed van Jezus nadat Joshua erover heeft gebeden.

2. Er is hoe dan ook geen indicatie dat Joshua of de deelnemers geloven dat Christus volledig tegenwoordig is in het water.

3. Er is geen verering of aanbidding van het water zelf.

Het is duidelijk dat na het drinken van het water de deelnemers wel mogen geloven dat het geestelijk is veranderd in het bloed van Jezus en de kracht van het bloed van Jezus in zich houdt. Dit is enorm verschillend van te zeggen dat transubstantiation plaats heeft.

Het bewijs van hun geloof volgt in hun onmiddellijke bevrijding van demonische kracht. Dit geloof in de kracht van het bloed van Jezus is gelijk aan dat wat getoond werd door hen op wie doeken werden gelegd, nadat ze Paulus lichaam aangeraakt hadden. Vanwege de kracht van het bloed verlieten de demonen de mensen en werden zij genezen.

Het is duidelijk uit de Schrift dat God in zijn genade en barmhartigheid levenloze objecten zoals gebedsdoeken en water kan gebruiken voor bevrijding en genezing.

We zien het bewijs hiervan in het aanraken van de baar door Jezus waarbij de zoon van de weduwe werd opgewekt uit de dood. We zien het in de kracht in zijn kleding en de kracht in het water van Bethesda. Er was kracht in de klei die Jezus op de ogen van de blinde persoon smeerde en er was kracht in zijn speeksel toen hij het op de ogen van de blinde smeerde. Er was kracht in het water van de Jordaan toen Našman werd genezen. Op dezelfde manier was er kracht in het gebeente van de dode Elisa toen de dode persoon hem aanraakte en hij tot leven kwam. Er was kracht in de mantel van Elia en er was kracht in het haar van Simson. Er was kracht in de staf van Mozes toen hij werd veranderd in een slang. Er was kracht in de staf van Ašron toen hij het stof aanraakte en het veranderde in luizen.

----------------------

Er is aangevoerd dat Profeet Joshua zegt "de goddelijke persoon binnen in hem kan verschijnen aan duizenden tegelijk en zelfs in hun dromen tot hen komen". Is dit correct?
Joshua antwoordt: "Er is niet iets dergelijks. Onze Heer Jezus Christus is alomtegenwoordig, overal aanwezig. Zijn Geest is alomtegenwoordig." 
"Waar zou ik heengaan voor uw Geest? Waar zou ik heen vluchten voor uw tegenwoordigheid" (Psalm 139:7).
"Dit moet niet verkeerd uitgelegd worden tegen mij".

Er is aangevoerd dat hij zei dat hij wedergeboren is in zijn moeders buik.
Joshua antwoordt:: "Ik ben zo vrij om te zeggen dat de beschuldiging zeer ongelukkig is, ongefundeerd, boosaardig, en verzonnen om de mensen te misleiden. Ik bid vurig dat God mijn critici zal vergeven".

Joshua lijkt critici te hebben in Nigeria en daarbuiten?
Ja, als gevolg hiervan heeft de Religious Monitoring Group Joshua de Church of the Synagogue onderzocht en heeft geconcludeerd dat hij een man van God is en dat zijn werk van de Heilige Geest is. Zijn voornaamste criticus werd door de onderzoekscommissie gehekeld als etisch failliet en een overspelige die politieke ambities heeft. De overzeese critici vertrouwen op geruchten en niemand van hen heeft persoonlijk de Church of the Synagogue bezocht.

Een meer feitelijke reden van iemand die de Church of the Synagogue bezocht is geschreven door Professor Willem Ouweneel, een prominente Nederlandse theoloog, doctor in biologie, filosofie en theologie. Hij houdt lezingen in Universiteiten in Zwitserland, Holland, Zuid-Afrika en Duitsland. Hij is van Brethren-achtergrond maar is zeer tevreden over de oprechtheid van de wonderen en rehabiliteert de theologie van Profeet Joshua.
Klik hier... of 
http://www.doveministries.com/usa/dr-ouwenell.htm 

www.dossiers.tk