Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
IndonesiŽ 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
AustaliŽ 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
DagŮea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


Ingezonden brieven in Charisma Magazine 2002 en 2003

http://www.charismamag.com/a.php?ArticleID=7109  

2003

Ter verdediging van T.B. Joshua

Uw recente rapport over de Nigeriaanse bedienaar T.B. Joshua was oneerlijk (Mensen & Gebeurtenissen, November 2002). Joshua is een bescheiden mens. Hij leeft in een klein huis met zijn vrouw en twee kinderen en rijdt een auto uit 1982. Zijn onderwijs is geestelijk, bijbels en ontzagwekkend. De aanwezigheid van God is onvergelijkelijk in zijn bijeenkomsten. Wanneer hij bidt, verklaart hij dat Jezus alleen de genezer is. De Heilige Geest laat Joshua toe om opmerkelijke wonderen uit te voeren. Hij heeft 40 dagen voor elke belangrijke ziekte gevast.
Duizenden mensen zijn genezen van AIDS, kanker en tumoren. Verlamden lopen en demonen worden uitgeworpen in de naam van Jezus. De beschuldiging dat Joshua hekserij met Christendom mengt wanneer er wonderen plaatsvinden en demonen worden uitgeworpen is onmogelijk. Hoe kan Satan Satan uitwerpen? (Zie Mat. 12:24-26.) De zieken belijden openlijk hun zonde alvorens hij voor hen bidt. Nadat zij worden genezen, vraagt hij hen: "Zult u Jezus Christus volgen alle dagen van uw leven?". Zij gaan akkoord en Joshua zegt: "Ga en zondig niet meer." 

Heksendokters die mensen in geestelijke gebondenheid brachten, vinden hun armen en benen op slot, tot zij zich bekeren. Joshua nodigt bezoekende voorgangers uit om voor de zieken te bidden en het Woord te prediken. De kerk ligt in een muskieten-rijk moeras, maar toch wordt niemand gebeten. Tussen 50.000 en 70.000 mensen zijn dagelijks aanwezig. Joshua gelooft dat God hem geroepen heeft om te dienen onder de 17 miljoen mensen die in Lagos leven.

David Walters
Macon, GeorgiŽ

 

2003

Ik las uw kritiserende artikel over T.B. Joshua. Ik keerde onlangs van een 30-daagse onderzoeksreis van Afrika terug, en 15 van die dagen werden besteed in Lagos, Nigeria. Ik bracht daarvan acht dagen door in wat u het kerkgebied noemt.

Wie vormt hier de lakmoestest? Ik hoorde T.B. Joshua met mijn eigen oren de naam van Jezus meer gebruiken dan ik Kenneth Copeland hem hoorde herhalen op een congres.

Laten wij met een gouden toets-schakel een charismatische club bepalen als de blinde ogen werden geopend of als AIDS werd omgekeerd? Indien ja, dan moeten wij iedereen navragen die de naam van Jezus gebruikt, voordat wij geloven dat God de genezing en de wonderen doet. Omdat u een ontkenningsverklaring aflegt, stelt dat uw tijdschrift dan vrij van het onderzoeken van de waarheid?

Bisschop Eddy Brown
International Gospel Outreach
Granite City, Illinois


http://www.charismamag.com/a.php?ArticleID=6174  

2002

 T.B. Joshua Controversie

Het artikel over T.B. Joshua uit Nigeria (Mensen & Gebeurtenissen, Maart 2002) is niet de waarheid. T.B. Joshua is een ware man van God, en ik denk dat u het beter had moeten controleren en hem interviewen. Waar krijgt u uw informatie vandaan? Ik heb persoonlijk The Church of all Nations bijgewoond, en de Heilige Geest doet daar het werk. De mensen worden genezen, en hij geeft God alle eer.

Tina Cohee
New Parijs, Ohio

2002

Ik werd teleurgesteld in uw artikel over T.B. Joshua. Ik ben naar Nigeria geweest om hem tweemaal te zien, eens met een groep van 28, en de volgende keer met een groep van 48 mensen. Velen in beide groepen werden genezen. Ik beluisterde en bekeek hem zeer nauwlettend, en ik zag nooit om het even welk van de dingen die ik in uw artikel las.

J.D. Dowd
Dallas, Texas

www.dossiers.tk