Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
IndonesiŽ 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
AustaliŽ 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
DagŮea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


28 december 2004

Nieuws Pagina 2004
Onderzoek 'Religious Monitor'

[ ... ]

De visie van de Synagogue Church of All Nations zal worden vergroot. Redacteur Jerrell Miller zal Prophet T. B. Joshua ontmoeten nadat hij van een kerk in oprichting in Kaapstad, Zuid-Afrika terugkeert. De Zuidafrikaanse Synagogue Church of All Nations is in sterke opwekking en de aantallen groeien snel. Vandaag wordt de Synagogue Church in verscheidene delen van de wereld gevonden. God zegent deze man van God en heeft hem door vervolging opgebouwd. T.B. Joshua heeft een antwoord gevonden voor zijn critici en dat is: groei.

[ ... ]

21 oktober 2004

Terug naar Lagos

Men kondigde vandaag aan dat Redacteur  Jerrell Miller nogmaals naar de Synagogue Church of All Nations zal reizen om Prophet T.B. Joshua te bezoeken. "Geloof me, de rivier vloeit in Lagos door een profeet van God waarvan de wereld begint meer zal gaan merken. Wij lezen negatieve dingen over deze man van God en hebben geruchten gehoord, maar wat boven dit alles staat is een daadwerkelijke beweging van God, die in Lagos bij deze kerk doorgaat.

Vele mensen leven op gevoelens over anderen, maar de resultaten zeggen meer dan sommige mensen vandaag in de preekstoelen. Telkens weer heb ik deze man zien doen waar velen in het lichaam van Christus in Noord-Amerika slechts van konden dromen. Vele mensen geven commentaar op hem zonder de dienst daar ooit te bezoeken. Joshua is op dit ogenblik goed voor het lichaam van Christus. Hij legt dezelfde vooroordelen bloot die werden gevonden bij 'Azusa Street' bij de eerste Pinkster profeet, William James Seymour. Deze zwarte man Seymour fitte ook niet, maar hij nam de leiding op bij de doop in de Heilige Geest. Seymour is een pinksterleider vandaag. Lang nadat deze huidige bewegingen van God zijn vergeten, zal het werk van Joshua bekendheid hebben, en de verwarrende woorden van veel van hen die zijn vruchten hebben gemeten, zullen de werkelijkheid onder ogen moeten zien van hen die werden genezen. Het getuigenis en het bewijsmateriaal van deze genezingen spreken luider dan de critici." 

[ ... ]

13 augustus 2004

Onderzoek 'Religious Monitor'

Wij, als een onafhankelijke organisatie, toegewijd aan de studie van de leer en de wijze van aanbidding, prediking, het onderwijzen en de praktijk van de godsdienstige organen en organisaties van de Kerk in Nigeria, hebben onze aandacht gericht op de recente onrechtvaardige aanvallen en beweringen tegen Pastor T.B. Joshua van The Synagogue Church of all Nations en Pastor Chris Oyakhilome van de Love World Assembly a.k.a Christ Embassy zoals die onlangs in diverse tijdschriften en kranten werd gepubliceerd, waaronder 'Encomium Magazine',' Treasure Magazine', 'This Day Newspaper' en 'City People Magazine' en 'Charisma' en 'Christian Life'.

Naast de rol en de doelstelling van onze organisatie zoals hierboven aangegeven, volgen wij ook de levensstijl van de leiding van de diverse kerkorganisaties, Algemene Voorgangers en mannen van God.

De aanhoudende onrealistische aanval op Pastor T.B. Joshua en onlangs op Pastor Chris Oyakhilome door Pastor Chris Okotie wegens Pastor Chris Oyakhilome's vereniging met Pastor T.B. Joshua heeft geleid tot een grondig onderzoek door onze organisatie van Pastor T.B. Joshua, Pastor Chris Oyakhilome en de beschuldiger, Pastor Chris Okotie. Het resultaat van onze onderzoeken, bevindingen en beoordelingen is hierbij in bijlage. Naast ons onderzoek, diende onze organisatie een verzoek in bij de Lagos State Government en de Federale Regering van Nigeria om de beweringen te onderzoeken die tegen Pastor T.B. Joshua van de Synagogue Church of all Nations werden gemaakt door voorganger Chris Okatie en de Pinkster Gemeenschap van Nigeria.

Op ons verzoek voerden zowel de Staat van Lagos als de Federale Regering van Nigeria grondig en uitgebreid onderzoek uit naar alle beweringen door het gebruik van het onderzoeksnetwerk van de Staat.
Het resultaat van het onderzoek van de Overheid openbaarde dat er geen inhoud was in de beweringen van Pastor Chris Okotie en de Pinkster Gemeenschap  tegen Pastor T. B. Joshua, wat erin resulteerde dat de Overheid het oordeel onschuldig uitsprak.

Daarna nodigden de autoriteiten van de Overheid van de Staat Lagos en van de Federale Overheid Pastor T. B. Joshua en zijn beschuldiger Chris Okotie uit in een vergadering. Daar gaf  de overheid waarschuwingen aan Pastor Okotie en zijn Pinkster Gemeenschap Groep om op te houden met hun valse en ongegronde, schadelijke en kwaadwillige aanval met flagrante leugens tegen Pastor T. B. Joshua en Oyakhilome. 'Religious Monitor' heeft de Synagogue Church of All Nations sinds 1993 gevolgd, toen de organisatie in Nigeria in de bekendheid kwam, de controle gaat nog steeds door en tot dusver hebben wij niets ongewoons of onbijbels gevonden in de praktijk, de leer, het onderwijs en de wijze van aanbidding in de Synagogue Church of All Nations. Het leven van algemene voorganger en de stichter van de Kerk (Pastor T. B. Joshua) is waardig. Onze conclusie en oordeel is dat Pastor T.B. Joshua zalving ontvangen heeft door absolute oprechtheid en heiligheid, die veel van Pastors van de Pinksterkerk van Nigeria ontbreekt.
De meerderheid van Pinksterkerk Pastors van vandaag in Nigeria zijn fortuinzoekers, moreel failliete mensen, overspeligen, schadelijke, bedrieglijke mensen als gevolg waarvan de kerken de persoonlijke landgoederen en eigenschappen zijn van de stichter en de algemene voorganger en zijn directe familie. Bijvoorbeeld, is Pastor Chris Okotie verlaten door zijn vrouw die heeft gesproken van uitgebreid overspel met leden van de congregatie van Pastor Okotie. De vrouw heeft nu scheiding aangevraagd. Op dezelfde manier is Pastor Oritsajefor van zijn eerste vrouw gescheiden en nu met de vrouw van een lid van de congregatie gehuwd. Zo is de onheilige praktijk van deze Pastors. Deze situatie heeft het voor de meeste van de nieuwe generatie Nigeriaanse Pinksterkerken onmogelijk gemaakt om een ware zalving te ontvangen. Van enkelen onder hen, zoals 'Redeemed Christian Church of God' (RCCG), 'Living Faith' (a.k.a Winners Chapel), 'Mountain of Fire' en 'Miracle Ministries', 'Deeper Life Ministries', 'Love world Assemblies' (a.k.a Christ embassy) en enkele anderen kan worden gezegd aan de norm te voldoen die in de dienst van onze Heer Jezus Christus wordt verwacht.

Pastor T. B. Joshua is bevonden zeer eerlijk en rechtvaardig te zijn en hij heeft de ware zalving van de Heilige Geest ontvangen. De komst van ware door de Heilige Geest gezalfde Pastor in de Nigeriaanse Christelijke Bedieningen heeft Satan links en rechts klappen uitgedeeld en het koninkrijk van Satan is ernstig beschadigd.

De mensen die Pastor T.B. Joshua bestrijden en beschuldigen zitten in die categorie. Zij zijn de valse en fortuinzoekende pastors. Zoals Chris Okotie en sommige leden van zijn Pinkster Gemeenschap van Nigeria. Zij bestrijden niet echt Pastor T.B. Joshua, zij bestrijden het gebeurtenissen van heilige geestelijke bijeenkomsten in de Synagoge. Zij bestrijden de wonderen van God die bij de Synagoge gebeuren. De preken en de wonderen die hebben plaatsgevonden bij de Synagoge kunnen slechts door de zalving van de Heilige Geest van God gebeuren. Dit heeft het koninkrijk van Satan in Nigeria uitgedaagd en hun overleving en bestaan bedreigd. Mede bedreigde Pastors vechten om hun inkomsten veilig te stellen en te overleven. Ongelukkig genoeg is het te laat voor hen.

De toevloed van buitenlandse missionarissen, Presidenten van Naties en hoogwaardigheidsbekleders van over de hele wereld aan de Synagoge is het resultaat van deze het ware zalving. De preken en de wonderen door Pastor T. B. Joshua zijn niet het werk van zijn eigen hand maar zijn vader, de HEER JEZUS CHRISTUS. De wonderen en de preken worden gratis en vrij ontvangen en al de duizenden verschillende dienaren van over de hele wereld op pelgrimage naar de Synagoge worden vrijgehuisvest incl. voedsel aangezien niemand iets bij de Synagoge betaalt. Geen schenkingsfonds, geen ontwikkelingsfonds, geen speciale bijdrage en geen afpersing worden toegestaan bij de Synagoge zoals die door andere Pinksterkerken wordt gepraktizeerd waardoor de stichters en voorgangers zich verrijken.

Tot slot adviseren wij u dat uw tijdschrift een bezoek aan de Synagoge arrangeert als een onderzoeksopdracht, met een gesprek met Pastor T.B. Joshua. Wij bij Religious Monitor geloven dat Pastor T.B. Joshua de gift van God aan Nigeria, de mensheid en de gehele wereld is. Ondanks verdrukking zoals ook onze Heer Jezus leed, worden de Pastor en de Kerk sterker en sterker.

www.dossiers.tk