Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
IndonesiŽ 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
AustaliŽ 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
DagŮea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


2 augustus 2001 - HET BEGIN

Profeet T.B.Joshua &
  The Synagogue
Wie is als mijn Jezus?
Profeet T.B. Joshua: "Geen religie maar berouw"

Door Jerrell Miller / Eindredacteur The Remnant [ origineel ]

LAGOS, NIGERIA -- Het was een begin voor beiden, de Synagogue Church en mij. Ik was de eerste journalist uit de Verenigde Staten die in een dienst zat en Profeet T.B. Joshua observeerde, terwijl hij zijn kerk diende en de mensen die waren gekomen om genezen te worden. Het zou een zaak van de hele dag worden, maar het was zo belangwekkend dat het wel leek alsof het te snel was afgelopen.

We werden om 5:45 uur gewekt om te beginnen aan een volle dag in de kerk in Lagos. Toen onze gastheren ons meenamen naar de hoofdingang, waren daar ongeveer 400 mensen te zien die stonden te wachten om binnen te komen. Wie waren deze mensen? Het waren mensen met alle soorten ziekten die je maar kunt bedenken. Toen zij naar binnen liepen, verdeelden de mensen die in dienst van de kerk waren hen in groepen. Alle kankerpatiŽnten werden naar een bepaalde plek gestuurd en de AIDS patiŽnten en de HIV positieven weer naar een andere plek. (Tussen haakjes - men liet alleen mensen met HIV of actieve AIDS in de diensten toe als zij een medisch document konden tonen van een officieel ziekenhuis waarin hun ziekte gemeld werd. Zonder dit document werden de mensen weer weggezonden). De derde groep bevatte mensen met allerlei soorten ziekten of aandoeningen (zij moesten ook een document tonen dat beschreef wat hun ziekte is). De kreupelen en longemfyseem slachtoffers zijn ook in deze groep te vinden.

Het was voor ons een beetje vroeg in de morgen, maar het was het gemis aan slaap wel waard om dit hele proces te zien dat in de kerk plaatsvindt. Deze kerkelijke werkers zijn een toegewijde en barmhartige groep om zo nabij al deze verschrikkelijk zieke mensen te werken, en van de ene naar de andere persoon te gaan, hun ziekten op grote posters te schrijven, zoals die in de dienst gebruikt worden. Een man had zoveel pijn dat hij niet kon gaan zitten. Hij had kanker aan zijn anus en moest voorzichtig neergelegd worden op een mat om hem een beetje gemak te geven. De kerk is zorgvuldig in het vastleggen van alle ziekten voor latere documentatie. Elke ziekte wordt genoteerd in een dagboek om bij te houden wat er door de kerk gaat.

Dit alles maakte me echt benieuwd of sommigen die deze kerk beschreven hadden als een cultus wel werkelijk weten waar zij het over hebben. Is deze kerk bijbels? The Synagogue Church gedijt op de Schrift! Overal waar je door deze massale menigte mensen gaat, kun je het Woord van God in hun handen zien. Mensen hebben wel beweerd dat de lijsten met genezingen en de documenten met de diagnoses vals waren, maar elk document dat ik bekeek was getekend door een medicus die of op het Universiteitsziekenhuis in Lagos werkte of in een nationaal officieel ziekenhuis. De mensen die kwamen waren niet allen uit Nigeria afkomstig, ook Botswana en vele andere Afrikaanse landen waren onder de HIV gevallen en andere ziekten vertegenwoordigd.

Om ongeveer 7:00 uur gingen we terug naar onze kamers bij de kerk om ons voor te bereiden voor de dienst om 8:30 uur. De kerk heeft een vlakke stoffige vloer met dicht opeengepakt honderden zelfgemaakte banken, waarop doorgaans vier of meer mensen zitten. Nigeria ligt op de equator, dus ik dacht dat het wel extreem warm zou zijn, maar al de tijd dat we in de kerk waren, was het bewolkt en plezierig aangenaam. De dag dat ik er was, was de temperatuur mild - maar binnen hielden honderden dakventilatoren de gelovigen koel. Het was midden zomer en het begin van het regenseizoen, maar het was comfortabel.
Er is veel activiteit in het huis, alsof een zondagschool gehouden werd voor de meer dan 3000 mensen die die dag kwamen. Afrikaanse drums kon je horen bij het koor toen de leider hen leidde in een schel klinkend gezang. Ze zongen allerlei liederen en de menigte bewoog op de ritmes van hun landtraditie. De stemming is als een feestend volk - sommigen in kostuum, anderen in nationale kledij - die beginnen te zwaaien, naar achteren en naar voren, als de Glorie neerdaalt. Vrouwen zijn geheel bedekt in blinkende nationale kleding die tot de vloer reikt, hun hoofden versierd met briljante hoofdbedekkingen in groen, rood en goud.

Een korte onderbreking volgt vlak voor 12 uur en dan komt de pastor binnen. Ik hoorde T.B. Joshua preken en keek op naar het interne televisiesysteem om hem op en neer te zien wandelen. Terwijl hij met ťťn hand de microfoon vasthield, preekte hij aan de andere zijde van de kerk waar de AIDS, kanker, en andere patiŽnten waren. Hij onderwees over verdrukkingen in de kerk en de kracht van vergeving. Ik dacht bij mijzelf: "Jongen, hij weet iets over dat onderwerp." Toen ik hem later ontmoette en in zijn ogen keek, ontdekte ik het geheim van zijn grote kracht. T.B. Joshua weet hoe de mensen die hem willen beschadigen te vergeven. In een onderwijzing later die week sprak hij over het hebben van dingen om de vijand terug te slaan en over hoe God tot hem komt en hem grote kracht geeft gedurende tijden van grote verdrukkingen. Joshua preekte door tot ongeveer 1:30 uur, maar niet ťťn persoon verliet de kerk. Joshua wachtte tot men toebereid was. Zijn assistent kwam toen bij me en vertelde mij naar de plek te lopen waar de zieken zaten om getuige te zijn van wat er ging gebeuren.

Nooit in mijn leven heb ik een man zien dienen zoals Joshua dat deed. Op en neer lopend door de lange galerij met zieke mensen (ongeveer 600) begon hij met de bediening van de kankerpatiŽnten en daarna ging hij verder met de andere zieken. Hij keek strak in iemands ogen. Het leek wanneer hij naar iemand keek alsof er iets begon te gebeuren. Joshua liep rond de persoon, soms de poster weggrijpend en op de grond neergooiend. Hij zegt: "Je bent genezen, ga in Jezus' naam en zondig niet meer." Geloof me, hij is een pastor die handelt met de zonde in zijn kerk. Hij leert dat ziekte en zonde in dezelfde boot zitten. Alles waarmee Joshua handelt in de dienst heeft te maken met de tegenwoordigheid van zonde in iemands persoonlijke leven en met de grote nood voor God. De kracht is in een lichte aanraking en je kunt een hogere tegenwoordigheid rondom deze man voelen als hij voor de mensen bidt. Ik kon de tegenwoordigheid van de Heilige Geest voelen en ik zag in die dienst een proces van heiligheid zichtbaar worden.

Ik ken niet veel pinkstervoorgangers die een zalving hebben om te genezen op het gebied van HIV en AIDS. Terwijl hij deze dingen bewaarde tot het laatst, bad Joshua voor de HIV en AIDS mensen die daar vol hoop stonden. Hij begon te bidden, maar voor zij werden aangeraakt, vroeg hij hun om opnieuw de zonden op te noemen en om hun zonden voor de gemeente op te noemen. Het speciale moment van berouw start het proces als Joshua zijn handen opheft en van de ene zijde naar de andere zijde gaat en dat plotseling zegt Joshua: "Je bent genezen, ga nu en zondig niet meer."

Wanneer T.B. Joshua bidt, kun je een kracht beweging van de Heilige Geest zien als hij mensen voor en achterwaarts beweegt alleen met de beweging van zijn handen. Zijn methodes zijn ongebruikelijk, maar de test resultaten openbaren de kracht van God aan het werk. Er zijn tekenen en wonderen in deze kerk, maar een groter proces is gaande in The Synagogue Church - redding wordt gebracht aan de mensen die genezen worden. De toestand van de ziel is belangrijk voordat de gebeden verder gaan over die mens.

Ik geloof dat wat Joshua leert en de vorm van zijn diensten een blauwdruk zal zijn voor de hele christelijke kerk om na te volgen. Hij handelt met zonde en gaat dan over naar genezing. Veel charismatische en Volle evangelie mensen hebben al jaren een geweldige Tegenwoordigheid ervaren in hun situaties, maar niet met zo'n resultaat. Het is geweldig om de Tegenwoordigheid van God te voelen door de aanbidding in de grote bijeenkomsten over de hele wereld, maar terwijl dat alles gebeurt is er dan een gevoel dat we het punt gemist hebben waarům Jezus naar de wereld kwam. Ik luisterde naar Joshua lerend over de Heilige Geest en Zijn doel en plan met de wereld. Zijn onderwijzing handelt met zonde en de voorbereiding van de komst van de Heilige Geest met Pinksteren. Hij gebruikte het Evangelie van Johannes om het doel van de doop met de Heilige Geest te onderwijzen. Naar mijn mening moet iedereen die wil blijven verklaren dat Joshua een cultus figuur is, nooit echt naar deze kerk komen.
Op zondagavond werkte Joshua op profetische wijze toen hij de mensen naar voren riep die waren gebonden in tovenarij en zonde. Dit is Afrika, en de mensen die naar deze diensten komen zijn heel vaak bezeten door demonen. Ik bekeek zijn gemeente terwijl hij leerde over zonde en de kracht die een persoon kan verwoesten. Martelende geesten begonnen zich kenbaar te maken in mensen. Zij met wie gehandeld moest worden in verband met zonde en zij die demonisch bezeten waren werden voor in de kerk gebracht. Na een krachtige vertoning vallen de bezetenen tegen de grond terwijl hun voeten gekruist zijn en zij niet meer kunnen bewegen. Een voor een worden zij voorin de kerk gebracht waar Joshua voor hen bidt. Soms spreekt de demon terug, maar als Joshua de demon uitwerpt, leidt hij die persoon tot Christus. "Wil je de Heer Jezus dienen al de dagen van je leven?" De persoon in kwestie stemt in met Joshua en hun voeten worden ontkruist. Joshua zegt tot hen: "Ga nu en zondig niet meer." Maak geen vergissing hierover; de Kracht van God beweegt deze gemeente.

Dit land leeft op de grens van grote ziekte-epidemieŽn, maar de antwoorden daarop komen niet voort uit de gevestigde lokale pinksterkerken, of uit de ziekenhuizen. De lokale Pinkster Associatie heeft ervoor gekozen Joshua's bediening aan te vallen en te beschadigen door geruchten te verspreiden. Ik geef toe dat ik er nogal veel over gelezen heb voor ik naar de kerk kwam, en om eerlijk te zijn, er kwam een zekere vrees over mij om erheen te gaan. Hoe dan ook, het echte verhaal over Profeet T.B. Joshua is dat wat hier gaande is niet in andere plaatsen in Afrika gebeurt, of waar dan ook in de hele wereld op die wijze. Twee dagen na de dienst zat ik in een kamer met voormalige AIDS/HIV-positief patiŽnten die bewezen dat wat er gezegd is over de valse documentatie van hun genezingen niets anders is dan geruchten en een leugens om het getuigenis van deze grote kerk te verwoesten. Ik onderzocht persoonlijk elk van hun documentaties, stuk voor stuk, en zag de situatie ervoor en erna. Een dokter en zijn vrouw, die er ook kwamen en genezen werden, stonden open voor ieder die hem wilde ontmoeten in het ziekenhuis waar hij werkt in Gaborone, Botswana, een ziekenhuis gefinancierd door de Verenigde Naties en de naam van de dokter was Dr. Geoffrey Tirelo.

De beschuldiging is geuit dat Joshua zijn bediening niet wil onderwerpen aan een bestuurlijk lichaam van een gestructureerde denominatie. Er waren anderen voor Joshua die dit probleem ook hadden. In feite, toen de Azusa Street Revival onder William J. Seymour opkwam, wilde niemand iets met hem te doen hebben. Ze zeiden dezelfde dingen over hem als ze nu over Joshua zeggen. Profeet Joshua moest een eenling zijn. Er waren wetgeleerden in de tempel die Jezus vroegen: "Door welke autoriteit doet u deze werken?" Ziet u het gebeuren dat Jezus zich overgeeft aan de religieuze leiders van die dagen om te doen wat zij van Hem wilden dat Hij zou doen? Angstig kwam het uit vele monden om dit werk aan te klagen, maar het bewijs in de T.B. Joshua zaak is te sterk. Kan een boze geest een boze geest uitwerpen? Jezus vertelde zijn critici: "Als je niet Mij gelooft wie ik zeg dat ik ben, geloof dan op het bewijs van mijn werken." Er zijn andere kerken waar de mensen heen konden gaan in Lagos, maar zij komen naar The Synagogue Church omdat zij resultaat willen, zij komen omdat zij stervende zijn en geen hoop hebben.

Rodney Howard-Browne heeft heel vaak gesproken over zijn vertrouwde dienaar Richard Moore; Richard hield genezingsdiensten zonder genezingen. Vandaag wandelt Richard Moore in Kracht. Dat is nu precies waar pinkstermensen moe van zijn, wonderdiensten zonder wonderen. Wanneer de wonderen gezien worden, is dat het moment dat de religieuze menigte begint te wijzen en zegt: "Hij is een duivel." Steeds weer wanneer God zich laat zien in een man en het bovennatuurlijke begint te gebeuren, staan de vingerwijzers op en roepen allerlei leugens over een individu om die persoon neer te werpen.

Ik volgde Joshua terwijl hij zich bewoog door zijn kerk nadat hij gebeden had - de Kracht van God is op hem. Als je zonde in je leven hebt en je komt naar deze kerk, kun je je niet verbergen voor de man van God. Op maandag in de avonddienst zei T.B. Joshua: "Er is een man onder bezoekers van de kerk die homoseksueel is. Wil je naar voren komen?" Een van de Hollanders die overgevlogen van Europa stapte naar voren om bevrijding te ontvangen! Het doet er niet toe wie je bent - als je in de dienst komt, is de Heilige Geest als een zoeklicht dat door de menigte gaat.

Wat kan er nog meer gezegd worden over de Synagogue Church en zijn pastor Profeet T.B. Joshua? Deze beweging van God gaat de wereld aanraken. De voorvallen en de genezingen die gebeuren in deze kerk zijn nooit in deze mate gezien. Ondanks alles wat is gezegd tegen de kerk, zijn mensen, en zijn leider, moet er hier toch iets heel goed gaan. Het is slechts een kwestie van tijd of hij komt naar de Verenigde Staten. Tot die tijd zullen mannen van God en zij die genezing nodig hebben in Afrika en in de hele wereld naar de deuren van deze kerk komen om de Genezer te zoeken. Profeet T.B. Joshua zal je vertellen wie hij is - Hij is Jezus, EMMANUEL.

www.dossiers.tk