Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
IndonesiŰ 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
AustaliŰ 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
Dag˝ea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


Singapore National Healing Campaign 2006


Singapore - november 2006

Singapore 2006 was het toneel van de Nationale Genezings Campagne waar de tienduizenden het grote voorrecht hadden profeet T.B. Joshua in hun land te mogen ontvangen. Wanneer een dienstknecht van God tot een gemeenschap predikt, zaait hij zaad in hun harten en niemand weet waar het neerkomen, of waar het kan ontkiemen.

Wij allen hebben verschillende harten, met verschillende manieren om de boodschap van de waarheid te ontvangen of weerstaan. Tijdens deze Genezings Campagne, zaaide profeet T.B. Joshua zaad in de harten van de menigte, en bereidde hen voor om niet alleen door de Woorden van Christus te worden genezen, maar ook door Zijn Woorden te worden beheerst.


Leaders Summit - Leiders top
Profeet T.B. Joshua begroette alle verzamelde gemeenteleiders hartelijk. Hij gaf een krachtige boodschap door aan de pastors en leiders, getiteld 'Wij zijn allen zwak'. De samengepakte luisteraars luisterden aandachtig naar de woorden van wijsheid en hoop van de profeet. Hij verklaarde dat "wij allen zwak zijn wanneer het op geestelijke dingen aankomt, maar er is een volledige voorziening getroffen om ons te onderrichten, en dat middel is in het Woord van God - als wij er aandacht aan besteden."

Profeet T.B. Joshua leidde de mensen in het gebed: "Vraag God om u met Zijn Woord te vullen, en u zult vandaag gevuld worden, in Jesus' naam, amen." De menigte vereerde God in aanbidding in alle schoonheid van Zijn heiligheid.

De profeet legde de handen op de mensen. Wat een verbazingwekkende genade en vertrouwen om in naam van Christus te handelen. Als gelovige opende T.B. Joshua zijn mond en mensen rond hem werden genezen, gered en gezegend.

Business Dinner - Zakendiner
Profeet T.B. Joshua reikte een hand van gemeenschap tot de zakenlieden en de -vrouwen bij de maaltijd. Hij gaf een warme boodschap aan de menigte zakenmensen door in het Suntec Centrum in Singapore. Het is een grote voorrecht voor elke christen om het Goede Nieuws van onze Heer Jezus Christus met anderen te delen, vooral wanneer het in geloof wordt gedaan. De boodschap van geloof die hij deelde: "Petrus zei tegen de verlamde man: 'Kijk ons aan!' Toen gaf de man zijn aandacht aan hen, denkend iets van hen te ontvangen."

De mensen waren vol aandacht aangezien Prophet T.B. Joshua hen iets meer voorhield dan zilver en goud - en hen het Woord van God gaf. Hij herinnerde de samengekomen mannen en vrouwen eraan dat het doel van zegeningen is: het oog op God te richten.

T.B. Joshua ging na de toespraak aan tafel met zijn gastheren. "Hij bereidt een tafel vˇˇr mij in de aanwezigheid van mijn broeders... Kom, smaak en zie dat de Heer goed is." Na de boodschap van wijsheid van de profeet, kwamen de mensen samen om brood te breken (Handelingen 20:7). Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: "Doe dit in herinnering aan mij" (Lukas 22:19). De profeet T.B. Joshua waardeerde de gastvrije gebaren van zijn gastheren en gaf alle glorie aan God.

Youth Rally - Jeugdbijeenkomst
T.B. Joshua inspireerde in deze bijeenkomst de jeugd met een leven-veranderende boodschap. Honderden jeugdigen wachtten begerig om een Woord van God te ontvangen, dat de koers van hun leven voor altijd zou veranderen. Jezus Christus sprak uren toen de mensen hongerig waren naar zijn boodschap.

T.B. Joshua hield aan het Woord van God te onderwijzen aan de jeugd en aan de aanwezigen die jong van hart waren. "Sta niet aan het gebeuren om je heen toe de richting van je gebed te dicteren. Je probleem kan je weerhouden om een nieuw niveau in het leven in te gaan, of om je te hervormen naar een betere positie in God!" zei profeet T.B. Joshua. Hij herinnerde de jeugd eraan dat zij de bevoegdheid hebben om te kiezen wie zij willen dienen - God dienen en verlossing te ontvangen of satan dienen en in die staat te blijven. Profeet T.B. Joshua, geleid door de Heilige Geest, ging door de zaal en bad voor de jeugd.

www.dossiers.tk