Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
IndonesiŽ 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
AustaliŽ 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
DagŮea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


17 januari 2005
Daily Champion Newspapers, Nigeria

Mijn verhouding met T. B. Joshua
Pastor Chris Oyakhilome
Wie is Pastor Chris? (video)

Interview   Origineel...

...De naam pastor Chris is synoniem met wonderen. Waarom de nadruk op wonderen?

Chris en Anita OyakhilomeIk leg geen nadruk op wonderen. Er zijn mensen die zeggen dat ik wonderen predik, maar ik predik geen wonderen. De waarheid is dat, toen Jezus kwam, hij geen nadruk op wonderen legde, maar meer dan tweederde van zijn bediening lag in het genezen van de zieken. Waarom? Niet omdat hij genezing predikte, maar hij kwam om te genezen. Nu, ik heb een boodschap die zeker mensen geneest. U kunt die boodschap niet horen en ziek of armoedig en terneergeslagen blijven. Het zou u hoop en leven moeten brengen. Dus ik beklemtoon niet de wonderen. Ik beklemtoon de levende Christus, en wanneer ik dat doe, volgt de goddelijke macht van het Heilige Geest op die boodschap, en met zo'n noodzaak, dat er genezingen en wonderen zijn. Hoe kunt u in God geloven zonder de wonderen te aanvaarden?

God is een bovennatuurlijk wezen en als hij echt is, moeten er bovennatuurlijke handelingen en reacties zijn. Dus de wonderen zijn er om zijn bestaan te bewijzen; en zijn aanwezigheid en zijn boodschap. In feite genezen wij de zieken niet om het te bewijzen. Het is zijn aanwezigheid die het bewijst. Dus predik ik geen wonderen of benadruk ik niet de wonderen. Ik beklemtoon Christus, en de wonderen moeten volgen. Zij zijn als aanbevelingsbrieven. Als u Jezus Christus predikt en hij stuurde u, dan zal hij uw aanspraken steunen. Nu, als hij uw aanspraken niet steunt, moet u te weten zien te komen of u al dan niet bent geroepen.
Dus die wonderen worden door Jezus gegeven om te bevestigen dat hij ons stuurde. Dus is hij degene die deze wonderen feitelijk uitvoert.


Zijn deze wonderen echt? Velen geloven dat het een middel is om voordeel te behalen uit mensen die verontrust zijn en die wanhopig  naar oplossingen zoeken, of dat het een middel is om de aandacht van mensen af te leiden van de uitdagingen van het leven in de echte wereld naar  het bezig zijn met een utopie die in werkelijkheid niet bestaat. Wat is uw standpunt hierin?
De wonderen zijn echt. Het is als zeggen: 'Ik geloof niet dat de mens op maan kan landen', alleen omdat u daar niet geweest bent. Sommige mensen zijn daar geweest en zij zijn met verslagen teruggekomen en wij geloven hen. En vandaag plannen wij heel wat dingen op aarde die op hun bevindingen zijn gebaseerd.

Er zijn mensen die ook aan ons vragen om de wonderen te bewijzen. De kwestie is: geloven zij wel werkelijk dat er een Jezus geweest is? Deed Jezus wonderen? Historische beschrijvingen tonen aan dat hij het deed. De bijbel bewijst dat hij het deed. Als deze vragen werden gesteld door niet-christenen, zal ik er niet bezorgd over zijn. Zij geloven hoe dan ook niet, en daarom prediken wij tot hen, zodat zij kunnen geloven.

Maar wanneer vragen als deze door Christenen worden gesteld, wordt het verontrustend. Het is een domme vraag voor een Christen om te vragen. Een Christen die vraagt of de wonderen echt zijn? Nee, zij geloven niet in Jezus. Geloven zij dat Jezus uit de doden werd opgewekt en dat hij in hemel is? Waar is hemel? Als hij uit de doden werd opgewekt, dan was dat een wonder. O.K.! Als Jezus wonderen deed en als hij uit de doden werd opgewekt, wat is hij dan vandaag? Is hij veranderd? Heeft hij nog steeds de macht? Als hij niet de macht heeft, werd hij ervan beroofd? Is hij vandaag krachtiger dan toen? Of is hij minder krachtig, of hetzelfde? Als hij minder krachtig is, betekent dat wel dat de wonderen die hij uitvoerde echt moeten zijn. Nu, als die wonderen niet meer kunnen worden uitgevoerd, dan betekent het dat hij ons slechter heeft achtergelaten dan toen hij kwam. En daar is geen reden voor aangezien hij ons redding bracht. Redding is een wonder.
Dus als de wonderen niet echt zijn, is de redding niet echt. Dus wie zegt dat hij wedergeboren is, liegt tegen zichzelf omdat wedergeboren zijn een wonder is. Veel van deze mensen geloven dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen. Waar is de Heilige Geest? Kunt u de Heilige Geest met uw gewone ogen zien? Nee! Is er zo'n Geest? Ja! Als de Geest waar en echt is, dan moeten ook zijn handelingen waar en echt zijn. Dus, deze wonderen zijn waar en echt. Zij zijn net zo echt als de Heilige Geest zelf, want hij doet ze.


Er is de kwestie van mensen die neervallen wanneer u hen aanraakt of wat lucht op hen blaast. Waarom vallen de mensen wanneer Pastor Chris hen aanraakt?

Waarom vallen de mensen wanneer Pastor Chris hen aanraakt? Prachtig! Ten eerste is het belangrijk om ons te realiseren dat de macht en de glorie van God meer zijn dan de mens kan opnemen. Wanneer de glorie van God een mens overweldigt, kan hij het niet bevatten. Het is een teken van God, die Zijn aanwezigheid bewijst. Ik heb er geen controle over. Hij gaf me die macht als een teken aan de wereld.


Binnen de laatste drie jaar, zijn er heel wat controversen geweest die Pastor Chris omringen: van uw vereniging met de Profeet T.B. Joshua, die leidde tot uw splitsing met de heersende stroming van Pinksterdienaren in het land, naar kwesties van grote schenkingen aan de bediening door leden die ogenschijnlijk hun organisaties bedrogen, en toen het verbod op wonderprogramma's door de Nationale Uitzendingen Commissie. Uw stilte op elk punt geeft de indruk dat u van controversen houdt. Hoe waar is deze veronderstelling?

Het is niet waar dat ik van controversen houd. Jezus was een controversieel figuur en zijn dienst was controversieel, niet omdat Jezus van controversen hield of dat hij controversen uitlokte, maar omdat de mensen anders dachten en handelden dan God's manier om de dingen te doen. En dus kon Jezus nooit met hen akkoord gaan; en dat is waar de controversen beginnen: meningsverschillen. Dus deze zogenaamde controversen waren geen dingen dat ik uitlokte, noch is het zo dat ik van controversen geniet. Maar waarom was ik stil? Omdat Jezus niet aan zijn critici hoefde te antwoorden! Dus heb ik geen reden gevonden om hen te antwoorden. Eťn ding dat je moet om weten over je critici is dit: geen groot mens kritiseerde ooit een kleiner mens, reden waarom slechts kleinere mensen grotere mensen kritiseren.


En dat suggereert onmiddellijk dat wie u kritiseert geen reactie verdient?

Dat is de reden waarom ik er niet aan heb gedacht hen te antwoorden.


Hoe begon uw verhouding met Profeet T.B. Joshua?  Voorganger Chris Okotie zei toen dat T.B. Joshua u rekruteerde of u aanstelde in zijn manier van eredienst van 1986. Wat is de ware verantwoording?

Herinner u dat in 2001 heel wat voorgangers met inbegrip van Pastor Chris Okotie,  Bischop Mike Okonkwo en Pastor Tunde Bakare dingen in die richting zeiden. De waarheid is dat zij het allen verkeerd hadden. Zij kregen informatie uit de verkeerde bronnen, en het is ongelukkig dat zij hun verkeerde bronnen geloofden; overigens stelde geen van hen mij wijze vragen. Ik hoop op een dag een boek over die episode te schrijven. Ik heb zoveel te zeggen over alles wat bekend geworden is; misschien voor de toekomst.

Het was een interessante periode, maar de waarheid is dat wat zij zeiden niet waar was. Ik was verrast dat toen ik met Profeet T.B. Joshua een relatie aanging, er plotseling van die controversen ontstonden. Ik was zeer verrast. U bent benieuwd waarom? Omdat ik met heel wat mensen een relatie heb en niemand ooit iets zei; dus was ik benieuwd waarom zij over deze zo kwaad werden.


Waarschijnlijk omdat het met Profeet T.B. Joshua te maken heeft; een man waarvan de meeste dienaren geloven dat hij betrokken is bij occulte praktijken?

Ik werd verrast dat zij dat allen zeiden. Herinner u dat Jezus niet-aanhangers bezocht, niet-gelovigen, en hij werd bekritiseerd door de godsdienstige mensen van zijn tijd. Zij zeiden dat Jezus geen profeet van God kon zijn omdat hij at en dronk met zondaars. Ik dacht dat als ik met iemand een relatie aanging, het geen probleem zou moeten zijn, zelfs als hij een zondaar was. Er was dus geen reden voor.

Uiteindelijk heeft iedereen het evangelie nodig. Dus vanuit dat standpunt werd ik verrast door hun reactie. Het was hoe dan ook de verkeerde reactie. Ik herinner me dat ik toen een opname maakte: "Waarheid op proef" en daar zei ik: "Omdat u iemand haat, betekent dat niet dat ik samen met u moet haten". Toen Jezus met zondaars samenkwam, veranderden zij hem niet. Dus wat zij ook dachten dat T.B. Joshua was, zij zouden niet mogen verwachten dat mijn relatie met hem mij zou veranderen. Dus het was voor iedereen zeer verkeerd om tussenbeide te komen.


Zij zeiden hij van de duivel was.

Goed, dat is tussen hen en God.


Hoe ontmoette u T.B. Joshua precies?

Het was in 2001 dat ik hem ontmoette of voor het eerst, strijdig met de beweringen van de PFN-leiders, met hem sprak. Hij belde mij op. Hij had ons programma op de televisie met enkele van zijn bezoekers gezien, en daar was een voorval van een klein meisje dat blind geboren was, en die het gezicht ontving bij onze campagne. Hij zei dat hij door het wonder bewogen werd en besloot mij te bellen. Dat was ons eerste contact. Daarna spraken wij verscheidene keren per telefoon. Op dat ogenblik had ik slechts twee of drie van zijn programma's op TV gezien. Ik wist niet veel over hem en toen hij dus via de telefoon met mij sprak, wisselden wij aardige dingen en spraken over wat wij deden.

Na verloop van tijd, op een bepaalde woensdag, verscheidene weken nadat wij per telefoon hadden gesproken, belde hij me op en verzocht mij dat ik samen met hem de bediening zou doen bij een bepaald mens die uit Holland kwam, tijdens de speciale dienst die nacht. Ik zei dat wij een dienst zouden hebben en hij zei dat zijn dienst de hele nacht door zou zijn. Ik zou mijn dienst om ongeveer 9 uur p.m. beŽindigen en die van hem ging de hele nacht duren, dus ik zei: "Goed, hoe lang duurt het voordat ik bij je ben?" Hij zei dat het ongeveer 30 minuten was, een half uur. Ik zei: "O.k., als ik hier rond 9 uur vertrek, ben ik daar om 9.30 uur. Ik zal het proberen."

Ik ging erheen met verscheidene mensen. Wij ontmoetten elkaar voor het eerst van aangezicht tot aangezicht, en gingen in de samenkomst en hij introduceerde me aan hen en ik begroette de mensen. Natuurlijk hadden heel wat van hen mij op televisie gezien en dus waren zij enthousiast om mij in hun kerk te zien komen. Kort nadat ik hen begroette, ging ik met hem naar de sectie genezing. Wij kwamen bij genezingssectie en hij begon de bediening met hen terwijl ik wachtte, omdat ik me slechts bij de dienst van de buitenlanders zou aansluiten, zoals hij mij gevraagd had. Toen wij bij die sectie kwamen waar de vreemdelingen waren, de meesten van hen kwamen uit Holland, bedienden wij beiden de man die de ziekte Multiple Sclerosis had. Ik geloof dat zijn naam Jan Westerhof was; dat was het.

Nu moet u zich realiseren dat ik vůůr ik T.B. Joshua ontmoette, al jaren campagnes en genezingsdiensten gehouden had. Dat was in 2001 en tegen die tijd had ik vele kruistochten met duizenden mensen gehouden en wij hadden reeds ons eigen programma: "Atmosfeer voor Wonderen", waar wij getuigenissen van mensen toonden die in onze bijeenkomsten genezen waren. Dus genezingen en wonderen waren niet nieuw voor mij. Toen ik met hem samenkwam was ik natuurlijk enthousiast, blij om iemand te zien die geÔnteresseerd was in het soort dingen die ik deed.

Toen die controversen opkwamen, toen deze pastors, Pastor Chris Okotie, Bischop Mike Okonkwo en Pastor Tunde Bakare op televisie kwamen en allerlei dingen begonnen te zeggen, kreeg ik een gevoel van  sympathie met de man. Er zijn zoveel dingen die ik moet zeggen, zoals ik u zei, maar dit zijn allen leiders in de kerk en ik zou geen dingen willen zeggen die hen ongelukkig zouden maken met zichzelf of dat zelfs leden van hun gemeente met hen ongelukkig zouden worden. Ik denk niet dat het mijn verantwoordelijkheid is. Dus zou ik niet in bepaalde details willen treden.

Hebt u op enig moment gedacht dat uw tegenstanders gelijk hadden en u het verkeerd had? Na alles was u de enige man aan die zijde?

Ik wist al die tijd dat zij het verkeerd hadden. Misschien moet ik het iets duidelijker beschrijven, omdat de kwestie niet T.B. Joshua was. Zij probeerden om hem tot de kwestie te maken. Maar hij was niet de kwestie. En ik kan dat bewijzen. De reden dat ik zei dat zij probeerden om van hem de kwestie te maken is dit: de voorzitter van de Pinkster Gemeenschap van Nigeria, PFN, werd de Vice-president van de Christelijke Vereniging van Nigeria, KAN, van wie The Synagoge Church die door T.B. Joshua wordt geleid, een deel is; Cherubim en Seraphim is een deel; Celestial Church of Christ is een deel, en veel andere groepen. In feite werd hij de feitelijke Vice-president van de Synagoge! En niemand zei er ook maar iets over. Er zou geen betere goedkeuring van T.B. Joshua door de PFN kunnen zijn dan dat. Als je toen vriendelijk met al deze groepen als hun Vice-president kon omgaan, zegt dat niet veel, als er inderdaad iemand van hen werkelijk van de duivel was? Veronderstel: Paulus de apostel als Vice-president van een occulte groep? Het punt is: T.B. Joshua was niet het probleem. Zij gebruikten hem als reden voor hun acties die gebaseerd waren op hun verkeerde geestelijke waarnemingen.


Voorganger Okotie beweerde dat T.B. Joshua handen op u legde en u in de bediening aanstelde. Toen een weekblad de  Profeet daarover een vraag stelde, klonk zijn antwoord dubbelzinnig en zo geloof hechtend aan Okotie's bewering. Dus, legde T.B. Joshua u de handen op?

Het antwoord is Nee! Dat gebeurde niet, ik was nooit een onderdeel van zijn bediening, zoals werd beweerd door Chris Okotie en anderen. Ik was nooit een deel van Synagoge. Ik ontmoette hem voor het eerst in 2001. Ik ben nooit betrokken geweest in hun bediening en hij heeft nooit in mijn bediening gewerkt. Wij zijn verbonden als vrienden. Ik heb vele vrienden in de bediening, alhoewel wij niet allen precies dezelfde dingen geloven.


Hoe zit het met de kwestie van het geld? Pastor Tunde Bakare zei hij een visioen zag, waarin u geld of stortingsbriefjes van T.B. Joshua verzamelde en hij besloot dat u omwille van vuile winst gecompromitteerd bent.

De beweringen dat hij me geld gaf en dat hij ons televisiepro- gramma sponsorde houden geen steek, gezien de financiŽle status van onze bediening. T.B. Joshua moet gevleid geweest zijn om dat van Pastor Bakare te horen. Het was alles onwaar.


Er is een videoband die u en T.B. Joshua laat zien, terwijl u een man geneest uit Holland in een rolstoel. Een stem verwees naar u als de Junior Profeet. Hebt u de band gezien?

(Lacht) Ten eerste heb ik niet de commerciŽle of de consumenten versie van de band gezien. Maar ik heb een exemplaar van het origineel die mijn gehele bezoek en activiteiten daar omvat. U weet dat zoals in verscheidene kerkorganisaties waar zij de roerganger Senior Pastor of Algemene Leider noemen, T.B. Joshua wordt bedoeld als Senior Profeet bij de Synagogue. Het is ongelukkig dat de commentator niet in zijn foute veronderstelling werd verbeterd dat wie er met Senior Profeet bedient, daarom de Junior Profeet moet zijn. Ik begrijp dat enkelen van de vreemdelingen, die niet in de dienst waren toen ik de gemeente  toesprak, zo gedacht konden hebben richtte, omdat zij in de noodsectie waren en op genezing wachtten. Ik herinner mij ťťn van hen die in zijn getuigenis inderdaad dat commentaar gaf. Hoewel ik niet beledigd was, hadden zij verbeterd moeten worden.


Uw verbinding met T.B. Joshua veroorzaakte een diepe wrijving binnen Pinksterkringen en lokte een crisis uit waarvan velen geloofden dat die uw bediening zou vernietigen. Hoe doorstond u de storm?

U ziet, wat velen niet begrijpen is dit: de zogenaamde crisisperiode leidde niet tot om het even wat. ZŪj waren degenen die een crisis hadden. Ik was niet in een crisis, en dit was wat zij niet begrepen. Wij hebben een vaste op de bijbel gebaseerde bediening. Als een bediening als deze door dingen als dit vernietigd kon zijn, zou dat zeer lange tijd geleden al gebeurd zijn. Dus ik was niet in crisis en hoefde niet de storm te doorstaan. Ik ging enkel door met mijn zaken.


Was u niet bezorgd over de status van uw tegenstanders? U werd geplaatst voor: wie is wie in de Nigeriaanse Pinksterkringen; vooral gezien het feit dat de mannen van God zoals Bischop Mike Okonkwo, en Pastor Adeboye van de Redeemed Church en zelfs Matthew Ashimolowo bepaalde opmerkingen over u maakten.

Ik lette er niet op. Ik was er nooit bitter over. Zij allen werden misleid door hun bronnen of veronderstellingen. Ik heb nooit Pastor Ashimolowo of Pastor Adeboye ontmoet. Zij kennen mij niet. Hoewel Pastor Adeboye ons tweemaal het gebruik van de faciliteiten van het Redeemed Camp verleende, verscheidene jaren geleden, waarvoor wij dankbaar blijven, ontmoette ik hem nooit. Maar wat ook hun commentaren waren, ik laat het alles aan God over. U ziet dat ik sterk ben grootgebracht in het woord van God. Ik heb genoeg met de Heilige Geest gewandeld om, als de apostel Paulus, te weten dat geen van deze dingen mij bewegen. Als je succesvol bent, verwacht je dat de mensen je volgen. Als je opkomt moet je niet verrast zijn wanneer de mensen je bekritiseren. Wees nooit verrast wanneer de mensen tegen je opstaan en je veroordelen. Jezus zei dat wij niet verbaasd zouden moeten zijn wanneer zij op alle manieren kwaad van ons spreken en ons vals beschuldigen. Jezus werd vals beschuldigd. Als ik vals beschuldigd ben en door mensen bekritiseerd, betekent het eigenlijk niets. Ik ben in goed gezelschap omdat Jezus en de apostelen in dezelfde dingen leden. Maar zij waren succesvol en hebben zo ben ik dat ook en ik zal daarmee doorgaan omdat ik in de weg van licht loop. Dus ik kende reeds het eind vanaf het begin.


Had u een gevoel van verraad bij hen die vermoedelijk leden van uw primaire doelgroep waren?

Een gevoel van verraad? Zij waren niet mijn primaire doelgroep. Dat is het probleem! Ik heb me nooit op hen geconcentreerd.


Maar zij waren ook dienaren?

Dat is wat ik zeg. Ik dacht niet aan hen. Ziet u, God sprak tot de kinderen van IsraŽl: "Toen ik Abraham riep, riep ik hem alleen". U ziet het: profeten staan alleen. Wanneer God je roept, roept hij jou alleen. Ik had slechts Jezus in het blikveld en wilde altijd ervoor zorgen dat ik dat deed, wat hem zou behagen. Ik wilde hen niet veroordelen en ik zou nog steeds niet om het even wat tegen hen zeggen, maar dat betekent niet dat wat zij zeiden de waarheid was. Het is nog steeds niet waar. Sommige mensen dachten dat ik T.B. Joshua verdedigde. Nee! Ik verdedigde de waarheid. Alles wat ik zei was, het maakt niet uit wat je van hem denkt, behandel hem eerlijk. Punt! Behandel hem op de manier Jezus zei om mensen te behandelen.

(Dit is het eerste deel van het interview - als deel 2 in de krant verschijnt laten we dat ook hier verschijnen)

Origineel...

www.dossiers.tk