Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
Indonesië 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
Austalië 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
Dagñea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


5 november 2003 - PROMISE

Genezende kracht van God tentoongespreid

Door Jerrell Miller / Eindredacteur The Remnant

LAGOS, NIGERIA — Deze keer bezocht The Remnant The Synagogue Church in Nigeria het genezingsgetuigenis van drie personen die onder de aandacht van redakteur Jerrell Miller. De drie genezingen in de kerk zijn medisch geverifieerde genezingen. Elke genezing was op zijn eigen manier uniek.

De eerste was een vrouw met een hartstoornis, de tweede was een man en een vrouw die geen baby konden krijgen, en de derde was een vrouw uit Holland die aan een rolstoel gekluisterd was.

1. Violet Licari uit New York 

Violet Licari, 51, komt uit New York City, zij had verscheidene gezondheidsproblemen die haar leven dreigden te bekorten. Ten eerste had zij een zwak hart en kon nauwelijks een paar stappen lopen zonder te wankelen en duizelig te worden. Haar conditie wordt ventricular tachycardia genoemd (hartkloppingen), het hart heeft een onregelmatige hartslag en dat maakt het lichaam zwak. Haar rechter hartkamer sloeg niet in hetzelfde ritme als de rest van het hart en dat veroorzaakte veel vermoeidheid waardoor zij slechts korte tijd kon lopen. Haar volgende probleem was suikerziekte met een niveau van 360. Zij had ook hoge bloeddruk en zij nam voor die ziekte 3 medicaties per dag. Violet had gehoord van een Britse Pastor Peter Butt die haar kerk bezocht had en gesproken had over T.B. Joshua en The Synagogue Church of All Nations.

Terwijl Violet met de anderen die gekomen waren stond te wachtten, legde de man van God zijn hand voor op haar lichaam waardoor zij onder de kracht op de grond viel. Zij werd weer op haar voeten gezet waarna zij opnieuw in de Geest viel. Toen zij de tweede keer omhoog kwam begon zij te roepen dat zij genezen was, maar de volheid van wat gebeurd was was pas te zien toen zij een volgende keer terugkeerde naar de kerk om haar getuigenis te geven. Toen Violet weer terugging naar de dokter constateerde hij dat haar hart nu in een normaal ritme werkte. Daarna deed hij een test voor haar suikerziekte en bevond haar ook daarin normaal. Niet tevreden met slechts één test onderzocht de dokter haar over een periode van drie maanden en verklaarde haar genezen van suikerziekte. Haar probleem van hoge bloeddruk was eveneens over. Violet nam er vijf jaar lang drie medicijnen oor en nu nam zij niets meer voor hoge bloeddruk en suikerziekte. Nadat zij enkele maanden thuis was gaven de artsen haar op 51 jarige leeftijd een volledig gezond verklaring.


2. Problemen om zwanger te worden

Hans en Josien Baksteen kwamen naar The Synagogue Church of all Nations uit Holland in maart 2002 om te laten bidden omdat zij geen baby konden krijgen. Het paar was samen naar de dokter geweest en hun was verteld dat Hans een lage sperma telling had en dat Josien niet zwanger kon worden. Zij hadden al berust in een adoptieproces toen zij naar Lagos kwamen. Prophet T.B. Joshua bad voor het paar en op dat moment vertelde de profeet hen dat zij adoptie mochten vergeten omdat zij hun eigen baby zouden krijgen.

Het was in de nazomer dat het paar weer terugkeerde naar Lagos waarbij Josien de baby kon laten zien die zij en Hans hadden ontvangen. Nog eens werd voor hen gebeden en de profeet zei dat de baby een meisje zou zijn en dat haar zou zijn: Promise Joy.

Bij hun derde bezoek aan de kerk was er een prachtig baby meisje in Josien's handen. De vreugde was compleet toen Hans de naam van de nieuwe baby uitsprak: Promise Joy Baksteen.

Terwijl deze eerste twee genezingen verbazingwekkend waren, was de volgende genezing zelfs een getuigenis van het onmogelijke.

Zie ook de fotoreportage op http://www.themaninthesynagogue.org | NL

3. Genezen uit een rolstoel

Gemma N. Kamid leed aan verlamming over haar hele lichaam. Gedurende een heel jaar moest zij geholpen worden bij het baden en alles wat zij moest doen en overal waar zij heen moest gaan. Gemma kwam op 38 jarige leeftijd naar The Synagogue Church om voor zich te laten bidden door de profeet.

De bezoekersruimte in de kerk is op de eerste verdieping en de mannen van de kerk moesten haar ophalen en Gemma langs de trap naar beneden brengen naar de genezingsdienst. Toen zij in de dienst was begon zij te huilen vanwege haar invaliditeit. Op dat moment vroeg Prophet T.B. Joshua haar: "Waarom huil je?" Zij zei: "Ik huil omdat ik nutteloos ben en niet kan lopen en hulp nodig heb om alles te doen."

Toen de Prophet Joshua begon te bidden voor deze vrouw begonnen haat voeten omhoog te gaan, zonder pijn. Zij had continue pijn gehad sinds deze invaliditeit. Toen haar voeten weer naar beneden gegaan waren, stond zij op uit de stoel en wilde eerst gaan rennen. De mensen die om haar heen stonden grepen haar direct vast zodat zij niet zou vallen. Er was zonder twijfel een wonder toen zij naar de bezoekersruimte liep en de trap opging naaar haar genezing. Het moment dat zij uit haar stoel kwam, kon je de grote menigte horen zuchten toe zij begon te lopen. Een dokter onder de bezoekers gaf een uitleg over de ziekte. Hij zei dat zij leed aan tropische lateraal sclerosis, dat is een ziekte in het zenuwensysteem in het lichaam waarvoor geen genezing mogelijk is. Dit is een van de opvallende genezingen in The Synagogue Church. Aan God zij alle glorie voor de grote dingen die Hij heeft gedaan.

www.dossiers.tk