Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
IndonesiŽ 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
AustaliŽ 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
DagŮea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


THE SYNAGOGUE:
CHURCH OF ALL NATIONS
 &
PROPHET T.B. JOSHUA


http://www.doveministries.com/usa/dagnea.htm


Mijn ervaring
door Experience by DagŮea Teshome
Los Angeles, California

November 2002

Ik kwam voor het eerst in aanraking met de The Synagogue, Church of all Nations & Prophet T.B. Joshua door te kijken naar een videotape met documentaties van wonderen in The Synagogue, "Divine Miracles Tape #1".

Tegen de tijd dat de videotape eindigde, had ik mij voorgenomen dat ik zo spoedig mogelijk naar Nigeria zou reizen! Als dit inderdaad is wat de Synagogue claimt dat het is, d.w.z. actuele wonderen die plaatsvinden in de naam van Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest, dan is dit voor mij het enige en belangrijke fenomeen waarvan ik nu de gelegenheid had om er getuige van te zijn - ik mocht dit niet missen hoe dan ook!

Ik ging naar mijn kantoor en begon te zoeken op het internet naar alle verwijzingen naar "The Synagogue" en/of "T.B. Joshua". Tot mijn blijde verrassing vond ik vele links naar sites die te maken hadden met mijn onderwerp. Maar wat belangrijker was, ik kwam op de officiŽle website van The Synagogue! Ik las alles wat ik vond, tot diep in de nacht. Ik vond ook een telefoonnummer van The Synagogue en trachtte met iemand te spreken, maar zonder succes. Die nacht zond ik een email om informatie te vragen over wat de vereisten waren voor een bezoek aan The Synagogue.

De volgende dag zette ik mijn zoektocht voort. Kort daarna veranderde mijn zoektocht in een "onderzoek" omdat ik op veel negatieve publiciteit uit kwam tegen de voorman van The Synagogue, Prophet T.B. Joshua. Nu concentreerde mijn onderzoek zich op het vinden van zoveel mogelijk negatieve rapporten over T.B. Joshua's genezingsdiensten. 

Tot mijn verrassing bevestigden de meeste mensen de echtheid van de wonderen. Het enige conflictpunt was de bron van de kracht waardoor de wonderen werden gewerkt. Een aantal mensen verklaarde dat T.B. Joshua niet een man van God is zoals hij beweert te zijn en dat de wonderen waarvan hij claimt dat ze werken in de naam van Jezus Christus, in feite door de kracht van satan waren! Velen beweerden dat hij tovenarij vermengt met christendom en dat hij niet meer is dan een gevorderd beoefenaar van tovenarij.
In de loop van mijn onderzoek stuitte ik op vele documenten, artikelen en publicaties over T.B. Joshua en zijn bediening. Ik las artikelen en rapporten in invloedrijke tijdschriften zoals Charisma [USA] en enkele minder bekende. Ik las actuele reportages gemaakt door de Pentecostal Fellowship of Nigeria (PFN) tegen T.B. Joshua. Ik las over het standpunt dat sommige prominent religieuze leiders zoals Reinhard Bonnke innamen. In het geval van Bonnke zegt hij heel aardig dat hij het standpunt dat de PFN heeft ingenomen wil ondersteunen, hoewel hij niets negatiefs over T.B. Joshua te zeggen heeft.

Ik las ook heel positieve rapporten gepubliceerd door The Religious Monitor, een 'waakhondorganisatie' van religieuze groepen in Nigeria. Ik las vele meningen, analyses en persoonlijke beschrijvingen van bezoekers van The Synagogue. Ik besteedde werkelijk het meeste van mijn tijd aan het lezen van de negatieve beschrijvingen en rapporten omdat ik doorslaande bewijzen wilde vinden, of ten minste een tastbare begrijpelijke bijbelse grond tot onbetwistbare afwijzing van T.B. Joshua als een tovenaar. Ik wilde met zekerheid deze man identificeren als een bedrieger en alles vergeten over zijn wonderen. Maar ik was hoe dan ook niet in staat deze man te veroordelen en een schoon geweten te houden, gegeven het feit dat al de video's die ik bekeken had een man toonden die de naam van Jezus Christus aanriep en de hulp inriep van het bloed van Jezus om al de wonderen te doen. Deze man verklaarde steeds weer dat niet hij de genezer was. Hij zei: "Ik ben niet de genezer, ik ken alleen de genezer. Zijn naam is Jezus Christus". 

Na de vele negatieve artikelen gelezen te hebben, en de absolute veroordelingen van Profeet T.B. Joshua, was ik niet overtuigd dat hij een valse profeet en een agent van satan was. Ik werd feitelijk meer bezorgd over de eerlijkheid van zijn aanklagers dan van die van T.B. Joshua. 

Ik was in het bijzonder teleurgesteld in het gebrek aan diepte en inhoud in de tegen hem ingebrachte aanklachten. De meeste van de aanklachten waren gebaseerd op antwoorden die T.B. Joshua gaf, waarschijnlijk tijdens interviews. Zijn aanklagers hebben uittreksels uit deze veronderstelde interviews genomen en getracht daaruit de leerstellige positie te concluderen om hun punten te bewijzen.

Niemand voor zover ik weet, is naar de 14 preken gegaan die op zijn website beschikbaar zijn en de preken geanalyseerd en een bijbels klinkend argument gepresenteerd met betrekking tot het defect in zijn onderwijs en/of leer. Niemand voor zover ik weet is naar de Synagogue gegaan, en heeft zijn onderwijzing opgenomen en een objectief en gedocumenteerd bewijs gepresenteerd van T.B. Joshua's valse leringen en vervalste wonderen. In plaats daarvan hebben zijn tegenstanders gekozen een gezamenlijke lastercampagne te bereiden gebaseerd op toespelingen en geruchten zoals beweringen dat hij dierenoffers uitvoert. 

Een rapport voert aan dat T.B. Joshua niet reist buiten Nigeria om campagnes te voeren omdat hij niet dan niet in staat zou zijn de dierenoffers uit te voeren en als gevolg daarvan niet in staat zou zijn zijn wonderen te doen. Wat ik het meest storende vond is dat mensen van wie verwacht wordt dat zij religieuze leiders zijn en mannen van God, dat zij deze aanklachten rondstrooien zonder een jota aan bewijs. Wat zo teleurstellend is, is dat prominente christelijke kranten als Charisma simpel deze ongegronde aanklachten herhalen in plaats van een objectief onderzoek te leiden en de waarheid aan zijn lezerspubliek te brengen. Als het ontdekken van de waarheid en het laten zien van de ruim gepubliceeerde claims van wonderen in de naam van Jezus Christus niet binnen de ruimte van Charisma's missie valt, zou ik de redactie van de krant willen aanmoedigen om de zucht om sensatie te zoeken te willen overlaten aan de National Enquirer.


Op dit punt dat ik zo veel onderzoek heb gedaan als maar mogelijk was, op het internet en na vijf video's te hebben besteld en zeer kritisch te hebben bekeken, besloot ik naar Nigeria te gaan en voor mijzelf te gaan kijken of dit inderdaad de man van God is, en of de wonderen die plaatsvinden in de Synagogue gedaan worden door de kracht van de Heilige Geest, en of ik genezen kan worden van mijn diabetes. Aan de andere kant, als ik het lichtste bewijs vind dat een indicatie geeft dat T.B. Joshua een tovenaar is en de wonderen gedaan worden door de "krachten" van satan, dan wil ik er niets mee te doen hebben. Ik beloofde mijzelf dat ik hem aan de wereld zou tonen.

Wel, ik ging aan boord van een vliegtuig en zette koers naar Lagos, Nigeria (November 25, 2002), precies een jaar en een paar dagen nadat ik de eerste video zag. Ik zal niet in details treden (procedures en protocol) van mijn verblijf in de Synagogue omdat zij een tamelijk standaard programma hebben voor de onder te brengen bezoekers. Voor hen die geÔnteresseerd zijn in de details, een reporter van het magazine The Remnant, heeft een uitvoerig artikel geschreven en gepubliceerd. Ik zou in ieder geval graag willen zeggen dat de mensen in The Synagogue erg vriendelijk waren en zeer gastvrij. De staf was zeer gedisciplineerd en beleefd en professioneel.

Ik zou nog de volgende opmerkingen willen maken met betrekking tot de staf en het algemene sociale klimaat in de Synagogue. In het algemeen schijnen de "discipelen" (zoals de mensen die Profeet T.B. Joshua assisteren onderling genoemd worden) en de algemene staf schijnt niet al te vriendelijk te zijn. Dat wil zeggen dat zij niet al te vrij praten met de bezoekers, of glimlachen of bereid zijn uitgebreide conversaties te voeren. Ze zijn hartelijk maar nogal eentonig in hun conversatie met bezoekers. Ik geloof dat het dit beeld is dat een prominent pastor uit de USA noemde toen hij verklaarde: "... zijn volgelingen lijken als zombies..."

Gedurende mijn eerste paar dagen in The Synagogue vormde ik mij eenzelfde beeld als de pastor die de volgelingen aanvoelde als zombies. Op voorzichtige reflectie en na gesproken te hebben met enkele andere bezoekers die al eerder in The Synagogue geweest waren, realiseerde ik mij dat een strikte omgangscode vereist is. Aan de volgelingen en de algemene staf zijn instructies gegeven om geen contact te zoeken met bezoekers of interviews te geven of op andere wijze betrokken te worden in activiteiten die misleidend kunnen zijn of misverstanden veroorzaken. De vele aanvallers van Profeet T.B. Joshua en The Synagogue in aanmerking nemend, kan ik het volledig begrijpen. Terugziend weet ik nu waarom Profeet T.B. Joshua zegt: "Stilte kan niet verkeerd aangehaald worden". 

Een andere waarneming die ik snel opdeed was dat The Synagogue strikte regels heeft met betrekking tot bezoekers die het terrein van de The Synagogue verlaten en het contact met de locale mensen. Toen ik uit de compound wilde wandelen om in de stad te kijken, werd ik tegengehouden door een staflid die een walkie-talkie droeg. Hij vroeg mij alstublieft weer binnen te komen. Ik twistte er niet over. De misdaadcijfers in Lagos in aanmerking nemend begreep ik de motivatie achter deze beperking.

Deze en andere praktijken in The Synagogue mogen sommigen tot haastige en oneerlijke conclusies brengen. Het is mijn oprechte mening dat men rekening moet houden met de culturele, sociale en organisatorische en andere factoren waardoor de mensen in The Synagogue geleid worden om de zaken te beheren op de manier waarop ze het doen, voordat oordelen gegeven worden en aanklachten gemaakt worden.

Ik denk dat het alleen eerlijk is dat ik spreek over mijn eigen ervaring in de gebedslijn, dat is waar Profeet T.B. Joshua bidt voor de mensen. Zoals ik al eerder uitlegde bij de aankomst bij The Synagogue, was ik niet volledig overtuigd dat de wonderen gedaan werden door de Heilige Geest. Ik ging naar de gebedslijn met twijfel in mijn gedachten. Toen Profeet T.B. Joshua voor mij bad gebeurde er niets spectaculairs. Hij kwam voorbij en strekte zijn hand uit en vroeg mij op te staan. Ik stond op. Hij keek een kort moment naar me en ging verder. Hij deed dit twee keer. Bij de meeste mensen waarvoor hij bad, zou hij zeggen: Je bent vrij, of er zou een "kracht" komen over het lichaam van die persoon en de persoon zou vallen of onvrijwillig bewegen. Bij mij gebeurde niets. Ik was enigszins teleurgesteld, maar diep van binnen voelde ik dat men moet geloven voordat men zijn/haar genezing ontvangt. In mijn geval had ik niet zo'n overtuiging.

Toen ik in Lagos, Nigeria, bij The Synagogue, aankwam was ik slechts voor ongeveer 60% zeker van de wettigheid van T.B. Joshua als een man van God. Tegen de tijd dat ik The Synagogue verliet, was ik zo zeker als iemand maar zijn kan over T.B. Joshua's eerlijkheid en dat hij een man van God is en dat hij op een machtige manier gebruikt wordt door de Heilige Geest.

Moge al de glorie voor God zijn.

www.dossiers.tk