Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
IndonesiŽ 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
AustaliŽ 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
DagŮea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


10 augustus 2002

WILLEM J. OUWENEEL

Wonderen in Nigeria

http://www.doveministries.com/dr-ouwenell.htm  


DE VOLGENDE VERKLARING OVER PROFEET T.B. JOSHUA
EN THE SYNAGOGUE, CHURCH OF ALL NATIONS, LAGOS, NIGERIA IS GEMAAKT DOOR DE PROMINENTE NEDERLANDSE THEOLOGISCHE PROFESSOR WILLEM J. OUWENEEL. 

Professor Ouweneel houdt doctoraten in biologie (Utrecht), filosofie (Amsterdam) en theologie (Bloemfontein, RSA). 

Hij is momenteel theologie en filosofie professor aan verschillende hogescholen en theologische faculteiten. Hij is de auteur van meer dan 100 boeken. Hij woont in Nederland, waar hij is geboren.

--------------

WILLEM J. OUWENEEL

Ik ben afkomstig van een Brethren-achtergrond en niet van een charismatische achtergrond. Dus had ik natuurlijk een beetje voorbehoud om naar Nigeria te gaan, maar mijn dochter ging meerdere keren en zij gaf mij de boodschap dat T.B. Joshua geÔnteresseerd was om mij te ontmoeten, hoewel zij hem nog niets over mij verteld had. Dus ging ik er heen, twee keer, eerst voor vijf dagen in maart 2002, en een keer voor tien dagen in juni 2002, en ik hoop er weer heen te gaan in oktober 2002.

Ik was erg onder de indruk van wat ik daar zag, hoorde en ervaarde. Niet zozeer alleen in het zien van de wonderen die gebeurden en de preken die gehouden werden, maar in het bijzonder de geestelijke ervaring in mijn eigen ziel toen ik daar was. Dat is iets wat iedere persoon die er niet persoonlijk heen gaat zal missen. Je zult niet ervaren wat het is om op zo'n geheiligde plaats te zijn, waar ik de tegenwoordigheid van de Heer voelde op een speciale wijze en waar Hij tot mij sprak over dingen die Hij niet eerder op zo'n krachtige wijze tot mij gesproken had.

Een ander ding dat mensen niet zullen ervaren als ze er niet heen gaan, is wat voor soort persoon T.B. Joshua in zichzelf is. Ik had de gelegenheid om verscheidene diepgaande gesprekken met hem te hebben. Mensen die er niet heen gaan zullen ook niet de atmosfeer van de bijeenkomsten opmerken en de goddelijke invloed die hij heeft op de mensen die er zijn. Ik was er met een Nederlandse groep en ik sprak met de andere gasten die er waren, welke allen zeer aangeraakt waren. Voor mij was het een enorme ervaring.
Ik mag mijn vraagpunten hebben bij verschillende dingen die daar gebeuren omdat ik ze niet begrijp; Ik ben een Europeaan en niet een Afrikaan. Ik heb vraagpunten op bepaalde dingen in zijn preken. Maar het hebben van vragen is heel verschillend van het hebben van grote kritiek die de man en zijn bediening geheel zouden veroordelen. Even terzijde, sommige van deze vragen werden intussen tot mijn volle tevredenheid beantwoord.

Ik heb veel van de kritiek gezien op websites en in kranten en ik ben zeer boos vanwege sommige kritieken omdat ze absoluut oneerlijk zijn en alleen de vergissingen (of zelfs leugens) herhalen die anderen hebben gemaakt. Het zijn mensen die niet in een positie zijn om werkelijk te oordelen, mensen die bepaalde zinnen oppikken in preken die zij niet begrijpen in de Afrikaanse context en in de context van de rest van zijn bediening. Dat is een zeer goedkope manier van kritiseren. Het herinnert mij zeer sterk aan wat de FarizeeŽn deden die de Heer Jezus oordeelden vanuit hun eigen denkkader en hem plaatsten in de categorie van de duivel (Matth.12).

Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn, aan de ene kant om niet misleid te worden door satan, dat is absoluut waar, maar aan de andere kant, als we God zien werken, dat toe te schrijven aan satan, dat is precies even slecht. Er zijn er velen die er niet zijn geweest, die geen geestelijke ervaring gehad hebben van de plaats en die alleen op een rationele kritische en theologische wijze bepaalde dingen kunnen oppikken die zij op video's gezien hebben, of gelezen in de preken, dingen die zij niet zien in de eigen juiste context. Dat is op z'n minst heel oneerlijk en in sommige gevallen vraag ik mij werkelijk af of de critici niet zelf onder demonische invloeden zijn, als ik kijk naar de hardheid en onbillijkheid waarmee zij kritiseren.

Ik ben voldaan over de integriteit van T.B. Joshua's bediening. Ik heb geen twijfel daarover. Ik vroeg hem speciaal enkele moeilijke vragen om voor mijzelf uit te vinden over zijn persoonlijke eerlijkheid, en ik ben ook daarover voldaan. Ook geloof ik hem dat hij op alle basis-leerstukken van het christendom echt gezond is. Het gebeurt alleen als mensen bewust of onbewust bepaalde uitdrukkingen verkeerd interpreteren, dat dan onbegrip en gemene insinuaties geboren worden. Maar dat kan men doen met elke bediening: neem preken apart en veroordeel de prediker. Dat is gedaan met T.B. Joshua. Maar in zijn geheel is hij zeker gezond als het gaat om alle belangrijke punten van de christelijke leer.

Zijn bediening is ongewoon, maar als het God behaagt in deze laatste dagen een man te laten opstaan in zo'n buitenplaats in Afrika op de manier waarop hij gedaan heeft met T.B. Joshua, is dat zijn absolute soevereiniteit. Wij zouden in onze westerse context zeer voorzichtig moeten zijn om zo simpel te oordelen omdat het verschillend is wat wij gewend zijn, of wat past in ons eigen model en ons eigen denkraam. Eerder zouden we erop voorbereid moeten zijn dat God onze eigen denkkaders omver werpt in het licht van de Schrift, dan dat wij dingen oordelen omdat zij niet passen in onze tevoren bedachte meningen.

Ik ben door vele van zijn geschreven preken heen gegaan en ik heb sommige van zijn preken gehoord. Engels is niet zijn eigen moedertaal, net zoals het niet de mijne is, en sommige van de formuleringen konden zeker reden tot misverstanden geven. Ik realiseer mij dat, maar als je meer leert te begrijpen van het geheel van zijn bediening, begin je ook die formuleringen te begrijpen, die eerst vreemd waren. En je begrijpt veel beter wat hij echt zei. Veel dingen die aan hem toegeschreven worden zijn gebaseerd op dit soort oppervlakkig lezen. Dus over het geheel ben ik geheel overtuigd dat zijn geschreven en gesproken bediening gezond is, als u maar bepaalde zwakke formuleringen toestaat, die inderdaad reden tot misverstand kunnen geven, en als ze uit de context gehaald worden, of als uw verslag slechts van een oppervlakkige soort is.

Ik bid dat God broeder T.B. Joshua verder zal zegenen, en dat Hij de ogen van zijn critici zal openen. 

Willem J. Ouweneel

www.dossiers.tk