Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
IndonesiŽ 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
AustaliŽ 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
DagŮea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


IndonesiŽ Campagne 2007


Campagneverslag

In september en oktober 2007 werden bezoeken gebracht aan Jakarta en Surabaya in IndonesiŽ.Dag 1 - De IndonesiŽ-campagne in Jakarta

Duizenden mensen vulden het nationale overdekte stadion in Jakarta, IndonesiŽ. Ze kwamen in de hoop op een verandering in hun leven en in afwachting van wat de Zoon van God, Jezus Christus onder hen zou gaan doen. Velen konden niet lopen en werden in rolstoelen binnen gebracht. En vele zieken waren er. De nood is onmiskenbaar, en de oplossing is beschikbaar: in de naam van Jezus Christus.
Prophet TB Joshua is blij met de grote schare mensen en groet hen 'met de liefde van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest'. Hij diende hen vervolgens met een inspirerende boodschap, getiteld 'Wees verzekerd van alle dingen', die was gericht aan allen die vermoeid zijn van het leven in duistenis en die waren gekomen om het licht, de waarheid te zoeken.

De harten werden veroverd toen hij de menigte adviseerde niet de dag van het kleine begin te verachten: "Als uw geloof moet groeien, moet het beginnen in een zwakke vorm." Hij bedankte hen dat zij niet onder degenen zijn die van alles horen en tot een overhaaste conclusie komen. Zij waren gekomen om zekerheid te krijgen van alle dingen (1 Thessalonika 5:21).
Toen de man van God het stadion in een ontroerend moment van het gebed leidde, vielen velen op hun knieŽn om te pleiten op genade en vergeving voor hun land. Verwijzend naar 2 Kronieken 7:14, zei hij, "Het is Gods belofte om uw land te verlossen, te genezen, als u uzelf vernedert in gebed en uw hart gebroken wordt".

Naar aanleiding van de preek ging de profeet in de menigte die vol verwachting was, en in hun midden zei hij: "Wanneer de macht van God aanwezig is, is genezing als ademhalen!" Dit was echt een realiteit. Als de mensen inademden en uitademden, onder de invloed van de Heilige Geest... genezing gebeurde, bevrijding gebeurde, zegen gebeurde en verlossing gebeurde!

Geschreeuw en gehuil weerklonk door het hele stadion toen demonen zich manifesteerden en werden ontmaskerd door Gods onweerstaanbare kracht. Het rijk van de duisternis was ongetwijfeld geschokt! Velen waren gekomen om de bijeenkomsten te verstoren en om Gods dienaar aan te vallen, maar zagen hun plannen gefrustreerd toen de kracht van God hen hulpeloos maakte. Eťn opvallende bevrijding was die van de heer Fikri Samusin, omdat hij bezeten was door een demonische geest die claimde BeŽlzebub te zijn. Hij trachtte tot zeven keer Prophet TB Joshua aan te vallen! Hij werd bevrijd en getuigede later op het podium ervan. De lege rolstoelen en de lichaambeugels getuigden ook van de genezende kracht van God die aanwezig was tijdens deze eerste dag van de campagne.

Dag 2 - "Hoe vaak hebben we God nodig"

Omdat velen gehoord hadden van de gebeurtenissen van de vorige dag, vulde de menigte niet alleen het stadion, maar ook de omliggende hallen, gangen, passages, trappen en kamers! En de hele menigte werd aangesproken door een eenvoudige boodschap: "Hoe vaak hebben we God nodig". Profeet TB Joshua zei: "Vraag welke christen dan ook en hij zal u vertellen dat hij God nodig heeft. Natuurlijk hebben we allemaal God nodig, maar we weten niet hoeveel we echt behoefte aan Hem hebben." De velen die gekomen waren om het aangezicht van God te zoeken voor genezing en bevrijding, werden aangemoedigd om eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken. Want zoals de profeet zei: "Wij hebben God meer nodig in goede gezondheid dan in de ziekte." Hij daagde de menigte uit door te zeggen: "Als je weet hoeveel je God nodig hebt, zou je geen speciale gelegenheden hebben om te bidden, want een breuk in het gebed is een breuk in het geloof, en een pauze in het geloof is een breuk met God."
De profeet drong er bij de mensen op aan te roepen tot God: "Kom in mijn leven en maak mijn hart klaar om U te volgen". Omdat ze nog steeds God nodig hebben na de genezing. Wanneer we zijn genezen, zijn we genezen om Jezus te volgen.

De profeet verkortte zijn boodschap vanwege het overweldigende aantal lijdende en wanhopige mensen, de profeet zei: "Het is het mechanisme van de tekenen en de wonderen die uitdrukken waar ik voor sta." Hij bewoog zich in de menigte en toen hij begon te bidden, openbaarde God de Almachtige Zichzelf als de God die geneest, die bevrijdt en die redt.

Na het dienen in het stadion ging de profeet uit in de menigte in de overflow, de gangen, en wonder na wonder bleef alle aanwezigen verbazen! Het was duidelijk dat God soms mensen gebruikt als instrumenten van barmhartigheid, voor genezing en bevrijding.

Er zijn geen gewone woorden om echt te beschrijven wat er gebeurd is in IndonesiŽ. Houd Emmanuel TV in de gaten voor exclusieve videoreportages van alles wat plaatsvond!

Dag 3 - Surabaya kerk

Graha Bethany in Surabaya, IndonesiŽ is de thuishaven van een van de grootste kerken in AziŽ en een indrukwekkend, architectonisch prachtig gebouw. Na de verslagen gehoord te hebben over de wonderbaarlijke gebeurtenissen die plaatsvonden in Jakarta in het indoor-stadion, het Istora Senayan Stadium, bleef de menigte binnenstromen totdat de kerk overlopend gevuld was. Het was inderdaad een zondagse dienst die ze nooit zouden vergeten.

Prophet TB Joshua stapte het podium op om mee te doen met de menigte toen zij hun handen ophieven in de aanbidding naar God de Almachtige. Alles wat die avond plaatsvond herinnerde eraan dat God is geen man die teleurstelt. Ook nu was de boodschap getiteld: Hoe vaak hebben we God nodig?

De man van God herhaalde steeds opnieuw het fundamentele beginsel van afhankelijkheid van God, om in afhankelijkheid alles te doen. Hij verwees naar Daniel en zei dat toen Daniel gehoord had dat het decreet werd gepubliceerd, hij een gebed bad van dank. In plaats van te bidden: 'Heer, bescherm mij, Heer, red mij!' De profeet daagde de gemeente ook uit om 'net als Daniel blij te zijn terwijl er uiterlijk niets was om blij over te zijn. Als Christen kun je ook blij zijn als er niets is om blij over te zijn aan de buitenkant'. Maar meer nog, Prophet TB Joshua moedigde de mensen aan: 'Als alles om je heen suggereert dat alle hoop verloren is, kun je nog steeds gelegenheden vinden om je te verheugen in Christus Jezus." Zoals volgens 1 KorintiŽrs 1:27 'God maakt soms gebruik van idiote dingen om ZIJN doel in onze levens te onthullen. Waar u ook doorheen gaat, als Christenen, het kan ons voorbereiden op de uitdagingen die voor ons liggen, om ons op een nieuw niveau in het leven te brengen, en om ons te vormen voor een betere positie in God, of om ons te behouden voor de verlossing, of om ons verlangen naar God te versterken."

Hierna was het tijd voor genezing en bevrijding. En er was genezing, zegen en bevrijding beschikbaar toen de kracht van God aanwezig was. De man van God zei dat de mensen de plek waar ze pijn hebben moeten aanraken en opstaan in de machtige naam van Jezus Christus. De zieken begonnen op te staan en te lopen toen de kracht van de opstanding door hun lichamen stroomde.
God openbaarde Zich ook als de God van profetie, die de geheimen van het hart onthult, toen de profeet zich onder de mensen begaf en hen profetische boodschappen van God doorgaf. Mensen waren verbaasd en verwonderd dat Jezus toonde ze dat Hij hun verleden, heden en hun toekomst weet.

Exclusieve opnames van enkele van deze profetische berichten, kunt u zien bij Emmanuel TV. En binnenkort verschijnt de DVD in onze webwinkel.

Dag 3 - Aktiviteiten: Huis van Liefde

In Surabaya, IndonesiŽ is de nood wijd verbreid. Duizenden mensen wonen op de begraafplaatsen, naast de spoorwegen en onder de bruggen, omdat ze geen andere woonmogelijkheid hebben. Zij zijn de verlatenen, de eenzamen, de afgewezen door de maatschappij. Een christelijke stichting met de naam "The House Of Love" brengt duizenden van deze mensen op regelmatige basis bijeen, zodat ze hen kunnen meedelen met voedsel en het Woord van God. Tijdens zijn recente bezoek aan IndonesiŽ toonde de profeet het medeleven en de zorg van Jezus toen hij de tijd nam om deze mensen te dienen en voedsel uit te delen.

Hij zei: "De machtige mensen in onze samenleving zouden de zwakken willen onderdrukken, maar Jezus Christus zorgt voor de zwakken en beschermt weeskinderen die geen menselijke hulp hebben. Zij die zich verlaten en afgewezen voelen door iedereen, moeten vertrouwen in de goedheid van onze Heer Jezus Christus. Hij is uw vader, oom, broer in nood, tante, vriend in het leven, die leeft in Zijn heilige tempel."
Laat uw bewogenheid door Zijn bewogenheid onderzoeken, als u blijft kijken naar Emmanuel TV voor de gebeurtenissen die plaatsvonden in Surabaya in het Huis van Liefde.

Men kan zich afvragen waarom de man van God zoveel middelen uitgeeft aan de meest behoeftigen en gebrokenen die niets kunnen teruggeven. Dit moet geen verrassing zijn, omdat de Bijbel zegt dat het meer gezegend is te geven dan te ontvangen. De profeet leert dat: "Het is meer gezegend rijk te zijn en aan de gevende kant te staan dan arm te zijn en zodoende aan de ontvangende kant te zijn. Het maakt dat we meer op God lijken, die geeft aan allen en van niemand ontvangt".

Psalm 41:1 zegt: "Gezegend is hij die oog heeft voor de zwakken". Prophet TB Joshua is slechts een begunstigde van deze belofte. Laat u inspireren zijn woorden: "Er is iemand, ergens, die op u wacht. Jezus heeft geen handen dan onze handen om Zijn werk te doen. U bent geschapen om iemand te helpen. U moet uitkijken naar zo iemand. Zij die eenzaam en onderdrukt zijn door iedereen, zoek hen en zorg voor hen."

Dag 4 - Leaders Summit - "Het geheim van Zegening"

Op 2 oktober 2007 was de prachtige balzaal van het Grand Hyatt hotel in Jakarta een passend decor voor de historische Leiders Top met Profeet TB Joshua. Honderden predikanten en zakenmannen en zakenvrouwen waren bijeengekomen om te luisteren naar de man van God hoe hij de waarheid van de Schriften uiteenzette.

De boodschap was diep en het effect kan vergeleken worden met koel water voor een dorstige ziel. Gods Woord vernieuwt werkelijk onze geest en hernieuwt onze kracht. De man van God begon uitdagend voor de aanwezigen met "God kan niet werken via u, maar alleen via uw vermogen om te geloven". Hij zei: "Jezus is teleurgesteld over het feit dat mensen de macht missen om de kracht die hen gegeven is vrij te laten komen". Hij maakte hen duidelijk dat het heil niet in onszelf is, en dat tekenen en wonderen gedaan worden in de naam van Jezus Christus, niet door het herhalen van de naam van Jezus Christus als een soort goed-geluk-spreuk.

Daarna leerde hij de aanwezigen over de belangrijke principes van het geven. Hij zei: "Geven verrijkt in feite de gever en baat de gever". Over het vaststellen van een gift zei hij: "Een gift kan dienen als een daad van aanbidding aan God, en kan ook het geloof en dankzegging van andere mensen inspireren." Vanuit de Schriften legde hij uit: "Het is meer gezegend en meer lonend te geven dan te ontvangen. Het is prettiger om mee te delen aan de ondankbaren dan goed te doen aan de dankbaren, want dan hebben wij God als onze betaalmeester". Hij zei ook: "Geven is een echt voorrecht wanneer het wordt gedaan in een goede houding". Hij besloot zijn boodschap met te zeggen dat wat u een rijk mens maakt, het resultaat is van Gods genade.

Na de boodschap gaf, Mr Fikri, de man die bezeten was door een geest die zichzelf BeŽzelbub noemde, en die in het stadion in Jakarta bevrijd was, zijn ongelooflijke getuigenis, ontroerend en aangrijpend voor iedereen die luisterde.

www.dossiers.tk