Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
Indonesië 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
Austalië 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
Dagñea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


Campagneverslag van 'BOTSWANA FOR CHRIST'

Vele duizenden mensen verdrongen zich voor het Gaborone National Stadion in afwachting van de Botswana voor Christus Campagne welke door de profeet T.B. Joshua geleid zou worden. Het stadion was zo te zien overvol. In deze campagne accepteerden duizenden Christus als hun persoonlijke Redder en getuigden tevens van de wonderbare helende macht van Jesus Christus in hun leven. God houdt nooit op ons redenen te geven om hem te prijzen.

Een warm onthaal viel Prophet T.B. Joshua te beurt op de eerste avond in Botswana. De persmensen van over heel de aarde waren enthousiast om hun eerste foto's van hem te maken als hij de dienst opent met aanbidding.

Het feit dat Jezus Christus op het kruis stierf maakt het voor iedereen onnodig om aan ziekte en kwelling te lijden. Tijdens de Botswana voor Christus Campagne ontvingen vele duizenden hun genezing, wonder en redding. Zoals Prophet T.B. Joshua zegt, "Genezing is geen doel op zichzelf. Het is een middel voor een doel, dat is de redding van uw ziel. Wanneer Jezus u geneest, wordt u genezen om hem te volgen." Hierna leest u over slechts enkele van de wonderen die tijdens deze campagne werden ontvangen.


16 maart 2005

Profeet Joshua heeft Botswana niet bedrogen

 - Raditedu - Geruchten dat hij op vrijdag President Mogae en zijn familie ontmoette en voor hen gebeden heeft zijn niet waar - Ramsay

Door Botho Tlhobogang

De Voorzitter van de Evangelische Gemeenschap Botswana, Percival Mtethwa, zei dat, hoewel zijn organisatie de uitnodiging afgewezen had om mee te doen met de campagne van de Profeet T.B. Joshua, hij van mening is dat het een succes was. Hij zei dat het aantal mensen dat aanwezig was, en de verklaringen van de mensen die genezen werden, en de boodschap van redding die hij predikte, de factoren zijn die de campagne tot een succes maakten. "Overal waar je gaat spreken mensen over hem, over genezing en over zijn prediking; hij predikte ook de boodschap van redding die wij in onze kerken prediken", zei Mtethwa.

Volgens Mtethwa zouden zij er geen probleem mee hebben om aan een volgende campagne deel te nemen die door de Profeet Joshua wordt geleid, als hij in Botswana terug zou komen. "Ik ben nu heel tevreden met deze man omdat ik gezien heb dat hij een man van God is", verklaarde hij. Hij zei hun tegenzin om aan de campagne van Profeet T.B. Joshua deel te nemen er niet was omdat zij tegen hem als persoon waren, maar het was eerder een kwestie van principe.

Mtethwa vertelde The Gazette in een interview dat toen de Phakalane Community Church de Gaborone EFB benaderde over de campagne, zij reeds het evenement hadden gepland; EFB wilde weten met wie zij zouden samengaan en zij hadden weinig tijd om informatie over Joshua te verzamelen. "Wij hadden zeer weinig informatie over deze man en wij hadden geen tijd het te onderzoeken, en als organisatie waren wij van mening dat wij niet mee konden doen, maar wij adviseerden individuele kerken dat als zij wilden deelnemen, zij dit vrij zouden moeten doen."

Mtethwa zei dat zij als organisatie een fundamentele standaardprocedure hebben om de mensen te onderzoeken die hier komen en er aanspraak op maken een profeet te zijn. "Er zijn overal valse profeten die hier met verborgen motieven mensen komen bedriegen en wij moeten daarover waken. Christus zei dat er een moment gaat komen dat er wolven onder ons zullen zijn," zei Mtethwa.

The Pastor van de Phakalane Community Church, Pastor Anton Pieters, zei dat de mensen werden misleid over Joshua. Hij kwam hier geen mensen bedriegen, hij kwam genezen. Volgens Pieters heeft Joshua betaald voor alle uitgaven met inbegrip van zijn logies, het stadion en zijn teamleden.

Hij voegde eraan toe dat Joshua zei dat hij slechts naar Botswana zou terugkomen als de overheid hem uitnodigt om te komen. Pieters zei dat de overheid hem zou moeten uitnodigen om terug te komen en de mensen te genezen die aan HIV/AIDS lijden, waarmee hij zei dat AIDS geen medisch probleem maar eerder een resultaat van ontucht en overspel is. Hij zei dat de overheid miljoenen Pula aan AIDS besteedt, maar de mensen blijven sterven.
Pieters zei hij dat hij weet van een Zuidafrikaanse man die Kariboe heet, die nu vijf jaar  van AIDS genezen is en dat hij nu zelfs een kind heeft. Daar komt nog bij dat zijn eigen moeder, van wie het gezicht door een slag werd vervormd en die nier- en beenproblemen had, eveneens werd genezen.

Hij zei dat Joshua vier van zijn volgelingen achter heeft gelaten om hen te controleren die genezen werden tijdens de campagne. Op de kwestie van mensen die klaagden dat zij bij de poorten werden afgewezen, zei Pieters dat de mensen onderzocht zijn, omdat zij medisch bewijs wilden dat de mensen ziek waren.

Loago Raditedu, die één van de organisatoren was, zei dat The Gaborone EFB niet wilde kiezen omdat zij heel wat geruchten over Joshua hadden gehoord en niet met hem wilde worden geassocieerd. Hij zei dat het niet waar is dat Joshua kwam om Botswana te bedriegen; toen hij wegging gaf hij hen US$ 3000 zodat zij niet alleen hem zullen uitnodigen om naar Botswana te komen, maar ook andere pastors. De Voorzitter van de Raad van Kerken in Botswana, Odirile Mere, zei dat zij nooit een uitnodiging ontvangen hebben, maar dat hij naar de campagne zou zijn gegaan als hij tijd had gehad om te gaan. Hij zei ook dat wanneer het over kwesties van geloof gaat, het aan een individu zelf ligt om te besluiten hoe hij de boodschap die gepredikt wordt, wil interpreteren.

De Profeet, op wie sommige mensen meer dan zes uren hadden gewacht, kwam om ongeveer 11 uur woensdagnacht aan in een volgepakt stadion. Hij ging door het stadion en begon zijn preek ongeveer om 12 uur middernacht. Alvorens hij in het stadiom opkwam, werden er sommige mensen geroepen om te getuigen dat zij werden genezen. Een man die Godfrey Ketlhoetswe heette en zei dat hij na een auto-ongeval verlamd werd achtergelaten, kwam het stadion binnen dansend op de melodie van de band die muziek speelde voor het volgepakte stadion.
Ketlhoetswe, die zei dat hij voordien niet zonder de hulp van zijn krukken kon lopen, zei hij ze niet meer nodig had.

Patience Pitso die getuigde dat hij door rug- en halsproblemen en hypertensie was getroffen, wierp haar halskraag weg, tot groot applaus van de menigte. Pitso die zei dat haar arts haar vertelde dat zij een knie- en rugoperatie nodig had, zei dat zij hem niet meer nodig had.

Joshua, die na de preek begon met zijn 'genezings-procédé', beval de mensen om uit hun rolstoelen op te staan en te lopen. Eén vrouw die verklaarde dat zij blind was en aan AIDS leed, zei dat zij kon zien nadat Joshua haar ogen aanraakte. Een oude vrouw die zei dat zij in een rolstoel zat sinds 1973, stond ook uit de rolstoel op en liep. Zij die met krukken kwamen, hieven ze omhoog in de lucht, terwijl zij zongen: "Prijs de Heer, ik ben genezen", of: "Dank u, Jezus, dat u mij geneest."

Joshua ging door met bidden voor hen die wel konden lopen, maar persoonlijke problemen hadden, zoals zij die neervielen en zeiden dat zij 'door demonen bezeten' waren. Hij vertelde anderen om tot God te bidden zodat zij ook vrij zullen zijn van hun problemen.

Of hij weer naar Botswana terug zal komen is onbekend, maar er zijn er nu in ieder geval die zeggen dat hij welkom zal zijn, en er zijn er die sindsdien hun meningen over hem veranderd hebben.

De Press Secretary van de President, Dr. Jeff Ramsay, verwierp geruchten van een ontmoeting tussen President Mogae en Profeet Joshua. "De President maakte donderdag op de persconferentie duidelijk dat hij de campagne niet zal bijwonen en ik denk niet dat hij zijn mening zou hebben veranderd, en daarnaast hij reisde vrijdag naar Palapye" zei Ramsay.

Bron: tbj-20050316Gazette_bw-The Botswana Gazette-.mht

www.dossiers.tk