Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
Indonesië 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
Austalië 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
Dagñea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


21 april 2004 - CHARISMA

Charisma verliest geloofwaardigheid
betreffende Nigeriaanse genezer

[N.B.: Charisma Magazine is een Amerikaanse tijdschrift]

Redacteur Jerrell Miller brengt de waarheid over T.B. Joshua terug

http://theremnant.com/news.html  

MOBILE, AL -- Het volgende zijn voorvallen die werkelijk gebeurden.
Aanklachten betreffende de Nigeriaanse Profeet T.B. Joshua door Charisma Magazine worden bewezen vals te zijn. In de afgelopen 3 jaar heeft Charisma de Nigeriaanse profeet bij drie verschillende gelegenheden belasterd - bevooroordeling begint aan de oppervlakte te komen in deze verhalen tegen deze krachtige zwarte kerkleider in Nigeria. Rivaliserende kerkleiders in Lagos, hebben voor Charisma geschreven. Redacteur Lee Grady verbleef slechts 30 minuten in de kerk en schreef een geruchtenartikel over de Nigeriaanse leider.

Klik hier voor het verhaal ! Redacteur Jerrell Miller heeft er in twee jaar tijd meer dan 21 dagen doorgebracht en getuigde van de krachtige genezingskracht in de Nigeriaanse leider. In dezelfde tijd dat Charisma-redacteur Lee Grady de kerk bezocht, was juist redacteur Jerrell Miller daar. Hij was getuige van de verbazingwekkende genezing van een Zulu Princes. In november keerde redacteur Miller opnieuw terug naar de kerk in Lagos toen de Zulu Koning Goodwill er kwam om T.B. Joshua zijn dank te bewijzen.

Het zijn niet alleen maar schijnbare genezingen die in de Synagogue Church of All Nations gebeuren. Wanneer je collega's de artikelen schrijven in een land drieduizend kilometer verder, in Orlando Florida, dan kun je erover schrijven wat je wilt en ermee wegkomen. Meerderen zijn genezen teruggekeerd naar de United States en kregen een verificatie van hun dokter nadat zij teruggekomen waren van de Synagogue Church of All Nations. Reeds jaren is er een standaard bij het Charisma Magazine, maar deze geruchten waren voor veel mensen reden hun abonnement op dit tijdschrift op te zeggen. Veel kerkleiders in de United States hebben gezegd dat Charisma eerder een roddelcolumn geworden is dan een getuige voor Christus. Zij zijn de vruchtinspecteurs van het geloof geworden.

Bij Charisma's 20e verjaardag-editie diende redacteur Jerrell Miller een foto in van een blanke man die een zwarte man de voeten waste in een Conventie Centrum in Mobile, Alabama. De overeenkomst tussen redacteur Jerrell Miller en Charisma was dat Miller een vergoeding zou ontvangen voor de foto. Charisma deed nooit een betaling aan The Remnant voor de foto die was gebruikt, tot op deze dag toe. Wij zijn ons goed bewust van de integriteit van deze publicatie, en hoe zij vaker het verhaal verkeerd begrijpen.


AMERIKAANSE VOOROORDELEN IN RELIGIE

Ik begin te proeven wat het probleem zou kunnen zijn toen ik onlangs, in augustus, naar Afrika ging. Ik ben naar de Synagogue Church of All Nations geweest vanwege een andere gelegenheid. Ik zag een verbazingwekkende man van God, genaamd T.B. Joshua, die temidden van mensen, hen aanraakte, en verscheidene van hen werden genezen van HIV Positief en AIDS. Ik zal nooit vergeten die vroege morgens op zondag, toen deze mensen wilden komen met hun ziektecertificaten.

Toen ik aankwam was ik een boek over William Branham aan het lezen. Ik was gekomen aan de plaats waar door de Heilige Geest aan Branham werd gezegd niet naar het zuidelijk deel van Zuid-Afrika te gaan, maar naar Durban. Toen kwam mijn gastheer en nam mij mee naar de woensdag- avonddienst. Op die avond kwam de Zulu Prinses voor genezing, en terwijl ik toekeek hoe T.B. Joshua met haar aan het werk was, wist ik niet het volle effect van wat er net gebeurd was. Zij was die avond volledig genezen van een slopende ziekte die uiteindelijk haar leven zou hebben genomen. Ik was geschokt, en bewogen ik stelde ik vast dat T.B. Joshua het antwoord kon hebben tot een opwekking in Afrika.
Toen ik de volgende dag Nigeria verliet, kwam de redacteur van het Charisma Magazine naar de kerk. Hij had een interview met broeder Joshua en begon hem vragen te stellen over verscheidene dingen die verkeerd waren in de kerk. Joshua wist dat hij op heksenjacht was. De reporter verbleef slechts ruim een uur in de kerk en toen hij de kerk verliet schreef hij een heel ander verhaal dan mijn verhaal. Mijn vriend, wat hij schreef over T.B. Joshua, is wat er mis is met de kerk in Amerika vandaag. Charisma zegt dat zij betrokken zijn bij de zwarte gemeenschap, maar wanneer een zwarte man onder de zalving van God begint om op zijn eigen voeten te staan, vertonen de vooroordelen die dit land bezig houden zich in een liegende pen. Ik schreef over een genezing waarvan ik getuige was en die terug in Zuid-Afrika geverifieerd werd door de dokters. Maar Charisma ging naar huis en schreef praatjes over een man Gods die zwart is. Kon dit gebeuren omdat een zwarte man van God begint met een beweging van God en op eigen voeten gaat staan zonder zich druk te maken over de invloeden van hokjesgeest uit de blanke gemeenschap?

Reeds drie jaren hebben wij deze man van God in Lagos bekeken en hij wordt gedumpt door hen die zich als de autoriteit voelen in deze zaken. Wij noemen hen gewoonlijk de vruchtinspecteurs van het geloof. Charisma heeft zijn hand gelegd op een nuttige dienaar en heeft aanklachten en vervalsingen tegen een individu ingebracht welke onwaar zijn. Twee redacteuren gingen naar Lagos. Eén zag de glorie van God en één creëerde iets wat er niet was. Er waren feiten achter de genezing van de Zulu Prinses, en die feiten staan vandaag in de ziekenhuisregisters in Zuid-Afrika, voor ieder na te gaan.

Er waren geen feiten, maar alleen de beschuldiging van één man, die een ontevreden lid van de Synagogue Church was. Hij had ervoor gekozen om aanmerkingen te maken op hen die boven hem gesteld waren in leiderschap.
Hoe kan deze aanklacht afgedrukt worden zonder een degelijk bewezen feit? Er waren twee redacteuren die in augustus jl. naar Lagos gingen en de één zag de heerlijkheid van God en verbleef vijf dagen in de kerk om getuige te zijn van de gebeurtenissen daar, en de ander kwam en bleef een uur om vragen te stellen over leugens van een individu die niet geverifieerd konden worden. Sinds wanneer wordt vastgehouden aan de beschuldiging van één man tegen de man van God? Het verhaal en de beschuldiging had niet één getuige! Zelfs in een rechtszaak kan een mens niet beschuldigd worden van zulke dingen zonder meer bewijzen. Maar zij kozen ervoor de woorden van deze man af te drukken in het magazine.
Zij die in het verleden vaker anderen vernield hebben, gebruikten in veel zaken vaak gevallen arbeiders om de leider omlaag te halen. Het is een eeuwenoud proces en het zou nooit opgevoerd mogen zijn in een christelijk magazine. Vind iemand, die het oneens is met een persoon, en vernietig die persoon. Charisma heeft zijn eigen zonden van valse beschuldiging bedekt door het promoten van een andere leugen.


DE GENEZINGEN ZIJN ECHT

Mijn vrienden, de genezingen zijn echt in Afrika; levens worden aangeraakt en de volle glorie is nog niet geopenbaard. De volgende keer dat u zichzelf afvraagt waarom sommige zwarten in Amerika niet het vuur van een opwekking bereiken, kijk dan naar binnen en zie of er niet een vooroordeel is, in u, in uw kerk, en in de gemeenschap die ons omringt. God wil ons aanraken zoveel als wij maar aangeraakt willen worden. Hij wil een nieuwe gemeenschap van heilige mannen en vrouwen van God genezen en herscheppen. Niet langer zullen goede mensen aan de kant zitten, en anderen de reputatie of bestemming laten vernietigen van een andere man van God.

Charisma moet nog een reis naar naar Nigeria maken en zich voor T.B. Joshua verontschuldigen voor het smaden. Het zou beter zijn dat nu te doen dan later God te moeten antwoorden vanwege de leugens.

www.dossiers.tk